Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jezuici Rotszylda są STRAŻNIKAMI SKARBCA WATYKAŃSKIEGO

 

Rotszyldowie kontrolują swoją własną fortunę ale też ogromne zasoby gotówki Kościoła Katolickiego, który zajmuje drugie miejsce po klanie Rotszyldów jeśli  chodzi o bogactwo i władze.

Jednak Rotszyldowie byli też (są) strażnikami skarbca papieskiego.

 

 

 

Jeśli nie jesteś Amerykaninem, pojmiesz dlaczego Twój kraj jest na aktualnym kursie, jako nazbyt kontrolowany poprzez Generała Jezuitów, a dalej poprzez wybranych jezuitów, Kawalerów Maltańskich, Rycerzy Kolumba, illuminatów masońskich, siły syjonistyczne, Frankistów, żydowski dom Rotszylda, organizacje kabalistyczne.

 

To nie jest tak, że tylko jedna organizacja kontroluje dany kraj. Oni bawią się z Wami w wojnę np kościół katolicki kontra syjonizm, kiedy są po obu stronach.

Kościół katolicki zawsze był zdeprawowany i pogański. Sam fakt, że 24 grudnia było święto Mitry pokazuje jak bardzo kontynuują satanizm bóstw rzymskich.

 

Zakon kontrolował niesławny Dom Rotszyldów, nie później niż od Rewolucji Francuskiej i wojen napoleońskich. Po tych prowadzonych przez Jezuitów krucjatach rodzina Rotszyldów została nazwana „Strażnikami Skarbca Watykańskiego”.

W Traktacie Paryskim z 1763 roku król Jerzy III został wyznaczony na Wielkiego Skarbnika i księcia elektora Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Według Encyklopedii Judaica Rotszyldowie noszą tytuł Strażników Skarbca Watykańskiego.

 

Skarbiec Watykański oczywiście posiada imperialne bogactwo Rzymu. Bogactwo cesarskie rośnie proporcjonalnie do zwycięstw wojennych.

 

Zbroja żołnierzy w Cesarskim Rzymie, chroniąca ich w walkach, była pomalowana na czerwono. Łatwo więc zrozumieć dlaczego czerwona tarcza (Red shield, Rot schild) była utożsamiana z żywotnością kościoła. Dlatego właśnie powstała nazwa Rotschild, z niemiecka od czerwonej tarczy.

 

Powołanie Rotschildów dało czarnemu papiestwu absolutną poufność i zachowanie w tajemnicy ich działalności.

Kto kiedykolwiek poszukiwałby w rodzinie ortodoksyjnych Żydów klucza do bogactwa Kościoła Rzymskokatolickiego? Wierze, że to powołanie, ta nominacja wyjaśnia dlaczego Dom Rotszyldów jest tak „sławny” w prowadzeniu narodów do wojen.

Międzynarodowa bankowość, zarządzanie finansami nie są głównie, czy przede wszystkich żydowskie. Wiele najpotężniejszych bankowych interesów na świecie jest prowadzonych przez gojów. Jedna z najpotężniejszych sił w międzynarodowej bankowości jest Zakon Rycerzy Maltańskich, kontrolowany przez Generała Jezuitów.

 

 

 

Żydzi, jako zwykli ludzie, byli używanie od wieków jako kozły ofiarne przez tych międzynarodowych bankierów oraz ich sekretne stowarzyszenia, takie jak kontrolowani przez Jezuitów Rycerze Maltańscy.

Etykietka dla Żydów jako prowadzących bankowość np. w Hollywood obecnie jest po to by rzucić fałszywy trop, odwodzący od prawdy o rzeczywistych kontrolerach tego obszaru.

Generał Jezuitów jest najpotężniejszym człowiekiem od czasów papieża Piusa VII, kiedy to odbudował on „firmę” w 1814 roku. Z powodu zakazania działalności zakonu przez papieża w 1773 roku, Jezuici zapoczątkowali Illuminatów Bawarskich przez jednego z ich żołnierzy, Adama Weishaupta. Każdy badacz prawdy wie, że Weishaupt był szkolony przez jezuitów.

 

Urodził się on w Ingolstadt, w Niemczech, w sercu Rzymskokatolickiej Bawarii, skąd miała swój początek wojna 30-letnia (1618-1648). Adam Weishaupt, biały, niemiecki, goj, był wyuczony przez Jezuitów. W 1775 roku został znanym profesorem prawa kanonicznego na Watykańskiej uczelni.

W Polsce mamy zapewne również  kilku masonów prawa kanonicznego. Otarłem się o taką możliwość.

 

Iluminaci później pochłonęli Żydowski Dom Rotszyldów tworząc kolosalne bogactwo na całym świecie, poddane Generałowi Jezuitów.

Finansowym ramieniem Kościoła, zamiast Jezuitów, zostali Rotszyldowie. Zamiast Watykanu mamy monarchie europejskie i zakon Dominikanów. Inkwizycja i Krucjaty zostały zastąpione Francuską Rewolucją i Wojnami Napoleońskimi. Przez 25 lat, agenci jezuiccy czyli masoni, szczególnie Napoleon Bonaparte, prowadzili wojny. Bonaparte ukarał nawet Rycerzy Maltańskich, wywożąc ich z ich rodzinnej wyspy do Rosji.

 

 

Jezuici, teraz byli formalnie tłumieni przez papieża, ale za to sprzymierzyli się z Fryderykiem Wielkim królem Prus, oraz z Carycą Katarzyną II władczynią Rosji.

Generał Jeuzitów kontrolował Ryt Szkocki Masonerii a teraz szukał sojuszu z masońskim baronem Domu Rotszyldów. I aby to ukończyć wybrał Jezuitę który był niemieckim gojem z urodzenia i masonem z przynależności – Adama Weishaupta.

Rotszyldowie byli Jezuitami, którzy używali żydowskiego zaplecza by ukryć swoje złowrogie poczynania. Jezuici działający przez Rotszyldów (między innymi przez finansistę Nicholasa Biddle) szukają następnie możliwości do przejęcia kontroli na systemem bankowym USA.

 

 

 

Rotszyldowie, Morganowie, Rockefellerowie wszyscy oni działali na polecenie Zakonu Jezuitów, poprzez to że byli zinfiltrowani przez ten zakon. Robią wszystko co konieczne by zniszczyć wolność konstytucyjną w USA i aby oddać papieżowi dominacje nad światem.

 

To dlatego 23 września był tak bardzo dla nich ważny, ale ludzie spodziewali się asteroidy lub kryzysu. Ja byłem jednym z nielicznych, którzy nie wykasowali po 23 września tekstów o doniosłości wizyty papieża w tych dniach i innych okolicznościach. Zresztą podejrzewam, że różne fałszywe teorie również wyszły ze stajni jezuitów.

 

Jak spojrzymy wstecz na 20 wiek, widzimy jakie sukcesy odnieśli Jezuici. Kontynuują oni marnotrawienie bogactwa Ameryki, oraz nie zaprzestają atakować konstytucji oraz wolności obywatelskich.

Rzadko się wspomina że Rotszyldowie wspólnie z innymi zachodnimi bankierami i przemysłowcami finansowali Hitlera jako bastion przeciwko Sowietom.

Ultra prawicowcy fałszywie opisują Rotszyldów jako żydowskich bankierów, podczas gdy są oni połączeni z Kościołem Katolickim, oraz wspólnie z tradycyjną mafią i Amerykańskim CIA, połączyli się w Banku Watykańskim , który był pro-nazistowski.

Żydzi zaakceptowali to że będą kontrolowani, i dlatego mogli powrócić na swoja pozycje w bankowości od roku 1066 – dzięki Anglosaskiej Monarchii. Pamiętajcie, że prawo bankowe, to Międzynarodowe Prawo Morskie. Chyba pisałem o tym, a jeśli nie to możecie o tym poszukać bo to ważny temat.

 

 

Prawo Morskie oparte jest na kanonie prawa watykańskiego. Wszystkie banki wojenne znane jako banki centralne są kontrolowane przez Rycerzy Maltańskich ze Szwajcarii. Rezerwa Federalna (w USA) płaci Bankowi Anglii ale finał jest Szwajcarskim Banku Rozrachunków Międzynarodowych.

Rotszyldowie są nadwornymi żydami papiestwa i będą nimi zawsze chyba że nie będą działać prawidłowo, to wtedy zostaną zwyczajnie zniszczeni pod jakimkolwiek pretekstem.

 

 

 

Rotszyldowie są pod władzą czarnego papieża od 18 wieku. Uważaj na ich różnorodne gry jakie poczynają z Twoim umysłem . Jezuici zawsze kontrolują obydwie strony konfliktu. I pamiętaj że cały system bankowy jest kontrolowany przez Zakon Rycerzy Maltańskich – i tak jest od wieków. Działają od Szwajcarii przez Nowy Jork, Dubaj.

Australia, Nowa Zelandia i Kanada nie są w ich posiadaniu ale zarządzane są przez Wielką Brytanię, tzn. przez Dom Windsorów, syndykat z City of London Corporation. Natomiast ich głową jest Królowa Elżbieta II.

Syndykat Londyńskiej Korony jest też organem wykonawczym Watykanu i mafii poprzez loże P2 we Włoszech.

Królowa Elżbieta 2 jest największą posiadaczką ziemi na świecie tj, 6.600 mln akrów ziemi.

 

Napisałem lakonicznie i enigmatycznie w komentarzu pod jakimś moim tekstem około 2 tygodni temu, że zmieniam mój typ biblijnej bestii. Warunkowo dopóki nie uzbieram innych informacji będzie nim Zakon Jezuitów.

Czy zauważyliście jak ludzie dają się wciągnąć w gierki, które opisałem Żydzi kontra Watykan? Mamy dajmy na to takiego pełnego nienawiści do Żydów Międlara  oraz powiedzmy Sekielskiego z TVN atakującego kościół katolicki. Czy zauważyliście, że nikt z nich nie atakuje Jezuitów?

 

Niszczone są resztki pseudo chrześcijaństwa katolickiego poprzez atak na kościół katolicki, by Jezuici mogli wprowadzić lucyferianizm.

Oczywiście Żydzi jako naród pazerny i cielesny, potomkowie Ezawa, Chazarów i może nawet częściowo Judy współpracują z Watykanem, ale są raczej na ich smyczy. Natomiast całością rządzą przebiegli Jezuici.

Istnieje zatem wielkie ryzyko, że większość portali oraz jutuberów  tzw prawicowych o ile nie 100% mówiących prawdę o lewicy, to portale jezuickie.

 

W ten sposób okradają nas nadal przez niedziedziczny ZUS i masę podatków a każda kradzież jest nazywana reformą.

 

Według mojej oceny wszystkie duże strony antyżydowskie są stronami jezuickimi.  Pisza Wam pokrętną prawdę abyście NIGDY nie doszli do sedna. Grają oni częściową prawdą, informacjami aby się uwiarygodnić abyście wy brali nudział w ich grze lewic-prawica – katolicyzm-protestantyzm, a prawda jest tylko w Jezusie, poniewaz nokautuje wszelakich liderów i grupy wybrane.

Prawda 100% jest tylko w Jezusie. Nie we mnie, nie w zborach, nie portalach. Ponieważ jeśli trwamy w Slowie Bożym, to Ono nam pokaże zwiedzenie.

 

Podobnie rzecz się ma ze zborami. Przedstawiałem dowody na to, że wielu pastorów jest zarówno Żydami jak i jest w komitywie bezpośredniej lub pośredniej z Rzymem. W ten sposób wg dialektyki heglowskiej utrzymują ten stan ogłupiania Polaków dając im po każdej ze stron tylko cząstkę prawdy. Lewica trochę o Watykanie, a prawica trochę o Żydach.

Popatrzcie ilu jesy “wybrańców”. Grup wyjątkowych”: 144 tysiące dzieci Jehowy, resztak AD7, Isusowcy, wyróżnienie imieniem Jeszu, mający charyzmaty, a ostatnio dowiedziałem się że “prawdziwą” resztką są wyznawcy szabatu lunarnego. szatan przyciąga ludzi  mających pychę religijną poczuciem wyjątkowości. To Jezus jest wyjątkowy a my jesteśmy tylko Jego uczniami.

 

Zbawienie (uwolnienie z sideł szatana) nie jest w kościele ani nie ejst w literach imienia Jezusa, ale w charakterze Jezusa, który mamy naśladować.

 

Poznacie prawdę a Prawda Was wyswobodzi.

 

 

 

__________

 

Dla osób pragnących mnie wesprzeć podaję nr konta:

 

Piotr

 

w tytule: “bezinteresowna darowizna”

PKO

 

nr konta: 03102026290000910204005278

 

Jeszcze raz dziękuje w imię Jezusa.

 

 

 

 

 

 

Zaktualizowane: 28 sierpnia 2019 - 08:18

31 komentarze

Dodaj komentarz
 1. “Grają oni częściową prawdą, informacjami aby się uwiarygodnić abyście wy brali udział w ich grze lewic-prawica – katolicyzm-protestantyzm, a prawda jest tylko w Jezusie, ponieważ nokautuje wszelakich liderów i grupy wybrane.”
  Otóż to. Do takich samych wniosków doszedłem oglądając na youtube czy to wrealu24 czy media narodowe, czy Konfedrację. Troszkę prawdy w jakimś temacie, ale tak naprawdę są oni wszyscy w systemie szatana.
  Miejmy nadzieję, że to długo nie potrwa…
  Z Bogiem!

  1. Bo właśnie Boro, prędzej czy później się do tego dochodzi i dziwne że obi tego nie widzą i nie mam na myśli słuchaczy oglądaczy ale małych jutuberow i blogerów. Uważam że taka prawda jest dana nam od Boga. Jest o tym w Danielu.

   1. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy:-)
    Jan 16.13 🙂

 2. Czarny humor – odmiana komizmu, polegająca na wydobywaniu efektów humorystycznych z zestawienia elementów grozy i absurdu, charakterystyczna dla nurtu nadrealizmu, teatru absurdu, a także różnych odmian groteski.

  Mam pytanie troche nie na temat. Ponieważ niektórych ludzi bawi czarny humor, czy to jest niewlasciwe? Skad to sie bierze ?

  1. Jest to niewłaściwe i jest to u ludzi nienawróconych. Też taki miałam dopóki się nie przemieniłam. Teraz mnie w ogóle nie śmieszy.

  2. Może się to nawet po części brać z tego, że właściwie od dziecka mamy do czynienia z takim ”czarnym humorem” – na początku chociażby w większości kreskówek, gdzie często sceny konfliktów między bohaterami i szeroko pojęte robienie sobie na złość są przedstawiane jako humorystyczne. ? Niby wydaje się to niewinne, ale czy w pewien subtelny sposób nie znieczula nas to potem na cudzą krzywdę?

 3. Jeśli chciałbym podejść do takich świadków jehowych i zacząć z nimi dyskutować, to jak takich ludzi przekonać że żyją nie zgodnie z naukami Jezusa?
  Takie podstawowe argumenty, cytaty?

  Ktoś próbował zrobić coś takiego albo miał z czymś talim styczność?

  1. ,,Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć». “

 4. Nie wiem ale mnie się wydaje że Rotszyld to inaczej SYN THORA

 5. Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą

  Tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

  Jednak mimo wszystko Jezus ustanowił Kościół i przekazał komuś jakąś władzę w nim

  Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane

  I ustanowił spowiedź

  Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc:Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów

  I ustanowił Eucharysrtie

  Wychodzi na to że zbawienie jednak jest w Kościele

    1. “Szukajcie a znajdziecie” .Musisz szczerze szukać i szczerze pragnąć poznać prawdę.
     Proś Boga, aby ukazał ci prawdę.
     Prawda i zbawienie jest w Jezusie.

  1. Ja chętnie odpowiem w ramach praktyki, lubie uswiadamiac ludzi ktorzy maja katolicki filtr sam jestem katolikiem niepraktykujacym, zamienilem slowo ksiedza na slowo Boze,Bogus manipulujesz tekstem Biblijnym pewnie nie swiadomie. Zwrot czyli skała nie wystepuje w orginalnym Greckim tekscie.

   Wiele osób utożsamia apostoła Piotra (a po nim jego następców) ze Skałą na której jest budowany Kościół. Jednak niewiele osób wie o tym, że słowa które Jezus mówi do Piotra, które brzmią „czyli Skała” w kontynuacji do stwierdzenia „Ty jesteś Piotr” są do Słowa Bożego dopisane (dlatego występują w nawiasach kwadratowych np. w Biblii Tysiąclecia) i nie występują w oryginalnym tekście greckim. Słowa które wypowiedział Jezus brzmią poprawnie w ten sposób: „A ja ci także powiadam, że ty jesteś Piotr, a na owej opoce zbuduję moje zgromadzenie wybranych i bramy Krainy Umarłych go nie przemogą.” (Mt 16:18 Nowa Biblia Gdańska)

   Piotr to πετρος (Petros) czyli kamień.
   Skała to πετρα (Petra), czyli… opoka, skała.

   Możecie to sprawdzić sami chociażby tutaj: http://www.biblia-internetowa.pl/Mat/16/18.html

   Jak widać są to dwa zupełnie różne wyrazy i nie można Piotra posądzać o to, że jest Skałą. Bo jak tę Skałę Jezus może za chwilę (w tym samym rozdziale, kilka wersetów dalej) nazwać szatanem mówiąc „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.” (Mt 16:23). Jak ta skała może trzykrotnie wyprzeć się Jezusa?

   Piotr był odważnym człowiekiem, ale był tylko człowiekiem, ze słabościami jak każdy z nas. Dopiero po otrzymaniu Ducha Świętego Piotr dostał siłę i odwagę do głoszenia Ewangelii, więc:
   po 1) nie pochodziło to od niego samego,
   po 2) takie cechy przejawiali wszyscy apostołowie którzy otrzymali Ducha Świętego, nie ma tu mowy o wyróżnieniu samego Piotra,
   po 3) jeśli nawet Jezus wyróżniłby w jakiś sposób Piotra (jednak przedstawione wyżej informacje jednoznacznie stwierdzają, że tak nie było) to nie powiedział do niego „Ty jesteś Skałą i ci którzy będą po tobie wybierani”, więc tak zwana „sukcesja apostolska” nie ma żadnego uzasadnienia w Biblii.

   Kto więc jest tą Opoką, Skałą o której mówił Jezus? I tu w wielu innych przypadkach, wychodzi bokiem nieznajomość treści Starego Przymierza, czyli 80% treści Słowa Bożego gdzie jasno i wyraźnie jest powiedziane, kto tak naprawdę jest jedyną Skałą na której budowany jest Kościół i życie duchowe każdego z nas.

   1) „Gdyż głosić chcę imię Pana: uznajcie wielkość Boga naszego; On Skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne” (Pwt 32:3)
   2) „Gardzisz Skałą, co ciebie zrodziła, zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził.” (Pwt 32:18)
   3) „Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo, nikt taką Skałą jak Bóg nasz.” (1Sm 2:2)
   4) „Bo któż jest bogiem, prócz Pana lub któż jest skałą, prócz Boga naszego? ” (2Sm 22:32)
   5) „Niech żyje Pan! Moja Skała niech będzie błogosławiona! Niech będzie wywyższony Bóg Skała mojego zbawienia, ” (2Sm 22:47)
   6) „Bóg Jakuba przemówił, mówił do mnie On – Skała Izraela. ” (2Sm 23:3)
   7) „Bo któż jest Bogiem prócz Pana? Lub któż jest Skałą prócz Boga naszego? ” (Ps 18:32)
   8) „Niech żyje Pan! Moja Skała niech będzie błogosławiona! Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawca” (Ps 18:47)
   9) „Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą; przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie!” (Ps 31:4)
   10) „Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie. On jedynie skałą i zbawieniem moim” (Ps 62:2)
   11) „W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała, skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka.” (Ps 62:8)
   12) „Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą.” (Ps 71:3)
   13) „I przypominali sobie, że Bóg jest dla nich skałą, że Bóg Najwyższy ich zbawicielem.” (Ps 78:35)
   14) „On będzie wołał do Mnie: “Ty jesteś moim Ojcem, Bogiem moim i Skałą mojego ocalenia”” (Ps 89:27)
   15) „Pan jest sprawiedliwy, moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.” (Ps 92:16)
   16) „Pan będzie mi obroną, a Bóg mój skałą ucieczki. ” (Ps 94:22)
   17) „Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą!” (Iz 26:4)
   18) „Czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Skała? – Ja nie znam takiego!” (Iz 44:8)
   19) „I pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała – to był Chrystus” (1Kor 10:4)

   Więc kto jest twoją Skałą? Bóg, który na kartach Pisma Świętego wielokrotnie podkreśla ten fakt? Czy człowiek, któremu tłumacze Biblii Tysiąclecia bezpodstawnie nadali ten przydomek, i na tym jednym błędnie przetłumaczonym zdaniu zbudowano religijno-polityczną potęgę? A warto dodać, że „na słowie dwóch albo trzech świadków ma opierać się każda sprawa” (Mt 18:16) Bóg jak widać ma wielu świadków w tej sprawie. Człowiek ma tylko jednego świadka i to w dodatku w kwadratowych nawiasach 😉

   Wszystkie przytoczone tu informacje jednoznacznie wskazują na to, że Jezus wspominając o „owej opoce” nawiązywał po prostu do poprzedniego zdania w którym mówił o… swoim Ojcu. „Bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.” (Mt 16:17) Kontynuując tę myśl w słowach „na owej opoce” nie miał więc na myśli Piotra jako człowieka. Gdyby tak było powiedział by po prostu „na tobie i na twoich następcach”. Jednak tak nie powiedział 🙂 Ludzki egoizm nie pozwolił na to żeby właśnie tak spojrzeć na to zdanie. Do tej błędnej interpretacji dopisano dwa dodatkowe wyrazy (żeby ludzie przypadkowo nie wpadli na prawdziwy trop) i przekonano ludzi, że papieże noszeni na lektykach i w złotych koronach (trzech, bo jedna to za mało) to następcy skromnego rybaka Piotra i reprezentanci również skromnego Jezusa. Za ten błąd wielu ludzi płaci do dziś, a największą cenę zapłaci podczas sądu ostatecznego

   Piszesz ze zbawienie jest tylko w kosciele mylisz sie.
   KK wyrwał z kontekstu np.Łk 22 ;19 interpretując go literalnie jakoby chleb i wino były rzeczywistym ciałem i krwią, a nie symbolami. Jedzenie ciała ludzkiego to kanibalizm. Co ciekawe wielu katolików z którymi rozmawiałem o Eucharystii, nie wierzy w rzeczywistą obecność ciała i krwi, uważając Eucharystie tylko za symbol. A przed symbolami się przecież nie klęka. Paradoksem w tym jest to, że ja jako odstępca od Katolickiej religii, posiadam większą wiedze, od że tak powiem przeciętnego praktykującego katolika, który często nie wie, że będąc katolikiem ma obowiązek wierzyć w literalną (nie symboliczną) obecność ciała i krwi Chrystusa w Eucharystii.

   Co ciekawe w Łk 24;30 nie ma mowy nic o tym że chleb to ciało Chrystusa. ,,Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął Chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.” kto zniknął Jezus czy chleb, z tego wersetu wynika że Jezus, skoro jest napisane że Jezus zniknął to jak mógł być z nimi w postaci chleba jak głosi KK, albo w Dz 20;7 ,,W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na Łamanie Chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy.” Dziwne jest to że w powyższych fragmentach, ewangeliści nic nie pisali o najważniejszym sakramencie jakim jest Eucharystia, nazywając pamiątkę ostatniej wieczerzy łamaniem chleba. Po za tym uczniowie spożywali pamiątkę ostatniej wieczerzy przy Stole, a nie przy Ołtarzu. Ołtarze są do składania ofiar.

   1. “A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.” Apokalipsa 21:14

    Apostołowie owszem są fundamentem, ale co to znaczy być Apostołem ? To znaczy być wybranym bezpośrednio przez Chrystusa i widzieć Go naocznie podczas wyboru.

    Nie ma czegoś takiego jak sukcesja apostolska, a tym bardziej w wyknaniu jednego człowieka, który zastępyje Chrystusa na Ziemi, bo tą rolę posiada jedynie Duch Święty.

    Druga sprawa fundamenty budowli którą rozpoczął Chrystus i przekazał Apostołom na ziemi zostały już przez nich dawno postawione poprzez ich własny żywot poprzez niesieniu Ewangelii światu przez tych którzy mogą naocznie poświadczyć zmartwychwstałego Chrystusa. Dziś takich ludzi już nie ma i nie będzie bo rolę Chrystusa zajął Duch Święty, który nie wyznacza Apostołów, a potwierdza ich dzieło czyli spisanie Pisma Świętego.
    pozdrawiam

   2. jeju ale bardzo wnikliwie wytłumaczyłeś to! mam nadzieję, że przemówi to do wielu, aby szukali Boga i Jego prawdy 🙂

    1. to do człowieka nazywającego się Misiek 🙂

   3. Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane

    A co z tymi słowami też coś zostało zmienione ?

  2. Bogusiu zbawienie jest w Jezusie. Jako Kościół rozumiem zgromadzenie wiernych wypelniajacych Ewangelię. Niestety w czasach ostatecznych zostala jakas garstka ludzi wierzacych (w stosunku do ogółu). I wypelniajacych Ewangelię bramy piekielne nie przemoga 🙂
   Dzisiejsze kościoły maja niewiele wspólnego z naukami Jezusa.

   1. Oczywiście że zbawienie jest w Jezusie
    jak najbardziej. Tylko po co Jezus wypowiedział te słowa :
    Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane

  3. W kościele katolickim jak w każdej innej denominacji nie ma osób z otrzymanym Duchem Świętym ponieważ ci którzy go otrzymują (takimi byliśmy również my tutaj na blogu) natychmiast opuszczają takie organizacje?
   Owce znają głos swojego Pana i za obcym nie pójdą.
   Niech błogosławione będzie Twoje imię Panie Jezu bo nie ma Boga prócz Ciebie.

   1. Otóż to Marcinie. Jak można mieć Ducha Świętego i oddawać cześć np. “świętym obrazom” Nie da się 🙂

 6. ,,.. Uważam że taka prawda jest dana nam od Boga… ”
  Zgadza się to obiecany Duch Prawdy. ?

 7. Wiedziałam że te powiązania istnieją, ale nie że są aż takie… ?

 8. Obiecałem sobie że będę się uczył rosyjskiego ale nie mogę się skupić mimo że wokół jest cisza. Ogólnie wypiłem za dużo kawy i co robić w takiej sytuacji?

  1. Poczytaj Biblię. Lepiej Ci zrobi niż j.rosyjski 🙂

  2. Hmm, jak chcesz to możesz oglądać rosyjskie kanały na yt z polskimi napisami (swoją drogą maja niezłe teorie spiskowe)
   Ja bym na Twoim miejscu odstawilabym kawę, możesz tez brać żeń-szeń suszony jak chcesz
   np jak ja sie uczę jakiś języków to se robię drzemkę 20/30 min

  3. Pomódl się, żeby Bóg oddalił od Ciebie niepokój i uzależnienia, jeśli jakieś masz. Poproś Pana o błogosławieństwo na dzień, to czego Ci potrzeba, byś mógł wzrastać w wierze i wykonywać dobrze swoje sprawy w dzień.

   6. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
   7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

   Filipian 4:6-7

   Na zmęczenie, skupienie myśli i energię polecam herbatę zieloną i yerbę 🙂 . Naprawdę zdrowsze niż kawa i w dodatku tańsze. Dla mnie smaczniejsze niż kawa. Ale na wszystko modlitwa do Boga jest najlepszą receptą oraz stosowanie swych postanowień na chwałę Bożą w miarę możliwości, w pokorze, wytrwałości i wierze w łaskę i pomoc Pana Jezusa Chrystusa 🙂 .

 9. Nie wiedziałem, że aż w takim stopniu są wpływowi jezuici w tym zepsutym świecie… Rzeczywiście, o nich się za bardzo nie mówi; a jeśli już, to że oni to tacy “dobrzy”, ważni słudzy religijni na rzecz kościoła katolickiego. Myślałem, że to ukryci, najbardziej wpływowi ludzie w masonerii podający się za Żydów, którzy Żydami nie są, są najwyżej w hierarchii możnych tego świata. A tu jednak może być inaczej – że Jezuici są wyżej.

  W każdym razie, wkrótce Pan Jezus Chrystus zrobi z tym porządek i otrzymają należną odpłatę za ich nieprawość. A my wtedy będziemy mogli się radować z królowania naszego Pana Jezusa, gdzie w Jego Królestwie będzie doskonale i nie będzie już żadnego zła 🙂 .

  “…a prawda jest tylko w Jezusie, ponieważ nokautuje wszelakich liderów i grupy wybrane”.

  “Prawda 100% jest tylko w Jezusie. Nie we mnie, nie w zborach, nie portalach. Ponieważ jeśli trwamy w Słowie Bożym, to Ono nam pokaże zwiedzenie”.

  Otóż to 🙂

  “7. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.

  8. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego”.

  II Tesaloniczan 2:7-8

  Dziękuję bardzo za artykuł 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish