Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Egipt, Polin, Izrael Jezusa, wybory. Cz II.

Pisałem wielokrotnie i jako pierwszy w Polsce, że za przyczyną poniżenia Polaków stoi grzech bałwochwalstwa maryjnego, grzech oddawania czci Królowej Niebios.

 

Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5

Nie będziesz padał na twarz przed nimi i nie będziesz im służył; bowiem Ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który dochodzę nieprawości ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, co mnie nienawidzą,

 

 

W przekładzie Wujka:

 

Nie będziesz się im kłaniał, ani służył: ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zapalczywy, nawiedzający nieprawość ojców nad synami, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą”

 

 

Jeszcze Biblia Śląska

 

“Nie będziesz się przed nimi korzył, ani im służył, gdyż Ja jestem twój Bóg, WIEKUISTY Bóg żarliwy, odpłacający winę ojców wobec synów, wnuków i prawnuków tych, którzy Mnie nienawidzą.”

 

Innymi słowy mówiąc, Polacy mają odpłacane czy raczej wypłacane przekleństwa za winy.

 

Uważam, że więcej pomoże modlitwa o rodaków aniżeli oddanie głosu na mrzonki.

Wszyscy żyjemy w Egipcie, czy Polinie. Polin to Egipt wiadomo.

Sytuacja prawie identyczna:

” (13) Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót (14) i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. “

 

Z tym, że teraz ludzie nie wiedzą że są niewolnikami.

 

Podobnie ciężary w Polinie jak w Egipcie są coraz większe:

 

(6) Tego samego dnia faraon rozkazał naganiaczom i nadzorcom, mówiąc: (7) Nie dawajcie odtąd ludowi słomy do wyrabiania cegieł tak jak poprzednio. Niech sami idą i zbierają sobie słomę. (8) Wyznaczcie im też tę samą ilość cegieł, jaką dotychczas wyrabiali, nic z niej nie ujmując; bo są opieszali i dlatego wołają: Chodźmy i złóżmy ofiarę Bogu naszemu! (9) Niech praca tych ludzi będzie cięższa i niech nią będą zajęci, a nie będą się zajmowali bredniami.”

 

Coraz mniej można kupić za tyle samo co 5 czy 10 lat temu.

Rząd oddał Polskę zwierzchności ma z tego tytułu powodzenie. Politycy je mają.

 

 

Kult Astarte jest zawsze błogosławieństwem dla rządzących, ale nie dla przeciętnego zjadacza chleba.

Tak, wolę PIS od kulturowego marksizmu PO, Wiosny i SLD.

 

Jednak tym razem zagłosuję na Słowo Boże. To jest wolność od Egiptu.

Wolności nie da żaden polityk, ale da ją Bóg. Nie mówię, że grzechem jest oddanie głosu na Konfederację czy PIS. Mówię to co czuję.

 

Niebawem świat czeka tzw Wielki ucisk biblijny. Który z polityków Konfederacji wtedy pomoże? Pan Bosak czy p Braun?

Dlatego świętowanie Paschy jak dla mnie ma olbrzymie znaczenie symboliczne. Nie dość, że Pascha była cieniem nadejścia Jezusa, to upamiętnia wyjście z ciemności. Nikt własnymi siłami nie pokonał faraona. Tylko Bóg Zbawia. Jezus z hebrajskiego to “Bóg Zbawia”. Zbawia czyli ratuje od niekorzystnej sytuacji.

 

Na koniec. Demokracja nie jest Bożym systemem. Demokracja jest systemem gdzie rządzi telewizor a nie ludzie (demo kratos). Obecny system to TVkracja, Gdyby nie było telewizji, to ludzie nie wiedzieliby na kogo glosować szukając indywidualnie kandydatów, którzy coś zrobili dla kraju a nie którzy są pokazywani w TV czy ich partie. Zainteresowaliby się kandydatem jakie ma owoce i dorobek społeczny poza partyjny.

 

Nie znam za bardzo osoby, ale taki np p. Bednarz mało komu znany chce ratować dzieci przed pedofilami. Poświęcił temu wiele pracy, ale nie będzie kandydował.

Tak czy owak systemem wierzącego jest Królestwo Niebieskie a naszym królem Jezus. Czy to jest oderwanie od rzeczywistości? Nie, ponieważ tak jak Hebrajczycy żyli w Egipcie mając Boga, tak i my żyjemy w neoEgipcie mając za króla nie faraona ale Boga.

Polityka jest ważna, gdyż decyduje nie tylko o naszych finansach, ale i o otwarciu lub zamknięciu granic dla tzw uchodźców czy ustawy popierające gejów i adopcje przez nich dzieci.

My możemy kształtować opinię w swoim środowisku, a politycy i tak zagospodarują temat.

 

Nadchodzi wybawienie. Prawdziwe wyzwolenie

 

Chwała Panu Jezusowi.

 

 

Updated: 10 października 2019 — 21:32

5 komentarzy

Add a Comment
 1. Idź na wybory oddaj swój głos, po wyborach będziesz niemy i bezradny.

  Nie biorę udziału w szopce wyborczej. Swoim głosowaniem nie popieram żadnej siły demonokracji.
  Światem rządzi zły, a politycy to jego kukiełki, czynią to co im pan każe.

  Nie popieram żadnej z lalek teatrzyku kukiełek i według mnie mam czyste sumienie przed Stwórcą, gdyż nie popieram w ten sposób złego.

 2. Przepraszam, że znowu, ale dla uzupełnienia poprzedniego wpisu.
  Oto jeden z naszych idoli, z teatrzyku kukiełek, nazywanego demonokracją.

  Janusz Korwin-Mikke:
  “Z samym diabłem wejdziemy w koalicję, jeżeli spełni nasze postulaty wyborcze”. https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=bLXuMDDmQN0

  Niech oni czynią to co chcą, ale niech nie włączają w te swoje gierki nas. Nie dajmy sobą manipulować, nie udzielajmy złemu poparcia i nie bierzmy ten sposób na siebie odpowiedzialności przed naszym Władcą.

 3. Nie przypuszczałam ,że dożyję takich czasów. Strach się bać patrząc na wyniki sondaży wyborczych. Przerażające .Polska potrzebuje chyba kolejnych rozbiorów i wojen żeby się obudzić. Maryja robi swoje.Ludzie patrzą i nie widzą, słuchają i nie słyszą, nie chcą widzieć i słyszeć bo tak im wygodniej. Biedny, zniewolony naród.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: