Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Adwentystów ściema antyekumeniczna. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

 

Niestety, ale chrześcijanie jako te głupiw owieczki i naiwne musza wchodzić na takie strona jak moja, aby dowiedzieć się prawdy ponieważ zgodnie z biblią wszystkie religie są córkami prostytutki. Podstawa biblijna:

 

Przyszedł też jeden z siedmiu aniołów, który miał siedem czasz oraz zaczął rozmawiać ze mną, mówiąc: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką prostytutką, co siedzi koło wielu wód..

A kobieta była odziana purpurową oraz szkarłatną szatą ozłoconą złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała też w swojej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej prostytucji.

A na jej czole jest napisane imię: Tajemnica, wielki Babilon, matka prostytutek i obrzydliwości ziemi..

Apokalipsa 17

 

 

Jest to przekład Śląskiego Towarzystwa Biblijnego. Nie mój.

Żeby była także jasność co do twierdzenia, że chrześcijanie muszą wchodzić na takie strony jak moja: nie jestem nikim wyjątkowym i nie chełpię się. Prowadzenie bloga więcej przynosi mi nerwów niż splendoru. To system pastorski przynosi splendor i wielbienie, na którym oczywiście mi nie zależy. Jeśli mi na czymś zależy oprócz ratowania innych, to na szacunku do mojej osoby. . Pragnę tylko pokazać, że prawdy o świecie, o tym bezbożnym systemie nie uświadczycie w zborach, których góry są ekumeniczne, a ci letni chrześcijanie antyekumeniczni udają, że jak ktoś na nich pluje to deszcze pada. Niesamowita hipokryzja panuje w zborach. Liderzy w ekumenii (vide Alians Ewangeliczny: baptyści, KZ, kchwe, KECH, Kościół Boży i teraz ad7) a wierni udają, że nic się nie dzieje bo konformizm jest ważniejszy.

Sprzedajecie w ten sposób Jezusa, za wygodę, za spokój, a co z Mieczem Jezusa?

 

Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową Mt 10,

 

Gdzie ten miecz u letnich jak wakacyjny wiatr Adwentystów? Gdzie ta Wasza gorliwość wobec Prawa Bożego?!!!

News:

 

W sobotę 25 stycznia 2020 r. Została podpisana historyczna „Karta ekumeniczna” przez adwentystów dnia siódmego, katolików, prawosławnych, anglikanów, ewangelików i metodystów. Ceremonia podpisania odbyła się w kościele rzymskokatolickim San Paolo Maggiore w Bolonii we Włoszech. Podpisany dokument jest zobowiązaniem do wzajemnego zobowiązania. Adwentyści zobowiązali się wobec  Rzymu, a Rzym odwzajemnił to zobowiązanie.  Kościoły, które podpisały ten dokument, obiecały przestrzegać zasad Karty Ekumenicznej, które obejmują wzajemne uznawanie się.

 

  • Karta ekumeniczna głosi, że Kościół jest „ jeden, święty, katolicki i apostolski ”, a zatem „ nieuniknionym zadaniem ekumenicznym jest uwidocznienie tej jedności ”.
  • Karta ekumeniczna głosi, że kościoły są „zjednoczone w jedności wiary”.
  • Karta ekumeniczna wzywa do „ widzialnej jedności Kościoła Jezusa Chrystusa w jednej wierze, w świadectwie i we wspólnej służbie ”.
  • Karta ekumeniczna mówi, że „najważniejszym zadaniem Kościołów jest wspólne głoszenie Ewangelii słowem i czynem dla zbawienia wszystkich ludzi”.
  •  Karta ekumeniczna stanowi, że celem tego dokumentu jest „unikanie szkodliwej konkurencji i niebezpieczeństwa nowych podziałów”.

 

 

Przedstawiciel adwentystów w świątyni bałwochwalstwa:

 

 

To nie wszystko, jak podaje antyekumeniczna część adwentystów, ich liderzy brali udział w bardzo ważnym spotkaniu:

 

Tydzień Harmonii Między Wyznaniami w Rzymie.

 

 

W 2018 Światowy Tydzień Harmonii Międzywyznaniowej miał miejsce w ONZ:

 

 

Jest jednak coś, czego nie wiedzą adwentyści. Kimkolwiek będzie antychryst, czy papieżem, czy politykiem ONZ, to na pewno będzie on pochodzenia edomicko-chazarskiego. W ten przebiegły sposób bestia zapanuje nad światem.

 

Ekumenia to połączenie Ismaela (Arabów) z Ezawem (Edomitów) i Kananejczykami (Sodomitami).

Pisałem o tym, że według mojej oceny w zdecydowanej większości zborów o ile nie we wszystkich jest co najmniej 2-3 agentów watykańsko-chazarskich.

 

Naschodzi jednak ten czas, o którym pisuję od około dwóch lat, czyli przymus przyjęcia radykalnego stanowiska letnich chrześcijan w każdej denominacji i każdym zborze. Dobrze jest mieć społeczność, ale miłość do zboru i religii nie może być większa niż miłość do Jezusa.

 

fot i źródło informacji: http://adventmessenger.org/

 

 

 

 

Updated: 24 lutego 2020 — 09:10

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: