Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Siódmy dzień tygodnia w starożytnych językach świata.

Z poniższych tabel wynika, że przed supremacją papieską, wiele narodów nie tylko uznawało za siódmy dzień tygodnia sobotę, ale i nazwa tego dnia była bliskoznaczna ze starohebrajskim “Shabbat”

 

Grecko-rzymski tydzień:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nazwy_dni_tygodnia#cite_note-SABBATH-10

 

 

Dopiero Rzym nadał poszczególnym dniom nazwy wywodzące się od nazw bóstw i dlatego nazwano dniem Saturna sobotę a dniem Słońca niedzielę.

Słowianie mieli pięciodniowy dzień tygodnia i dopiero katolicyzacja spowodowała nadanie pierwszemu dnia tygodnia nazwę “niedziela”, co oznacza “nie działaj”.

 

Nawet polska nazwa dnia sobota wywodzi się od hebrajskiego Shabbat, czyli dzień odpoczynku…

 

sobota: nazwa wywodzi się od szabatu – świątecznego dnia odpoczynku obchodzonego przez wyznawców judaizmu i niektórych Kościołów chrześcijańskich, który trwa od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę.”

 

 

 

Updated: 17 marca 2021 — 06:29

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: