Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Francis Chan: kościoły muszą głosić Ewangelię, nawet gdy są niepopularne: „Jezus nie miał problemu z utratą tłumu”

Wybitny kaznodzieja i autor Francis Chan błagał kościoły, aby były gotowe głosić Ewangelię bez powlekania jej cukrem, oświadczając, że „Jezus nie miał problemu z utratą tłumu”.

 

 

 

 

W przemówieniu wygłoszonym w czwartek podczas wydarzenia Q Commons, które zostało wyemitowane w kilku lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Chan głosił w 2 Liście do Koryntian 4: 2-4.

„ (2) Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka. (3) A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, (4) dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewnagelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.”- czytamy w tym fragmencie.

 

 

 

 

Chan wierzy, że kościoły w Stanach Zjednoczonych muszą lepiej wykonywać nauczanie „strachu przed Bogiem” i że „nadchodzi sąd”, zauważając, że Biblia „tyle mówi o sądzie Boga”.

 

„Jezus nie miał problemu z utratą tłumów. Jesteśmy zauroczeni liczbami. Jezus nie był. ”

 

W Polsce mamy 0.38% ewangelików i większość to ekumeniści, a więc zdrowych zborów jest niewiele a i często poza zborem jest eklezja dbająca o zdrową naukę.

 

Uwaga! W komunistycznych Chinach jest około 5% protestantów!

Tam jest kościół z mocą.

 

 

Chan krytykował twierdzenie, że lepiej jest podlewać głoszenie Ewangelii, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców, odpowiadając „dlaczego Jezus tego nie zrobił?”

„Bóg chce, aby Jego kościół był czysty” – dodał Chan.

Chan przypomniał sobie, jak opuścił duży kościół, aby założyć własny mniejszy zbór, zauważając, że według standardów członkostwa był to porażka, ale jego zdaniem udało się to na innym poziomie.

 

 

 

Komentarze Chana były częścią wydarzenia Q Commons, ogólnokrajowego wydarzenia zorganizowanego przez chrześcijańską grupę Q i koncentrowały się na tworzeniu lepszej przyszłości i lepszej społeczności.

Q Commons było mieszanką nadawanych w całym kraju przemówień i lokalnych prezentacji w różnych stronach, w których odbyło się specjalne wydarzenie.

 

To prawda, obecne kościoły przesycone są łaską nieograniczoną zapominając o sądzie, ale czas łaski się istotnie kończy.

Jak patrzę na komentarze rzekomych chrześcijan czy jak tam siebie nazywają inni – tak jakby etykieta powodowała szlachetność – to raczej Boga się nie boją.

 

W okresie świetności bloga miałem masę komentujących, ale kiedy dołożyłem do rozważań Prawo Boże i posłuszeństwo część się ukryła a inni odeszli. Taki tez miałem cel: przesiew.

 

Problem w tym, że ekumeniczne kościoły nie mają żadnej oferty dla ludzi nienawróconych. To taki kościół katolicki bis, tyle że możecie sobie poczytać biblię. Ale szatan też zna biblię.

 

 

 

Updated: 29 października 2019 — 16:58

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme