Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czy masz w swoim życiu coś, co jest dla Ciebie bożkiem?

Synonimem słowa “bożek” jest słowo IDOL.

Idol (gr. εἴδωλον eidolon „obraz, odbicie” zdrobnienie od εἶδος eîdos „wygląd, postać, kształt”) – wyobrażenie (posążek lub obraz) bóstwa, wykonane np. z drewna, kamienia, kości, gliny, srebra lub złota.

 

Na podstawie znaczenia słowa idol możemy przyjąć, że bożkiem (idolem) jest wszystko, co ma jakiś obraz.

W katolicyzmie bożkiem jest Maryja. Ale to jest kozioł ofiarny protestantów.

Maryja jest bożkiem odsuwającym od Jezusa. Konsekwencje dla ludzi i dla Polski są oczywiste.

 

 

Dla fanów muzyki bożkiem, obrazem jest zespół muzyczny, muzyka.

 

Jednym słowem mówiąc wszystko, co jest ważniejsze od Boga.

Im więcej poświęcasz czemuś czasu, im bardziej coś lub kogoś uwielbiasz, tym bardziej staje się on bożkiem, a więc bałwochwalstwem.

 

 

Jak wspomniałem protestanci oczyszczają się z własnego bałwochwalstwa bałwochwalstwem maryjnym katolików.

Ale czym jest w ogolę bałwochwalstwo?

 

Bałwochwalstwoidolatria (gr. eidolon „obraz, posąg”, latreia „kult”) – grzech w religiach abrahamowych polegający na oddawaniu czci fałszywym bóstwom (bożkom). W szerszym sensie: przywiązywanie nadmiernej wagi do spraw doczesnych kosztem Boga.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%82wochwalstwo

 

Jeśli sport jest ważniejszy od Boga, to jest to Twój bożek. Łamiesz drugie przykazanie.

Generalnie bożkiem jest to, co zarzucają ci najbliżsi.

Na przykład dla dziecka mogą to być gry komputerowe, komórka.

Dla rodzica bożkiem może być dziecko.

 

(1) Po tych zdarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Gdy bowiem zawołał go: Abrahamie!, a ten odpowiedział: Oto jestem – (2) rzekł doń: Weź Izaaka, swego syna-jedynaka, którego tak miłujesz, idź do ziemi Moria i ofiaruj go tam na całopalenie na jednej z gór, którą ci wskażę. (3) Abraham wstał więc rankiem i osiodłał osła. Potem wziął dwóch służebnych i swego syna Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie wyruszył ku miejscowości, którą Bóg mu wyznaczył. (4) Kiedy trzeciego dnia Abraham rozejrzał się, ujrzał z dala tę miejscowość. (5) Wtedy powiedział do służebnych: Poczekajcie tutaj z osłem; ja pójdę tam z chłopcem, pokłonimy się [Bogu] i powrócimy do was. (6) Wziął więc Abraham drew na całopalenie i włożył je na swego syna Izaaka

 

 

Co było dalej wiemy.

Abraham bardzo długo z Sarą wyczekiwali na dziecko.

Tym bardziej musieli traktować Izaaka Tak więc ich syn miał wszelkie predyspozycje aby być ich pupilkiem, idolem, ulubieńcem czyli półbogiem.

 

Obecnie cała kultura systemu bestii jest jednym wielkim zbiorem idoli.

Za idolatrię zawsze przychodziła kara.

W czasach plandemii karą za idolatrię jest zakrzep lub śmierć. Tylko dlatego, że ludzie uwierzyli TV, pastorom, księżom, politykom.

Co by było, gdyby Abraham nie zdał egzaminu na bałwochwalstwo?

Nie byłby ojcem narodów i prawdopodobnie jego życie stało by się pasmem nieszczęść.

 

Jeśli kogoś lub coś uwielbiasz (poza Bogiem), to jest to oznaką łamania 2 przykazania.

 

Bożki pochłaniają ciebie, ale  nie Bóg.

 

Bożek prędzej czy później odbije się nie tylko na relacjach z Bogiem, ale i bliskimi.

Fan sportu zaniedba rodzinę. Podobnie jak kobieta zajmująca się polityką.

Bałwochwalstwo wpędza w kłamstwo w samo-oszukiwanie się.

 

Kłamstwo  bałwochwalstwa:

 

“Jeśli zadbam o sukces zawodowy wiele pracując, będę szczęśliwa. Jeśli się dorobię, będę szczęśliwa.”

Nie! To czyni idola  (bożka) z pracy i pieniędzy.

Ucierpi rodzina. Tak jest w firmach MLM.

 

Kłamstwo bałwochwalstwa:  jestem dobrą mamą i wszystko co robię jest dla moich dzieci.
Nie! To zamienia twoje dzieci w bożków.

 

Prawda łaski:  Jedyne dobre rzeczy, które robisz, są ustanowione przez Boga.

(9) Serce człowieka obmyśla drogę, ale to Jahwe kieruje jego krokami.”

Kochaj najpierw Boga, a potem kochaj ludzi, a następnie wszystko inne.

W Ezechielu rzeczy, które Bóg zidentyfikował jako bożki, zostały  umieszczone w ich sercach i sprawiły, że popadli w grzech.

Jeśli bogiem jest alkohol w Twoim życiu, to rozwali on Twoją rodzinę.

Jeśli sukces lub pieniądze są Twoim bożkami, to będzie identycznie.

 

Bożkiem może być biblia, gdyż sednem całego Pisma nie jest wiedza, ale poznanie Boga i oblekanie się w Jezusa Chrystusa.

Bożkiem idolem może być kościół…Mimo, że czyni zło, namawia do dźganek, jest w ekumeni nadal tam tkwisz…

 

 

Jeśli ustawiłem coś w swoim sercu, to dlatego, że ma to dla mnie znaczenie. Kocham to. Nie ustawiam w swym sercu rzeczy, które mi się nie podobają lub które sprawiają, że jestem zły lub smutny.

 

Jak jest z Tobą Szanowny Bracie lub Siostro? Co jest w twoim sercu? Które rzeczy kochasz, które uważasz za święte?

 

 

Bożki są umieszczone w twoim sercu i prowadzą cię do grzechu.

 

Niebezpieczeństwo pojawia się, gdy szukamy innych rzeczy w naszym sercu ponad Bogiem. To wtedy popadamy w grzech. Bożki w ich sercach doprowadziły ich do grzechu.

 

„ Synu człowieczy, ci przywódcy umieścili bożki w swoich sercach. Przyjęli rzeczy, które sprawią, że popadną w grzech. Dlaczego mam słuchać ich próśb?” (Ezechiela 14:3)

 

Pytania pomocnicze do stwierdzenia co jest w Twoim życiu bożkiem:

 

Jeśli pragniesz wyniku tak bardzo, że chcesz iść na kompromis w sprawie biblijnych standardów, aby go osiągnąć, to jest to  znak, że w twoim życiu jest bożek.

Czasami jest to rażąco oczywiste. Na przykład,  ktoś chce czegoś tak bardzo, że chce to ukraść lub skłamać, aby to zdobyć. Są szanse, że ten przedmiot (lub cokolwiek ten przedmiot reprezentuje) jest idolem.

 

Idol to pożądliwość. Musisz to mieć. Musisz zapalić rano  papierosa.

Musisz mieć drogie auto.

Abraham był bardzo bogatym człowiekiem, ale nie ze względu na to, że taki postawił sobie cel. Po prostu wypełniał Prawo Boże,

Wszystko inne miał dodane. Równie dobrze bożki mogą mieć ludzie biedni i mają.

 

Musisz mieć tego partnera/partnerkę. Wiele samobójstw miało podłoże idolatrii, o chłopaka o dziewczynę.

Gdyby zaufali Bogu dostaliby jeszcze lepszą dziewczynę czy chłopaka.

Jak Bóg uzna, że potrzebne Ci dobre auto to takie będziesz miał/a. Ale On ma być na pierwszym miejscu, nie dlatego że tego potrzebuje, ale dlatego, że to jest dla nas dobre.

 

Ta plandemia pokazała, jak wielu Polaków miało bożka turystyki, wczasów, Chorwacji, Włoch. Zadźgali się dla wakacji.

 

A sprawy prozaiczne? Co jeśli się gdzieś spóźnisz z powodu innej osoby? Jesteś wściekły, wpadasz w złość, grzeszysz.

 

Może szabat jest Twoim bożkiem? Furkniesz na innych tylko za to, że włączyli odkurzacz? Czy może grzecznie zwrócisz uwagę?

 

Czy to co uwielbiasz zbliża Cię do Boga czy oddala?

” (4) Dlatego przemów do nich i powiedz im: Tak mówi Pan, Jahwe: Każdemu mężowi z Domu Izraela, który sercem swoim przylgnie do bożków i będzie miał upodobanie w tym, co stanowi okazję jego grzechu, a przyjdzie do proroka, Ja, Jahwe, będę zmuszony sam mu odpowiedzieć według mnóstwa jego bożków, (5) aby odzyskać Dom Izraela, gdyż odstąpili ode mnie [i poszli] wszyscy za swoimi bożkami. (6) Dlatego powiedz Domowi Izraela: Tak mówi Pan, Jahwe: Nawróćcie się, odstąpcie od waszych bożków

Ez 14.

 

 

Jeśli masz wiele bożków a czekasz na odpowiedź od Boga, to już wiesz czemu jej nie otrzymujesz, albo otrzymujesz brak błogosławieństwa.

 

 

 

 

Updated: 9 września 2021 — 11:24

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme