Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dlaczego Bóg zezwalał na zabijanie niemowląt? W obronie Boga!

W zasadzie napisałem ten tekst dla jednego człowieka, mojego brata w wierze. Ale niechaj będzie to z korzyścią dla innych. Po prostu walczę o dobre imię Boga, postrzeganego jako bezwzględnego karciciela  Starego Testamentu.

Umieszczam zredagowany tekst:

 

__________________________

 

 

Sceptycy biblijni, rożnych maści chrześcijanie oraz i ateiści,  krytykowali biblijną postać Boga, który nakazał śmierć całej populacji – w tym kobiet i dzieci. Na przykład, Bóg polecił Saulowi przez proroka Samuela, aby „poszedł i zaatakował Amalka, i zniszczył wszystko, co mieli, i nie oszczędził ich. Ale zabijaj zarówno mężczyznę, jak i kobietę, niemowlę i karmiące dziecko , wołu i owcę, wielbłąda i osła ”(1 Samuela 15: 3-4,

 

Inne przykłady obejmują okres podboju Kanaanu przez Izraelitów, w którym Bóg poinstruował lud, aby eksterminował ludność kananejską, która wówczas okupowała Palestynę. Jeśli jednak ktoś chce zbadać okoliczności i ocenić uzasadnienie, Biblia konsekwentnie oczyszcza się, oferując uzasadnione wyjaśnienia, aby zaspokoić uczciwego poszukiwacza prawdy.

 

Hebrajski termin tutaj znaleziony, na przykład, w Jozuego 6:17, odnosi się do całkowitego poświęcenia lub oddania wroga Bogu jako ofiary obejmującej eksterminację ludności. Twierdzi się, że Bóg Biblii jest tak barbarzyński i okrutny jak każdy z pogańskich bogów. Ale ta ocena jest po prostu nieprawdziwa.

 

 

 

Gdyby krytyk poświęcił czas na studiowanie Biblii i dokonał uczciwej oceny zasad Bożej sprawiedliwości, gniewu i miłości, dostrzegłby idealną i harmonijną grę między nimi. Boża zemsta nie przypomina impulsywnych, irracjonalnych, emocjonalnych wybuchów pogańskich bóstw lub istot ludzkich. Jest nieskończona  we wszystkich swoich atrybutach, a zatem doskonały w sprawiedliwości, miłości i gniewie. Tak jak ostateczne potępienie grzeszników przez Boga na wieczną karę będzie słuszne i właściwe, tak też sąd doczesny niegodziwych ludzi w Starym Testamencie był etyczny i sprawiedliwy.

My, ludzie, nie mamy dokładnego zrozumienia wagi grzechu i opłakanej natury zła i niegodziwości. Ludzki sentyment nie jest kwalifikowanym miernikiem boskiej prawdy i rzeczywistości duchowej.

A przecież to na sentymencie opiera się to współczucie dla zabijanych kobiet i dzieci. Tylko skąd wiesz co było w tle?

 

Jak niesamowicie ironiczne jest to, że ateiści, agnostycy, sceptycy i liberałowie usiłują osądzać etyczne zachowanie Boga, kiedy, jeśli ktoś popiera ich stanowisko, nie ma czegoś takiego jak absolutny, obiektywny, autorytatywny standard który mówi że  cokolwiek jest dobrego lub złego. Oni zawsze relatywizują, ale dla Boga są bezwzględni. Jak przyznał Sartre francuski filozof egzystencjalistyczny:

 

„Wszystko jest rzeczywiście dozwolone, jeśli Bóg nie istnieje… Nie… również nie otrzymujemy żadnych wartości ani poleceń, które mogłyby uzasadniać nasze zachowanie” (1961, s. 485). Ateista i agnostyk nie mają absolutnie żadnej platformy, na której mogłyby stać moralne lub etyczne rozróżnienia – chyba że z powodu czysto osobistego gustu . Sam fakt, że przyznają istnienie celu zło jest nieświadomym ustępstwem, istnieje Bóg, który ustanowił absolutne ramy osądów moralnych.

 

 

Fakty w tej sprawie są takie, że Kananejczycy, których lud Boży miał zniszczyć, zostali zniszczeni z powodu swojej niegodziwości (Powtórzonego Prawa 9: 4; 18: 9-12; Księga Kapłańska 18: 24–25, 27–28). Kultura i religia kananejska w drugim tysiącleciu pne zostały zanieczyszczone, zepsute i wypaczone. Bez wątpienia ludzie byli fizycznie chorzy z powodu swoich nielegalnych zachowań. Po prostu nie było realnego rozwiązania ich stanu poza zniszczeniem. Ich moralna deprawacja była „pełna” (Rodzaju 15:16). Opadli w tak niemoralny, zdeprawowany stan, nie mając nadziei na wyzdrowienie, że ich istnienie na Ziemi musiało zostać zakończone – tak jak za czasów Noego, kiedy Bóg czekał, gdy Noe głosił przez lata, ale nie był w stanie odwrócić światowej populacji z jego niegodziwości (Rodzaju 6: 3,5-7; 1 Piotra 3:20; 2 Piotra 3: 5-9). Włączenie dzieci w niszczenie takich populacji faktycznie uratowało je od gorszego stanu – wychowania się na takim samym niegodziwości jak ich rodzice, a zatem na wieczną karę. 

 

Jestem rodzicem i wiem co to jest zaniedbanie w wychowaniu. Jeśli coś przegapisz będziesz płacił za to słoną cenę w przyszłości.

 

Myślisz że jest to zła opcja, że Jezus by tak nie postąpił?

 

oddajcie takiego szatanowi na zniszczenie cielesnej natury, aby duch mógł zostać zachowany przy życiu w dniu Pana Jezusa.” 

 

Jest to przykład grzeszności człowieka dorosłego, gdzie eklezja podjęła decyzje za sugestią Pawła o wydaniu szatanowi zborowicza. Stawką jest zbawienie a nie życie!

 

 

Druga kwestia.

Sami Chrześcijanie bardzo chętnie przyjmują sobie teologię otrzymania Ducha Świętego, ale dlaczego niektórzy żyjący w zwiedzeniu nie biorą pod uwagę takiego scenariusza:

 

Bóg nakazał całkowite unicestwienie / ludobójstwo ludów kananejskich, w tym dzieci, ponieważ byli potomkami / mieszali się genetycznie z dziećmi zbuntowanych aniołów, które zabrały ludzkie żony. Te hybrydowe dzieci odegrały wiodącą rolę w odwróceniu ludzkości od Boga i ciężko pracowały nad przyspieszeniem materializacji samego arcy-buntownika anioła samego Szatana, aby mógł stać się złowrogim władcą świata.

 

Szanowny czytelniku i mój bracie, dla którego to pisze chcąc Cie uratować przed zwiedzeniem nie wymieniając Twego imienia, czy masz pewność, że tak nie było?

 

Kananejczycy łatwo wprowadzali ludzi w błąd, pokazując ludziom postęp techniczny i nauczając okultystycznych rytuałów, które faktycznie działały, i będąc gigantami, byli naturalnie postrzegani jako przywódcy, kiedy to wszystko zawiodło, zwrócili się ku przemocy (Rdz 6:11, ale wszyscy inni byli źli w oczach Boga , a przemoc rozprzestrzeniła się wszędzie).

 

Mówi się w kręgach biblijno spiskowych o rasie hybryd. Nie interesuje się tym osobiście, ale jaka mamy gwarancję, że Rotchildowie itp nie są rasą hybryd?

Ludzie wierzą w wybory, kiedy w USA ta sama rodzina stale rządziła.

 

 

Ci wszyscy ludzie ponoć są/byli spokrewnieni:

 

 

To nie spiski:

 

https://muzyka.interia.pl/wiadomosci/news-madonna-i-celine-dion-sa-rodzina,nId,1612573

Zepsuta do szpiku kości Madonna jest rodziną z Celine Dion sprzedającą odzież transgender.

 

 

To oni tworzą kulturę zła.

Jeśli więc Kananejczycy faktycznie byli hybrydami, a jak wiemy świat Edomitów do tego dąży. Pan Hartman jest orędownikiem transhumanizmu i pedofilii, to co bys zrobił na miejscu Boga? Przeprosił ich i dał klapsa w tyłek? Zresztą teraz nawet klapsów dać nie można…..

 

 

Wszystkie osoby, które umierają w dzieciństwie, zgodnie z Biblią, są wprowadzane do Raju (wg mojego rozumienia na łono Abrahama) i ostatecznie będą przebywać w Niebie. Dzieci, które mają rodziców, którzy są źli, muszą naturalnie cierpieć niewinnie podczas pobytu na Ziemi (np. Liczb 14:33).

Ci, którzy nie zgadzają się z Bożym unicestwieniem niegodziwców w Starym Testamencie, mają taką samą liberalną postawę, która zapanowała w Ameryce dopiero w ostatnim półwieczu. Takie podejście zazwyczaj przeciwstawia się karze śmierci, a także karom cielesnym dzieci. Tacy ludzie po prostu nie widzą słuszności złoczyńców karanych egzekucją lub fizycznym bólem. Niemniej jednak ich pogląd jest wypaczony – a reszta z nas jest zmuszona żyć z rezultatami wypaczonego myślenia: niezdyscyplinowane, niekontrolowane dzieci sieją spustoszenie w naszym społeczeństwie, popełniając przestępstwa na historycznie najwyższych poziomach .

Ci, którzy odrzucają etykę niszczącej działalności Boga w Starym Testamencie, aby zachować spójność, muszą odrzucić Jezusa i Nowy Testament. W kółko Jezus i pisarze Nowego Testamentu popierali i bronili takiej działalności (np. Łukasza 13: 1-9; 12: 5; 17: 29-32; 10:12; Hebrajczyków 10: 26-31). Biblia dostarcza jedynego logicznego, sensownego, sensownego, konsekwentnego wyjaśnienia zasad kary, kary i warunków, w których życie fizyczne może zostać wygaszone.

 

Jak napisałem za autorem tekstu, który umieściłem w piątek wiara jest przekonaniem o prawdzie Słowa Bożego, biblii. Jeśli ktoś nie wierzy biblii to oznacza, że nie ma wiary.

Teraz jest modnie podważać różne decyzje Boga. My mali ludzie chcemy być mądrzejsi od Boga. Nie było nas za czasów Kananejczyków i nie wiemy co było w tle.

Jeśli ST został zniekształcony o surowego Boga Jahwe, to dlaczego tenże sam Jahwe zabronił zabijać Kaina pod karą?

 

To kto zatopił potomków gigantów i ludzi złych? Niedobry Bóg Jahwe czy Jezus Chrystus?

A kto w Nowym Testamencie powiedział w Objawieniu tak oto:

 

“Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. (23) A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych”

 

 

Czy to znów Jahwe się wdarł?

 

W 9 rozdziale Apokalipsy jest napisane dokładnie to, co Bóg robił w ST i te same powody Jego działania:

 

 

Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) i nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

 

 

Co z tym ostzreżeniem:

 

“Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, (10) to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.”

 

Jakkolwiek będziemy rozumieć ogień i siarkę – notabene czasami ludzie czują demony poprzez zapach siarki – to nikt chyba nie podważy Gniewu Bożego.

 

 

Może jeszcze ostatnia scena z Objawienia:

 

I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. (21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

 

Źli ludzie mają taki imperatyw czynienia zła, że gdyby nie Boga Sprawiedliwość, to na ziemi zapanowałoby samo zło. Chcecie od Pana Zastępów (Wojska) delikatności bo Jezus był delikatny? Jezus pokazał Boga prawdziwego takiego jaki będzie dla wszystkich ludzi zbawionych. Ale Bóg stwórca tygrysa, orła, lamparta i przede wszystkim Lwa ma też w sobie ten pierwiastek, który sprawia, że wszelcy wrogowie pokoju i miłości będą ZNISZCZENI.

 

 

 

Zaktualizowane: 30 października 2019 - 15:55

3 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Programowanie nowoczesnej kobiety

  https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,25359538,film-nieplanowane-to-antyaborcyjna-propaganda.html?disableRedirects=true

  Cytaty z tego chorego atrukułu

  “Wszystkie badania naukowe potwierdzają, że aborcja jest bezpieczna, że jest nawet bezpieczniejsza od porodu.” – często dziś rozpowszechniany wśród młodych kobiet strach przed ciążą: urodzisz chore dzicko, stracisz wzrok i takie tam.

  “Aborcja była, jest i będzie, a modlitwa jej nie zakończy.”

  “…płód nie ma zdolności fizjologicznej do odczuwania bólu do co najmniej 24. tygodnia ciąży.” – nawet jeśli jest to prawda, to ile mordów dokonano żeby to ustalić.

  “Obejrzałyśmy ten film, żebyście Wy nie musiały tego robić. Nie warto, naprawdę.” – ☺

  Czasopismo wysokie obcasy – pasuje powiedzenie GŁUPIE JAK BUT

  1. wysoki obcasy to pismo edomicko-chazrskie. Takie blogoslaiwnstwo nam dają na ziemi polskiej….

  2. To jest WO, tego nie da się ogarnąć… Jedyny w miarę znośny dodatek do gazety, jaki kiedyś miała wybiórcza (mała litera celowo), to był ten o turystyce (bez jakichś podtekstów politycznych, albo nie pamiętam dokładnie), ale już go nie ma…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish