Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

To, co się dzieje to gra hazardowa w trzy karty.

Obecnie już chyba nie ma takich oszustów na bazarach, ale gra w 3 karty nadal funkcjonuje.

Szczepienia są ustawką,  w którą wierzą naiwni ludzie.

 

 

 

Niestety o ile w 3 karty można stracić pieniądze, o tyle w kwestii szczepień stracić życie ziemskie, ale   jeśli przeniesiemy to na grunt duchowy stawką jest życie wieczne.

Każdy, kto ufa nie Bogu, a ludziom, kapłanom, religii straci życie wieczne.

Ani Maria nie zbawia, ani katechizm kościoła katolickiego ani papież.

 

Starsi ludzie myślą, że ochronią się przed wirusem.

 

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy. Rdz 3.

 

Jest pokusa uwierzyć kłamcom. Koszt kosmiczny.

Karciarz na początku da wygrać, ale ci co dźgają jak się często okazuje nie dają nawet za pierwszym razem wygrać.

 

Tak jest ze zbawieniem. Ci, którzy uwierzą kłamstwu wylądują w tym samym miejscu co Hitler, Stalin, cesarz Konstantyn, wyznawcy Baala i Astarty czy Faraonowie.

 

14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni7, tak potrzeba, by wywyższono7 Syna Człowieczego, 15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne816 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne17 Albowiem Bóg nie posłał9 swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 20 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. 21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».”

Jana 3

 

 

 

Updated: 14 lutego 2021 — 16:03

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: