Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Lewiatan – duch pychy religijnej. Jak możesz zmiażdżyć ducha dumy we własnym życiu?

 

 

Biblia generalnie nie opisuje demonów i ich charakterystyki, aczkolwiek temu mocarzowi jakim jest Lewiatan poświęcono jak na złe duchy wiele miejsca:

 

Niech ją przeklną złorzeczący dniowi, którzy są zdolni obudzić Lewiatana.
 Hioba 3:8

(14) Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana, wydałeś go na żer potworom morskim.
Psalmów 74:14,


 Tamtędy wędrują okręty, i Lewiatan, którego stworzyłeś na to, aby w nim igrał.
 Biblia Tysiąclecia)

Ks. Izajasza

(1) W ów dzień Pan ukarze swym mieczem twardym, wielkim i mocnym, Lewiatana, węża płochliwego, Lewiatana, węża krętego; zabije też potwora morskiego.

 

 

Lewiatan to także sieć sklepów oraz organizacja pracodawców. Oczywiście obie grupy są systemowe.

 

Natomiast w demonologii Lewiatan to imię demona, którego  głównym demonicznym wpływem jest duchowa pycha i powstrzymywanie Wyzwolenia.

 

Poniższe informacje są zbiorem przemyśleń ludzi mających z tym demonem do czynienia.

 

  Lewiatan zatrzymuje duchowy rozwój ludzi. Nie mogą się modlić, czytać Biblii..

Doświadczeni usługujący w wyzwoleniu, którzy spotkali Lewiatana, twierdzą, że Lewiatan jest spowodowany klątwą rodzinną. Dzieci, które mają trudności w nauce, szczególnie w czytaniu, są pod  tym przekleństwem i obecnością Lewiatana.

Lewiatan spowodował bolesną sztywność karku i ramion.

W kontaktach z Orionem Pleaides i Articus są dwoma z siedmiu demonów obecnych z lewiatanem. Doświadczeni usługujący oświadczyli, że kiedy te dwa demony zostaną wyparte, Lewiatan również wychodzi.

 

W Księdze Izajasza 27 Lewiatan może również oznaczać węże budzone przez zaklinaczy węży, którzy znani są z tego, że potrafią rzucać klątwę – pamiętaj więc, aby je łamać. Przykładem tego, jak jest sytuacja, w której wydaje się, że w pewnym kościele występuje „wielki ruch Boga”, i zdają się istnieć cuda itp., a  dzieje się to przez  Lewiatana i działającą  wraz z nim „Królową Niebios – Jezebel”. Królowa Niebios daje władzę Lewiatanowi, by dawał fałszywe dary, uzdrowienia, cuda itp. Lewiatan w pastorze, nauczycielu, ewangelizatorze itp. Oczarowuje lub hipnotyzuje ludzi, a oni są oszukiwani i uwiedzeni, wierząc, że działają przez Ducha Świętego . Powód, dla którego pastorzy, nauczyciele, ewangeliści itd. to akceptują, jest taki, że nie chcą uwierzyć, że mają demony i że potrzebują Wyzwolenia od demonów.

 

Lewiatan  jest uwodzicielskim duchem, który postanawia oszukać. Ofiaruje się wam jako fałszywa ochrona i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby nie ufać Bogu. Jest duchem kontrolnym i chce, abyś kontrolował wszystko, nie ufając Bogu, że przejmie kontrolę. Ludzie, którzy noszą Lewiatana, będą walczyć z dumą i lubią wyolbrzymiać opowieści innym, aby dobrze wyglądać lub wyglądać duchowo. Będą cierpieć z fałszywą godnością i dumą, zawsze starając się usprawiedliwić swoje działania i przekonać ludzi, że mają rację. Zwykle jest to wynikiem kompleksu niższości.

 

 

Oszustwo odgrywa ważną rolę u Lewiatana – duch oszustwa współpracuje z nim, a na ciebie i na twoje błogosławieństwo Bóg składa zgodnie z Malachiasz 2: 1 ”2.

Zatrzymuje wzrost duchowy i dary Ducha Świętego. Jest to również przyczyną braku możliwości mówienia językami.

„Prawdziwe” wybawienie Boga pozwala wypędzić demony zgodnie z Marka 16:17. Biblia mówi, że jeśli nie kochamy prawdy – Bóg sprawi, że uwierzymy w kłamstwo. Jedynym sposobem na pozbycie się demonicznych wpływów Lewiatana jest ich „wygnanie w Imię Jezusa”.

Oto lista demonów związanych z Lewiatanem, które powinny zostać wyrzucone w Imieniu Jezusa: Lewiatan, duma, król dzieci pychy, żałoba, duchowa ciemność, arogancja, duchowa duma, przy użyciu logiki, ego, małej dumy, racjonalizacji , usprawiedliwienie dla poznania rzeczy Bożych, blokuje umysł, hamuje wzrost duchowy, rozproszenie, powoduje zmęczenie, oszustwo, rozmyślanie, melancholię, depresję, ponurość, przygnębienie umysłowe, panikę, nieodpowiedzialność, bunt, uwodzenie, zdradę, bałwochwalstwo umysłu, próżność, zazdrość , znaczenie, fałszywe prezenty, Orion, uduszenie, twarde serce, schizofrenia.

 

W Hiobie 41 pycha objawia się w królestwie duchów jako Lewiatan, krzywy wąż morski. Duchy działające w demonicznej grupie dumy obejmują arogancję, wyniosłość, nadęty, samouniesienie, próżność, bunt, upór, upalenie, bunt, nieposłuszeństwo, anty-uległość, egoizm, doskonałość oraz duchy Rahaba i Oriona.

 

 

Błaganie jest modlitwą, a Lewiatan nie składa błagania, ponieważ jest zbyt dumny. Lewiatan będzie zatem próbował zablokować modlitwę i zaatakować posługę modlitewną. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy modlą się sennie i odkryli, że można to powiązać z Lewiatanem.

Kiedy się modlimy, powinniśmy zawsze podchodzić do Boga z duchem pokory. Pojęcie suplikacji w wersetach biblijnych, takich jak Filipian 4: 6, polega na przesłaniu prośby do tego, kto ma nad nami władzę. Bóg jest naszym stwórcą, naszym władcą. On jest suwerenny. Należy go czcić i się go bać. On jest naszą ostateczną pomocą. Ale ci, którzy działają w duchu dumy, będą mieli postawę, że nawet nie potrzebują Boga, że ​​nie potrzebują Jego okrycia i ochrony. Niby się modlą i proszą, ale w rzeczywistości działają po swojemu. Duma sprawi, że będziemy się starać i sami coś wypracować, szukać swoich rozwiązań. Ale będą to porażki.

 

 

Duma powoduje, że skłaniamy się ku własnemu zrozumieniu, które jest co najmniej ograniczone. Wycinamy z obrazu nieskończoną mądrość Boga, nieograniczoną siłę i zaopatrzenie, i przygotowujemy się między innymi na porażkę i wypalenie zawodowe.

 

Gdy ktoś jest dotknięty tym duchem, niszczy relacje przymierza. Duch ten zrywa małżeństwa, partnerstwa biznesowe, przyjaźnie.

 

 

Duma sprawia, że ​​myślisz, że nikogo nie potrzebujesz, że możesz zrobić wszystko sam. Prowadzi cię do postrzegania ludzi jako zasobów do wykorzystania i wykorzystania do osiągnięcia własnych celów. Duma powstrzymuje cię przed doświadczaniem intymności relacji, współpracy i wymiany myśli i pomysłów. Dzięki temu nie zobaczysz wartości w innych. Duma doprowadzi cię raczej do rywalizacji niż do współpracy. Będziesz miał mentalność „ja kontra świat”.

 

Dla ludzi dumnych dotrzymywanie przymierza nie jest możliwe. Wszelkie obietnice nie są dla nich realne. Nie widzą błogosławieństw chodzenia w przymierzu. Dzięki przymierzu musicie być gotowi na kompromis, dawać i brać, słyszeć, a czasem działać w imieniu innej osoby. Lewiatan zatwardza ​​serca tych, których posiada, powodując, że odrzucają przymierze – nawet przymierze z Bogiem. Ludzie kontrolowani przez Lewiatana nie cenią innych; dlatego nie mogą honorować innych, dotrzymując im słowa. Małżeństwa, przyjaźnie i rodziny są rodzajem relacji przymierza, które rozpadają się, ponieważ jedna ze stron jest dumna.

 

Psalmista powiedział: „Upokorzyłem swą duszę postem” (Ps. 35:13). Wiedział, że pokora jest wielką bronią przeciwko pysze, a także zachęca łaskę Boga (Jakuba 4: 6) do walki, aby dać kolejny poziom siły przeciwko temu upartemu demonowi. Kiedy pościmy, poniżamy nasze dusze. Wyzwolenie od Lewiatana przynosi pokój, łaskę, radość i wolność.

Faraon był Lewiatanem. Bóg uwolnił swój lud od uścisku faraona poprzez straszne sądy. Lud Izraela opuścił Egipt i udał się do Ziemi Obiecanej, krainy płynącej mlekiem i miodem. Dobrobyt nadejdzie wraz z wybawieniem od Lewiatana.

Ducha Lewiatana można pokonać jedynie poprzez nadprzyrodzone działanie Ducha Bożego, a nie ludzkimi środkami. Duch ten wywołuje u ludzi zatwardziałość serca (Job 41:24), tzw twarde serca, zatwardziałe, co jeszcze bardziej utrudnia doprowadzenie tych, których używa ten duch, do pokuty, której potrzebują.

Kiedy zaczniecie wyrzucać i rozmontowywać duchy działające w duchu odrzucenia, wiedzcie, że wasza walka z dumą będzie najtrudniejsza ze wszystkich. Jest to podstawa naszej upadłej natury. Wnika głęboko w ducha człowieka. Ale możesz wygrać, choć nie bez upokorzenia się przed Bogiem i szukania Go w celu wybawienia. Nie wygrasz z Lewiatanem własną siłą.

 

Niektórzy sugerują, że jest to KSIĄŻĘ – nie tylko demon („Król nad WSZYSTKIM…”), czy może Mocarz.

 

Python jest duchem terytorialnym. Jego celem jest:
wypychanie  ludzi z życiodajnej posługi apostolskiej, aby powstrzymać ruch Boga w regionie lub mieście.

Szyja mówi o woli. Duma i upór są ze Lewiatanem.

Może objawiać się jako bolesna SZTYWNOŚĆ w SZYI i RAMIONACH.

 

Podczas uwolnienia Lewiatan czasami objawia się duszącymi manifestacjami wokół gardła.

Kto niesie tego ducha, nawet nieświadomie, może dążyć do takich postaw:

 

– Staraj się ukrywać: „Nie mów tego”, „Nie informuj ich o tym”…
Przekręcaj słowa i komunikaty, aby ukryć swój grzech lub słabość
– Mocno wierzy w PRYWATNOŚĆ
– Bądź uparty w uznaniu potrzeb lub konieczności zmiany
(Niektóre z tych cech można postrzegać w poprzednich pokoleniach jako oczekiwane kulturowo i społecznie sposoby
utrzymanie dobrego wyglądu ).

 

PODSTAWOWYM KLUCZEM nad Lewiatanem jest objęcie pozycji POKORY.
To pozycja KRZYŻA.
Ukrzyżowanie  ciała. Miłość nigdy nie zawiera dumy.

 

Kluczowa broń przeciwko Duchowi Pytona:

a) Modlitwa – szczególnie w nocy
b) Uwielbienie – pełne chwały uwielbienie!
c) Ufanie sprawiedliwości Boga w zamanifestowaniu – wiara w Boga
d) Deklaruj obywatelstwo i autorytet swojego ubezpieczenia
(Łk 18) Nocna i dzienna modlitwa uwalnia szybką sprawiedliwość Boga.
Osobista modlitwa pokuty:
Ojcze, w imieniu Jezusa, przychodzę żałować Pychy w moim sercu.
Proszę wybacz mi, że myślę o sobie bardziej niż powinienem.

Żałuję za to, że nie uniżyłem się przed wami I INNYMI.
ODDYCHAJ MOJE SERCE OD DUMY i daj mi ochotę, abym był OTWARTY i UCZCIWY w sprawie mojego duchowego spaceru.
WYBIERAM UCZCIWOŚĆ POKORĘ i chodzę z MIŁOŚCIĄ ku innym.
Wyrzekam się ducha  Pychy w moim życiu i anuluję  SŁOWA lub DZIAŁANIA, które były dumne, aroganckie i samowystarczalne.

Dziękuję za oczyszczenie mnie swoją krwią. W imię Jezusa. Amen.

 

 

 

 

 

Updated: 18 grudnia 2019 — 19:50

5 komentarzy

Add a Comment
  1. Duzo mi to uswiadomiło,dzieki ;D

  2. Ten post był mi bardzo potrzebny. Dziękuję.

  3. Z Tych Wersetów bardziej pojmuje lewiatana jako stworzenie cos w rodzaju dawnych dinozaurów niż opis demona.

  4. Jeśli rzeczywiście jest tak, jak to przedstawiłeś, to Lewiatan staje się dość kluczowy dla apokalipsy, bo to duch samolubności…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme