Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

“W owych dniach, że dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Izraelity”..

Jest to kolejny mój tekst z serii odkłamywania niebiblijnych nauk wspierających obecne państwo Izrael. Znaczna część zborów naucza, jakoby w czasach ostatecznych Izrael masowo się nawrócił. Taka sytuacja nigdy nie będzie miała miejsca według mojej oceny i wiedzy.  Podkreślam raz jeszcze: tak, jak kościół imperium Rzymu zwodzi ludzi dając im pozory zbawienia sakramentami, tak Żydzi są okłamywani swoim wybraństwem.

 

Powtórzmy sobie pewne fakty:

-Bóg nie ma względu na osobę,

-gałęzie Izraela zostały odcięte a w ich miejsce wszczepione nowe.

-Bóg wziął rozwód ze starożytnym Izraelem,

-tylko w Jezusie jest zbawienie.

 

Cytatem, którym się zająłem w komentarzu na blogu  jest ten oto wers z Zachariasza.

 

 

” Tak powiedział Pan Wszechmocny: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Izraelity, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg” Zach 2.11.

 

 

To się tyczyło czasów apostolskich. Tak tez się stało.

Dzieje Apostolskie:

 

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – 9 1 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». 12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» – mówili jeden do drugiego.

 

 

Tak samo jak inne Zachariasza dotyczące Jezusa proroctwa, czyli czasów również apostolskich:

 

Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy podjarzemnej. (Zachariasz 9,9)

 

lub

 

I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników. Lecz Pan rzekł do mnie: Wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę, na jaką Mnie oszacowali ! (Zachariasz 11,13-13)

 

lub

 

Wtedy spojrzą na Mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. (Zachariasz 12,11)

 

 

W związku z powyższym, część z Zachariasza 2.11 również tyczyła się czasów Jezusa i apostolskich. To dzięki Piotrowi mającemu klucze do królestwa, rozpoczęła się ewangelizacja pogan, których nauczali Izraelici:

 

 

Stanie się w owych dniach, że dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Izraelity, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg”

 

 

Liczba dziesięć jest oczywiście symboliczną liczbą, wskazującą na proporcje. Jeden do dziesięciu. Apostołowie Izraelscy wyszli z królestwa Judei nieść Dobrą Nowinę poganom wobec których stanowili zdecydowaną mniejszość. W ten sposób dziesięciu pogan uchwyciło się jednego Izraelity. Zwróćmy także uwagę, że nie Żyda, ale Izraelity. Żydzi to naród wymyślony o czym napisał Żyd prof Finkelstein. To tez pokazuje, że za czasów Zachariasza nie istniało pojęcie “Żyd”.  Pojawiło się ono po Babilonie i rozrosło w czasach królestwa Judei, gdzie Izraelici z rodu Judy i Beniamina byli ciemiężeni przez dwie grupy:

 

 1. Rzymian.
 2. Sanchedryn.

 

Samo królestwo Judei, co również powtarzam, było zarządzane przez Edomitów (Herod i jego rodzina). Już wtedy Judea nie była jednorodna. Wszak Edomici byli odwiecznym wrogiem Izraela.

 

Dlatego proponuję tym Żydom, którzy to czytają, a wierzą w masowe nawrócenie innych Żydów, żeby otrzeźwieli i nawrócili się. Między innymi od wybraństwa, gdyż już nie ma Żyda ani Greka. Stańcie się dobrymi ludźmi jak nasz mistrz Jezus był dobry. Odwróćcie się od występków i bożka wybraństwa, bo jak wskazałem to my obecnie Chrystusowcy jesteśmy narodem wybranym.

 

” Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świetym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła” 1 Piotra 2.9

 

Odejdźcie od wpływowych znajomości swych pobratymców.

Nie budujcie Królestwa szatana!

Biblia jasno i wyraźnie mówi w wielu miejscach, aby nie kierować się względami osób wpływowych. Jeśli czytacie biblię, to na pewno o tym wiecie. Ja wiem, że macie bardzo szerokie kontakty w sferach państwowych. Musi Szanowni Żydzi się od tego odsunąć, gdyż to jest nieprzyjaźń z Bogiem. Zostaniecie za to osądzeni.

 

Część Żydów zapewne jeszcze będzie zbawiona, ale nie tak duża jak to wydawałoby się w proporcjach przedstawionych w Zachariaszu.

 

Bóg czeka na Wasze nawrócenie. On nie patrzy na Wasze rzekome bądź faktyczne pochodzenie, ale na to, jakimi ludźmi jesteście, czy budujecie ten system z szatanem, czy jesteście w 100% przy Bogu. Odejdźcie od zła!

 

Żydzi są okłamywani w bardzo prosty sposób. Część proroctw dotyczących czasów apostolskich przekierowano na czasy ostateczne. Niestety, ci co uwierzyli tym kłamstwom, a już umarli np 5, czy 10 lat temu nie zostaną zbawieni.

Dopóki trwa dziś nawracajcie się.

 

Proszę o modlitwę za Żydów, aby poznali prawdę, która ich wyzwoli z fałszywych przekonań.

 

Updated: 27 czerwca 2019 — 12:19

13 komentarzy

Add a Comment
 1. Masz rację. Z tym masowym zbawianiem się Żydów jest takie samo zwiedzenie jak z masowym zbawianiem katolików.
  Wg katolików Bóg nam odpuści grzechy (odpust zupełny) jak m.in. zrobimy cyt: “za nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu święta tytularnego i w dniu 2 sierpnia (Matki Bożej Anielskiej)”
  Jak czytałem o odpustach to aż nie mogłem uwierzyć, że ludzie w to wierzą. Normalnie zabobony jakieś.

  1. Tak, szatan chce oszukać jak największą liczbę ludzi, którzy nie chcą poznać prawdy.
   Katolicy mówią: bo taka jest tradycja, bo tak wierzyli dziadek i babcia.
   Żydzi mówią: jesteśmy narodem wybranym.

   Nie liczy się zarówno wiara przodków, tradycja jak i grupa krwi czy ród.

   Ten mi jest bratem tylko, kto czyni wole Ojca w niebie.

   Pastorzy proizraelscy oszukują świadomie lub nie o masowym nawróceniu się Żydów.
   Być może jakieś nawrócenie będzie ale nie na masową skalę, że nagle cały Izrael się nawróci.
   Wszyscy Żydzi biorący udział w swoich partykularnych interesach spłoną w jeziorze ognia.

   1. O właśnie. :/ Ostatnio przeczytałam, że podobno także Kościół Katolicki uczy o Żydach, że im do zbawienia ”nie jest potrzebny” Chrystus, bo przecież są narodem wybranym, i wręcz odradzają ich ewangelizację. Eh… Ale o tym musiałabym jeszcze więcej się dowiedzieć i poszukać źródeł, bo nie jestem pewna…

    1. Kiedy człowiek myślał że już nic go nie zaskoczy, nagle wkracza kr-k z jakąś nową “myślą”… :/

     1. Udało mi się przypadkiem znaleźć potwierdzenie w Katechizmie Kościoła Katolickiego, i to nawet więcej niż chciałam – bo i o islamie:
      ”KKK 839 “Także ci, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu Bożego” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 16.:

      Stosunek Kościoła do narodu żydowskiego. Kościół, Lud Boży Nowego Przymierza, zgłębiając swoją tajemnicę, odkrywa swoją więź z narodem 63 żydowskim (Por. Sobór Watykański II, dekret Nostra aetate, 4). “do którego przodków Pan Bóg przemawiał” (Mszał Rzymski, Wielki Piątek, Modlitwa powszechna VI). W odróżnieniu od innych religii niechrześcijańskich wiara żydowska jest już odpowiedzią na Objawienie Boże w Starym Przymierzu. To do narodu żydowskiego “należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała” (Rz 9, 4-5), ponieważ “dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne” (Rz 11, 29).

      KKK 840 Ponadto, gdy rozważa się przyszłość, lud Boży Starego Przymierza i nowy Lud Boży dążą do analogicznych celów: oczekują przyjścia (lub powrotu) Mesjasza. Oczekiwanie jednak z jednej strony dotyczy powrotu Mesjasza, który umarł i zmartwychwstał, został uznany za Pana i Syna Bożego, a z drugiej – przyjścia Mesjasza, którego rysy pozostają ukryte, na końcu czasów; oczekiwanie to jest złączone z dramatem niewiedzy lub nieuznawania Chrystusa Jezusa.

      KKK 841 Relacje Kościoła z muzułmanami. “Zamysł zbawienia obejmuje również tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 16; por. dekret Nostra aetate, 3.”
      ?
      nie wiem w sumie co jeszcze mnie tu dziwi, ale aż zrobiło mi się smutno… Wydawało mi się zawsze że takie iście ekumeniczne poglądy są wynikiem bardzo długiej katolickiej ”inżynierii społecznej”, a tu się okazuje, że zawsze były one w podstawach ich doktryny…

 2. Przymierze zostało złamane a nie zerwane.Bóg powiedział robię to nie ze względu na was ale na swoje Swięte imię [ponowne zjednoczenie Izraela] pomimo tego że Izraelici na to nie zasługują .Z Abrahamem zawarł przymierze wieczne, Bóg nie rzuca słów na wiatr.cytaty- list Jakuba [z pozdrowieniami dla 12 pokoleń które żyją w rozproszeniu] [zasiądziecie na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela] fizycznego a nie duchowego.po 12 tysięcy z każdego pokolenia czyli z rodu Izraelitów.

  1. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie potomstwo twoje. RZ 4.18

   Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. GAL

   A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody

   A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami abrahama, dziedzicami według obietnicy. GAL 3

  2.  Widziała także, że Ja właśnie z powodu wszystkich cudzołóstw odrzuciłem odstępną żonę, Izraela, i dałem jej list rozwodowy. Jeremiasza 3

 3. dobra Paweł ze swoim Izraelem duchowym to dla mnie herezja. (21) I powiesz im: Tak mówi Pan Bóg: Ja wybiorę cały dom Izraela spośród narodów, pomiędzy którymi mieszkają, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ziemi Izraela.

  (22) I uczynię z ich jednym narodem w mej ziemi, na górach Izraela, i będą mieli jednego księcia, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa.Ciekawe kiedy to nastąpi pewnie duchowo.I odwrócę niewolę Judy i niewolę Izraela, i odbuduję ich jak poprzednio,

  (8) I oczyszczę ich z wszelkich ich nieczystości, którą zgrzeszyli przeciwko mnie, i nie będę pamiętał ich grzechów, które popełnili przeciwko mnie i odwrócili się ode mnie. Jakub właśnie do nich pisał list do rozproszonego Izraela na północy.

  1. Już sam fakt Mariuszu, że usuwasz słowa Pawła pokazuje, że prawda się dla Ciebie nie liczy, ale ok, zajmijmy się Jeremiaszem.

   Zacytowałeś 33 rozdział:

   ” I oczyszczę ich z wszelkich ich nieczystości, którą zgrzeszyli przeciwko mnie, i nie będę pamiętał ich grzechów, które popełnili przeciwko mnie i odwrócili się ode mnie. Jakub właśnie do nich pisał list do rozproszonego Izraela na północy.”

   W 31 jest napisane tak oto:

   Lecz oto Przymierze, które po owych dniach zawrę z domem Israela mówi WIEKUISTY: Złożę Moje Prawo w ich wnętrzu oraz wypiszę je w ich sercu, abym był ich Bogiem, a oni byli Mi ludem.

   Każdy pastor nawet proizraelski wie, że ten fragment dotyczył nas wszystkich. Pan Jezus zapowiedział to, co w Jremiaszu w Jana 3. Poprze akt nowego narodzenia mamy Prawo włoone w nasze wnętrze. Mamy ochotę wypełniania Prawa.

   Bóg wziął rozwód z Izraelem a nawet w prawie ziemskim nie da się unieważnić rozwodu a czymże jest papier ziemski wobec słów Boga.

   Napiszę kolejny tekst komentując Ezechiela i Jeremiasza, dlatego dziękuję za kolejne wersy.

 4. Hejka!
  Nie wiem czy to już było omawiane ale obecne państwo izrael nie ma nic wspólnego z potomkami Abrahama, Mojrzesza,króla Dawida czy Jakuba. 12 pokoleń wybranych przez Pana Boga zostało rozproszonych po całym świecie, i być może słowianie są częścią z tych pokoleń, i może ty Detektywie nieświadomie też jesteś jednym z nich 🙂 , tyle lat mineło więc obecnie dokładnie nie wiadomo gdzie oni są i nawet oni sami nie wiedzą o sobie. Ale skoro jest napisane w wielu miejscach u różnych proroków o tym że naród wybrany zostanie rozproszony i został ja nie mam wątpliwośći, jest wielokrotnie napisane też że pod koniec czasów zostanie scalony ponownie. Można by sypać cytatami z Pisma ale w tej chwili nie chce mi się szukać. Ja uważam że jeśli chodzi o Pawła to trzeba zachować ostrożność , dla mnie bardziej wiarygodni są starotestamentowi prorocy bo sam Bóg przez nich przemawiał a to już nie przelewki. W porównaniu do poprzedników Paweł głosi zupełnie odmienne nauki, Pan nigdy nie anulował przykazań a tu pach wyskakuje Paweł i głosi coś odwrotnego, jego pisma są w dziwaczny sposób pokręcone przypomina mi to mowę smoka. Pan Henryk na zbawienie.com sporo o tym pisze i ja tak patrzę że to ma logiczny sens wszystko się pięknie układa.
  pozdrawiam z Bogiem

  1. Paweł nic nie anulował. Wpadłeś w moc autorytetu.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: