Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Nie pośrednik i nie anioł wybawia nas.

 

 

“(9) Nie posłaniec i nie anioł, lecz jego oblicze wybawiło ich; On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. (10) Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha jego Świętego;”

Izajasza 63.

Updated: 14 października 2019 — 08:53

2 komentarze

Add a Comment
 1. Lecz Jedyny Pośrednik, Baranek Boży wybawia nas! Chwała Panu Jezusowi! ?

  Dziękuję za grafikę i piękny cytat ?

  Ja dostrzegłem na poprzedniej stronie jeszcze taki piękny werset:

  “Bardzo się będę radował z Pana,
  weselić się będzie moja dusza
  z mojego Boga,
  gdyż oblókł mnie w szaty
  zbawienia,
  przydział mnie płaszczem
  sprawiedliwości
  jak oblubieńca, który wkłada zawój
  jak kapłan,
  i jak oblubienicę, która zdobi się
  we własne klejnoty”.

  Iz. 61, 10

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: