Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dlaczego chrześcijanin nie może grzeszyć? Cz II

 

 

Oczywiście, niektórzy z was mogą myśleć, cóż, jeśli nie mogę grzeszyć, to mogę iść i robić wszystko, co chcę, i być wolnym od domu. Nie do końca. Nie możemy wlewać nowego wina do starych bukłaków. [ Marka 2:22]. Chociaż wciąż mamy potencjał czynienia zła, kiedy naprawdę żyjemy w Duchu Bożym, mamy przekonanie i miłość do prawdy słowa Bożego, które kieruje naszymi działaniami.

 

Prawdziwie nawrócony ma miłość do Słowa Bożego. 

 

Kiedy brakuje nam znaku, mamy rękę, która pomoże nam wrócić na właściwe tory. „Tak wielu, jak kocham, ganię i karcę: bądźcie gorliwi i zmieniajcie swoje drogi”. Używanie łaski jako usprawiedliwienia dla licencji jest sprzeczne ze słowem Boga, prawdą i tym, jak powinniśmy postępować. Jak powiedział apostoł Piotr: „Jako ludzie wolni, nie wykorzystujcie swojej wolności do okrucieństwa, lecz żyjcie jak słudzy Boży” (1 Piotra). 2:16].

 

 

Paweł zajął się tym właśnie problemem.

 

13) Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! (14) Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. (15) A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. (16) Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. (17) Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. (18) Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.”[Gal. 5:13, 16-18].

 

Paweł wskazał również: „Czy nie wiecie, że sługom, którym się poddajecie, jesteście posłuszni, a Jego sługom jesteście posłuszni; czy z grzechu na śmierć, czy z posłuszeństwa wobec sprawiedliwości? ”[Rzym. 6:16]. „Albowiem ci, którzy są po ciele, pilnują rzeczy cielesnych; ale ci, którzy szukają Ducha, są sprawami Ducha ”. [Rzym. 8: 5]. W tym życiu służymy albo ciału, albo Duchowi. Jak powiedział Bob Dylan: „Będziesz musiał komuś służyć”.

Teologicznie grzech przypisywano tylko narodom Izraela. Tylko narody Izraela były w związkach przymierza z Bogiem. Dlatego z definicji jedynymi ludźmi, którzy mogą grzeszyć, są narody Izraela. Jednak wszyscy inni są w pełni zdolni do popełniania złych uczynków, chociaż nie są one przypisywane jako grzech teologicznie. Z powodu grzechów Domu Izraela nasi przodkowie rozwiedli się z  Bogiem i zostali odrzuceni ze związku przymierza. [Zobacz Jer. 3: 8]. Dlatego musieli zostać odkupieni w drugim małżeństwie . I dlatego Chrystus powiedział: „Nie jestem posłany, lecz do zagubionych owiec z domu Izraela”. A nasze odkupienie w tym wieku jest z łaski. „Swobodnie usprawiedliwieni przez swoją łaskę poprzez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie” [Rz 3, 24]. Innymi słowy, Chrystus pokrywa nasze grzechy w naszym imieniu. „Błogosławieni, których grzechy są odpuszczone i których grzechy są przykryte” [Rzym. 4: 7].

„Albowiem obietnicą, że będzie spadkobiercą świata, nie był Abraham ani jego potomstwo przez prawo, ale przez prawość wiary” [Rzym. 4:13]. Dlatego jeśli nie mamy przekonania o prawdzie, to nie możemy mieć wiary i brakuje nam znaku. Właśnie dlatego znajdujemy w Łukasza 18: 8: „Czy jednak, gdy Syn Człowieczy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi?” Krótko mówiąc, czy kochamy prawdę, czy nie? [ 2 tys. 2: 4-12

 

„Dlatego jest z wiary, że może być z łaski; do końca obietnica może być pewna dla całego nasienia; nie tylko temu, który jest z prawa, ale także temu, który jest z wiary Abrahama; który jest ojcem nas wszystkich ”[Rz 4:16]. Pamiętaj, że Paweł pisał tutaj jako potomek Abrahama i jego prawnuk Benjamin, jeden z synów Domu Izraela. [ Rzym. 11: 1 ].

 

 

 

„Nagrodą za zaufanie Mu [ Chrystusowi ] będzie zbawienie waszego życia. To zbawienie było czymś, co nawet prorocy [ Izraela w Starym Testamencie] chcieli dowiedzieć się więcej o tym, kiedy prorokowali o tym łaskawym zbawieniu przygotowanym dla was. Prorocy zastanawiali się, o której godzinie lub w jakiej sytuacji Duch Święty w nich mówił, kiedy wcześniej powiedział im o cierpieniu Chrystusa i Jego wielkiej chwale. Powiedziano im, że ich przesłania nie są dla siebie, ale dla ciebie. [ Dom Izraela w erze chrześcijańskiej, ostatnie dni ]. A teraz ta dobra wiadomość [ ewangelia] został wam ogłoszony przez tych, którzy głosili moc Ducha Świętego zesłanego z nieba. To wszystko jest tak cudowne, że nawet anioły z niecierpliwością obserwują, jak się to dzieje ”. [1 Pet. 1: 9-12, NLT *]. To jest apostoł Piotr piszący do tych z Domu Izraela w pierwszym wieku. Dwa tysiące lat później brakuje nam przekonania o prawdziwości naszego biblijnego pochodzenia. W tym jesteśmy bez wiary.

 

 

Aby odpowiedzieć na jedno z naszych początkowych pytań, czym właściwie jest grzech? Jeśli chodzi o przymierze prawa, przekraczało ono prawne warunki tego przymierza zawartego między Chrystusem a dziećmi Izraela przez Mojżesza. Ponieważ przymierze prawa już nie obowiązuje, brak znaku lub grzechu nie można już przypisać. Z definicji nie możemy grzeszyć. 

Czy zatem grzech chrześcijański może narodzić się od Boga? Odpowiedź brzmi nie. Przymierze zostało złamane i nie ma już zastosowania. A kiedy w naszym życiu prowadzi nas Duch Boży, żyjemy wiarą, ponieważ pokuta i wiara idą w parze. [Hebr. 6: 1, 2]. „Musicie więc pozostać wierni temu, czego zostaliście nauczeni od samego początku [ nauki, które otrzymaliśmy od Chrystusa i apostołów w pierwszym wieku ]. Jeśli tak zrobicie, pozostaniecie w społeczności z Synem i Ojcem. W tej społeczności cieszymy się życiem wiecznym, które nam obiecał. Piszę te rzeczy, aby ostrzec cię przed tymi, którzy chcą cię sprowadzić na manowce. Ale otrzymaliście Ducha Świętego [ namaszczenie], a on żyje w tobie, więc nie potrzebujesz, aby ktokolwiek nauczył cię prawdy. Gdyż Duch uczy was wszystkiego, co musicie wiedzieć, a to, czego naucza, jest prawdą – to nie jest kłamstwo ”[1 Jana 2: 24-27 NLT * ].

 

 

 

Kiedy żyjący w nas Duch Boży uczy nas prawdy i trwamy w tym przekonaniu, pozostajemy w Chrystusie, a nie w grzechu.

 

 

 

 

Zaktualizowane: 25 października 2019 - 11:24

3 komentarze

Dodaj komentarz
  1. w kontekscie grzechu myśle że nie powinno zabraknać tych wersów:
    Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać — nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś — prawu grzechu (Rz 7, 18–25).

  2. Dlatego musieli zostać odkupieni w drugim małżeństwie .

    Bóg rozwiódł się z Izraelem dając mu list rozwodowy. Jednocześnie, gdy umarł na krzyżu uwolnił go i po zmartwychwstaniu znów może Izrael poślubić. Prawo spełnione, po śmierci małżonkowie mogli brać ponowny ślub. – luźne skojarzenie

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish