Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jesteśmy Hebrajczykami.

Jest wiele nieporozumień wynikających z określenia narodu wybranego przez Boga. W biblii nigdzie nie znajdziemy informacji jakoby Żydzi byli narodem wybranym. Starożytny Izrael tak.

Izrael to nowa nazwa na określenie Hebrajczyk. Izraelici byli pochodzenia hebrajskiego. Ale co oznacza nazwa Hebrajczyk?

 

Słowo Hebrajczyk oznacza “przechodzić” a w szczególności przez rzekę, czyli przejście z jednego brzegu na drugi.

Inaczej mówiąc Hebrajczyk to ten, który przekracza rzekę.

Abraham był pierwszym Hebrajczykiem, który przeszedł przez rzekę a była nią Eufrat. Przeszedł on z bałwochwalczej Chaldei do Kanaanu.

 

Wieki później Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, a następnie przez Jordan.

 

 

Przejście Izraelitów wcale nie jest mniej ważne aniżeli przejście przez Morze Czerwone.

Otóż rzeka Jordan symbolizuje historię ludzkości. Wypływa ona z gór (z wysoka) płynąc dalej w dół. Następnie na samym początku już przepływa przez bagienne jezioro Hule, skąd brudna woda płynie dalej do jeziora Genezaret.

 

Jordan więc symbolizuje coś brudnego – grzech, który “płynie”do Morza Martwego.

 

 

Czerwonym zaznaczyłem linię obok rzeki Jordan.

Jordan (grzech) wpływa do Morza Martwego, czyli miejsca gdzie była Sodoma – mekka grzechu.

 

Jak wiemy Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obiecanej, ale wszedł za to Jouze.

Izraelici z Jozue na czele symbolizującym Jezusa przenosili przez suchy Jordan Arkę Przymierza, która z kolei symbolizowała Bożą Obecność i Prawo Boże.

 

3) I nakazali ludowi w tych słowach: Gdy ujrzycie Arkę Przymierza WIEKUISTEGO, waszego Boga, oraz niosących ją kapłanów – Lewitów, także wy wyruszcie z waszego stanowiska oraz ciągnijcie za nią.
(Księga Jozuego 3:3)”
Izrael dostał polecenie aby wypatrywać arkę symbolizującą Bożą Obecność. Arka (Prawo Boże) wskazywała im którędy mają iść.

Ale Izraelici musieli walczyć. Jozue został zmotywowany i pouczony przez Boga:

 

6) Nabierz siły i mocy, bowiem ty osadzisz ten lud na ziemi, którą zaprzysięgłem ich ojcom, że im ją oddam. (7)Tylko nabierz siły i wielkiej mocy, abyś ściśle czynił według całego Prawa, które ci powierzył Mojżesz, Mój sługa; nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się powodziło we wszystkim, dokąd się zwrócisz. (8) Niech zwój tego Prawa nie odstąpi z twych ust, byś rozpamiętywał o nim dniem i nocą, i abyś ściśle spełniał wszystko, co w nim jest napisane. Gdyż tylko wtedy poszczęści ci się na twoich drogach oraz wtedy ci się powiedzie” Jozue 1.

 

Teraz my jesteśmy Izraelitami, którzy jesteśmy przeprowadzani przez brudy tego świata przez samego Jezusa Chrystusa, a więc jesteśmy Hebrajczykami wszczepionymi w Izrael a to zobowiązuje do zachowania Prawa, o którym nauczał Jezus.

To Jezus Chrystus prowadzi nas do Ziemi Obiecanej jeśli my się jemu poddajemy.

Jest to z jednej strony wspaniała nowina jak i ostrzeżenie.

Dlaczego?

 

Bóg nie daje po prostu Ziemi Obiecanej jako daru; naród musi o nie walczyć i domagać się tego”

Literary STUDY BIBLE, Lelanda Rykena i Philipa Grahama Rykena

 

Musimy walczyć o każdy kawałek. Codziennie zmagamy się ze swoimi słabościami, a także z ludźmi nam przeciwnymi.

 

Z kolei  J. Hampton Keathely napisał:

 

„ Niezbędne do duchowego zwycięstwa jest nasze zrozumienie, że w Chrystusie wszyscy wrogowie, z którymi mamy do czynienia, są w istocie pokonanymi wrogami .

 

Chwała Jezusowi Chrystusowi, z którym przechodzimy i przejdziemy bitwy zdobywając Ziemię Obiecaną.

 

 

Zaktualizowane: 12 sierpnia 2021 - 20:31
Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish