Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jak rozumieć “Uwierz w Pana Jezusa a będziesz zbawiony ty i twój dom “.

Uwierz w Pana Jezusa a będziesz zbawiony ty i twój dom (Dz 16,31)”

 

Wielu tratuje ten cytat jak proklamację, ale tak to nie działa.

Nie można przecież z jednej historii zrobić reguły. Dzieje starożytnego Izraela pokazują, że jedni byli posłuszni Bogu, a inni nie. Inni jak Manasses źle zaczęli ale dobrze skończyli.

 

Sytuacja z Dziejów pokazuje nam strażnika, któremu Paweł i Sylas obiecali zbawienie jemu i jego rodzinie, czyli domownikom.

Ale sytuacja miała miejsce w imperium rzymskim , gdzie  domownicy praktykowali religię głowy rodziny i teraz popatrzcie jak ważny jest nie tylko kontekst, ale i znajomość kultury w badaniu biblii.

 

16,30 I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?
16,31 A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.
16,32 I głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu.
16,33 Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany, i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy.
16,34 I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga.

 

Ma to sens odwieczny, patriarchalny. Od czasu Adama I Ewy to mężczyzna miał odpowiednio dbać o rodzinę w tym co do moralności i wiary.. Dzisiaj to wszystko jest wywrócone i częstokroć to kobiety narzucają wierzenia domownikom. Mało tego, są małżeństwa mieszane religijnie. Katolik żyje z buddystka itd. Wśród protestantów prawdziwych taka sytuacja nie może mieć miejsca. Z wyjątkiem nawrócenia w trakcie trwania małżeństwa.

 

Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony i twój dom. Pan tak pobłogosławił słowo, że strażnik został natychmiast zmiękczony i upokorzony. Traktował ich z życzliwością i współczuciem, i wyznając wiarę w Chrystusa, został ochrzczony w tym imieniu wraz ze swoją rodziną. Duch łaski sprawował w nich tak silną wiarę, że usunął dalsze wątpliwości; a Paweł i Sylas poznali przez Ducha, że ​​dzieło Boże zostało w nich dokonane. Kiedy grzesznicy zostaną w ten sposób nawróceni, będą kochać i szanować tych, których wcześniej pogardzali i nienawidzili, i będą starali się zmniejszyć cierpienie tego, którego wcześniej pragnęli zniszczyć. Kiedy zaczną pojawiać się owoce wiary, po strachu nastąpi zaufanie i radość w Bogu.

Czy można to uznać za regułę? Nie, ponieważ apostoł Paweł, wcześniej będący prześladowcą chrześcijan został zbawiony, kiedy inni nadal mieli oporne serca mordując chrześcijan do końca życia. Bóg zna serca ludzi i wie, kto może zostać zbawiony, kto chce odejść od grzechu.

Dlaczego dom miał być zbawiony?

Oznacza to, że to samo zbawienie jest w równym stopniu przystosowane i oferowane naszym rodzinom. Widząc światłość, a nie teologię, otrzymują ofertę zbawienia.

 

Nie oznacza to, że rodzina strażnika zostanie uratowana po prostu dzięki wierze, ale oferta zbawienia miała odniesienie zarówno do nich, jak i do niego samego; że mogą zostać uratowani tak samo jak on.

Przypatrzmy się  Dziejom  2:39.

 

39) Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. ” 

 

Jaka obietnica?

 

Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego

 

Obietnica zbawienia, którego następstwem jest otrzymanie Ducha uświęcającego.

 

 

Można tutaj wysnuć wniosek, że wiara ojca może być środkiem zbawienia jego rodziny. Często tak jest; ale bezpośrednie znaczenie polega na tym, że zbawienie zostało ofiarowane zarówno jego rodzinie, jak i jemu samemu, co oznacza, że ​​jeśli uwierzyli, powinni również zostać zbawieni.

 

Teraz przechodzimy do meritum. Otóż przykład strażnika pokazuje nam nie regułę, ale prowadzenie Duchem Świętym. To on im powiedział, że zostanie zbawiony dom strażnika.

Ale z drugiej strony, jeśli ktoś na prawdę będzie zbawiony i pokaże owoce zbawienia swojej rodzinie, to faktycznie jego rodzina może również zostać ocalona. Jeśli domownicy zobaczą w Tobie miłość, ciepło ale i stanowczość wobec odcięcia się od tego świata zła, bezkompromisowość w przestrzeganiu Prawa Bożego, to faktycznie może to ich przekonać. Natomiast jeśli postawimy na bombardowanie ich teologią, to szanse na takie zbawienie będą nikłe.

Zatem nie możemy tego wersu traktować jako proklamacji co notabene powinno nas motywować do przedstawiania swojej rodzinie lepszych owoców, aby i oni zostali ocaleni. Nie muszę chyba także wspominać, że wiara czyni cuda i modlitwa o bliskich procentuje.

 

Chwała Jezusowi Chrystusowi

 

Piotr

 

 

 

 

 

 

Updated: 25 lipca 2019 — 21:44

2 komentarze

Add a Comment
  1. Dobrze i konkretnie wyjaśnione…dziękuję!

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: