Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Masz być natrętny/a w modlitwie.

Słowo “natrętny” ma znaczenie raczej pejoratywne, ale nie w ukazaniu obrazu wojownika modlitwy.

 

Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów Łk 11

 

Jezus przedstawił najpierw modlitwę Pańską (Ojcze Nasz), a za chwilę powiedział:

 

 

“«Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, 6 bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. 

 

7 Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. 8 Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.” Łk 11

 

 

My czasem modlimy się na odwal, na zaliczenie. Ok spełniłem obowiązek, modliłem się o tego i tamtą osobę. Mogę sobie odhaczyć. Natomiast opowieść, którą przytoczył Jezus pokazuje nam, że powinniśmy być namolni, wręcz natrętni.

Tak, jakbyśmy mówili po cichu “nie ustąpię Boże dopóki, nie pomożesz mi w tym”. Uzdrów tego Wojtka błagam, podnieś na duchu Marzenę, zbaw Justynę itd.

Musimy być jak kiedyś byli namolni domokrążcy.

 

W innej części Dobrej Wiadomości wg Łukasza, w rozdziale 21 jest napisane:

 

 Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma się wydarzyć, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym”.

 

Codzienna modlitwa powinna być niczym poranne i wieczorne mycie. Jeśli chcesz być naśladowcą Jezusa to walcz w ten sam sposób.

 

” Rozstawszy się więc z nimi, odszedł na górę, aby się modlić.” Mk 6

 

 

“Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty.” Mt

 

“A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił” Mk 1

 

Oczywiście Bóg i tak postąpi zgodnie ze swoją wolą. Ale my mamy pokazać, że nam zależy. Bóg to nie robot.

 

Modlitwa będzie miała niebawem co raz większe znaczenie z uwagi na kończący się czas łaski oraz problemy w pracy przy odmowie szczepień itp.

Sama wiedza o teoriach konspiracyjnych nie wystarczy. OK, wiemy, że jest źle, ale co dalej? Co z tym robić?

Osobiście jestem zwolennikiem połączonych sił fizycznych i duchowych, czyli w kwestii walki z systemem należy opierać się o ich prawo (szczepionki są eksperymentem medycznym) a na poziomie duchowym modlić się o rozwiązanie, mądrość, prowadzenie.

 

Przy tym wszystkim należy mieć na uwadze to, że Bóg nie spełni naszych modlitw jeśli my nie wybaczamy innym.

 

“i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini”

 

 

Zatem zachęcam do modlitwy gdyż:

 

Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” Jakuba 5.

 

Spokojnego i Bożego Szabatu,

każdej Siostrze oraz Bratu 🙂

Pozostałym udanego weekendu.

 

 

 

 

Updated: 15 stycznia 2021 — 15:54

4 komentarze

Add a Comment
 1. Kiedy Bóg wysłuchuje modlitwy?
  1. Nie grzeszymy,
  2. Czcimy (chwalimy) Boga,
  3. Spełniamy wolę Boga,
  Jan9:31 A wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale jeśli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia jego wolę, tego wysłuchuje.
  4. Serce nie potępia,
  5. Ufamy Bogu,
  6. Jesteśmy sprawiedliwi wobec Boga,
  1Jan3:21-22 Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu. I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od niego, bo zachowujemy jego przykazania i robimy to, co miłe w jego oczach.
  7. Modlitwa jest zgodna z wolą Boga,
  1Jan5:14-15 Taka zaś jest ufność, którą mamy do niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z jego wolą, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy.
  8. Wierzymy, że modlitwa zostanie spełniona,
  Mar.11:24 Dlatego mówię wam: O cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.
  9. Jesteśmy pokorni,
  Ps.10:17 Żądości pokornych wysłuchiwasz, Panie! utwierdzasz serca ich, nachylasz ku nim ucha twojego.
  10. Modlimy się z sercem.
  Oz.7:14 Nie wołają do Mnie z swego serca, gdy krzyk podnoszą na swoim posłaniu.

 2. Jak się modlić?
  1. Na górze, wzniesieniu,
  2Sam.15:32 Dawid przyszedł aż na wierzch góry, aby się tam pomodlił Bogu.
  2. Poszcząc,
  3. Leżąc,
  4. W pokoju (izbie),
  2Sam.12:16 (Mat.6:6) Tedy się modlił Dawid Bogu za dziecięciem i pościł, a wszedłszy do pokoju, leżał przez noc na ziemi.
  5. W każdym miejscu,
  1Tym.2:8 Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez poswarku.
  6. Klęcząc,
  7. Wyciągając ręce ku niebu,
  1Kr.8:54 (Ps.63:5, Tr.3:41, Dan.6:10, Łuk.22:41) I stało się, gdy Salomon modląc się Panu dokonał wszystkiej onej modlitwy i prośby, że wstał od ołtarza Pańskiego, a przestał klęczeć i podnosić rąk swoich ku niebu.
  8. Zawsze,
  Łuk.18:1 (1Tes.5:17) zawsze potrzeba modlić się, a nie ustawać.
  9. Odpuszczając winowajcom swoim,
  Mar.11:25 (Mat.6:12) A gdy stoicie modląc się, odpuśćcie, jeźli co przeciw komu macie, aby i ojciec wasz, który jest w niebiesiech, odpuścił wam upadki wasze. Bo jeźli nie odpuścicie, i Ojciec…nie odpuści wam.
  10. Nie klepać tych samych modlitw, jak katolik na różańcu 🙂
  Mat.6:7. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jako poganie; albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą.

 3. Jeszcze ku uzupełnieniu postu, przypowieść o natrętnej wdowie i sędzim
  Łuk.18 (1) Opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze należy się modlić i nie ustawać; (2) Mówiąc: W pewnym mieście był sędzia, który Boga się nie bał i z człowiekiem się nie liczył. (3) Była też w tym mieście wdowa, która przychodziła do niego i mówiła: Pomścij moją krzywdę na moim przeciwniku. (4) On przez długi czas nie chciał, lecz potem powiedział sobie: Chociaż Boga się nie boję i z człowiekiem się nie liczę; (5) To jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, pomszczę jej krzywdę, aby już nie przychodziła i nie zadręczała mnie. (6) I powiedział Pan: Słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia. (7) A Bóg, czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie? (8) Mówię wam, że szybko pomści ich krzywdę. Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

  W Didache rozdz. 8, apostołowie zalecali by modlitwę „Ojcze nasz” zmawiać trzy razy dziennie.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: