Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Żydzi modlą się o przyjście antychrysta razem z kościołem katolickim. Czy pojawi się w ciągu pół roku?

 

Ze strony Beatitudes.

 

21 lutego 2021 r. żydowska organizacja „Wszyscy Żydzi jako jedno” uruchomi wydarzenie modlitewne, które jest zaproszeniem skierowanym do wszystkich Żydów na całym świecie, aby wspólnie modlili się o pokój przez przyjście Mesjasza. Wszyscy zostaną poproszeni o wyrecytowanie tej samej modlitwy (16h, GMT)

 

Kościół katolicki od wielu lat jest zaangażowany w dialog żydowsko-chrześcijański. Istnieje sześć zasadniczych punktów, które jednoczą chrześcijan i Żydów:

  • Wiara w Jednego Boga
  • Biblia, którą dzielimy się razem (Tora / Pięcioksiąg, Neviim / Prorocy i Historyczne Księgi Biblii, Ketuvim / Pisma lub Księgi mądrości)
  • Uczestnictwo w przymierzu Boga
  • Wspólne punkty nauczania moralnego i etycznego
  • Modlitwa i liturgia
  • Nadzieja na przyjście Mesjasza i modlitwa o pokój na świecie

 

źródło:

All Jews as one !

 

 

 

Oczywiście, że kościół rzymski jest na wskroś żydowski (edomicko-chazarski) i nie ma nic wspólnego z Torą. Tora naucza o moralności. Pośród Żydów, którzy Judejczykami nie są jest najwięcej homoseksualistów. W kościele jest wielu pedofili  księża mają nielegalne związki zamiast tak jak ma to miejsce pośród ewangelików mieć żony.

 

O dialogu katolickim z judaizmem:

https://misyjne.pl/dialog-z-judaizmem-prowadzony-przez-kosciol-w-polsce/

 

 

Żydzi chcą składać ofiary i kościół katolicki składa niekończące się ofiary za grzechy, kiedy biblia mówi jasno:

 

Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła . Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie; 10Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 11A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; Hbr 10

 

 

fot http://www.jankowice.rybnik.pl/czytelnia/eucharystia/e1.html

 

 

Kościół rzymski jest kontynuacją starotestamentowego systemu ofiarniczego. Nieskończenie składają ofiary.

 

Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, 13Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. 14Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. 15Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem: 16Takie zaś 

 

 

 

BYŁA TO JEDNORAZOWA OFIARA ZA GRZECHY LUDZI, KTÓRZY PRZYCHODZĄ DO JEZUSA (SŁOWA BOŻEGO) 

 

 

Owa charyzmatyczna Wspólnota Błogosławieństw, twierdzi, że “ zawsze była blisko naszych starszych braci w wierze, uznając, że nasze „zbawienie pochodzi od Żydów” (J 4, 22) i że chrześcijanie zostali wszczepieni na drzewo oliwne wybranego przez Boga ludu, Izraela.”

 

Zostali wszczepieni tylko Ci, którzy zawarli przymierze z Jezusem. Obecny Izrael nie jest ani Boży, ani nie ma korzeni izraelskich, a powyższa wypowiedź dobitnie pokazuje, że kościół katolicki nazywa tych bezbożnych ludzi starszymi braćmi w wierze.

 

Opieranie się na cytacie „zbawienie pochodzi od Żydów” jest manipulacją, ponieważ po pierwsze, powinno brzmieć „zbawienie zaczyna się od Judejczyków”, a po drugie oznacza, że Jezus rozpoczął swoją misję od Judejczyków. Dopiero apostołowie z Piotrem na czele, który miał sen o zwierzętach nieczystych (oczyszczeniu pogan) zaczęli ewangelizować pogan.

 

 

 

Przypominam, że wszyscy politycy rok temu mówili podczas inauguracji korony o okresie półtora roku. Ten czas minie we wrześniu.

Teraz się modlą o przyjście mesjasza. Jeśli ma przyjść, to oni już dawno temu postanowili kto nim jest. Jedno jest pewne: będzie to wydarzenie na światową skalę z całą masą kłamstw.

 

“Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? 4 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust5 i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów610 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu712 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.”

 

Ich mesjasz będzie naszym antychrystem.

Oni się modlą o antychrysta. Żydzi (Edomici) odrzucili 2000 lat temu prawdziwego Mesjasza.

Układ biznesowy czeka na swego pomazańca, który będzie bronił ich interesów i tak jak Jezus był napełniony Duchem Świętym, tak ich mesjasz będzie natchniony duchem przeciwnym.

 

 

 

 

Updated: 2 marca 2021 — 13:43

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: