Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Upadająca wiara: Jedna piąta wszystkich holenderskich kościołów przekształcona w świeckie przestrzenie.

W Holandii nie ma żadnego wielkiego przebudzenia jak to ogłaszają czasem ruchy charyzmatyczne. Ogólnie cała Europa Zachodnia odpada od Boga.

 

Sekularyzacja w Holandii ma miejsce od lat 80 ub. wieku.

 

Jeszcze w 2016 r. dwie trzecie Holendrów nie miało żadnej wiary religijnej .

Z 6900 budynków kościelnych w kraju, jedna piąta z tych zbudowanych przed 1800 r., które klasyfikują je jako pomniki narodowe, została przekształcona w świeckie przestrzeni. A spośród tych zbudowanych od tego czasu prawie jedna czwarta jest obecnie wykorzystywana do innych celów.

 

Według protestanckiej holenderskiej gazety Trouw jest mniej prawdopodobne, że kościoły katolickie niż kościoły protestanckie zostaną przemienione.

 

„Dla rzymskokatolików kościół jest święty, dla protestantów kościół jest przydatny” – wyjaśnił artykuł. „W rezultacie rzymscy katolicy są bardziej niechętni do nadawania kościołom innej funkcji”.

 

Z tym, że takie postrzeganie kościoła jako budynku nie ma nic wspólnego z biblią. Święte jest zgromadzenie, a nie miejsce.

 

Ponadto katolicy wydawali się bardziej zaniepokojeni tym, w jaki sposób zostaną wykorzystane ich dawne sanktuaria. Wolą, aby kościoły były wykorzystywane do działań społecznych i kulturalnych, podczas gdy budynki protestanckie były częściej przekształcane w mieszkania i powierzchnie biurowe.

 

To pokazuje bezsilność pseudo protestantyzmu i niestety nieskromnie powiem i obiektywnie, że bardziej gorący są biblijni chrześcijanie porozsiewani w internecie, niż zwiedzający kościoły protestanckie a żyjący światem. Oczywiście w obu grupach są ludzie, którzy mówią “Panie, Panie” a Jezus się do nich nie przyzna.

No niestety, ale teraz jest modna religia szatana, czyli kult człowieka, to, jakie człowiek ma przekonania. Dowolne interpretowanie biblii spycha do ekumenizmu z Rzymem, do Słowiaństwa, do rzucania na podłogi. Zespół Depeche Mode w swym repertuarze miał piosenkę pt “Personal Jesus”.

To prawda, obecnie każdy ma osobistego Jezusa. Nie ma jednego Jezusa, ale wyobrażenie wielu, ale kara i sąd Boży jeden.

 

 

Jeśli chodzi o religijne załamanie kraju, 25 procent Holendrów w badaniu z 2016 roku określiło siebie jako chrześcijan. Pięć procent określiło się jako muzułmanie, a 2 procent powiedziało, że należą do innej grupy wyznaniowej.

 

Co ciekawe, nawet ci, którzy wyznają wiarę chrześcijańską, mają coraz bardziej zsekularyzowane przekonania. Tylko 13 procent katolików powiedziało, że wierzą w niebo, a mniej niż połowa mówi, że Jezus jest Synem Bożym. Ta zmiana była mniej wyraźna wśród protestantów.

 

To pokazuje zaś ten synkretyzm i dowolność interpretacji Pisma u katolików. Protestanci trzymają się Sola Scriptura ale ich życie jest zaprzeczeniem Scriptury.

 

 

Obecnie Holandia jest znana jako jedno z najbardziej świeckich miejsc na ziemi. Oczekuje się, że w przyszłym roku zdumiewające 72 procent Holendrów nie będzie miało żadnej religijnej przynależności, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że w 2015 roku 63 procent twierdzi, że religia wyrządza więcej szkód niż pożytku w kraju.

 

Trudno się dziwić, skoro nikt nie piętnuje powszechnego palenia trawki, dzielnic czerwonych latarni. Liberalizm.

Słabość pastorów działających bez mocy. Podobnie będzie w Polsce. 0,38% pseudo protestantyzmu – pseudo bo wchodzącego w ekumenie (vide alians ewangeliczny – nie ma nic do zaoferowania dla ludzi oprócz intelektualizmu biblijnego. Doktoraty nie dają mocy ewangelizowania. Jakie wykształcenie miał Piotr apostoł? hmmm…rybackie…a znał lepiej ewangelię niż profesorowie teologii. Działał z większą mocą niż przewodniczący Aliansu Ewangelicznego.

 

Zaiste są to czasy ostateczne.

 

 

 

 

 

 

Updated: 11 sierpnia 2019 — 16:48

2 komentarze

Add a Comment
  1. ,,Jakie wykształcenie miał Piotr apostoł? hmmm…rybackie…a znał lepiej ewangelię niż profesorowie teologii”

    🙂 🙂 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: