Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Duch kontroli i czarów w kościołach i rodzinach.

To bardzo wazny temat, gdyż obnaża dzieła diabła zarówno w eklezjach Bożych jak i rodzinach ziemskich

Tekst jest z anglojęzycznej strony, do której link umieszczam na dole a między wierszami umieszczam moje komentarze:

 

To bitwa pomiędzy demonicznymi mocami wpływów Izebel a obiecanym przywróceniem ducha Eliasza. W naturalnym, biblijnym otoczeniu królowa Izebel manipulowała królem Achabem i naciskała na proroków, aby się ukrywali. Eliasz przyszedł z autentycznym proroczym płaszczem, aby zdemontować rządzącą fałszywą moc.

Tak jak w tym historycznym kontekście, istnieją równoległe lekcje, których musimy się nauczyć i zastosować w naszych czasach. Nadszedł czas, aby ujawnić wpływ Jezebel i aby autorytet i namaszczenie prawdziwego proroka rozbroiło tę zaciekłą, ciemną siłę. Spójrzmy na pochodzenie królowej Jezebel i taktykę, którą zademonstrowała.

 

 

Informacje o królowej Jezebel i jej taktyce.

 

JezebelSpojrzenie na 1

 

Król. 16:31
31) Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął on za żonę Izebel, córkę Etbaala, króla Sydonu, i służył Baalowi, i oddawał mu pokłon ”.

 

Bóg nie chce aby człowiek mu posłuszny wiązał się z poganinem, choćby na początku wyglądało to pięknie.

 

 

Achab poślubił ją wbrew Bożemu nakazowi i otworzył drzwi do „religijnego bałwochwalstwa” kultu Baala, w tym aktów składania ofiar z dzieci, rozwiązłości obejmującej zarówno heteroseksualne, jak i homoseksualne rytuały płodności.

 

W czasach obecnych pomijając ofiary Illuminati, dzieci są ofiarami Jezebel, która doprowadza do rozwodów a ta duchowość przechodzi od jednego z rodziców na dziecko.

 

Spójrz na 1 Księgę Królewską 18: 4
„Gdy Izebel zniszczyła proroków Pana, Obadiasz wziął stu proroków i po pięćdziesiątce ukrył ich w jaskini, zaopatrując ich w chleb i wodę”.

Izebel nienawidziła słowa Bożego i zabijała prawdziwych proroków Boga.

 

Do tej pory ludzie żyjący Słowem a mający za partnerów Jezebel muszą się kryć z obawy o oczernienie. Ma to miejsce w rodzinach i kościołach.

 

 

Rzut oka na 1 Królów 18:19
„Powiedział:‚ Jaki grzech popełniłem, że oddajesz swego sługę w ręce Achaba, aby mnie zabić? ‘”

Izebel była bardzo prominentną zwolenniczką „religijnej” pracy, karmiła fałszywych proroków i była ich systemem wsparcia.

 

Wielu pastorów i  księży jest pod wpływem tego ducha. Jezebel jest w kościołach.

 

Spojrzenie na 1 Królów 19: 1-2


„Achab opowiedział Izebel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. (2) Wtedy Izebel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich.”.

 

 

Abdykująca natura Achaba wzmocniła ducha Izebel. Opierała się prawdziwej Bożej władzy i sprzeciwiała się jej oraz pragnęła kontrolować i sprawować władzę nad wszystkimi. Zwróciła się w szczególności przeciwko Eliaszowi.

 

 

 

Spojrzenie na 1 Królów 19: 3-4


(3) Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Beer-Szeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. (4) Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: Dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie.”

 

Jezebel wywołała strach, osłabiające zniechęcenie, depresję i unieruchomienie.

 

 

Spojrzenie na 1 Królów 21: 5-7


5) A gdy przyszła do niego Izebel, jego żona, zapytała go: Czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłków? (6) Odezwał się do niej: Rozmawiałem z Nabotem Jezreelczykiem i rzekłem do niego: Odstąp mi swoją winnicę za pieniądze lub – jeśli wolisz – dam ci także w zamian winnicę. A on na to: Nie odstąpię ci mojej winnicy. (7) Izebel, jego żona, rzekła do niego: To ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu? Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota Jezreelczyka.

 

 

Jezebel opanowana pogardą i sarkazmem, wzięła sprawy w swoje ręce.

 

 

Spojrzenie na 1 Królów 21: 11-14


„ (11) Obywatele jego miasta, mianowicie starszyzna i przedniejsi obywatele, którzy mieszkali w jego mieście, uczynili według rozkazu Izebel, zawartego w listach, które ona przysłała do nich. (12) Ogłosili post i postawili Nabota wśród ludu na przedzie. (13) Potem przyszli dwaj nikczemni ludzie, zasiedli na przeciw niego i ci nikczemni ludzie złożyli wobec ludu takie świadectwo przeciwko Nabotowi: Nabot bluźnił przeciwko Bogu i królowi. Wyprowadzili go tedy poza miasto i ukamienowali, i umarł. (14) Następnie posłali do Izebel wiadomość, że Nabot został ukamienowany i nie żyje.”.

 

Jezebel skłoniła innych do wykonania brudnej roboty i wierzyła, że ​​cel uświęca środki. Ona wybaczyła grzech, nawet morderstwo, żeby dostać to, czego chciała. Próbowała usunąć dobrych ludzi i zabić ich duchowych lub fizycznych synów.

 

cdn nastąpi jeśli chcecie 🙂

Piszcie w komentarzach Wasze opinie.

 

 

 

1 Comment

Add a Comment
 1. Chętnie przeczytam kolejną część.
  Mam nieodparte wrażenie, że tych 100 proroków ukrytych w jaskini, to chodzi o oczy.
  Ocze są osadzone w jaskini/grocie, są karmione chlebem (“Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym Słowem Bożym”) i wodą – są nawilżane.
  Na Ziemii są dwa rodzaje mowy:
  Boga Ojca Żywego – abstrakcyjny
  Szatana – dosłowny/funkcyjny (im więcej się dowiaduję i studiuję informatykę, tym mam coraz większe przeświadczenie, że to wszystko są języki Szatana, ponieważ są one funkcyjne i dosłowne. Polecenia są wykonywane dosłownie).

  13 maja 21r. napisałeś artykuł o imieniu Izrael, a w nim:
  “Owego dnia, każdy swą ufność oprze na Tym, który go stworzył, a jego oczy będą utkwione w Świętym Izraela, nie będą pokładać swych nadziei w owych ołtarzach ani w dziełach rąk swoich. w tym, co wykonały ich palce, i nie będą wpatrzone ich oczy w te ich obrzydliwości. Izajasza 17”
  Nie da się ukryć, że programy komputerowe, kod, jest dziełem rąk i palców, w których pokładana jest nadzieja i oczy są w nie i efekty ich działania wpatrzone (ekrany telewizorów, telefonów, komputerów)…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme