Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Gestapo płci czy wolność. Jeśli wolność, to od czego?

Jestem publicystą i dziennikarzem biblijnym i mam prawo do wyrażania swego zdania na tematy, które dotyczą mojej wiary i moich Braci i Sióstr.

 

 

W Czecha niedawno przeszła ustawa pod gestapo płci. Tak, będę teraz w ten sposób nazywał tę organizację na cztery litery i nie jest to d….a

Nie żartuję, a wiem, że ktoś może nie rozszyfrować organizacji faszystowskiej jaką jest l….t.

 

 

W nowo powstającej światowej Sodomie, możesz zmienić sobie płeć i ludzie muszą się do Ciebie Szanowny Czytelniku zwracać nowym zaimkiem. Możesz zmienić płeć w swych myślach (fizycznie nigdy jej nie zmienisz), ale nie możesz decydować o swoim zdrowiu i MUSISZ PRZYJĄĆ  eksperyment medyczny, za który nikt nie odpowiada.

 

Wczoraj umieszczałem tenże baner:

 

 

Kananajeczycy i Edomici oraz Chazarowie zorganizowali paradę na tzw Ziemi Świętej, choć ludzie nie są święci:

 

 

https://mfa.gov.il/mfa/israelexperience/lifestyle/pages/tel-aviv-hosts-largest-ever-gay-parade-in-the-middle-east-9-june-2017.aspx

 

To jest stara religia kananejska – religia Sodomy.

Nie przypadkiem umieszczają sobie na fladze lgbt gwiazdę Remfana. To jest ich bóg – Remfan.

Gdyby  gesta…. płci umieściło krzyż, środowiska katolickie – bo nie protestanckie potulne bestii – szalałyby słusznie broniąc krzyża.

Ale tutaj mamy do czynienia z czymś typowym dla tego państwa – kultem Baala, Molocha. To nie jest Boży Izrael. Boży Izrael zawarł przymierze w Duchu i w Prawdzie a przede wszystkim w miłości opierającej się na Prawie Bożym:

 

Kpł 18:22.24-25.29
22. Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!
24. Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie się, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami.
25. Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich mieszkańców.
29. Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu.
Kpł 20:13
13. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.
Rz 1:25-28.32
25. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
26. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.
27. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.
28. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.
32. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.

 

Po raz kolejny zwracam uwagę, że zwodnicze portale i kanały new age nie negują gestapa płci i to nie tylko dlatego, że straciliby wpływy z darowizn, ale dlatego, że new age czeka na rok 2024 aż nadejdzie ich mesjasz – człowiek bezprawia.

Prawdopodobnie Trump albo Kushner. Ale to nie ma znaczenia. Na pewno będzie wolność od Prawa Bożego.

 

Wolność organizacji sodomskiej zaczyna się i kończy podczas seksu. Nie dlatego, że są tak zainteresowani seksem, ale wolno im tylko uprawiać seks dowolny. Jak przyjdzie nakaz szczepienia wszystkich to ich wolność będzie tylko dotyczyła sfery seksu, ale nie zdrowia.

Ich wolność polega na tym, że mężczyzna może iść do łóżka z osobą tej samej płci i uprawiać seks ( 🙁 ) dotyłkowy a więc sprzeczny z naturą, ale nadal będzie to wolność oscylująca  wokół życia seksualnego. W łóżku możesz robić co chcesz, ale kiedy z niego wyjdziesz, twoja wolność się skończy!

Musisz założyć maskę jak jesteś zdrowy, musisz się szczepić jak poruszasz się między krajami samolotem itd.

Obostrzenia powrócą.

 

Możesz przemodelować swoje genitalia, ale nie możesz leczyć się samodzielnie  na kowid….

Wolność ludzi pogrążonych w sodomii jest więc złudzeniem. Jest tylko w ich myślach.

 

Marta Lempart organizatorka protestów mających przykryć protesty antykowidowe o czym nie mówią new age owcy ani protestanci jest lesbijką.

Ma do tego prawo, ale już nie walczy o prawo do decydowania o własnym lub naszym zdrowiu ponieważ jest Chazarką jak większość lewicy, a w ich interesie jest zabrać naszą wolność by mogli żyć w wolności od Prawa Bożego.

Lewica, która zmusza nas biblijnie wierzących do przyjęcia ich norm. Oni chcą norm z Sodomy, a my chcemy norm Jezusa (YHWH).

Oni mają prawo do zmuszania nas do jedynego słusznego myślenia poprzez swoje wpływy w rządach, ale my mamy siedzieć cicho sza.

Jeśli żądasz wolności to daj ją innym.

 

 

 

Resumując, wolność sodomitów jest wolnością wielce złudną i iluzoryczną.

 

Chwała Jezusowi Chrystusowi.

 

_________________________

 

Jeśli chcesz mnie wesprzeć w tym co robię, podaję dane do przelewu:

Odbiorca: Piotr

W tytule: “bezinteresowna darowizna dla admina detektywprawdy.pl”

PKO. nr konta: 03102026290000910204005278

Dziękuję serdecznie

 

______________

 

Mój blog jest alternatywą dla systemowych i antysystemowych ale niebiblijnych  mediów new age lub katolickich mediów syjonistycznych.

 

Od ok 10 lat wzrastam w poznawaniu Prawa Bożego i w oparciu o to Prawo relacjonuję rzeczywistość. Żyjemy w czasach tuz przed nadejściem Jezusa. Ale najpierw będzie miał miejsce Wielki Ucisk biblijny, którego już ludzkość doświadcza “plandemią”, będącą czasem łaski: czasem na nawrócenie się, czyli porzucenie grzechów i odejściem od tego zepsutego świata.

 

 

Updated: 21 września 2021 — 07:52

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: