Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Historia Słowian z przed V wieku. . Część III.

Jakie prawdy niepodważalne dotychczas omówiłem w tym dwuczęściowym tekście?

 

 1. 10 plemion Izraela zostało przeniesionych do niewoli w Asyrii W 722 p.n.e (VIII w.), która znajdowała się na terenach obecnego Iranu, częściowo obecnej Turcji oraz Armenii i Azerbejdżanu.

 

Dziesięć Zaginionych Plemion Izraela – określenie starożytnych plemion izraelickich, które po tym, gdy Królestwo Izraela zostało całkowicie zniszczone, a jego mieszkańcy wzięci w niewolę lub wypędzeni przez Asyryjczyków nie pojawia się więcej na kartach Biblii. Wiele grup Żydów twierdziło, iż członkowie Dziesięciu Zaginionych Plemion prowadzą ukrytą egzystencję i w przyszłości powrócą do reszty swego narodu.|” wikipedia.

 

My to wiemy z biblii.

 

 

2. Scytowie barabrzyńcami.

 

 

 

 Herodot wymienia rzeki scytyjskie począwszy od Dunaju a kończąc na Donie (Ἴστρος μὲν πεντάστομος, μετὰ δὲ Τύρης τε καὶ Ὕπανις καὶ Βορυσθένης καὶ Παντικάπης καὶ Ὑπάκυρις καὶ Γέρρος καὶ Τάναϊς.)[2]. O Scytach pisali także Strabon, Pompejusz Trogus, Diodor Sycylijski, Scytowie wspominani byli również w Biblii.

 W 331 p.n.e. na Scytów wyprawił się jeden z wodzów Aleksandra Macedońskiego, Zopyrion, który dotarł aż do Olbii, miasta greckiego na scytyjskim wybrzeżu Morza Czarnego, i chociaż miasta nie zdobył, spustoszył rozległe tereny państwa scytyjskiego. Wydarzenia te stanowią początek końca panowania Scytów na rozległych terenach między Donem a Dunajem, gdyż ziemie osłabionych klęskami militarnymi i konfliktami wewnętrznymi Scytów stopniowo, między IV a II wiekiem p.n.e., zajęli Sarmaci. https://pl.wikipedia.org/wiki/Scytowie

 

 

Teraz kolejna ciekawostka. Chazarowie pochodzą od Scytów. należy także dodać, że Scytowie byli barbarzyńskim plemieniem pijącym krew ludzi.

 

Byli ludem wyjątkowo wojowniczym, prawie nie zsiadali z koni, rodziny wozili w furgonach zaprzężonych w woły. Wypijali krew pierwszego zabitego wroga. Ze skóry i skalpów robili kołczany, rękawiczki i odzież. Uwielbiali sfermentowane mleko klaczy, a wszelkie przymierza zatwierdzali wypiciem krwi[10]. Według Herodota podczas uczt używali do wznoszenia toastów czaszek zabitych przez siebie wrogów, czasami oprawionych w złoto. Do wspólnej uczty byli dopuszczani tylko ci spośród mężczyzn, którzy posiadali taki puchar sporządzony z czaszki własnoręcznie zabitego wroga. Wikipedia. Link jak wyżej.

 

Teraz już wiemy skąd ta moda na czaszki w tych czasach. To jest ich kultura i  ich świat, a katolicy biorą w tym udział kupując dzieciom zabawki i odzież z czaszkami.

 

 

Chazarowie byli potomkami Scytów, a słowo „Aszkenaz”
pierwotnie odnosiło się do Scytów (Ishkuz), którzy
w inskrypcjach asyryjskich nazywani byli Aszkusami. Jezioro Ascanius i region Ascania w Anatolii wywodzą swoje nazwy od tej haplogrupy grupy21.
Dlatego twierdzono, że Chazarowie wywodzą się z obu
Edomici i tak zwane „Zagubione Plemiona”. Podobnie jak ich edomiccy przodkowie,
Chazarowie również byli rudymi i stali się znani jako „czerwoni Żydzi”. Tak jak komunizm ich ulubiony ustrój.  Jak
nakreślili Raphael i Jennifer Patai, w The Myth of the Jewish Race:

Paweł napisał o Scytach umieszczając obok nich okreslenie barbarzynców

 

11) A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich /jest/ Chrystus.
List do Kolosan 3:11

 

Tak, nie ma w Chrystusie Scyty ani Edomity, Chazara, ale TYLKO jeśli ktoś naśladuje Jezusa a nie przywiązany jest do swej nacji bardziej niż do Boga.

 

 

 

    3. Sarmaci zajęli terytorium Scytów oraz tereny przyszłej Rosji, Ukrainy i Polski.

 

Pierwsze wzmianki o Sarmatach znajdują się u Herodota (IV, 21), Hipokratesa i Strabona. W IV – III w. p.n.e. zmieszali się z napływającą ze wschodu ludnością, co wykształciło u nich nowe związki plemienne. Od III w. p.n.e. zamieszkiwali między Donem i Morzem Czarnym.

 

 

 

 

 

Zwróćmy uwagę na fakt, iż terytorium Sarmackie znajdowało się dokładnie na przyszłych terenach słowiańskich: Ukrainie,

 

Jest widoczna miejscowość Charków, Kijów, Lwów.

 

To właśnie tutaj historycy zwycięzców nad naszym krajem ucięli naszą historię. Historia Słowian zaczyna się od ok. V wieku.

 

W okresie wędrówki na zachód wyparli Scytów, docierając w końcu I w. p.n.e. do Dunaju, gdzie weszli w kontakt z imperium rzymskim. Tryb życia i gospodarka Sarmatów związana była z pasterskim chowem zwierząt. Sarmaccy koczownicy nie zakładali stałych osad, żyli na wozach mieszkalnych pasąc bydło domowe i konie. Osiadli Sarmaci żyli w strefie lasostepu, archeolodzy odkryli tam pozostałości osad z sarmackimi zabytkami.

Sarmaci byli znakomitymi wojownikami, wprawianymi w rzemiosło wojenne już od dzieciństwa. Ich taktyka oparta była na działaniach grup lekkozbrojnych łuczników konnych. Dopiero Roksolanie utworzyli oddziały katafraktów – ciężkiej kawalerii, walczącej w zwartym szyku. Tej taktyki nie stosowali Jazygowie i Alanowie, którzy używali łuków typu huńskiego.”

 

Zwróćmy także uwagę na górną część mapki. Znajdują się na niej Wandalowie oraz Wenedowie oraz Dakowie (Dacia). Obszar ten obejmował głównie współczesne kraje Rumunii i Mołdawii, a także części Ukrainy ,  wschodniej Serbii , północnej Bułgarii , Słowacji ,  Węgier i południowej Polski .

Sarmaci zostali ostatecznie ostatecznie zasymilowani (np. Słowianizacja ) i wchłonięci przez protosłowiańską ludność Europy Wschodniej w początkowej fazie średniowiecza

 

 

4. Wenedowie.

 

To historyczna nazwa Słowian mieszkających w pobliżu osadnictwa germańskiego . Nie odnosi się do jednorodnego ludu, ale do różnych ludów, plemion lub grup w zależności od tego, gdzie i kiedy jest używany.

W niemieckojęzycznej Europie w średniowieczu termin „Wends” był interpretowany jako synonim „Słowian” i sporadycznie używany w literaturze w odniesieniu do Słowian Zachodnich i Południowych Słowian żyjących w obrębie Świętego Cesarstwa Rzymskiego . Nazwa prawdopodobnie przetrwała w językach fińskich ( fiński : Venäjä , estoński : Vene , Karelian : Veneä ), co oznacza Rosję

 

Wenedowie wchodzili w skład Sarmatów a Sarmaci istnieli do…. V wieku czyli odkąd zaczęła się historia…Słowian.

 

Sarmaci ( ɑːr meɪ ʃ ə oo / ; łaciński : Sarmatae, Sauromatae ; grecki : Σαρμάται, Σαυρομάται ) były duże irański konfederacja , która istniała w starożytności , kwitnąca od około 5 wieku pne do 4 wieku

Pliniusz Starszy (23–79 ne) napisał, że Sarmaci rozciągają się od Wisły (w dzisiejszej Polsce ) do Dunaju .

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarmatians

 

Powodem, dla którego Słowianie nie byli znani przed VI stuleciem, jest to, że nie mieszkali oni na południu, aby imperium rzymskie się nimi zajmowało; ale jak tylko się tam przeprowadzili (Chorwaci VI wiek) , uczeni rzymscy zaczęli pisać o Słowianach, Wenedach i Antach. Ci ostatni to wschodni Słowianie:

 

 

 

 

Zaczęli nazywać ich wszystkich Sclavenami  w pewnym momencie, ponieważ byli „tego samego rodzaju” – Rzymianie nie dbali o to, by rozróżnić ich w większym stopniu. Dlatego możemy stwierdzić, że przodkowie Słowian mieszkali w Europie Środkowej i Wschodniej od stuleci i że słowiański etnos powstał przed VI wieku.

I tutaj wchodzimy już powoli do epoki Słowiaństwa jakie znamy z podręczników historii, a właściwie przed podręcznikowe.

 

Pierwsze najazdy sklawińskie (Słowiańskie) na Cesarstwo Bizantyjskie, podejmowane wspólnie z Antami (Słowianie Wschodni), miały miejsce za panowania cesarza Justyniana I. W 540 roku Sklawini wspólnie z protobułgarskimi Kutigurami dotarli aż do bram Konstantynopola. Potrafili się wtedy zjednoczyć ponieważ jeszcze nie było u nich Edomitów i kościoła Rzymu, a tym bardziej Chazarów.

W 549 roku podjęli samodzielną wyprawę, w trakcie której spustoszyli Ilirię (obecna Chorwacja,. Bośnia, Serbia) i Trację (obecnie Grecja, Bułgaria, Turcja) i dotarli do wybrzeży Morza Egejskiego. W następnym roku wielka liczba Sklawinów, jakiej nigdy nie było wcześniej[4] najechała Dalmację i Trację i po raz pierwszy pozostała w granicach Cesarstwa na zimę. Wysłane przeciw nim wiosną 551 roku wojska bizantyjskie poniosły druzgoczącą klęskę pod Adrianopolem. W 558 roku Antowie i Sklawinowie wzięli udział w wielkim najeździe Kutigurów na Bizancjum docierając do Konstantynopola i przez Termopile w głąb Grecji.

 

Jednym słowem Słowianie gromili kogo się dało.

Koniec potęgi Słowian wiązał się z brakiem spójności państwowej:

 

W 626 roku Sklawini wzięli udział w przygotowanym wspólnie przez Awarów i Persów oblężeniu Konstantynopola. Pod Konstantynopol nadciągnęła od zachodu armia złożona z Awarów, Sklawinów, Kutigurów i Gepidów, a od wschodu przez Azję Persowie. Ponieważ Persowie nie dysponowali flotą, decydującym dla powodzenia całej operacji było przewiezienie przez Słowian na łódkach armii perskiej. 10 sierpnia flotylla sklawińskich łódek tzw. jednodrzewek podjęła próbę przebicia się na drugi brzeg, została jednak rozbita przez flotę grecką. Po tej klęsce Słowianie opuścili obóz perski, a Persowie zawrócili do siebie. Był to koniec współdziałania sklawińsko-awarskiego. W Kaganacie wybuchło powstanie słowiańskie, potem wojna domowa i państwo awarskie na dłuższy czas pogrążyło się w kryzysie[10].

Plemiona tworzące Sklawinie na Półwyspie Bałkańskim nie połączyły się w większy organizm państwowy wchodząc jedynie doraźnie w luźne związki międzyplemienne

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklawinowie

 

Jeszcze za panowania Chrobrego silnym plemieniem byli Chrobatowie – protoplaści Chorwatów.

 

Chrobacja – na powyższej niemieckiej mapie była  krainą słowiańską z pierwotną stolicą na Łysej Górze (przez katolicyzm zmienioną na  Święty Krzy)..

Chrobry od Chrobacji? Może.

Ale jedno jest pewne: mieszkam na terenie Chrobacji i jadąc na Chorwację jedziemy do rodziny 🙂

 

cdn

 

 

Zaktualizowane: 6 listopada 2019 - 08:24

8 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Teraz kolejna ciekawostka. Chazarowie pochodzą od Scytów.
  Podaj oficjalne źródło. Chazarowie byli ludem pochodzenia tureckiego.

  1. Kto był pierwszy Polacy czy Słowianie, czy sarmaci?
   Kto byl pierwszy Turcy czy Chzarowie, czy Scytowie.
   Polecam serdecznie samodzielne poszukiwania celem zweryfikowania info.

   1. Kto był pierwszy Czesi czy Egipcjanie? No właśnie, czy to znaczy że Czesi pochodzą od Egipcjan?

    1. Czesi to Słowianie.
     Natomiast każdy lud nie spadł z nieba, ale pochodził od innego.
     Wlochy->Rzym->Etruskowie

   2. To że jakiś lud był pierwszy na określonym terenie nie oznacza, że lud późniejszy na tym terenie wywodzi się od tego pierwszego. Ludy się przemieszczają, wymierają, asymilują. Np Edomici zostali pokonani i wchłonięci przez Hebrajczyków w II w p.n.e., narzucono im ich religię i jako odrębne plemię przestali istnieć. Biorąc pod uwagę samą genetykę skąd, wiesz jakich miałeś przodków na przestrzeni ostatnich 2 tyś. lat? Dasz głowę, że jesteś takim czystej krwi Izraelito (jedejczykiem) – sarmato – słowiano – Polakiem?
    Takie pseudonaukowe teorie do niczego dobrego nie prowadzą. Czym innym jest poznanie oparte na rzetelnych dowodach, a czym innym szukanie na siłę celem uzasadnienia swoich poglądów (często skierowanych przeciw komuś). Szlachta na siłę “udawadniała” sarmackie pochodzenie aby uzasadniać swoją wyższość nad innymi. Faszyści swoją aryjskość i “nadczłowieczość” Żydów traktując jak podludzi.

    1. Alojz, domniemam, że nie chcesz widzieć (może) swej nacji jako złej, ale nie ma dobrych nacji. Żadnej. W tym slowiaństwa. Sa tylko lepsze lub gorsze i widać to po owocach.
     Dla przykładu Niemcy zazwyczaj były najeźdźcą Polaków a nie na odwrót.
     Właśnie dlatego powołuje się na wikipedię a ta podaje źródła, aby wykazac logikę pochodzenia Słowian.
     Pisałeś o czarnoskorych, którzy uiważają się za Izraelitów. Zgadzam sie tez czytałem o tym dawno temu, tj podciąganie pod swoje ideologie historii.
     Ale pewne rzeczy sa niezmienne.
     I tez zgadzam się nikt z nas nie wie ile płynie w jego krwi Słowianina ile Niemca, ile Żyda itp.
     Tutaj natomiast wiele mówia badania krwi i o tym w kolejnym odcinku napiszę.

     Tak czy owak wszyscy pochodzimy od Noego. Jednakże pewne rasy maja konotacje do zła co wynikało z grzechu. Córki Lota urodziły z gwałtu na ojcu ohydne plemiona Moabitów i Amonitów.
     Kain Kainitów. Cham Kananejczyków.
     Wszystkie te plemiona były opanowane przez zło.
     Ezaw jako człowiek cielesny porzucając pierworództwo odstąpil od Boga i był protoplastą narodu zawsze wrogiemu Izraelowi. Uosobieniem tego zła był Herod.

     Prawdy niepodważalne:
     Izrael wylądował w Asyrii. Z Asyrii wyszli Sarmaci i Wenedowie. Potwierdzenie m tego jest pochodzenie języków indoeuropejskich, do których należą wszelkie odmiany słowiańskiego.

     Obecnie nie ma żadnego ludu wybranego. Żadnego fizycznie,.
     Duchowo jest tylko Izrael Boga czyli TYLKO Ci, którzy pełnia wolę Ojca. Widać to po owocach. Obecni Żydzi nie spełniaja woli Ojca ale wolę ojca kłamstwa. I tez nie można powiedzieć, że wszyscy, ale widac to po rządach różnych krajów, po ich kulturze. Weżmy takiego Piróga z Kielc. Gej i na dodatek ma tatuaz talmudycznego drzewa zycia Sefirę.

     Jest coś takiego jak mentalność narodów. Mówi się np niemiecki ordnung prawda? Polska gościnność.
     No właśnie my Polacy na tej gościnności wyszliśmy jak Zabłocki na mydle, ale dlatego tym bardziej łożymy nadzieję nie w nacjonalizmie ziemskim, ale nacjonalizmie duchowym. Jesteśmy oywatelami Królestwa Niebieskiego. Pisze tu o części społeczności tego bloga, a nie o Polakach katolikach dającym sie mamic polskością nie do odzyskania.
     Podsumowując możesz spać spokojnie co do mojej osoby. To ja się bardziej Was obawiam niż wy mnie….
     Nie mam żadnej partii, ani organizacji. Wy macie wszystkie partie i organizacje pod kontrolą.

     Moja ojczyzna jest w niebie.
     pozdrawiam

     1. No widzisz adminie, czy ja gdzieś pisałem o swojej nacji? Mam inne zdanie i już mnie “szufladkujesz”. Mam polskich i niemieckich przodków, o których wiem. Nazwisko raczej czeskie a wygląd aryjczyka – taki ze mnie Żyd.

      1. nie wiem może dlatego, że stale mnie nęka codziennie prawie taki jeden człowiek i myslałem, że zmienil login na Alojz

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish