Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kiedy na Izrael spadają rakiety, módlmy się o ich nawrócenie.

Naturalnym odruchem cielesnym jest radość z ataku na państwo, które jest odpowiedzialne za wiele zła na świecie. Ale to tylko państwo. Ludzie w Izraelu są tak samo zwiedzeni jak katolicy.

Nie widzę powodu, aby nie modlić się o Izraelczyków tak samo jak o katolików.

Wszystko co jest poza Jezusem i Jego Słowem jest zwiedzeniem.

 

 

Te czerwone punkty to miejsca ataku na Izrael. Wydaje się nieprawdopodobne.

 

Dostaliśmy od naszego Króla oczywisty i klarowny nakaz w takich sytuacjach:

 

“Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.”

 

 

Nie bądźmy jak większość katolików ciesząca się z tego ataku.

Módlmy się zatem o Izraelczyków, aby Bóg wykorzystał tę wojnę na swoją chwałę i przyprowadził ich do siebie i swego Syna Jezusa Chrystusa.

Módlmy się aby zapragnęli poznania Jezusa Chrystusa.

Przypominam, że pandemia jest na całej ziemi, wszyscy są okłamywani: Arabowie, Izraelczycy, Rosjanie, Amerykanie itd.

 

 

 

Updated: 12 maja 2021 — 07:47

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: