Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Uważasz, że Prawo Boże obowiązuje? To przestrzegaj 613 przykazań.

Chrześcijanie łasi na tanią laskę i chcący usprawiedliwić swoje niecne czyny, zachowania wobec bliźniego i Boga oraz Ci, którzy poddani są autorytetom pastorów a nie Bogu mawiają, że jeśli chcesz Przestrzegać Prawa Bożego, to musisz przestrzegać wszystkich 613 przykazań.

Pozwolę sobie raz na zawsze obalić ten mit, ten slogan, to hasło dyżurne na nieprzestrzeganie Prawa Bożego.

 

Może niech punktem wyjścia będzie fakt, że Bóg nie przeklął ludzi przykazaniami, których nie mogą wypełnić!

Bóg nawet nie ponumerował tych przykazań. Jedyne, które ponumerował to te z dekalogu Szanowni Czytelnicy.

 

Tematu tego podjąłem się aby raz na zawsze napisać wszystkim, którzy nie myślą, a wypowiadają to magiczne zapytanie: czy przestrzegasz wszystkich 613 przykazań.

Jest to opracowanie, którego link źródłowy jest na dole. Moje są niektóre komentarze.

 

 

Po pierwsze od nikogo się nie oczekuje, że będzie przestrzegał wszystkich 613 poleceń”, ponieważ większość z nich była skierowana do lewickich Cohenów (kapłanów); niektóre były tylko dla mężczyzn; niektóre tylko dla kobiet; a niektóre były realizowane tylko przez określony czas. Już samo ten podział  obala bezmyślnie powtarzających to zapytanie chrześcijan atak na ważność Prawa Bożego.

 

Jednak niektóre  miały trwać NA ZAWSZE – i na te, wierzący w Słowo Boga a nie ludzi muszą zwrócić uwagę.

 

Lenistwo umysłowe i konformizm pchają ludzi do streszczenia Prawa Bożego do 2 przykazań Jezusa. Ale było to streszczenie:

 

” Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? (37) On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie. (39) Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. (40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.” Mateusza.

 

 

Ale ci sami chrześcijanie, kiedy jest mowa o LGBT sięgają do księgi kapłańskiej tudzież jeśli chcą rozstrzygać kwestie rozwodu do Powtórzonego Prawa, czy też kiedy omawiają zakaz wróżb do Kapłańskiej.

Ewangelicy letni są jeszcze bardziej obłudni ponieważ ścigają katolików za 2 przykazanie a sami nie przestrzegają czwartego.

 

Chrześcijaństwo zdecydowało, że śmierć Jezusa w jakiś sposób zmieniła odpoczynek sabatu dnia siódmego w Bogu na wydarzenie kościelne, które odbyło się w niedzielny poranek (które opiera się głównie na pismach Pawła, jego opowieściach).

Inni jeszcze mówią, że Szabat jest w Jezusie. Jesli tak, to proponuje pracować 7 dni w tygodniu, a nie jak Rzym byczyć się w niedzielę. 🙂

 

Ludzkość zawsze lubiła „wybierać” sobie ze Słowa Bożego jak ze szwedzkiego stołu.

Bóg NIGDY nie usunął przykazania szabatu dnia siódmego.

Bóg zawsze informował o tym, co ma być lub czego ma nie być.

 

 

Wszelkie Pismo od Boga (Tora)  natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – (17) aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 2 Tymoteusza 3. 

 

Pismo jest natchnione ponieważ za czasów Jezusa i tuz po był tylko Stary Testament.

 

Czy więc „Jezus” zniósł te 613 przykazań?

ZDECYDOWANIE  NIE!

 

Wielu chrześcijan, aby pokazać wierzącym w Torze „błąd na ich drodze ”, radośnie z nutą sarkazmu, przywołuje fakt, że „nikt nie może przestrzegać  tych starych przykazań”. Faktem jest, że prawie żaden z tych chrześcijan nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie były 613 przykazania, ani że nikt (łącznie z Jezusem) nigdy nie zachował ich wszystkich – ponieważ większość była dla kapłanów; niektóre były tylko dla mężczyzn, inne dla kobiet; niektóre były tylko przez pewien czas; niektóre dla ślubów nazirejskich i ponad 200 związanych ze świątynią, która nie stoi!

 

 

Nie zdają sobie również sprawy z tego,  że liczba 613 Micwotów (Przykazań) była raczej tradycją stworzoną przez człowieka, niż faktyczną „liczbą przykazań” przesłanych przez YHWH. Pomysł zrodził się w edomickim Talmudzie, który mówi, że istnieją zarówno „pozytywne”, jak i „negatywne” micwy (czego wolno i nie wolno), które można podzielić na 365 negatywnych micwot (aby przypominać nam, abyśmy nie robili złych rzeczy każdego dnia w roku) plus 248 Pozytywnych micwot – w sumie 613.

Podobnie tzit-tzit (wiązane frędzle) talita (szal modlitewny) są również związane z 613 przykazaniami. Komentator Tory, Rashi, oświadczył, że liczba węzłów na tzit-tzit (w pisowni Mishnaic ) ma wartość 600. Po podwojeniu każdy frędzel ma osiem wątków i pięć zestawów węzłów, co w sumie wynosi 13 – liczba masońska –  co daje w sumie 613.

 

Powyższy sposób wiązania węzłów wykonują Żydzi aszkenazyjscy (Chazarowie), podczas gdy Żydzi sefardyjscy wiążą węzły w sposób, który powoduje, że wypowiadają Imię YHWH.

 

 

Należy uświadomić światu, że chociaż Bóg dał nam wiele poleceń do naśladowania, w tym Dziesięć Przykazań, NIE „usunął Tory” (swoje Boskie instrukcje dotyczące sprawiedliwości zawarte w pierwszych pięciu księgach Biblii bez którego człowiek nie miałby ŻADNEGO planu moralnego, świętego życia). Jeszua próbował znieść rabiniczne, stworzone przez człowieka „rzeczy” – opinie i tradycje, które trzymały ludzi w niewoli. Ani on, ani jego apostołowie nigdy nie przemawiali przeciwko Torze ani nie sugerowali, że po śmierci Jeszuy Tora stała się nieważna! (Jest to ściśle chrześcijańska koncepcja, której Pismo Święte nie może zweryfikować! Czy zatem unieważniamy Prawo przez wiarę? Niech nigdy nie będzie! Przeciwnie, ustanawiamy Prawo. (Rzymian 3:31)

 

Dla tych, którzy naprawdę chcą dowiedzieć się więcej o Bogu, któremu służymy, zapraszamy do przyłączenia się do nas podczas szczegółowego badania tego problemu!

 

 

Gdzie można znaleźć te oryginalne 613 przykazań? Pochodzą prosto z Tory. Możesz zobaczyć, jak są rozsypane po Torze w miejscach takich jak Rdz 26: 2-5; Wj 15: 25–27; Wj 16; Wj 20: 6; Lev 22, 26, 27; Num 15, 36; Pwt 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 26, 27, 28, 30, 31. Jest ich więcej, ale dostajesz obraz: Bóg był bardzo nieugięty w stosunku do ludzi przestrzegających wszystkich Jego nauk i przykazań.

 

 

Dlaczego ważne jest, abyśmy poznali pierwotne przykazania Boże?

Ponieważ są to  „wieczne” przykazania YHWH (szabat dnia siódmego, święta biblijne itp.) Nadal obowiązują, a chrześcijanie, jako część Izraela przez krew Mesjasza, MUSZĄ czynić „dokładnie tak jak Izraelici”:

 

 

Liczb 15: 13 ” (13) Każdy tubylec postąpi w ten sposób, chcąc z tych zwierząt złożyć ofiarę spaloną jako woń przyjemną dla Jahwe. (14) Jeśli cudzoziemiec, który jest waszym gościem, lub też człowiek, który mieszka wśród was od dawien dawna, chciałby złożyć Jahwe ofiarę miłej woni, winien tak czynić, jak wy to czynicie. (15) Jedno tylko prawo będzie obowiązywało zarówno was, jak i obcych przybyszów. Będzie to wieczystym prawem i dla przyszłych pokoleń: wobec Jahwe obowiązuje cudzoziemca to samo, co was. (16) Takie samo prawo, ten sam nakaz będzie obowiązywał i was, i cudzoziemca przebywającego u was.”

 

 

Niektórzy twierdzą, że „Tora była tylko dla Żydów”, ale jak widać z powyższego, nie jest to prawdą. Po pierwsze Żydzi to naród wymyślony. Wcześniej bowiem byli Izraelici. Po drugie   „Cudzoziemcy” obejmują każdego, kto zdecydował się wierzyć w Jeszuę! Biblia mówi nam, że Bóg jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki (Hebrajczyków 13: 8); że Jeszuai i jego Apostołowie i uczniowie byli przestrzegającymi Torę, szabat dnia siódmeg.

Biblia mówi nam również, że jego pierwotni naśladowcy w pierwszym wieku (zanim katolicyzm przyszedł, by zboczyć ze Słowa), również przestrzegali Tory. Więc co  się takiego zmieniło? Odpowiedź brzmi: opinie człowieka.

 

 

Jeremiasz 31:32 mówi nam, że YHWH zawarł „nowe przymierze” z Domem Izraela i Domem Judy; Nie zawarł „nowego przymierza” z poganami, ponieważ nie miał „starego przymierza” z poganami. Swoją łaskę i miłosierdzie udzielił jednak wierzącym poganom, którzy jako wierzący w Jeszuę automatycznie stają się częścią „Izraela”! Zostaliśmy wszczepieni (apostołowie byli Judejczykami i Beniamitami).

 

Pan Jezus powiedział, że zbawienie bierze się od Judejczyków, bo to oni pierwsi doświadczyli zbawienia. Tak jak część Izraelitów rozproszona po Azji.

 

I Bóg powiedział Izraelowi: „Daję wam dobre instrukcje: nie porzucajcie mojej Tory” (Przysłów 4: 2).

Okej, więc w jaki sposób „Nowe Przymierze” zmieniło sposób, w jaki mamy czcić? Sprawdźmy to:

Chociaż COVENANT (przymierze) zmienił się, następujące zmiany nie:

 • Tora
 • Przepisy YHWH
 • Kara za nieposłuszeństwo
 • Obietnice YHWH

 

 

Psalm 119:

 

 (89) Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa. (90) Wierność Twoja [trwa] z pokolenia na pokolenie; umocniłeś ziemię, i trwa. (91) Wszystko trwa do dziś według Twoich wyroków, bo wszystkie rzeczy Ci służą. (92) Gdyby Twoje Prawo nie było moją rozkoszą, byłbym już zginął w mej nędzy.

 

 

Co się zmieniło?

 

Jeszua jest teraz zarządcą Prawa Bożego, zwalniając Mojżesza z tej odpowiedzialności, a tym samym wypełniając proroctwo z Powtórzonego Prawa 18:

Powtórzonego Prawa 18: 18

 

“Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. (19) Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy.”

 

 

Prorok to osoba mówiąca z natchnienia Bożego. Jezus mówił z natchnienia Bożego.

 

Tora zapisana w naszych sercach: Jest w tym coś więcej niż na pierwszy rzut oka! Przede wszystkim Tora jest prezentowana i zarządzana (nie zastąpiona – YHWH nigdy nie powiedział, że zastępuje Torę!) Pod nowym przymierzem, które jest zapisane w naszych sercach poprzez Ruach haKodesz (Duch Święty), który spełnia proroctwo Jeremiasza 31:

 

Jeremiasz 31: 32 „Albowiem takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach” – mówi ADONAI. „Włożę w nich moją Torę i napiszę ją w ich sercach; będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem”.

 

Poprzez nowego Oblubieńca – Jezusa – Bóg zawarł nowy związek małżeński. Z tymi, którzy zechcieli wejść w ten nowy związek. Nie z całym Izraelem. W Jana 6.66 jest napisane wszak, że wielu Judejczyków zawróciło, odeszli od Jezusa, wielu uczniów odpusciło sobie nauki Jezusa.

 

 

 

Zauważ też, że „Tora zapisana w naszych sercach” oznacza, że ​​chociaż możemy się NARODZIĆ wraz z nią w naszych sercach, w naszych ludzkich „ziemskich garniturach” NIE jesteśmy tego świadomi, dopóki nie nauczymy się rozpoznawać naszą potrzebę Tory i są gotowi postępować zgodnie z instrukcjami YHWH. Aby UZNAĆ, że mamy to „zapisane w naszych sercach”, musimy nieustannie studiować Torę i czytać Biblię od deski do deski!

 

 

Kapłan:

Teraz Jezus jest JEDYNYM ARCYKAPŁANEM NA WZÓR  MELCHIZEDEKA.

 

Ten, który wypełnia proroctwo Psalmu 110, w którym król Dawid napisał:

 

 

Psalmy 110:

 

ADONAI mówi do mojego Pana: Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy. (2) Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: Panuj wśród swych nieprzyjaciół! (3) Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi, w świętych szatach [będziesz]. Z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem. (4) Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. (5) Pan po Twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu. (6) Będzie sądził narody, wzniesie stosy trupów, zetrze głowy jak ziemia szeroka. (7) Po drodze będzie pił ze strumienia, dlatego głowę podniesie.

 

Jezus panuje wśród nieprzyjaciół, ale nikt nie pokazuje tych nie przyjaciół tak na marginesie. Jest ekumenia. Oczywiście będzie gniew Boży a nie miłosierdzie na koniec czasu łaski.

 

 

Ofiara:

 

Niewinne zwierzęta były składane  w ofierze pod przymierzem Mojżeszowym. Ale pod nowym przymierzem krew Jezusa odkupiła nas , wypełniając w ten sposób zapowiedź Psalmu 40, który dotyczy ofiary ze zwierząt:

 

Psalm 40:

 

(7) W ofiarach i darach nie masz upodobania, nie żądasz całopalenia ani ofiary za grzech, lecz otworzyłeś uszy moje. (8) Rzekłem więc: Oto przychodzę; w zwoju Księgi zawarte są dla mnie wskazania. (9) Pełnić Twą wolę, Boże mój, to moje pragnienie, a prawo Twoje noszę głęboko w sercu.

 

 

Musimy pamiętać, jak powiedział Paweł, Jezus ofiarował samego siebie, a jedynym sposobem na uzyskanie życia wiecznego jest uwierzenie, że JEST Synem Boga. Kiedy obserwatorzy Tory mówią o „chodzeniu w Torze” i obchodzeniu świąt, ludzie wyciągają wnioski i oskarżają o to, że ktoś chce zapracować na zbawienie – co absolutnie NIE jest prawdą. Człowiek nie jest „zbawiony” przez same uczynki! Musimy być posłuszni Bożej Torze, ponieważ On ją nakazał; a ponieważ zachowanie tego czyni nas świętymi / oddzielonymi!

 

Mateusza 5: 17

 

„Nie myślcie, że przyszedłem znieść Torę lub proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Tak, rzeczywiście! Mówię wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, nie tyle z Tory minie yud lub uderzenie – nie do momentu, aż wszystko, co musi się wydarzyć, stanie się 19 Kto więc nie sprzeciwi się najmniejszemu z tych micwot i uczy innych, będzie nazywany najmniejszym w Królestwie Niebieskim, ale kto jest im posłuszny i tak nauczanie będzie nazwane wielkim w Królestwie Niebieskim. 20 Albowiem powiadam wam, że jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie znacznie większa niż w stosunku do nauczycieli Tory i Puszushim , z pewnością nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego! ” (Sterna)

 

Będą  mieli szczęście ci, którzy będą w Królestwie Niebieskim choćby odźwiernymi. Ale czy warto tak nisko mierzyć tylko dlatego, że coś nam nie pasuje, że jakiś pastor powiedział, a ja Wam stale pokazuje zwiedzenie w kościołach i komu ludzie wierzą.

 

Psalm 89:33

“Nie złamię mojego przymierza i nie zmienię tego, co usta moje wyrzekły. (36) Przysiągłem raz [na zawsze] na moją świętość i nie zawiodę Dawida: “

 

 

 

Jana 14:15 Jeśli mnie kochacie, będziecie przestrzegać Moich Przykazań.

 

 

Jana 14:21 Ktokolwiek ma moje przykazania i je dotrzymuje, ten, który Mnie miłuje, a ten, kto Mnie kocha, będzie umiłowany przez mojego Ojca, a Ja go pokocham i objawię mu się.

 

Jeremiasz 31:33 „Albowiem to jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach”, mówi ADONAI: „ Włożę w nich Torę i napiszę je w ich sercach; Będę ich Bogiem, a będą moim ludem.

 

Ezechiela 11: 19-21

 

19) Dam im inne serce, nowego ducha włożę w ich wnętrze. Usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im serce cielesne, (20) aby postępowali według moich przykazań i strzegli moich praw. Gdy będą je pełnili, staną się moim ludem, a Ja będę ich Bogiem.

 

 

 

Mateusza 5:17

 

 

(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (18) Zaprawdę, powiadam wam uroczyście: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą i dopóki nie wypełni się wszystko, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie.

 

Pamiętajmy też o Liście do Rzymian 3:31, który mówi:

 

 „Czy zatem unieważniamy Prawo przez wiarę? Przenigdy! Przeciwnie, ustanawiamy Prawo …”

 

Najważniejsze jest to: przybycie Jezusa, a ostateczna śmierć na krzyżu NIE zniosła Tory! Sam tak powiedział. Przestrzegał świąt; jadł tylko czyste zwierzęta; wielbił i nauczał w synagogach. Wszystko, co robił, było całkowicie i dokładnie „izraelskie” i dokładnie według Pisma Świętego – i pouczył swoich uczniów, aby postępowali tak samo.

Czym dokładnie były oryginalne 613 przykazań? YHWH dał nam 248 pozytywnych Micwotów / Przykazań („czynów”) i 365 negatywnych („nakazów”). Są to:

 

__________

Nie wszystkim będzie się chciało przebrnąć przez ten gąszcz tłumaczonego tekstu poniżej i dlatego pod tymi punktami napisałem co już nie obowiązuje.

 

248 pozytywnych micw / przykazań: „Do”

STOSUNEK DO BOGA

 • P 1 Exodus 20: 2 – Wierzyć w Boga
 • P 2 Powtórzonego Prawa 6: 4 – Uznanie Jedności Boga
 • P 3 Powtórzonego Prawa 6: 5 – Kochać Boga
 • P 4 Powtórzonego Prawa 6:13 – Bać się Boga
 • P 5 Exodus23: 25; Powtórzonego Prawa 11:13; 13: 5 – Służyć Bogu
 • P 6 Powtórzonego Prawa 10:20 – Przylgnąć do Boga
 • P 7 Powtórzonego Prawa 10:20 – Składanie przysięgi na Imię Boże
 • P 8 Powtórzonego Prawa 28: 9 – O chodzeniu Bożymi drogami
 • P 9 Księga Kapłańska 22:32 – O uświęceniu imienia Bożego

TORA

 • P 10 Powtórzonego Prawa 6: 7 – Przy recytowaniu Sh’my każdego ranka i wieczora
 • P 11 Powtórzonego Prawa 6: 7 – O studiowaniu i nauczaniu Tory
 • P 12 Powtórzonego Prawa 6: 8 – O związaniu Tefiliny na głowie
 • P 13 Powtórzonego Prawa 6: 8 – Po związaniu Tefiliny na dłoni
 • P 14 Liczb 15:38 – Po zrobieniu Tzitzit z nicią niebieską, krawędzie odzieży
 • P 15 Powtórzonego Prawa 6: 9 – Po umieszczeniu Mezuzah na odrzwiach i bramach
 • P 16 Powtórzonego Prawa 31:12 – Podczas gromadzenia się co 7 lat, aby usłyszeć Torę
 • P 17 Powtórzonego Prawa 17:18 – Król musi napisać dla siebie kopię Tory
 • P 18 Powtórzonego Prawa 31:19 – Na tym każdy powinien mieć zwój Tory
 • P 19 Powtórzonego Prawa 8:10 – Chwała Bogu po jedzeniu, Łaska po posiłkach

ŚWIĄTYNIA I KAPŁANI

 • P 20 Exodus 25: 8 – O budowie Sanktuarium / (Tabernakulum / Świątyni) dla Boga
 • P 21 Księga Kapłańska 19:30 – O poszanowaniu Sanktuarium
 • P 22 Liczby 18: 4 – O ochronie Sanktuarium
 • P 23 Liczby 18:23 – O nabożeństwach lewickich w Tabernakulum
 • P 24 Exodus 30:19 – Cohanim myje ręce i stopy przed wejściem do świątyni
 • P 25 Exodus 27:21 – O rozpaleniu Menory przez Cohanim
 • P 26 Liczb 6:23 – Cohanim błogosławi Izraelowi
 • P 27 Exodus 25:30 – Na Showbread przed Arką
 • P 28 Exodus 30: 7 – O paleniu kadzidła na Złotym Ołtarzu dwa razy dziennie
 • P 29 Kapłańska 6: 6 – O wiecznym ogniu na ołtarzu
 • P 30 Księga Kapłańska 6: 3 – Po usunięciu popiołów z ołtarza
 • P 31 Liczby 5: 2 – Po usunięciu nieczystych osób z obozu
 • P 32 Księga Kapłańska 21: 8 – O czci Cohanim
 • P 33 Exodus 28: 2 – Na szatach Cohanim
 • P 34 Liczby 7: 9 – Na Cohanim niosącym Arkę na ramionach
 • P 35 Exodus 30:31 – O świętym oleju namaszczenia
 • P 36 Powtórzonego Prawa 18: 6-8 – Na Cohanim posługuje w rotacji / czuwa
 • P 37 Kapłańska 21: 2-3 – O tym, że Cohanim zostaje skalany za zmarłych krewnych
 • P 38 Kapłańska 21:13 – Na tym Cohen haGadol może poślubić tylko dziewicę

OFIARY

 • P 39 Liczby 28: 3 – Dwa razy dziennie Spalony, tamid, ofiary
 • P 40 Księga Kapłańska 6:13 – Cohen haGadol oferuje dwa razy dziennie posiłek
 • P 41 Liczby 28: 9 – W szabat dodatkowy, musaf, ofiara
 • P 42 Liczby 28:11 – W nowiu, Rosz Chodesz, dodatkowa oferta
 • P 43 Kapłańska 23:36 – O dodatkowej ofercie Pesach
 • P 44 Kapłańska 23:10 – Drugiego dnia Pesach ofiarowanie Omera
 • P 45 Liczby 28:26 – Na Szawuot dodatkowo, musaf, ofiara
 • P 46 Kapłańska 23:17 – O dwóch bochenkach chleba Ofiarowanie fali na Szawuocie
 • P 47 Liczby 29: 1-2 – W ramach oferty Rosh HaShannah
 • P 48 Liczby 29: 7-8 – W Jom Kippur dodatkowa oferta
 • P 49 Kapłańska 16: 3-24 – W służbie Jom Kippur w Avodah
 • P 50 Liczb 29:13 – Na Sukot, musaf, ofiary
 • P 51 Numery 29:36 – W dodatkowej ofercie Shemini Atzeret
 • P 52 Exodus 23:14 – Podczas trzech corocznych pielgrzymek festiwalowych do świątyni
 • P 53 Wyjścia 34:23 – Występowanie przed Jahwe podczas świąt (Powtórzonego Prawa 16:16)
 • P 54 Powtórzonego Prawa 16:14 – Radując się ze świąt
 • P 55 Exodus 12: 6 – W dniu 14 Nisan zabijanie jagnięciny Pesach
 • P 56 Exodus 12: 8 – O jedzeniu pieczonej jagnięciny Pesach w nocy z Nisan 14/15
 • P 57 Liczby 9:11 – Po uboju Pesach Sheini, Iyyar 14, ofiarowanie
 • P 58 Liczby 9:11 – O jedzeniu jagnięciny Pesach Sheini z Matzah i Maror
 • P 59 Liczby 10: 9-10 – Trąby na ofiarę świąteczną przyniesioną i na ucisk
 • P 60 Księga Kapłańska 22:27 – O minimalnym wieku bydła, które ma być oferowane
 • P 61 Księga Kapłańska 22:21 – Ofiarując tylko nieskalane ofiary
 • P 62 Kapłańska 2:13 – O przynoszeniu soli z każdą ofiarą
 • P 63 Księga Kapłańska 1: 2 – O ofierze całopalnej
 • P 64 Kapłańska 6:18 – O ofierze za grzech
 • P 65 Księga Kapłańska 7: 1 – O ofierze winy
 • P 66 Kapłańska 3: 1 – O ofierze pokoju
 • P 67 Księga Kapłańska 2: 1 – O ofierze posiłków
 • P 68 Kapłańska 4:13 – O ofiarach za dwór (Sanhedryn), który popełnił błąd
 • P 69 Księga Kapłańska 4:27 – Naprawiono Ofiarę Grzechu przez nieświadomie złamanie karetu
 • P 70 Księga Kapłańska 5:17 – Zawieszająca ofiara winy w razie wątpliwości co do złamania karetu
 • P 71 Księga Kapłańska 5:15 – Bezwarunkowa ofiara winy za kradzież itp.
 • P 72 Księga Kapłańska 5: 1-11 – Oferowanie wyższej lub niższej wartości, stosownie do ich znaczenia
 • P 73 Liczby 5: 6-7 – Wyznawać swoje grzechy przed Bogiem i żałować za nich
 • P 74 Księga Kapłańska 15:13 – Ofiara przyniesiona przez zav (mężczyzna z absolutorium)
 • P 75 Kapłańska 15:28 – Ofiara przyniesiona przez zavah (kobieta z absolutorium)
 • P 76 Księga Kapłańska 12: 6 – Ofiara przyniesiona przez kobietę po porodzie
 • P 77 Kapłańska 14:10 – Ofiara przyniesiona przez trędowatego po oczyszczeniu
 • P 78 Kapłańska 27:32 – O dziesięcinie z bydła
 • P 79 Exodus 13: 2 – Ofiarowanie pierworodnego z czystego (dozwolonego) bydła
 • P 80 Exodus 22:28 – O Odkupieniu Pierworodnego człowieka, Pidyon ha-ben
 • P 81 Exodus 34:20 – O odkupieniu pierwszej osły, jeśli nie …
 • P 82 Exodus 13:13 – … złamanie karku pierwszego dupy osła
 • P 83 Powtórzonego Prawa 12: 5-6 – Niezwłocznie przynosząc odpowiednie ofiary Jerozolimie
 • P 84 Powtórzonego Prawa 12:14 – Wszystkie ofiary muszą być składane tylko w Sanktuarium
 • P 85 Powtórzonego Prawa 12:36 – O ofiarach spoza Izraela do Sanktuarium
 • P 86 Powtórzonego Prawa 12:15 – O odkupieniu przeklętych ofiar uświęconych zwierząt
 • P 87 Kapłańska 27:33 – O świętości ofiarowanych zwierząt
 • P 88 Kapłańska 6: 9 – O jedzeniu przez Cohanim pozostałej części Ofiar posiłków
 • P 89 Exodus 29:33 – O Cohanim jedzącym mięso Ofiary grzechu i winy
 • P 90 Kapłańska 7:19 – Spalaj konsekrowane ofiary, które stały się tameh / nieczyste
 • P 91 Kapłańska 7:17 – Spal resztki Ofiar Poświęconych, które nie zostaną zjedzone na czas

Śluby

 • P 92 Liczby 6: 5 – Nazir pozwala rosnąć włosom podczas rozstania
 • P 93 Liczby 6:18 – Składanie ślubów przez Nazira goli głowę i składa ofiarę
 • P 94 Powtórzonego Prawa 23:24 – Człowiek musi dotrzymywać ustnych ślubów i przysięg
 • P 95 Liczby 30: 3 – Na tej podstawie sędzia może unieważnić śluby, tylko według Tory

RYTUALNA CZYSTOŚĆ

 • P 96 Księga Kapłańska 11: 8 – Zanieczyszczenie przez dotykanie niektórych zwłok zwierząt …
 • P 97 Księga Kapłańska 11:29 – … dotykając zwłok ośmiu pełzających stworzeń
 • P 98 Księga Kapłańska 11:34 – Zanieczyszczenie jedzenia i napojów, jeśli kontaktuje się z nieczystymi rzeczami
 • P 99 Kapłańska 15:19 – O Tumie miesiączki
 • P100 Księga Kapłańska 12: 2 – O Tumie kobiety po porodzie
 • P101 Kapłańska 13: 3 – O Tumie trędowatego
 • P102 Księga Kapłańska 13:51 – Na odzieży zanieczyszczonej trądem
 • P103 Księga Kapłańska 14:44 – W trędowatym domu
 • P104 Księga Kapłańska 15: 2 – O Tumah zav (mężczyzna z problemem biegania)
 • P105 Księga Kapłańska 15: 6 – O Tumah nasienia
 • P106 Księga Kapłańska 15:19 – Tuma z zava (kobieta cierpiąca na problem z bieganiem)
 • P107 Liczby 19:14 – O Tumie zwłok człowieka
 • P108 Liczby 19:13 – Prawo wody oczyszczonej ze zraszania, mei niddah
 • P109 Kapłańska 15:16 – O zanurzeniu się w mykwie, aby uzyskać rytualny porządek
 • P110 Kapłańska 14: 2 – O określonej procedurze oczyszczenia z trądu
 • P111 Księga Kapłańska 14: 9 – Trędowaty musi ogolić sobie głowę
 • P112 Księga Kapłańska 13:45 – Na tej podstawie trędowaty musi być łatwo rozróżnialny
 • P113 Liczby 19: 2-9 – Na popiołach czerwonej jałówki, używane w rytualnym oczyszczaniu

ODDANIA DO ŚWIĄTYNI

 • P114 Księga Kapłańska 27: 2-8 – O wycenie osoby w świątyni
 • P115 Księga Kapłańska 27:11 – O wycenie za nieczystą bestię do Świątyni
 • P116 Kapłańska 27:14 – O wycenie domu jako darowizny na rzecz świątyni
 • P117 Księga Kapłańska 27:16 – O wycenie pola jako darowizny dla świątyni
 • P118 Księga Kapłańska 5:16 – Jeśli skorzystasz z własności Świątyni, restytucja plus 1/5
 • P119 Księga Kapłańska 19:24 – Na owocach drzew wzrost czwartego roku
 • P120 Kapłańska 19: 9 – O pozostawieniu rogów (Peach) pól biednym
 • P121 Księga Kapłańska 19: 9 – O pozostawieniu zbierania ziemi dla biednych
 • P122 Powtórzonego Prawa 24:19 – Po pozostawieniu zapomnianego snopa biednym
 • P123 Księga Kapłańska 19:19 – O pozostawieniu źle sformułowanych winogron dla biednych
 • P124 Księga Kapłańska 19:10 – O pozostawieniu zbierania winogron dla biednych
 • P125 Exodus 23:19 – O oddzieleniu i przyniesieniu Pierwszych Owoców do Sanktuarium
 • P126 Powtórzonego Prawa 18: 4 – Aby oddzielić wielką ofiarę podnoszenia (terumah)
 • P127 Księga Kapłańska 27:30 – Odłożenie pierwszej dziesięciny Lewitom
 • P128 Powtórzonego Prawa 14:22 – Odkładając drugą dziesięcinę, jedzoną tylko w Jerozolimie
 • P129 Liczby 18:26 – O oddaniu przez Lewitów dziesiątej części dziesięciny Cohanim
 • P130 Powtórzonego Prawa 14:28 – Odłożenie dziesięciny biedaka w trzecim i szóstym roku
 • P131 Powtórzonego Prawa 26:13 – Deklaracja złożona podczas oddzielania różnych dziesięciny
 • P132 Powtórzonego Prawa 26: 5 – Deklaracja wydana przynosząca pierwsze owoce do świątyni
 • P133 Liczby 15:20 – W pierwszej części Chałki przekazanej Cohenowi

ROK SABATYCZNY

 • P134 Exodus 23:11 – O bezdzietnych produktach roku szabatowego (shemittah)
 • P135 Exodus 34:21 – O spoczywaniu na ziemi w roku szabatowym
 • P136 Księga Kapłańska 25:10 – O poświęceniu roku jubileuszowego (50)
 • P137 Księga Kapłańska 25: 9 – Blow Shofar na Jom Kippur w Jubileuszu i uwolnieni niewolnicy
 • P138 Księga Kapłańska 25:24 – Odwrócenie ziemi właścicielom przodków w Jubileuszu
 • P139 Księga Kapłańska 25:24 – O odkupieniu domu w ciągu roku od sprzedaży
 • P140 Księga Kapłańska 25: 8 – Liczenie i ogłaszanie lat do roku jubileuszowego
 • P141 Powtórzonego Prawa 15: 3 – Wszystkie długi zostają unieważnione w roku szabatowym, ale …
 • P142 Powtórzonego Prawa 15: 3 – … można spłacić dług cudzoziemca

DOTYCZĄCE ZWIERZĄT DO SPOŻYCIA

 • P143 Powtórzonego Prawa 18: 3 – Cohen jest winien uboju każdego czystego zwierzęcia
 • P144 Powtórzonego Prawa 18: 4 – Na pierwszym z polaru, który zostanie przekazany Cohenowi
 • P145 Księga Kapłańska 27:21 – (ślubowanie Cherem) jedna rzecz poświęcona Bogu, druga Cohanim
 • P146 Powtórzonego Prawa 12:21 – Ubój zwierząt według Tory przed jedzeniem
 • P147 Księga Kapłańska 17:13 – Pokrycie ziemią krwią zabitego ptactwa i bestii
 • P148 Powtórzonego Prawa 22: 7 – Po uwolnieniu ptaka rodzica, gdy bierze gniazdo
 • P149 Księga Kapłańska 11: 2 – Poszukiwanie zalecanych znaków u zwierząt, do jedzenia
 • P150 Powtórzonego Prawa 14:11 – Poszukiwanie określonych znaków u ptaków, do jedzenia
 • P151 Księga Kapłańska 11:21 – Poszukiwanie przepisanych znaków u szarańczy, do jedzenia
 • P152 Księga Kapłańska 11: 9 – Poszukiwanie przepisanych znaków u ryb, do jedzenia

FESTIWALE

 • P153 Exodus 12: 2; Powtórzonego Prawa 16: 1 – Sanhedryn uświęca Księżyc w nowiu i liczy lata i pory roku
 • P154 Exodus 23:12 – Spoczywając na szabacie
 • P155 Exodus 20: 8 – O ogłoszeniu Szabatu świętym na początku i na zakończenie
 • P156 Exodus 12:15 – Po usunięciu chametza, kwasu (drożdży) na (Nisan 14) Pesach
 • P157 Exodus 13: 8 – Powiedz Exodusowi z Egiptu 1. noc Pesach, (15 Nisan)
 • P158 Exodus 12:18 – O jedzeniu Mace w pierwszą noc Pesach, (15 Nisan)
 • P159 Exodus 12:16 – Odpoczywając pierwszego dnia Pesach
 • P160 Wyjścia 12:16 – Odpoczywając siódmego dnia Pesach
 • P161 Księga Kapłańska 23:35 – Policz Omer 49 dni od pierwszego snopa (16 Nisan)
 • P162 Księga Kapłańska 23:21 – O spoczywaniu na Szawuocie
 • P163 Księga Kapłańska 23:24 – O spoczywaniu na Rosz Ha-Szanna
 • P164 Księga Kapłańska 16:29 – O poście na Jom Kippur
 • P165 Księga Kapłańska 16:29 – Spoczywa na Jom Kippur
 • P166 Księga Kapłańska 23:35 – Odpoczywając pierwszego dnia Sukot
 • P167 Księga Kapłańska 23:36 – Odpoczywając (8 dnia) Shemini Atzeret
 • P168 Księga Kapłańska 23:42 – O zamieszkaniu w Sukka (stoisku) przez siedem dni
 • P169 Księga Kapłańska 23:40 – O zabraniu Lulava (czterech gatunków) na Sukkot
 • P170 Liczby 29: 1 – Po usłyszeniu dźwięku Szofara w Rosz Ha Szanna

SPOŁECZNOŚĆ

 • P171 Exodus 30:12 – Na każdego mężczyznę, który daje pół szekla rocznie Świątyni
 • P172 Powtórzonego Prawa 18:15 – O słuchaniu proroków
 • P173 Powtórzonego Prawa 17:15 – O mianowaniu króla
 • P174 Powtórzonego Prawa 17:11 – O posłuszeństwie przed Wielkim Dworem (Sanhedryn)
 • P175 Exodus 23: 2 – Włączony w przypadku podziału, przestrzegając decyzji większości
 • P176 Powtórzonego Prawa 16:18 – Powołanie sędziów i urzędników sądowych w każdym mieście
 • P177 Księga Kapłańska 19:15 – Równe / bezstronne traktowanie stron procesowych przed prawem
 • P178 Księga Kapłańska 5: 1 – Każdy, kto jest świadomy dowodów, musi przyjść do sądu, aby zeznawać
 • P179 Powtórzonego Prawa 13:15 – Świadectwo świadków zostanie dokładnie zbadane
 • P180 Powtórzonego Prawa 19:19 – O potępieniu świadków, którzy składają fałszywe zeznania
 • P180 Powtórzonego Prawa 19:19 – Fałszywi świadkowie ukarani, tak jak zamierzali, oskarżeni
 • P181 Powtórzonego Prawa 21: 4 – Na Eglahu Arufah, na jałówce, gdy morderca jest nieznany
 • P182 Powtórzonego Prawa 19: 3 – O ustanowieniu sześciu miast schronienia
 • P183 Liczby 35: 2 – Daj miasta Lewitom – którzy nie mają przodków w ziemi
 • P184 Powtórzonego Prawa 22: 8 – Zbuduj ogrodzenie na dachu, usuń potencjalne zagrożenia z domu

BAŁWOCHWALSTWO

 • P185 Powtórzonego Prawa 12: 2 – O zniszczeniu wszelkiego bałwochwalstwa i jego przynależności
 • P186 Powtórzonego Prawa 13:17 – Prawo o mieście, które stało się odstępcze / zboczone
 • P187 Powtórzonego Prawa 20:17 – O prawie dotyczącym zniszczenia siedmiu narodów kananejskich
 • P188 Powtórzonego Prawa 25:19 – O wyginięciu nasienia Amalek
 • P189 Powtórzonego Prawa 25:17 – Pamiętając o nikczemnych czynach Amaleków wobec Izraela

WOJNA

 • P190 Powtórzonego Prawa 20:11 – Przepisy dotyczące wojen innych niż dowodzone w Torze
 • P191 Powtórzonego Prawa 20: 2 – Cohen do specjalnych obowiązków w wojnie; także mężczyźni niezdolni do powrotu
 • P192 Powtórzonego Prawa 23:14 – Przygotuj miejsce poza obozem, aby zachować warunki sanitarne …
 • P193 Powtórzonego Prawa 23:15 – … więc dołącz narzędzie do kopania wśród narzędzi wojennych

SPOŁECZNY

 • P194 – Księga Kapłańska 5:23 O rabusiu, który przywraca skradziony artykuł właścicielowi
 • P195 Powtórzonego Prawa 15: 8 – Dalej, aby dać ubogim dobroczynność (Kapłańska25: 35-36)
 • P196 Powtórzonego Prawa 15:14 – O dawaniu prezentów hebrajskiemu niewolnikowi po jego wolności
 • P197 Exodus 22:24 – O pożyczaniu pieniędzy biednym bez odsetek
 • P198 Powtórzonego Prawa 23:21 – O pożyczaniu pieniędzy cudzoziemcowi wraz z odsetkami
 • P199 Powtórzonego Prawa 24:13 – Wj 22: 25 O przywróceniu zastawu właścicielowi, jeśli będzie tego potrzebował
 • P200 Powtórzonego Prawa 24:15 – Po wypłacie pracownikowi wynagrodzenia na czas
 • P201 Powtórzonego Prawa 23:25 – Pracownikowi wolno jeść produkty, w których pracuje
 • P202 Exodus 23: 5 – Pomoc w rozładowaniu, gdy jest to konieczne, zmęczonego zwierzęcia
 • P203 Powtórzonego Prawa 22: 4 – O asystowaniu mężczyźnie obciążającemu bestię ciężarem
 • P204 Powtórzonego Prawa 22: 1 – Wyjścia 23: 4 Na tej utraconej własności należy zwrócić jej właściciela
 • P205 Księga Kapłańska 19:17 – Konieczność zniesławiania grzesznika
 • P206 Księga Kapłańska 19:18 – O miłości bliźniego jak siebie samego
 • P207 Powtórzonego Prawa 10:19 – O przykazaniu miłości do nawróconego / prozelity
 • P208 Księga Kapłańska 19:36 – O prawie dokładnych wag i miar

RODZINA

 • P209 Księga Kapłańska 19:32 – O honorowaniu starego (i mądrego)
 • P210 Exodus 20:12 – O uczczeniu rodziców
 • P211 Księga Kapłańska 19: 3 – O obawach rodziców
 • P212 Genesis 1:28 – Dalej, aby być płodnym i rozmnażać się
 • P213 Powtórzonego Prawa 24: 1 – O prawie małżeńskim
 • P214 Powtórzonego Prawa 24: 5 – O oblubieńcu poświęcającym się swojej żonie przez rok
 • P215 Rodzaju 17:10 Księga Kapłańska 12: 3 – O obrzezaniu syna
 • P216 Powtórzonego Prawa 25: 5 – Jeśli człowiek umiera bezdzietnie, jego brat poślubia wdowę lub …
 • P217 Powtórzonego Prawa 25: 9 – … wypuść ją / wdowę (Chalitzah)
 • P218 Powtórzonego Prawa 22:29 – Łamacz musi poślubić dziewicę / dziewicę, którą naruszył
 • P219 Powtórzonego Prawa 22:18 – Podżegacz jego narzeczonej jest wychłostany i może nigdy się nie rozwieść
 • P220 Exodus 22:15 – Na uwodziciela należy ukarać zgodnie z prawem
 • P221 Powtórzonego Prawa 21:11 – Kobiety uwięzione traktowane według specjalnych przepisów
 • P222 Powtórzonego Prawa 24: 1 – Prawo rozwodu, być tylko środkiem pisemnym
 • P223 Liczby 5:15 – Podejrzana cudzołożnica musi poddać się wymaganemu testowi

SĄDOWY

 • P224 Powtórzonego Prawa 25: 2 – O biczowaniu przestępców niektórych przykazań
 • P225 Liczby 35:25 – Na wygnaniu do miasta schronienia za niezamierzone zabójstwo
 • P226 Exodus 21:20 – O ścięciu przestępców niektórych przykazań
 • P227 Exodus 21:16 – O duszeniu przestępców niektórych przykazań
 • P228 Księga Kapłańska 20:14 – O paleniu przestępców niektórych przykazań
 • P229 Powtórzonego Prawa 22:24 – O kamienowaniu przestępców niektórych przykazań
 • P230 Powtórzonego Prawa 21:22 – Zawieś się po egzekucji, naruszając niektóre przykazania
 • P231 Powtórzonego Prawa 21:23 – Podczas pochówku w tym samym dniu egzekucji

NIEWAŻNE

 • P232 Exodus 21: 2 – O szczególnych prawach dotyczących traktowania hebrajskiego niewolnika
 • P233 Exodus 21: 8 – Hebrajska niewolnica poślubiona swojemu panu lub jego synowi lub …
 • P234 Exodus 21: 8 – … zezwól na odkupienie hebrajskiej niewolnicy
 • P235 Księga Kapłańska 25:46 – O prawach dotyczących traktowania obcego niewolnika

TORTS

 • P236 Exodus 21:18 – W sprawie kary dla osoby zadającej obrażenia
 • P237 Exodus 21:28 – O prawie obrażeń spowodowanych przez zwierzę
 • P238 Exodus 21:33 – O prawie obrażeń spowodowanych przez jamę
 • P239 Exodus 21:37 – O prawie karania złodziei
 • P240 Exodus 22: 4 – O prawie wyroku za szkodę wyrządzoną przez bestię
 • P241 Exodus 22: 5 – Zgodnie z prawem wyroku za szkody spowodowane przez pożar
 • P242 Exodus 22: 6 – O prawie nieopłaconego opiekuna
 • P243 Exodus 22: 9 – Zgodnie z prawem płatnego opiekuna
 • P244 Exodus 22:13 – O prawie kredytobiorcy
 • P245 Księga Kapłańska 25:14 – O prawie kupowania i sprzedawania
 • P246 Exodus 22: 8 – O prawie stron procesowych
 • P247 Powtórzonego Prawa 25:12 – Uratuj życie ściganemu, nawet jeśli zajdzie taka potrzeba – zabij prześladowcę
 • P248 Liczby 27: 8 – O prawie spadkowym

365 negatywnych micwotów / przykazań: „Zakazy”

IDOLATIA I POKREWNE PRAKTYKI

 • N 1 Exodus 20: 3 – Nie wierzyć w żadnego innego boga poza Jedynym Bogiem.
 • N 2 Exodus 20: 4 – Nie robić obrazów w celu oddawania czci
 • N 3 Księga Kapłańska 19: 4 – Nie robić bożka (nawet dla innych), aby go czcił
 • N 4 Exodus 20:20 – Nie robić postaci ludzkich
 • N 5 Exodus 20: 5 – Nie kłaniać się bożkowi
 • N 6 Exodus 20: 5 – Nie wielbić bożków
 • N 7 Księga Kapłańska 18:21 – Nie przekazywać żadnych dzieci Molochowi
 • N 8 Kapłańska 19:31 – Nie praktykować magii nekromancji
 • N 9 Kapłańska 19:31 – Nie praktykować magii yidde’oni, znanych duchów
 • N 10 Kapłańska 19: 4 – Nie badać bałwochwalczych praktyk
 • N 11 Powtórzonego Prawa 16:22 – Nie wznosić filaru, który ludzie gromadzą na cześć
 • N 12 Księga Kapłańska 20: 1 – Żadnych figurowanych kamieni (dias), na których można by złożyć pokłon
 • N 13 Powtórzonego Prawa 16:21 – Nie sadzić drzew w Sanktuarium / Świątyni
 • N 14 Exodus 23:13 – Nie przysięgajcie na bożka ani nie nakłaniajcie go do tego
 • N 15 Exodus 23:13 – Nie kierować żadnego nie-Żyda do bałwochwalstwa
 • N 16 Powtórzonego Prawa 13: 12-13 – Nie próbować nakłaniać Żyda do oddawania czci bożkom
 • N 17 Powtórzonego Prawa 13: 8 – Nie kochać kogoś, kto stara się wprowadzić was w bałwanki
 • N 18 Powtórzonego Prawa 13: 9 – Nie rozluźnienie niechęci do wprowadzających w błąd idoli
 • N 19 Powtórzonego Prawa 13: 9 – Nie ratowanie bożkom złego przywódcy
 • N 20 Powtórzonego Prawa 13: 9 – Nie błagać (nie bronić) wprowadzającego w błąd idoli
 • N 21 Powtórzonego Prawa 13: 9 – Nie uciskanie dowodów niekorzystnych dla wprowadzającego w błąd
 • N 22 Powtórzonego Prawa 7:25 – Nie ma korzyści z ozdób, które zdobią bożka
 • N 23 Powtórzonego Prawa 13:17 – Nie odbudowuj miasta zniszczonego jako kara za bałwochwalstwo
 • N 24 Powtórzonego Prawa 13:18 – Nie czerpanie korzyści z własności miasta odstępczego
 • N 25 Powtórzonego Prawa 7:26 – Nie używaj niczego związanego z bożkami lub bałwochwalstwem
 • N 26 Powtórzonego Prawa 18:20 – Nie prorokowanie w imię bożków
 • N 27 Powtórzonego Prawa 18:20 – Nie prorokowanie w imię Boga
 • N 28 Powtórzonego Prawa 13: 3-4 – Nie słuchajcie tego, kto prorokuje w imieniu bożków
 • N 29 Powtórzonego Prawa 18:22 – Nie bój się ani nie powstrzymuj przed zabiciem fałszywego proroka
 • N 30 Kapłańska 20:23 – Nie naśladujcie dróg ani nie praktykujcie obyczajów bałwochwalców
 • N 31 Kapłańska 19:26; Powtórzonego Prawa 18:10 – Nie praktykowanie wróżbiarstwa
 • N 32 Powtórzonego Prawa 18:10 – Nie praktykowanie wróżbiarstwa
 • N 33 Powtórzonego Prawa 18:10 – Nie praktykowanie zaklęcia
 • N 34 Powtórzonego Prawa 18:10 – Nie praktykowanie czarów
 • N 35 Powtórzonego Prawa 18:11 – Nie praktykowanie sztuki zaklinacza
 • N 36 Powtórzonego Prawa 18:10 – Nie skonsultowanie się z nekromantą, który używa O.
 • N 37 Powtórzonego Prawa 18:10 – Nie konsultowanie się z czarownikiem, który używa ydo’a
 • N 38 Powtórzonego Prawa 18:11 – Nie szukać informacji od umarłych, nekromancji
 • N 39 Powtórzonego Prawa 22: 5 – Kobiety nie powinny nosić męskiej odzieży ani ozdób
 • N 40 Powtórzonego Prawa 22: 5 – Mężczyźni nie noszą kobiecych ubrań ani ozdób
 • N 41 Księga Kapłańska 19:28 – Nie tatuuj się, jak to ma w zwyczaju bałwochwalców
 • N 42 Powtórzonego Prawa 22:11 – Nie noszenie mieszanki wełny i lnu, Shatnes
 • N 43 Kapłańska 19:27 – Nie golić skroni / boków głowy
 • N 44 Księga Kapłańska 19:27 – Nie golenie brody
 • N 45 Powtórzonego Prawa 16: 1 – Nie robienie rozcięć w ciele nad umarłymi

ZAKAZY WYNIKAJĄCE Z WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH

 • N 46 Powtórzonego Prawa 17:16 – Nie wraca do Egiptu, aby tam zamieszkać na stałe
 • N 47 Liczb 15:39 – Nie podążaj za głosem serca i oczu, zbaczając do nieczystości
 • N 48 Exodus23: 32 – Nie zawarcie paktu z siedmioma narodami kananejskimi Powtórzonego Prawa 7: 2
 • N 49 Powtórzonego Prawa 20:16 – Nie oszczędzać życia Siedmiu Narodów Kananejskich
 • N 50 Powtórzonego Prawa 7: 2 – Nie okazuj litości bałwochwalcom
 • N 51 Exodus 23:33 – Nikt nie służy fałszywym bogom w Eretz-Izraelu
 • N 52 Powtórzonego Prawa 7: 3 – Nie wchodzić w związki małżeńskie z jedną służącą fałszywym bogom
 • N 53 Powtórzonego Prawa 23: 4 – W ogóle nie wolno żenić się z mężczyzną z Ammon lub Moav
 • N 54 Powtórzonego Prawa 23: 8 – Nie wykluczaj małżeństwa z potomkiem Ezawa, jeśli jest on prozelitą
 • N 55 Powtórzonego Prawa 23: 8 – Nie wykluczając małżeństwa z Egipcjaninem, który jest prozelitą
 • N 56 Powtórzonego Prawa 23: 7 – Nie wolno zawrzeć pokoju z narodami Ammon i Moav
 • N 57 Powtórzonego Prawa 20:19 – Nie niszcząc drzew owocowych, nawet w czasie wojny
 • N 58 Powtórzonego Prawa 7:21 – Nie bój się wroga w czasie wojny
 • N 59 Powtórzonego Prawa 25:19 – Nie zapominając o złu, które wyrządził nam Amalek

BLUŹNIERSTWO

 • N 60 Kapłańska 24:16 – Nie bluźnienie Świętemu Imieniu Bożemu [raczej]: Wyjścia 22:27
 • N 61 Księga Kapłańska 19:12 – Nie naruszanie przysięgi Świętego Imienia, shevuas bittui
 • N 62 Exodus 20: 7 – Nie przyjmując Świętego Imienia na próżno, szewu shav
 • N 63 Księga Kapłańska 22:32 – Nie profanowanie Świętego Imienia Boga
 • N 64 Powtórzonego Prawa 6:16 – Nie testowanie / próbowanie Jego (Boga Jahwe) obietnic i ostrzeżeń
 • N 65 Powtórzonego Prawa 12: 4 – Nie niszczcie domów modlitwy ani świętych ksiąg
 • N 66 Powtórzonego Prawa 21:23 – Nie zostawiaj ciała straconego kryminalisty wiszącego na noc

ŚWIĄTYNIA

 • N 67 – Liczby 18: 5 Nie zwlekaj, strzeż Sanktuarium / (świątyni)
 • N 68 Kapłańska 16: 2 – Cohen haGadol wchodzi do Sanktuarium tylko w wyznaczonych terminach
 • N 69 Księga Kapłańska 21:23 – Cohen z skazy nie wchodzi do świątyni, od ołtarza do wewnątrz
 • N 70 Księga Kapłańska 21:17 – Cohen ze skazy, aby nie służyć w Sanktuarium
 • N 71 Księga Kapłańska 21:18 – Cohen z tymczasowym skazującym ministrem spoza Sanktuarium
 • N 72 Liczby 18: 3 – Lewici i Cohanim nie zamieniają się swoimi funkcjami
 • N 73 Księga Kapłańska 10: 9 – Pijane osoby nie mogą wchodzić do Sanktuarium ani nauczać Tory
 • N 74 Liczby 18: 4 – Zar (non-Cohen) nie usługuje w Sanktuarium
 • N 75 Kapłańska 22: 2 – Tameh (nieczysty) Cohen, aby nie służył w Sanktuarium
 • N 76 Księga Kapłańska 21: 6 – Cohen, który jest tyłem, nie służy w Sanktuarium
 • N 77 Liczby 5: 3 – Tameh (nieczysta) osoba nie wchodzi do żadnej części świątyni
 • N 78 Powtórzonego Prawa 23:11 – Tameh nie wchodzi do obozu Lewitów (góra świątyni)
 • N 79 Exodus 20:25 – Nie buduj ołtarza z kamieni, których dotknęło żelazo
 • N 80 Exodus 20:26 – Nie schodzić do Ołtarza schodami
 • N 81 Księga Kapłańska 6: 6 – Nie gasić ognia ołtarzowego
 • N 82 Exodus 30: 9 – Nie oferuj nic, oprócz określonego kadzidła na Złotym Ołtarzu
 • N 83 Exodus 30:32 – Nie róbcie żadnego oleju takim samym jak Olej Namaszczenia
 • N 84 Exodus 30:32 – Namaść nikogo specjalnym olejem oprócz Cohena Gadola i Króla
 • N 85 Exodus 30:37 – Nie robić kadzidła tak, jak palono na Ołtarzu w Sanktuarium
 • N 86 Exodus 25:15 – Nie usuwać drążków z ich pierścieni w Arce
 • N 87 Exodus 28:28 – Nie zdejmować Napierśnika z Efod
 • N 88 Exodus 28:32 – Nie nacinaj górnej szaty Cohena haGadola

OFIARY

 • N 89 Powtórzonego Prawa 12:13 – Nie składaj ofiar poza Sanktuarium / (Świątynnym) Sądzie
 • N 91 Księga Kapłańska 22:20 – Nie poświęcaj skazy zwierzęcia, które ma być ofiarowane na ołtarzu
 • N 92 Księga Kapłańska 22:22 – Nie zabijanie skażonego zwierzęcia jako korbana
 • N 93 Kapłańska 22:24 – Nie rozlewać krwi o skazy na Ołtarzu
 • N 94 Księga Kapłańska 22:22 – Nie palić wewnętrznych części skazy bestii na Ołtarzu
 • N 95 Powtórzonego Prawa 17: 1 – Nie poświęcać bestii z chwilową skazy
 • N 96 Kapłańska 22:25 – Nie składanie skazy na ofiarę gojowi
 • N 97 Księga Kapłańska 22:21 – Nie powodować skazy ofiary konsekrowanej
 • N 98 Kapłańska 2:11 – Nie oferować zakwasu ani miodu na ołtarzu
 • N 99 Kapłańska 2:13 – Nie składanie ofiary bez soli
 • N100 Powtórzonego Prawa 23:19 – Oferta nie na Ołtarzu: „wynajem nierządnicy” lub „cena psa”
 • N101 Księga Kapłańska 22:28 – Nie rzeź tego zwierzęcia i jego młodych tego samego dnia
 • N102 Księga Kapłańska 5:11 – Nie nakładać oliwy z oliwek na ofiarę za grzech
 • N103 Księga Kapłańska 5:11 – Nie nakładać kadzidła na ofiarę za grzech
 • N104 Liczby 5:15 – Nie wystawiać oliwy z oliwek na ofiarę zazdrości, sotę
 • N105 Liczby 5:15 – Nie nakładać kadzideł na ofiarę zazdrości, sotę
 • N106 Księga Kapłańska 27:10 – Nie zastępować ofiar
 • N107 Księga Kapłańska 27:26 – Nie zmieniać ofiar z jednej kategorii na drugą
 • N108 Liczby 18:17 – Nie wykorzystuj pierworodnych dozwolonych (czystych) zwierząt
 • N109 Kapłańska 27:33 – Nie sprzedawać dziesięciny ze stada bydła
 • N110 Księga Kapłańska 27:28 – Nie sprzedawać poświęconego (przysięgi Cherem) pola
 • N111 Księga Kapłańska 27:28 – Nie odkupienie oddanego (przez ślub Cherem) pola
 • N112 Księga Kapłańska 5: 8 – Nie rozdzielać głowy ptaka zabitego za ofiarę za grzech
 • N113 Powtórzonego Prawa 15:19 – Nie wykonywać żadnej pracy z oddaną bestią
 • N114 Powtórzonego Prawa 15:19 – Nie ścinać oddanej bestii
 • N115 Exodus 34:25 – Ubój nie Pesach / Baranek Paschalny, jeśli chodzi o Chametz
 • N116 Exodus 23:10 – Nie pozostawiaj ofiarnych porcji jagnięciny Pesach na noc
 • N117 Exodus 12:10 – Nie pozwól, aby mięso jagnięciny Pesach pozostało do rana
 • N118 Powtórzonego Prawa 16: 4 – Żadne mięso z Nisan 14 świątecznej oferty nie pozostanie do 3 dnia
 • N119 Liczby 9:13 – Żadne mięso z 2. jagnięciny Pesach pozostaje do rana
 • N120 Księga Kapłańska 22:30 – Brak mięsa Ofiary Dziękczynienia do rana
 • N121 Exodus 12:46 – Nie łamać żadnych kości oficyny jagnięcej Pesach
 • N122 Liczby 9:12 – Nie łamać kości drugiej ofiary z jagnięciny Pesach
 • N123 Exodus 12:46 – Nie usuwać oferty Pesach z miejsca, w którym jest spożywana
 • N124 Księga Kapłańska 6:10 – Nie piec pozostałości po posiłku z zaczynem
 • N125 Exodus 12: 9 – Nie jeść ofiary Pesach gotowanej lub surowej
 • N126 Exodus 12:45 – Nie pozwalanie obcemu mieszkaniecowi jeść ofiarę Pesach
 • N127 Exodus 12:48 – Osoba nieobrzezana nie może jeść ofiary Pesach
 • N128 Exodus 12:43 – Nie dopuścić odstępcy do jedzenia ofiary Pesach
 • N129 Księga Kapłańska 12: 4 – Osoba Tameh (rytualnie nieczysta) nie może jeść świętych rzeczy
 • N130 Księga Kapłańska 7:19 – Nie jedz mięsa konsekrowanych rzeczy, które stały się tameh
 • N131 Księga Kapłańska 19: 6-8 – Nie jeść mięsa ofiarnego poza wyznaczonym czasie
 • N132 Księga Kapłańska 7:18 – Nie jedz mięsa ofiarnego zabitego w złych intencjach
 • N133 Księga Kapłańska 22:10 – Zar / non-Cohen może nie jeść terumah / (ciężka ofiara)
 • N134 Księga Kapłańska 22:10 – Mieszkaniec Cohena lub zatrudniony pracownik nie może jeść terumah
 • N135 Księga Kapłańska 22:10 – Osoba nieobrzezana nie może jeść terumah
 • N136 Księga Kapłańska 22: 4 – Tameh (rytualnie nieczysty) Cohen nie może jeść terumah
 • N137 Księga Kapłańska 22:12 – Bat-Cohen, jeśli jest żonaty z nie-Cohenem, aby nie jeść świętego jedzenia
 • N138 Księga Kapłańska 6:16 – Nie jeść ofiary Cohena
 • N139 Księga Kapłańska 6:23 – Nie jedz mięsa ofiarującego grzech, poświęconego w Sanktuarium
 • N140 Powtórzonego Prawa 14: 3 – Nie jeść konsekrowanych zwierząt, które zostały skażone
 • N141 Powtórzonego Prawa 12:17 – Nie jedz niewykupionej drugiej dziesięciny kukurydzy poza Jeruszalaim
 • N142 Powtórzonego Prawa 12:17 – Nie spożywaj niewykupionej drugiej dziesięciny z wina poza Jeruzalem
 • N143 Księga Powtórzonego Prawa 12:17 – Nie zużywaj drugiej, dziesięciny olejnej poza Jeruzalem
 • N144 Powtórzonego Prawa 12:17 – Nie jedz nieskazitelnego pierwiastka poza Jeruszalaim
 • N145 Powtórzonego Prawa 12:17 – Nie jedz ofiar grzechu ani winy poza sądem Sanktuarium
 • N146 Powtórzonego Prawa 12:17 – W ogóle nie jeść mięsa z całopalenia
 • N147 Powtórzonego Prawa 12:17 – Nie jedz mniejszych poświęceń, zanim krew spłynie na Ołtarz
 • N148 Powtórzonego Prawa 12:17 – Zar / non-Cohen nie ma spożywać najświętszych ofiar
 • N149 Exodus 29:33 – Cohen, aby nie jeść pierwszych owoców przed świątyniami
 • N150 Powtórzonego Prawa 26:14 – Nie jedz niewykupionej drugiej dziesięciny będąc w stanie nieczystości
 • N151 Powtórzonego Prawa 26:14 – Niejedzenie drugiej dziesięciny podczas żałoby
 • N152 Powtórzonego Prawa 26:14 – W dniu 2. dziesięciny pieniądze na odkupienie (tylko na jedzenie i napoje)
 • N153 Księga Kapłańska 22:15 – Nie jedz produktów bez tytułu, tevel
 • N154 Exodus 22:28 – Nie zmienia kolejności rozdzielania różnych dziesięciny
 • N155 Powtórzonego Prawa 23:22 – Opóźnij brak zapłaty za oferty, wolną wolę lub obowiązkowe
 • N156 Exodus 23:15 – Nie chodźcie do świątyni na pielgrzymujące święta bez ofiar
 • N157 Liczby 30: 3 – Nie łamać słowa, nawet bez przysięgi

KAPŁANI

 • N158 Księga Kapłańska 21: 7 – Cohen nie może poślubić nierządnicy, zonah
 • N159 Księga Kapłańska 21: 7 – Cohen nie poślubia kobiety sprofanowanej z Kapłaństwa
 • N160 Księga Kapłańska 21: 7 – Cohen nie może poślubić rozwódki
 • N161 Księga Kapłańska 21:14 – Cohen haGadol nie może poślubić wdowy
 • N162 Księga Kapłańska 21:15 – Cohen haGadol nie może przyjmować wdowy jako konkubiny
 • N163 Księga Kapłańska 10: 6 – Cohen z rozczochranymi włosami nie może wejść do Sanktuarium
 • N164 Księga Kapłańska 10: 6 – Cohen noszący wypożyczone ubrania nie może wejść do Sanktuarium
 • N165 Księga Kapłańska 10: 7 – Cohanim nie opuszczaj dziedzińca Świątynnego podczas nabożeństwa
 • N166 Księga Kapłańska 21: 1 – Cohen nie może być skalany za zmarłych, z wyjątkiem niektórych
 • N167 Księga Kapłańska 21:11 – Cohen haGadol nie może znajdować się pod jednym dachem ze zwłokami
 • N168 Księga Kapłańska 21:11 – Cohen haGadol nie może zostać skalany za zmarłych
 • N169 Powtórzonego Prawa 18: 1 – Lewici nie brali udziału w podziale ziemi Izraela
 • N170 Powtórzonego Prawa 18: 1 – Lewici nie uczestniczą w łupach wojennych
 • N171 Powtórzonego Prawa 14: 1 – Nie odrywać włosów za zmarłych

PRAWA DIETETYCZNE

 • N172 Powtórzonego Prawa 14: 7 – Nie jeść żadnych nieczystych zwierząt
 • N173 Księga Kapłańska 11:11 – Nie jeść żadnych nieczystych ryb
 • N174 Księga Kapłańska 11:13 – Nie jeść nieczystego ptactwa
 • N175 Powtórzonego Prawa 14:19 – Nie jeść żadnych pełzających skrzydlatych owadów
 • N176 Księga Kapłańska 11:41 – Nie jeść niczego, co skrada się na ziemi
 • N177 Księga Kapłańska 11:44 – Nie jeść pełzających rzeczy, które rozmnażają się w zepsutej materii
 • N178 Księga Kapłańska 11:42 – Nie jeść żywych stworzeń rozmnażających się w nasionach / owocach
 • N179 Księga Kapłańska 11:43 – Nie jeść obrzydliwych stworzeń
 • N180 Powtórzonego Prawa 14:21 – Nie jeść żadnego zwierzęcia, które padło naturalnie, nevelah
 • N181 Exodus 22:30 – Nie jeść zwierzęcia, które jest rozdarte lub pogryzione, treifah
 • N182 Powtórzonego Prawa 12:23 – Nie jeść żadnej kończyny pobranej od żywego zwierzęcia
 • N183 Rodzaju 32:33 – Nie jeść ścięgna żyły udowej, gid ha-nasheh
 • N184 Księga Kapłańska 7:24 – Nie jeść krwi
 • N185 Księga Kapłańska 7:23 – Nie jeść niektórych rodzajów tłuszczu czystego zwierzęcia, chelev
 • N186 Exodus 23:19 – Nie gotować młodego kozła (mięsa) w mleku matki
 • N187 Exodus 34:26 – Nie jeść młodego kozła gotowanego w mleku matki
 • N188 Exodus 21:28 – Nie jeść mięsa skazanego i być ukamienowanym wołem
 • N189 Księga Kapłańska 23:14 – Przed Omerem nie jedz chleba z ziarna nowej uprawy
 • N190 Księga Kapłańska 23:14 – Nie jedz prażonego ziarna nowego zbioru, zanim ofiaruje Omer
 • N191 Księga Kapłańska 23:14 – Nie jedz zielonych kłosów nowej uprawy przed Omerem (16 Nisan)
 • N192 Księga Kapłańska 19:23 – Nie jeść orla
 • N193 Powtórzonego Prawa 22: 9 – Nie jedz mieszanego sadzenia winnic, kilai hakerem
 • N194 Powtórzonego Prawa 32:38 – Nie używać libacji wina dla bożków, yayin nesach
 • N195 Księga Kapłańska 19:26; Powtórzonego Prawa 21:20 – Zakaz jedzenia i picia w nadmiarze, obżarstwa i pijaństwa
 • N196 Księga Kapłańska 23:29 – Nie jeść niczego w Jom Kippur / Dzień Pojednania
 • N197 Exodus 13: 3 – Nie jeść chametza, kwasu (ed), na Pesach
 • N198 Exodus 13: 7 – Nie jeść domieszki chametz / zaczynu (red.) Na Pesach
 • N199 Powtórzonego Prawa 16: 3 – Nie jeść chametza, kwasu (ed), po południu 14 Nisan
 • N200 Exodus 13: 7 – Podczas Pesach w naszych domach nie widać chametza
 • N201 Exodus 12:19 – Nie posiadać chametza, kwasu (ed), podczas Pesach

NAZIRITES

 • N202 Liczby 6: 3 – Nazir nie może pić wina ani napojów z winogron
 • N203 Liczby 6: 3 – Nazir nie może jeść świeżych winogron
 • N204 Liczby 6: 3 – Nazir nie może jeść suszonych winogron
 • N205 Liczby 6: 4 – Nazir nie może jeść nasion / pestek winogron
 • N206 Liczby 6: 4 – Nazir nie może jeść skórki / łusek winogron
 • N207 Liczby 6: 7 – Nazir nie może się okiełznać za zmarłych
 • N208 Księga Kapłańska 21:11 – Nazir nie może zostać oswojonym wejściem do domu ze zwłokami
 • N209 Liczby 6: 5 – Nazir nie może ogolić włosów

ROLNICTWO

 • N210 Księga Kapłańska 23:22 – Nie zbierz całego pola, nie pozostawiając rogów biednym
 • N211 Księga Kapłańska 19: 9 – Nie zbieraj kłosów, które spadły podczas żniw
 • N212 Księga Kapłańska 19:10 – Nie gromadzić źle sformułowanych winogron
 • N213 Księga Kapłańska 19:10 – Nie zbieraj pojedynczych upadłych winogron podczas rocznika
 • N214 Powtórzonego Prawa 24:19 – Nie wracać po zapomniany snop
 • N215 Księga Kapłańska 19:19 – Nie siać różnych rodzajów nasion na jednym polu, kalayim
 • N216 Powtórzonego Prawa 22: 9 – Nie siać zboża ani warzyw w winnicy
 • N217 Księga Kapłańska 19:19 – Nie mieszać zwierząt różnych gatunków
 • N218 Powtórzonego Prawa 22:10 – Nie pracuj razem z dwoma różnymi rodzajami zwierząt
 • N219 Powtórzonego Prawa 25: 4 – Kaganiec nie jest miejscem pracy zwierząt, aby zapobiec jedzeniu
 • N220 Księga Kapłańska 25: 4 – Nie uprawiać ziemi w 7. roku, shemittah
 • N221 Księga Kapłańska 25: 4 – Nie przycinać drzew w siódmym roku
 • N222 Księga Kapłańska 25: 5 – Żniwa niezasadzone rośliny w 7. roku jak zwykły rok
 • N223 Księga Kapłańska 25: 5 – Nie zbieraj samorosłych owoców w 7 roku życia. jak zwykły rok
 • N224 Księga Kapłańska 25:11 – Nie uprawiać ziemi ani nie przycinać drzew w roku jubileuszowym
 • N225 Księga Kapłańska 25:11 – Nie zbieraj następstw roku jubileuszowego jak zwykłego roku
 • N226 Księga Kapłańska 25:11 – Nie zbierać owoców w roku jubileuszowym, jak w zwykłym roku
 • N227 Księga Kapłańska 25:23 – Nie sprzedaj na stałe posiadłości ziemi Erec Izrael
 • N228 Księga Kapłańska 25:33 – Nie sprzedawać / zmieniać otwartych ziem Lewitów
 • N229 Powtórzonego Prawa 12:19 – Nie pozostawiać Lewitów bez wsparcia

KREDYTY, BIZNES I LECZENIE SŁOMÓW

 • N230 Powtórzonego Prawa 15: 2 – Nie żądać spłaty długów po (7.) roku Szmitah
 • N231 Powtórzonego Prawa 15: 9 – Nie odmawiać pożyczki biednym, ponieważ rok Szmitah jest bliski
 • N232 Powtórzonego Prawa 15: 7 – Nie odmawianie miłosierdzia ubogim
 • N233 Powtórzonego Prawa 15:13 – Nie wysyłanie hebrajskiego niewolnika z pustymi rękami
 • N234 Exodus 22:24 – Niewymaganie zapłaty od dłużnika, o którym wiadomo, że nie jest w stanie zapłacić
 • N235 Księga Kapłańska 25:37 – Nie pożyczanie interesu innemu Żydowi
 • N236 Powtórzonego Prawa 23:20 – Nie pożyczanie odsetek od innego Żyda w interesie
 • N237 Exodus 22:24 – Nieuczestniczenie w umowie dotyczącej odsetek
 • N238 Księga Kapłańska 19:13 – Nie uciskaj pracownika, opóźniając wypłatę pensji
 • N239 Powtórzonego Prawa 24:10 – Nie przyrzeczenie dłużnika siłą
 • N240 Powtórzonego Prawa 24:12 – Nie dotrzymywanie przyrzeczenia biednego człowieka, gdy tego potrzebuje
 • N241 Powtórzonego Prawa 24:17 – Nie przyjmowanie od wdowy żadnego zobowiązania
 • N242 Księga Powtórzonego Prawa 24: 6 – Nie przyjmowanie przyrzeczeń na rzecz własnego biznesu (lub jedzenia)
 • N243 Exodus 20:13 – Nie porywa Izraelitów
 • N244 Księga Kapłańska 19:11 – Nie kradzież
 • N245 Księga Kapłańska 19:13 – Nie okradanie
 • N246 Powtórzonego Prawa 19:14 – Nieuczciwe zmienianie granic lądowych / orientacyjnych
 • N247 Księga Kapłańska 19:13 – Nie uzurpujemy sobie długów / nie oszukujemy
 • N248 Księga Kapłańska 19:11 – Nie spłacanie długów, odmawianie otrzymania pożyczki / depozytu
 • N249 Księga Kapłańska 19:11 – Nie przeklinać fałszywie w odniesieniu do własności innego człowieka
 • N250 Księga Kapłańska 25:14 – Nie krzywdzą się / nie oszukują w interesach
 • N251 Księga Kapłańska 25:17 – Nie krzywdzą się ani nie wprowadzają w błąd, nawet werbalnie
 • N252 Exodus 22:20 – Nie skrzywdzanie nieznajomego między wami słownie
 • N253 Exodus 22:20 – Nie raniąc nieznajomego w interesach / handlu
 • N254 Powtórzonego Prawa 23:16 – Nie oddawanie niewolnika, który uciekł do Izraela
 • N255 Powtórzonego Prawa 23:17 – Nie korzystaj z niewolnika, który uciekł do Izraela
 • N256 Exodus 22:21 – Nie dotyka sierot i wdów
 • N257 Księga Kapłańska 25:39 – Nie zatrudnianie hebrajskiego niewolnika w poniżających zadaniach
 • N258 Księga Kapłańska 25:42 – Nie sprzedaje hebrajskiego niewolnika
 • N259 Księga Kapłańska 25:43 – Nie okrutne traktowanie hebrajskiego niewolnika
 • N260 Księga Kapłańska 25:53 – Nie pozwala poganom źle traktować hebrajskiego niewolnika
 • N261 Exodus 21: 8 – Nie sprzedaje hebrajskiej pokojówki. a jeśli ją poślubisz …
 • N262 Exodus 21:10 – … nie odmawiaj: jedzenia, szaty ani praw małżeńskich
 • N263 Powtórzonego Prawa 21:14 – Nie sprzedawanie kobiety w niewoli
 • N264 Powtórzonego Prawa 21:14 – Nietraktowanie kobiety w niewoli jak niewolnika
 • N265 Exodus 20:17 – Nie pożądanie cudzego mienia / własności itp.
 • N266 Powtórzonego Prawa 5:18 – Nie pożądaj swoich rzeczy, nawet pragnienia zakazane
 • N267 Powtórzonego Prawa 23:26 – Pracownik nie powinien ścinać zboża stojącego podczas pracy
 • N268 Powtórzonego Prawa 23:24 – Wynajęty robotnik nie przyjmuje więcej owoców, niż może zjeść
 • N269 Powtórzonego Prawa 22: 3 – Nie ignorowanie utraconego mienia, które należy zwrócić jego właścicielowi
 • N270 Exodus 23: 5 – Nie odmawiaj pomocy ludziom i zwierzętom w upadku z ciężarem
 • N271 Księga Kapłańska 19: 35 – Nie oszukiwanie / defraudacja za pomocą pomiarów i ciężarów
 • N272 Powtórzonego Prawa 25:13 – Nie posiadanie fałszywych / niedokładnych wag i miar

SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • N273 Księga Kapłańska 19:15 – Sędzia nie dopuszcza się nieprawości
 • N274 Exodus 23: 8 – Sędzia nie przyjmuje łapówek / prezentów od stron procesowych
 • N275 Księga Kapłańska 19:15 – Sędzia nie może faworyzować (być stronniczy) strony w sporze
 • N276 Powtórzonego Prawa 1:17 – Nie unikaj sprawiedliwości bojąc się niegodziwości
 • N277 Księga Kapłańska 19:15 – Sędzia, aby nie decydować na korzyść biednego człowieka, z litości [raczej]: Wyjścia 23: 3
 • N278 Exodus 23: 6 – Sędzia nie powinien dyskryminować niegodziwych
 • N279 Powtórzonego Prawa 19:13 – Nie żałuj tego, kto zabił lub spowodował utratę kończyny
 • N280 Powtórzonego Prawa 24:17 – Sędzia nie wypacza sprawiedliwości wobec obcych i sierot
 • N281 Exodus 23: 1 – Nie oceniaj jednego ze stron w przypadku braku drugiego
 • N282 Exodus 23: 2 – Sąd nie może skazać większością 1 wyroku w sprawie kapitałowej
 • N283 Exodus 23: 2 – Sędzia nie akceptuje opinii kolegi, chyba że słusznie
 • N284 Powtórzonego Prawa 1:17 – Nie powołanie niewykształconego sędziego nieświadomego Tory
 • N285 Exodus 20:16 – Nie składanie fałszywych świadectw
 • N286 Exodus 23: 1 – Sędzia nie powinien przyjmować świadectwa niegodziwca
 • N287 Powtórzonego Prawa 24:16 – Sędzia nie otrzymuje świadectwa od krewnych strony procesowej
 • N288 Powtórzonego Prawa 19:15 – Brak przekonania na podstawie zeznań jednego świadka
 • N289 Exodus 20:13 – Nie mordowanie człowieka
 • N290 Exodus 23: 7 – Brak wyroku skazującego opartego wyłącznie na poszlakach
 • N291 Liczby 35:30 – Świadek nie może zasiadać jako sędzia w sprawach kapitałowych
 • N292 Liczby 35:12 – Nie zabijanie mordercy bez procesu i przekonania
 • N293 Powtórzonego Prawa 25:12 – Nie litować się ani nie oszczędzać życia prześladowcy
 • N294 Powtórzonego Prawa 22:26 – Nie karze osoby za grzech popełniony pod przymusem
 • N295 Liczby 35:31 – Nie przyjmowanie okupu od nieświadomego mordercy
 • N296 Liczby 35:32 – Nie przyjmowanie okupu od umyślnego mordercy
 • N297 Księga Kapłańska 19:16 – Nie wahaj się ratować życia innej zagrożonej osobie
 • N298 Powtórzonego Prawa 22: 8 – Nie pozostawianie przeszkód w domenie publicznej lub prywatnej
 • N299 Księga Kapłańska 19:14 – Nie wprowadzanie innych w błąd przez udzielanie złych rad
 • N300 Powtórzonego Prawa 25: 2-3 – Zadaj winnym nie więcej niż przypisane rzęsy
 • N301 Księga Kapłańska 19:16 – Nie opowiadać opowieści
 • N302 Księga Kapłańska 19:17 – Nie budzić nienawiści w sercu wobec braci
 • N303 Księga Kapłańska 19:17 – Nie zawstydzajcie się nawzajem
 • N304 Księga Kapłańska 19:18 – Nie zemścić się na innym
 • N305 Księga Kapłańska 19:18 – Nie znosić urazy
 • N306 Powtórzonego Prawa 22: 6 – Nie zajmować całego ptasiego gniazda, matki i jej młodych
 • N307 Księga Kapłańska 13:33 – Nie golić trędowatego zwoju
 • N308 Powtórzonego Prawa 24: 8 – Nie należy ciąć ani kauteryzować (usuwać) innych oznak trądu
 • N309 Powtórzonego Prawa 21: 4 – Nie oraj doliny, w której znaleziono zabite ciało, np. Arlah arufah
 • N310 Exodus 22:17 – Nie pozwala czarownicy / czarownikowi żyć
 • N311 Powtórzonego Prawa 24: 5 – Nie zabieraj oblubieńca z domu w pierwszym roku małżeństwa
 • N312 Powtórzonego Prawa 17:11 – Nie różni się ani nie jest nieposłuszny Cohanim i sędziemu
 • N313 Powtórzonego Prawa 13: 1 – Nie dodawać do Micwa / przykazań Tory
 • N314 Powtórzonego Prawa 13: 1 – Nie umniejszając Micwa / przykazań Tory
 • N315 Exodus 22:27 – Nie przeklinać sędziego
 • N316 Exodus 22:27 – Nie przeklinać władcy
 • N317 Księga Kapłańska 19:14 – Nie przeklinać żadnego Żyda
 • N318 Exodus 21:17 – Nie przeklinanie rodziców
 • N319 Exodus 21:15 – Nie uderzać rodziców
 • N320 Exodus 20:10 – Nie pracować w Szabat
 • N321 Exodus 16:29 – Nie przekraczać dozwolonych granic, eruv, w Szabat
 • N322 Exodus 35: 3 – Nie nakładać kary na szabat
 • N323 Exodus 12:16 – Nie pracować pierwszego dnia Pesach
 • N324 Exodus 12:16 – Nie pracować siódmego dnia Pesach
 • N325 Księga Kapłańska 23:21 – Nie pracować nad Szawuotem
 • N326 Księga Kapłańska 23:25 – Nie pracować nad Rosz HaShannah
 • N327 Księga Kapłańska 23:35 – Nie pracować pierwszego dnia Sukot
 • N328 Księga Kapłańska 23:36 – Nie pracuj 8-go dnia / Shemini-Atzeret, (po Hoshanie Rabbie)
 • N329 Księga Kapłańska 23:28 – Nie pracować w Jom Kippur / Dniu Pojednania

INCEST I INNE ZABRONIONE STOSUNKI

 • N330 Księga Kapłańska 18: 7 – Brak relacji z matką
 • N331 Księga Kapłańska 18: 8 – Brak relacji z żoną ojca
 • N332 Księga Kapłańska 18: 9 – Brak relacji z siostrą
 • N333 Księga Kapłańska 18:11 – Brak relacji z przyrodnią siostrą
 • N334 Księga Kapłańska 18:10 – Brak relacji z córką syna
 • N335 Księga Kapłańska 18:10 – Brak relacji z córką córki
 • N336 Księga Kapłańska 18:10 – Brak relacji z córką
 • N337 Księga Kapłańska 18:17 – Brak relacji z kobietą i jej córką
 • N338 Księga Kapłańska 18:17 – Brak relacji z kobietą i córką jej syna
 • N339 Księga Kapłańska 18:17 – Brak relacji z kobietą i córką jej córki
 • N340 Księga Kapłańska 18:12 – Brak relacji z siostrą ojca
 • N341 Księga Kapłańska 18:13 – Brak relacji z siostrą matki
 • N342 Księga Kapłańska 18:14 – Brak relacji z żoną brata ojca
 • N343 Księga Kapłańska 18:15 – Brak relacji z żoną syna
 • N344 Księga Kapłańska 18:16 – Brak relacji z żoną brata
 • N345 Księga Kapłańska 18:18 – Brak relacji z siostrą żony podczas życia żony
 • N346 Księga Kapłańska 18:19 – Brak relacji z miesiączką
 • N347 Księga Kapłańska 18:20 – Brak relacji z żoną innego mężczyzny
 • N348 Księga Kapłańska 18:23 – Ludzie nie mogą kłamać ze zwierzętami
 • N349 Księga Kapłańska 18:23 – Kobiety nie mogą kłamać ze zwierzętami
 • N350 Księga Kapłańska 18:22 – Mężczyzna nie może leżeć cielesnie z innym mężczyzną
 • N351 Księga Kapłańska 18: 7 – Mężczyzna nie może spać cielesnie ze swoim ojcem
 • N352 Księga Kapłańska 18:14 – Mężczyzna nie może kłamać cielesnie z bratem ojca
 • N353 Księga Kapłańska 18: 6 – Nie intymnie z krewną
 • N354 Powtórzonego Prawa 23: 3 – Mamzer może nie mieć związków z Izraelitką
 • N355 Powtórzonego Prawa 23:18 – Brak relacji (nierządnicy) z kobietą spoza małżeństwa
 • N356 Powtórzonego Prawa 24: 4 – Nie ożenaj się ponownie ze swoją rozwiedzioną żoną po tym, jak wyszła ponownie za mąż
 • N357 Powtórzonego Prawa 25: 5 – Bezdzietna wdowa nie poślubia nikogo oprócz brata zmarłego męża
 • N358 Powtórzonego Prawa 22:29 – Rozwód, a nie żona, że ​​musi się ożenić po jej zgwałceniu
 • N359 Powtórzonego Prawa 22:19 – Rozwód nie żona, po fałszywym oczernieniu jej
 • N360 Powtórzonego Prawa 23: 2 – Człowiek niezdolny do prokreacji (eunuch), aby nie poślubić Żydówki
 • N361 Księga Kapłańska 22:24 – Nie kastrować człowieka ani bestii

MONARCHIA

 • N362 Powtórzonego Prawa 17:15 – Nie mianowanie króla, który nie jest z nasienia Izraela
 • N363 Powtórzonego Prawa 17:16 – Król nie gromadzi nadmiernej liczby koni
 • N364 Powtórzonego Prawa 17:17 – Król nie bierze wielu żon
 • N365 Powtórzonego Prawa 17:17 – Król nie gromadzi wielkiego bogactwa osobistego

 

W związku z Nowym Przymierzem i nowym Królestwem Izraelskim duchowym, nowym arcykapłanem, który raz złożył ofiarę na zawsze,   nie obowiązują m.in:

 

 1. Prawo Sądownicze. Przejęły to państwa świeckie.
 2. Ofiarnicze.
 3. Monarchiczne
 4. Kapłańskie

 

To wszystko wynika z Biblii. Ktos powie “jak to wynika, ja chcę mieć to czarno na białym”. Dlatego apostołowie nauczali aby nie każdy był nauczycielem. W biblii nie ma mowy o zakazie marihuany a jednak nie wolno jej używać w celach “relaksacyjnych”. Jeśli wolicie mocniejszy przykład, to nie ma mowy w Biblii o zakazie korzystania z heroiny i seksu analnego a jednak jest to grzech.

https://www.therefinersfire.org/original_commandments.htm

 

 

Zaktualizowane: 20 lutego 2020 - 10:27

1 Komentarz

Dodaj komentarz
 1. W Ewangelii Mateusza, Jezus nie sprzeciwia się prawu Mojżesza. On sam je wypełnia, co widać w ważnych wydarzeniach z jego narodzin, życia i śmierci, wydarzeniach, o których mówi się, że są “wypełnieniem” proroctwa Pisma Świętego. Ale nawet więcej, Jezus w Mateusza wymaga od swoich naśladowców, aby wypełnić prawo, jak również, w rzeczywistości, aby wypełnić go nawet lepiej niż przywódców żydowskich, uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Jednocześnie, Mateusz nie opisuje po prostu szczegółowej listy tego, co naśladowcy Jezusa muszą robić, a czego nie, aby wejść do Królestwa. Przeciwnie, wydaje się, że chodzi mu o to, że zbyt skrupulatne zwracanie uwagi na szczegóły prawa nie jest tym, co naprawdę liczy się dla Boga. Nawet uczeni w Piśmie i faryzeusze potrafią przestrzegać prawa, gdy jest ono wystarczająco ściśle określone, na przykład nie mordując, nie popełniając i nie jedząc zakazanych pokarmów. Bóg chce czegoś więcej niż tylko takiego ścisłego posłuszeństwa literze prawa. Czego jednak chce? Jaki jest prawdziwy cel prawa? Aby była między wami miłość bez prawa tego nie da się osiągnąć
  Prawo musi być wyłożone nie można interpretować samemu(dzieje 15:31), oko za oko np o co tu chodzi? Prawo to służy zagwarantowaniu sprawiedliwości we wspólnocie, tak że jeśli sąsiad wybije ci ząb, nie możesz w zamian odciąć mu głowy. Oznacza to, że wbrew temu, jak dziś powszechnie rozumie się to prawo, nie miało ono pierwotnie być mściwe, lecz miłosierne: kara powinna odpowiadać przestępstwu, a nie je przewyższać.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish