Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Bergoglio skazany – niezwykle ważna informacja

Tłumaczenie czytelnika tego bloga, niestety światowe media o tym milczą. Przesyłajcie to gdzie się da. Jesli natraficie na niedowiarków niechaj sami sprawdzą ten news i wiarygodność.

 

WROK SĄDU:
Bruksela, 22 lipca 2014

Jednomyślny Wyrok Trybunału jest taki, że trzech
oskarżonych Jorge Bergoglio Adolfo Pachon i Justin Welby są winni oskarżeń z dwóch powodów: organizacji, pomocnictwa w zbrodni przeciwko ludzkości, w tym morderstwa i handel ludźmi oraz osobiste uczestnictwo w rutynowych i rytualnych gwałtach, torturach i zabójstwach dzieci. Ich wina została w pełni przedstawiona oraz udowodniona w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości przez Prokuraturę.

Odmowa oskarżonych – do potwierdzenia lub zanegowania aktu oskarżenia – zmusiła Trybunał do rozważenia ich milczenia jako aktu przyznania się do przedstawionych zarzutów. Ten precedens udowodnił, że milczenie, którym pozwany odmawia ustosunkowania się do zarzutów w przypadku tak olbrzymiej wagi oskarżeń, stanowi podstawę do wydania legalnego wyroku skazującego oraz ustala władców oraz głów państwa i kościoła za odpowiedzialnych owych zbrodni.

W tym precedensie, Wysoki Trybunał ustanowiony przez Parlament Anglii uznał, że milczenie głów kościoła oraz państwa odnośnie oskarżenia o zbrodnie przeciwko ludzkości stanowi akt przyznania się oskarżonych do przedstawionych im oskarżeń. (Styczeń 22, 1649)

Pozwani są i skazani na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego lub ułaskawienia, i na utratę ich aktywów, własności i władzy.”

WYROK SĄDU obowiązuje od dzisiejszej daty na podstawie prawomocnego autorytetu Międzynarodowego Prawa Zwyczajowego, jak i „jus gentium” – Prawa Narodów

Źródło:
International common law court of justice (ICLCJ, Miedzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości)
Strona: http://www.iclcj.com
The International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS, Międzynarodowy Trybunał od Zbrodni Kościoła i państwa)

Czyżby wypełniała się apokalipsa:

 

15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

 

(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, (2) z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. (3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. (4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. (5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. (6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. (7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. (8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. (9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

 

 

Szatan nie walczy z kościołem. On tam jest: http://drogadonieba.pl/index.php/kosciol-katolicki/30-szatan-nie-walczy-z-kosciolem-on-tam-jest
Strona: http://itccs.org

Zaktualizowane: 26 lipca 2014 - 21:28

9 komentarze

Dodaj komentarz
 1. „A On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka.”

  http://xportal.pl/?p=15006

  1. niesamowite, to jakby zgodne z zapowiedzią Planu III wojen światowych, gdzie Islam będzie zniszczony i Chrześcijaństwo. Ten ISIL to jest satanizm

 2. Stek bzdur. Autorzy strony są perfidnymi kłamcami, a jeśli w swoich łgarstwach wykorzystują imię Jezusa, to tym surowsza spotka ich zapłata. Ci kłamcy tłumaczą nazwę swojej organizacji „International common law court of justice” jako Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Taki trybunał faktycznie istnieje, ale jego nazwa to po angielsku „International Court of Justice” zaś skrót to „ICJ” a nie żądne „ICLCJ”.

  1. Kolego, widze nie wnikałeś w sedno sprawy. Owszem to nie jest ten sam trybunał. To jest organizacja poza rządowa. Trudno nawet żeby była rządowa kiedy rządy wszystkich krajów „piją z kielicha obrzydliwości nierządnicy” (Ap). To jest Międzynarodowy Trybuał do spraw Zbrodni Kościoła i Państwa a nie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Współzałożyciel tego Trybunału Kevin Anett jest osobą z krwi i kości i niechaj Jezus Chrystus go chroni. Strona istnieje 5 lat. Przedstawiane zbrodnie kościoła na tej stronie równiez kilka lat. Jak myślisz, czy najwięksi zainteresowani pozwoliliby bezkarnie prowadzić taką stronę? pytanie drugie? dlaczego Benedykt papież abdykował a po abdykacji nie wrócił do rodzimych Niemiec?
   Rozumiem, że wierzysz bezkrytycznie w KRK, ja równiez jeszcze kilka lat temu ufałem tej instytucji. Jednak zło jakie wyrządził ludziom sięga nieba: http://detektywprawdy.pl/category/kosciol-katolicki/

 3. „Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z Południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je; bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon.”

  królowa z południa – Księga Daniela 11

  „Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści: Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie.”

  „Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza: Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy, według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na trzy dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia, i wołał tak: Jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosiennice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblókł się we włosiennicę, i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: Ludzie i zwierzęta, bydło i owce niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody! Niech włożą włosiennice, zarówno ludzie jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia, własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu, i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego.

  czterdzieści dni

  1. umieszczając cytaty pisz zawsze Szymonie proszę, o co Ci chodzi aby WSZYSCY zrozumieli

   1. dobrze; Myślałem, że jest to zrozumiałe, skróty myślowe. Królowa południa to najprawdopodobniej
    wcześniej „Islamskie Państwo Iraku i Syrii” – ISIS lub „Islamic State of Iraq and the Levant” – ISIL, czyli obecnie Państwo Islamskie. Czterdzieści dni mieli obywatele Niniwy na uwierzenie Boga. Może coś się wydarzy czterdzieści dni od zburzenia mauzoleum Jonasza.

 4. Jorge Mario Bergoglio KOD ASCII 666 diabłem a Wojtyła jego prorokiem!

 5. „W tym precedensie, Wysoki Trybunał ustanowiony przez Parlament Anglii uznał, że milczenie głów kościoła oraz państwa odnośnie oskarżenia o zbrodnie przeciwko ludzkości stanowi akt przyznania się oskarżonych do przedstawionych im oskarżeń. (Styczeń 22, 1649)” Który rok???????? 1649 ????????

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish