Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Historia Słowian z przed V wieku. Zakończenie.

Podsumujmy sobie dotychczasowe FAKTY.

 

 

 • 10 plemion Izraela zostało przeniesionych do niewoli w Asyrii W 722 p.n.e (VIII w.), która znajdowała się na terenach obecnego Iranu, częściowo obecnej Turcji oraz Armenii i Azerbejdżanu.
 • Scytowie zamieszkiwali tereny tuż na północ od Asyrii.
 • Sarmaci mieszkający obok Scytów zajęli ich terytorium
 • Wenedowie wchodzili w skład Sarmacji. Sarmacja była dużą konfederacją irańską.
 • Słowiański system wierzeń wiernie wpisywał się w typ mitologii praindoeuropejskiej.
 • Słowianie mają tę samą haplogrupę co ludność zamieszkująca obecny Iran. 

 

 

 

Serię moich tekstów napisałem ani nie po to aby gloryfikować Słowiański, którego obecnie jest rozkwit jako tzw neopogaństwo, ani nie celem udowodnienia izraelskiego pochodzenia Słowian.

Uważam, że historycznie rzecz biorąc, na podstawie dostępnych nam materiałów nie da się tego udowodnić.

 

Poszlaki wspólnoty wierzeń Słowian z wiarą Izraelitów.

 

Poszlaka to nie dowód, ale na początku roku 2013 opisałem tzw Wedy Słowiańskie co wklejam sam od siebie:

 

Wedy – hinduski termin przypominający polski wyraz “wiedzy”. Owe wedy, weda zostały odnalezione na terenach Bułgarii i Rosji czyli tam gdzie kościół katolicki nie miał wpływu. Przedstawiają one wiedzę bardzo zbliżoną do wed hinduskich. Jak wiadomo  odnaleziono także wyraźne dowody na pobyt Izraelitów w Indiach. To właśnie z Indii wywodzą się ariowie czy inaczej mówiąc indoeuropejczycy:

Indoeuropejczycy – umowna nazwa grupy ludów posługujących się językami indoeuropejskimi, pochodzącymi wedle językoznawców od wspólnego praindoeuropejskiego korzenia. Dawniej wszystkich Indoeuropejczyków nazywano Ariami, obecnie nazwa ta jest używana jedynie w odniesieniu do ludów indoirańskich. Wikipedia

Słowianie wykazują także wyraźne pokrewieństwo z ziemią perską – obecnym Iranem
Dlaczego w Polsce nie ma dowodów o wpływach indoeuropejskich? Tak jak w 1989 roku zaczął się nowy rozdział od którego cały układ postkomunistyczny chciał uciec od przeszłości ze swoim hasłem naczelnym : “wybierzmy przyszłość”, tak w roku 966 wraz z poddaniem się kościołowi katolickiemu straciliśmy tożsamość. Tak jakby od tego roku zaczęła się historia Polski co i jest propagowane kłamliwie w podręcznikach. Nikt nie zna historii Polski z przed roku 966. Historia z przed poddaństwa watykańskiego została staranowana i zrównana z powierzchnią ziemi.
Kiedyś rozmawiałem z dosyć bystrą absolwentką historii. Powiedziała mi, że jest wiele tematów, źródeł historycznych w Polsce do których zwykły Polak ma zakaz. Nie pamiętam szczegółów.

Po przeczytaniu Wed Słowiańskich doszedłem do wniosku potwierdzającego tezę iż  Rosjanie i ogólnie Słowianie są plemieniem zaginionym Izraela i dlatego tak usilnie byliśmy przez setki lat niszczeni i zepchnięci obecnie do strefy buforowej między Niemcami a Chazarską Rosją.

Przedstawiam wybrane fragmenty wed, niesłychanie podobnych do wielu części Biblii.
——————————————————-
Czcijcie Rodziców swoich,
i utrzymujcie ich w starości,
bo jak wykażecie troskę o nich,
tak i o was zatroszczą się dziecięta wasze”

niczym przykazanie biblijne lekko rozbudowane

——————————————————-


5 (21). Zachowajcie pamięć o wszystkich Przodkach Rodów waszych
i wasi potomkowie będą pamiętać o was”

typowe dla izraelitów – zainteresowanie genologią

_________________________

“Brońcie starych i małych,
ojców i matek, synów i córek,
gdyż to Krewni wasi, mądrość i piękno narodów waszych…
Wychowajcie w dzieciętach swoich
miłość do świętej ziemi Rasy,
żeby nie łakomili się cudami zamorskimi,
a mogli same uczynić cuda
wspanialsze i piękniejsze,
ku chwale świętej ziemi waszej”

obrona krwi jak w Izraelu

——————————6 (22). Nie czyńcie cudów dla dobra własnego,
a czyńcie cuda dla dobra Rodu swego i Rodu Niebieskiego…
Pomóżcie bliźniemu w nieszczęściu jego,
a gdy do was nieszczęście przyjdzie
pomogą i wam bliźni wasi…
Czyńcie dzieła dobre,
ku chwale Rodu waszego i Przodków waszych,
a otrzymacie opiekę od Bogów Jasnych waszych…

jak przykazanie Isusa

——————————-

Następne życia wg zasad Isusa:9 (25). Nie czyńcie krzywd sąsiadom waszym,
żyjcie z nimi w pokoju i harmonii…
Nie poniżajcie innych ludzi,
a nie będziecie poniżeni…
Nie czyńcie krzywdy ludziom innej wiary,
gdyż bóg-Stwórca Jedyny nad wszystkimi Ziemiami…
i nad wszystkimi Światami…

——————-
10 (26). Nie sprzedawajcie ziemi waszej za złoto i srebro,
gdyż przekleństwa na siebie ściągniecie
i nie będzie przebaczenia po wszystkie dni bez reszty…
Brońcie ziemi waszej, a
zwyciężycie bronią prawą wszystkich wrogów Rasy

Przestroga przed tym co robią kolejne rządy okrągłego stołu a obecnie Tusk

—————————————–
13 (29). Kto ucieknie z ziemi swej na obczyznę
w poszukiwaniu życia łatwego,
ten odstępcą Rodu swego,
nie będzie wybaczenia Rodu jego,
gdyż odwrócą się Bogowie od niego…
Nie radujcie się z nieszczęścia cudzego,
gdyż kogo cudze nieszczęście cieszy,
ten do sobie nieszczęście wzywa…
Nie oczerniajcie i nie śmiejcie się,
z tych, co was miłują
a odpowiadajcie na miłość miłością
by doświadczyć opieki Bogów waszych…
Kochajcie bliskiego waszego, jeżeli on tego godny…

———————–

miły nakaz kobiecości i znów zalecenie niczym z Biblii14 (30). Niech brat siostry swej za żonę nie bierze,
a syn – matki swej
, bo Bogów rozgniewacie
i krew Rodu zmarnujecie…
Nie bierzcie żon z czarną skórą,
gdyż sprofanujcie dom i swój Ród zmarnujcie,
biorąc żony ze skórą białą,
swój dom rozsławicie…
i swój Ród przedłużycie…
Żony odzień męskich nie noście,
gdyż kobiecość stracicie,
a noście żony to, co wam polega na…

——

i znowu nakaz wstrzemięźliwości w piciu alkoholu o czym w Księdze Salomona i nie tylko16 (32). Kochajcie żony mężów swoich,
gdyż oni obroną i oparciem waszym, i całego Rodu waszego…
Nie nadużywajcie chmielonych napoi,
miejcie umiar w piciu,
gdyż kto nadużywa alkoholu,
traci wygląd ludzki…

Ponownie jakby  z księgi Salomona:

14 (62). W samorozwoju jest osiemnaście przymiotów:
powściągliwość w działaniu,
bezczynności i nastawieniu na wytyczony cel,
poskromienie niesprawiedliwości, osądzania, pychy,
niskich pragnień, gniewu niesprawiedliwego,
przygnębienia, chciwości, donosicielstwa, zazdrości,
złożyczenia, rozdrażnienia, niepokoju,
zapominalstwa, gadatliwości, zarozumialstwa.

15 (63). Tak człowiek pojmujący samorozwój…
staje się trzeźwym,
on posiada osiem cech: sprawiedliwość,
zdolność do rozmyślania,
zdolność do samopoznawania,
zdolność do badań, niewzruszoność,
uczciwość, niewinność, skupienie…

—————————–
Ostrzeżenie przed żmijami i smokami i nakaz odejścia od krwawych ofiar

8 (72). Inne zaś Rody Rasy Wielkiej
rozsieją się po całym obliczu Ziemi-Midgard…
i przejdą za Himawat-góry…
i nauczą ludzi ze skórą koloru Mroku,
Mądrości Świata Świetlistego…
Ażeby przestali przynosić
ofiary straszne, krwawe,
swojej bogini – Czarnej Matce
Żmijom-Smokom ze Świata Nawi,
a odzyskali nową Boską Mądrość i Wiarę…

—————————————-

Fragment na wzór apokalipsy:

10 (74). Ale przyjdą ze Świata Ciemności cudzoziemscy wrogowie,
i zaczną schlebiać Dzieciom Ludzkim
słowa schlebiające, przez kłamstwo przykryte.
I będą zwodzić starych i małych,
i córki Człowiecze będą brać za żony

Irynirować będą między sobą…
i między ludźmi… i między zwierzętami…
I przyuczać do tego zaczną
wszystkie narody Midgard-Ziemi,
a tych, którzy nie będą słuchać słów ich,
i naśladować czynów żałosnych Cudzoziemców,
poddadzą męczarniom i cierpieniom…

Dokładny obraz nacji która podbiła świat finansowo podstępem, wtapiając się poprzez małżeństwa z kobietami krajów europejskich w tym także Polski i Rosji.
———————————

Opis odpowiednika plemienia żmijowego: homoseksualizm i farbowanie

12 (76). Po szarej skórze ich,
poznajecie Cudzoziemskich wrogów…
Oczy koloru Mroku u nich i dwupłciowi oni,
i mogą być żoną, jak i mężem.
Każdy z ich może być ojcem albo matką…
Pokrywają oni farbami twarze swoje,
żeby upodobnić się do Dzieci Człowieczych…
i nigdy nie zdejmują odzień swoich,
ażeby nie obnażyła się nagość zwierzęca ich…

——————————-

Cechy plemienia żmijowego:

13 (77). Kłamstwem i pochlebstwami nieprawymi
zdobędą oni liczny kraje
 Midgard-Ziemi,
jak już postępowali na innych Ziemiach,
w wielu Światach w Czasach poprzedniej Wielkiej Assy,
ale zostaną zwyciężeni oni,
i zesłani w kraj Gór rękodzielny,
gdzie będą mieszkać ludzie ze skórą koloru Mroku
i potomkowie Rodu Niebieskiego
pochodzący z ziemi Boga Nija.
I dzieci Człowiecze zaczną uczyć pracy ich,
ażeby mogli sami hodować zboża
i warzywa dla żywienia dzieci swoich…

——————————————

Świadomość rasowa, przekonanie o swej wartości. Monoteizm i dowód na istnienie rodu niebieskiego czyli rasy ludzi stworzonych przez Boga, nieskażonych krwią upadłych:

1 (81). I powiedział Mędrzec Swiatozar,
z sławnego Rodu Swiatorusow,
Piorunie Wiecznieprzepiękny:
Ty, powiedz-opowiedz, Piorunie-Ojcze,
co że będzie ze Świętą ziemią Rasy Wielkiej
i Wiarą Przodków naszych?
Odpowiedz-powiedz Jasny Boże,
Jeśli przyjdą czasy ciężkie
dla Synów Rasy Wielkiej, to,
kto może uratować świętą ziemię Rasy…
i potomków Rodu Niebieskiego?

———————————————

Kolejna apokalipsa:

2 (82). Mówił Bóg wielce mądry, takie słowa:
Wiedzcie ludzie, co ciężkie czasy…
przyniesie potok Rzeki Czasów
na świętą ziemię Rasy Wielkiej…
I ostaną na ziemi tej,
jedynie kapłani-strażnicy Starej Wiedzy
i Mądrości Ukrytej…
… Gdyż wykorzystają ludzie
Siłę żywiołów Midgard-Ziemi
i zniszczą Mały Księżyc
i Świat swój piękny…
I obróci się wtedy Swaroży Krąg
i przerażą się ludzkie Dusze…

Wypisz wymaluj obecne czasy:

4 (84). Ludzie chować się będą przed deszczami zatrutymi,
śmierć niosącymi w pieczarach,
i żywić się będą ciałami zwierząt,
gdyż owoce drzew trucizną się wypełnią
i liczni ludzie pomrą,
skosztowawszy tego jedzenia

Otrute wody strumieni wiele śmierci przyniosą
Dzieciom Rasy Wielkiej

i potomkom Rodu Niebieskiego,
i cierpienia ludziom przyniesie pragnienie

Najbliższa możliwa przyszłość:

5 (85). I po radzie Cudzoziemców,
skrycie przybyłych na Midgard-Ziemię,
ludzie pozbawiać zaczną jeden drugiego Życia…
dla łyku świeżej wody,
dla kawałka czystego pożywienia…
I zaczną zapominać oni Starą Mądrość
i Prawa Boga-Stwórca Jedynego

———————————-

Przemiany w których obecnie uczestniczymy:

8 (88). I przyjdą kapłani Cudzoziemscy
w ziemię Rasy Wielkiej
udając handlowców i bajarzy,
i fałszywe legendy przyniosą oni,
i zaczną uczyć życia nieprawego
ludzi Rasy Wielkiej,
nie kierowanych Złem i Oszustwem…
I wielu ludzi da się zwieść
wpadną w sieci Pochlebstw i Oszustwa,
i zamienią Świat Prawi na dziewięć wad:
rozpusta, kłamstwo, zarozumialstwo, brak duchowości,
nieobowiązkowość, niewiedza,
niezdecydowanie, lenistwo i obżarstwo…

—————————————
Nostardamus i Jackowski przy tym tekście to przedszkole przepowiedni:

11 (91). Na siedem Kręgów Życia okryje Ciemność
ziemie Rodów Rasy Wielkiej…
Wielu ludzi zginie od metalu i ognia…
Ciężkie nastaną czasy
dla narodów Midgard-Ziemi,
brat wystąpi przeciw bratu,
syn przeciw ojcu,
krew będzie lać się jak rzeki…
Matki będą zabijać
swe nienarodzone dzieci.
..
Głód i Duchowa pustka

————————————–

Uratowanie rasy ludzkiej:

12 (92). Ale nie dopuści Bóg-Stwórca Jedyny
i Ród Niebieski do zagłady Rasy…
Odrodzenie Rasy Wielkiej
i przebudzenie ducha-opiekuńczego
synów Rodu Niebieskiego
przyniesie Biały Pies,
Posłany przez Bogów
na świętą ziemię Rasy Wielkiej…
Oczyści się święta ziemia
z tysiącletniego niewolniczego jarzma Cudzoziemskich wrogów,
którzy składają w ofierze
krew i ciało dzieci swoich,
i kłamstwem i pochlebstwami nieprawymi
trują Dusze dzieci Rodu Niebieskiego...

Wskazanie jakoby nasza rasa pochodziła wprost od Boga
————————————–

Zapowiedź wojny atomowej:

16 (96). Miliony żyć zabiorą bezmyślne wojny
dla zaspokojenia życzeń Cudzoziemców,
gdyż czym więcej będzie wojen…
i śmierci między Dziećmi Człowieczymi,
tym większe bogactwa
zyskują wysłańcy Świata Ciemności
i posiądą wpływ nad umysłami
licznych z Rasy Wielkiej…
Ciemne moce dla osiągnięcia swych celów
zastosują także Faszę-Niszczyciela
Ogniste Grzyby śmierć niosące
podniosą się nad Midgard-Ziemią

—————————

O naturze upadłych aniołów i ich dziełach

6 (134). Fasz-niszczyciel wyparował rzeki, morza,
i niebo wypełniły czarne chmury,
przez odór nieprzenikniony, światła promień nie przechodzi…
… i Życie nie wróci w ten Świat nigdy…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
To zdarzyło się z wieloma Ziemiami,
gdzie przebywali wrogowie ze Świata Ciemnego

Ich przyciągały bogactwa i minerały,
które miały te Ziemie przepiękne…
Pochlebstwami zdobywszy zaufanie mieszkańców,
napuścili ludzi na siebie wzajemnie…
Tak w tych Światach wojny zostały zrodzone…

Po przeczytaniu wed słowiańskich mam wrażenie, że niektóre z niej wersy  mogły być wycięte z Biblii. Z drugiej strony jestem pewien, że Watykan kryje jeszcze wiele odpowiedzi na nie zadane pytania.

 

http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/02/wedy-slowianskie-zbiorem-praw.html

Wcześniej o izrtaelskim pochodzeniu Słowian szczątkowo tutaj:

 

http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/01/czy-slowianie-sa-izraelitami.html

 

 

 

Z powyższego tekstu wed wynika wyjątkowa zbieżność z Prawem Bożym. Do detali możemy się przyczepić, ale nie zapominajmy że Izraelici  byli nie wiadomo ile lat w niewoli asyryjskiej i nie wiadomo gdzie trafili w inne regiony i kiedy.

 

Natomiast po przeczytaniu bodajże mojego drugiego tekstu o Słowianach Henryk Kubik napisał do mnie pokazując mi bardzo interesujący fragment z 3 księgi Ezechiela, którąś omawiałem częściowo z dwa miesiące temu.

 

 

Jakuba 1:(1) Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

 

 

Oto ten fragment:

 

III Ezdrasza (czasem jako II).

 

13:(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa,

(40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków  wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi.

(41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała,

(42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi.

(43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat,

(44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli.

(45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth.

(46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie,

(47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju.

(48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni.

(49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali,

(50) i wtedy ukaże im bardzo wiele cudów.

 

Po kolei, co zwróciło moja uwagę (kolor niebieski).

 

 1. Król Assyryjczyków  wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi.

 

Król Asyrii wziął Izraelitów niewolę. Przeniósł ich za rzekę

 

 

Za jaką rzekę? Prawdopodobnie za Eufrat, ale to nie ma znaczenia ponieważ rzek jest wiele i nie dojdziemy za jaką.

Przeniósł ich za rzekę i zostali wzięci do innej ziemi. Konstrukcja tego zdania wskazuje ewidentnie, że nie mieszkali typowo w Asyrii. Inaczej mogłoby to brzmieć tak:

 

Izraelici zostali wyciągnięci ze swej ziemi w inne miejsce.

 

2. Zabrani gdzie? Tutaj mamy uzupełnienie mojego spostrzeżenia. Czerwony kolor to spostrzeżenie H.K.

 

w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała,

 

Ewidentnie jest mowa o tym, że Izraelici byli z pewnych powodów nam nieznanych deportowani w miejsce poza Asyrią. Być może mieli uprawiać rolę dla Asyrii powiedzmy na północy, albo na zachodzie…

Tereny Słowian w VII wieku p. n Chr były niezamieszkałe.

 

3.  Długa podróż.

długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth.

 

Po kolei. Czym jest Arzareth? To nie jest nazwa miejscowości, ale jej właściwości na potrzeby zrozumienia tekstu.

 

Jest opisany z hebrajskiego  jako „inna kraina” leżąca półtora roku drogi za rzeką, tj. Eufratu. Prawdopodobnie odpowiada to hebrajskiemu „eretowi” ( Powtórzonego Prawa 29:28 ). W czasach Józefa uważano, że lud nadal istnieje w niezliczonej liczbie.

 

3. Podróż półtora roku.

Z tym jest pewien problem.

Dzisiaj pielgrzymka z Polski do Izraela wynosi około pół roku:

 

Polskie małżeństwo idzie pieszo do Jerozolimy w intencji pokoju na świecie

Żołnierz rzymski, legionista szedł ok 37 kilometrów na dzień.

Zakładając, że mieli dzieci i nie było po drodze barów ani oberży można na siłę uznać, że podróż na tereny słowiańskie, najpierw WĘDROWALI na tereny północnej  Rosji, można uznać, że było to półtora roku.

 

 

Jakkolwiek by nie patrzeć, to Polacy i Rosjanie, oraz Chorwaci nieco Słowacy najbardziej na świecie bronią swoje kraje przed LGBT. USA, Anglia, Niemcy, Skandynawia, Australia są najbardziej zepsutymi pod tym kątem państwami.

 

Jednakże narodu bezgrzesznego nie ma nigdzie na świecie.

Słowianie uprawiali poligamię, ale uprawiali ją także Izraelici. Notabene, w listach Pawła dotycząca biskupa jako męża jednej żony dotyczy nie jednego małżeństwa a monogamii.

Po śmierci męża żony jednego mężczyzny często popełniały samobójstwo uznając, że ze śmiercią męża dla nich tez już nie istniało życie na ziemi.

To pozostawianie pustego talerza dla gościa na wigilię wywodzi się również ze słowiańskich obyczajów gdzie pozostawiana dla ducha przodków wolny talerz (vide demona).

 

 

Co do pewności izraelskiego pochodzenia Słowian mieć nie możemy. Brakuje kilku ogniw. Na przykład gdzie Słowianie poznali swoje wierzenia, z jakimi innymi w Azji były one podobne.

Nie znamy potencjalnej dokładnej drogi migracji. Brakuje więcej dowodów archeologicznych, artefaktów paleohebrajskich.

 

Słowianie grzeszą i Grecy i Rosjanie itd.

Natomiast co do ogółu, są nacje, które wykorzystują inne nacje. Jak np te, które produkują demoralizujące filmy w Hollywood, jak te do których należą banki itp itd.

Słowianie na tle innych nacji to ludzie pobożni i brzydzący się Sodomią.

Sodomia jest przypisana do Edomitów. Jedna z żon Ezawa była Kananejką a nacją zamieszkującą Sodomę byli Kananejczycy. To oni do dzisiaj propagują dzięki pieniądzom te obrzydliwości.

 

Dalszego ciągu już nie będzie, ale będzie za to tekst o rządach Jezusa i Jego ludu.

 

 

 

 

Zaktualizowane: 12 listopada 2019 - 12:12

6 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Na terenie Indii około 3000 lat p.n.e. powstała cywilizacja w dolinie Indusu. Następnie ta cywilizacja została około 1500 lat p.n.e. podbita przez Ariów. Ariowie wprowadzili system kastowy i połączyli swoje wierzenia (wielobóstwo, wędrówka dusz) z miejscowymi dając początek hinduizmowi. Trudno tu znaleźć elementy wierzeń Izraelitów.

  1. problem w tym, że narody się mieszały podczas wędrówek i podbojów ludów.
   Ciężko dojść, ale moze kiedyś złapiemy trop.
   Pewne kultury nie wzięły się znikąd. Słowianie – Wenedowie – Sarmaci.
   Może i Ariowie.

 2. https://youtu.be/GXAEIPoxNew

  Myślę że to będzie dobre podsumowanie rozważań admina nad Słowianami.
  Szkoda tej naszej czystej duchowo kultury oj szkoda. Chcesz zniszczyć naród zniszcz jego moralność…

  1. Siły grożą nam nieczyste pozwól chwalić Cię o Chryste…

 3. Polecam książkę „Od Ariow do Sarmatów״ Piotra Makucha. Fragment recenzji: Dokonując rewizji dotychczasowych odczytań najdawniejszych zapisów dziejów Polski przedpiastowskiej (kronika Kadłubka, ale też Galla Anonima, Mierzwy, Długosza) i uzupełniając je równoległymi przekazami kronik czeskich, Pan Piotr Makuch zauważa uderzające analogie pomiędzy mitem założycielskim państw zachodniosłowiańskich (Polski i Czech) a historią starożytną ludów irańskich i tą częścią ich mitologii epickiej, którą w dużym uproszczeniu określa się jako „kejanidzką”. Stwierdza, że zbieżności te nie ograniczają się do pojedynczych faktów zauważanych przez wcześniejszych badaczy (przede wszystkim Plezię), lecz mają charakter kompleksowy, poparty licznymi szczegółami.

 4. To jest nader ważny temat. Mesjasz powiedział że przyszedł tylko do zaginionych owiec z Domu Izraela. W 710rpne Izrael w liczbie 500tys po 50 tys z każdego plemienia poszedł do niewoli Assyryjskiej, potem rozeszli się po całym świecie. Ilu zatem będzie dziś potomków Izraela jak nie miliardy skoro łączyli sie w pary z innymi ludami. A Juda w 70ne była prawie wybita do nogi ostalo się 10tys dusz i Juda potem blakala się po świecie też ale nie łączyli się z innymi ludami generalnie

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish