Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

NASZ BÓG JEST POTĘŻNY W MOCY SWEJ.

Uwielbienie Boga jest ważnym elementem życia chrześcijanina, choć jeszcze ważniejszy jest POSŁUSZEŃSTWO.

Poniżej bardzo fajne wykonanie znanego songu Awesome God.

 

 

Uwaga. piosenka jest na kanale o nazwie Molodymwinemsieupili co może wskazywać na grupę charyzmatyków, do których mam duży dystans.

Updated: 5 grudnia 2019 — 08:17

2 komentarze

Add a Comment
 1. Detektywie!

  Dzisiaj nie ma jedynej, prawdziwej, słusznej i nieomylnej wiary /religii/.
  KAŻDA z nich jest pod kontrolą “złego”.

  Gdy znajdzie się dwoje lub troje szukających PRAWDY i BOGA STWÓRCY tam zaraz “zły” nasyła swoich sługusów, którzy wiedzą co mają czynić.

  Sam BÓG w Objawieniu Jana o tym nas informuje w Listach JEZUSA do Siedmiu Zborów. Wszystkie zbory mają coś niewłaściwego w swoich założeniach. Do każdego nich PISZĄCY ma jakieś mniejsze lub większe zastrzeżenia.

  Jak wiemy “siedem” u BOGA to liczba doskonałości i nie oznacza, że ma być ich tylko tyle.

  Podobno jest ponad trzydzieści tysięcy zarejestrowanych denominacji przyznających się do wiary w STWÓRCĘ i ODKUPICIELA.

  Wyznawcy każdej z nich są przekonywani przez swoich nadzorców, że tylko oni mają monopol na pośrednictwo między wiernymi i BOGIEM, i tylko u nich można by zbawionym i to wg reguł, które obowiązują w ich denominacji.
  Reguły te są mniej lub bardziej niezgodne ze SŁOWEM BOGA, a niejednokrotnie nawet temu SŁOWU zaprzeczają i JE negują.

  Ponadto denominacje te są zajęte walką z innymi wyznaniami i obrzucaniem ich wyznawców błotem. Nie brzydząc się przy tym kłamstw.

  Nikogo nie krytykuję, nikogo nie sądzę. Każdy ma swój rozum i każdy ma szukać PRAWDY i BOGA i prosić GO o skierowanie na ścieżkę JEGO Zbawienia.

  Nie szukam u innych “belek lub drzazg w oczach”. Szukam PRAWDY.
  Wiem, że całej PRAWDY nie poznam i nie jest to dla nikogo z nas możliwe. Salomon został przez BOGA obdarzony mądrością i uderzyło mu to na rozum, wpadł w pychę i bałwochwalstwo.

  Dotychczas nie wiem czy BÓG to Jeden BÓG, czy to BÓG w dwóch OSOBACH, czy może w trzech POSTACIACH. Dotąd nie mam przekonania czy do naszego ODKUPICIELA zwracać się mam per: JECHOSZUA, JASZUA, JOZUE, IZUS, ISUS, a może jeszcze inaczej. Nadal używam imienia JEZUS.
  Nie wiem nadal jakie jest prawdziwe imię BOGA OJCA, jak je wymawiać, pisać – JAHWE, JAWE, JAŁE, JECHOWA, czy może jeszcze inaczej.
  Nie używam tytułu Pan bo coś tych panów za dużo. W modlitwach zwracam się do NIEGO: STWÓRCO, WŁADCO, BOŻE. Nie mam jeszcze odwagi na nazywanie GO OJCEM.

  Nie interesuje mnie czy Listy Pawła są dla nich ważniejsze niż Słowo BOGA i JEGO SYNA, czy też jest on /Paweł/ “fałszywym apostołem”.

  Nie mam zamiaru dyskutować o kształcie i budowie świata. Obojętnym dla mnie jest czy jest ona okrągła, czy kanciasta, czy ma rogi i czy tańczy oberka.

  Wiem, że jest BÓG STWÓRCA i JEGO SYN nasz ODKUPICIEL i ZBAWCA. Wiem, że to co widzę zostało przez NICH stworzone w sześć dni.
  Wiem. że dlatego ja mam sześć dni pracować, a w siódmym dniu – dniu pobłogosławionym i uświęconym mam odpoczywać – wolny czas w tym dniu przeznaczyć na wspominanie BOŻEGO dzieła stworzenia naszej rzeczywistości, zapoznanie się z buntem naszych przodków, rozmyślanie nad BOŻYM planem wybawienia nas z niewoli grzechu, z więzienia “złego”, kłamcy i zabójcy.

  Wiem, że mam przestrzegać PRAWA BOGA. To Prawo jest dobre i niezmienne, i Prawo to daje życie.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: