Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

“Jestem Bogiem zazdrosnym, który dochodzę nieprawości ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, co mnie nienawidzą”

“”jestem Bogiem zazdrosnym, który dochodzę nieprawości ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, co mnie nienawidzą””

 

Wiele kontrowersji budzi ten fragment księgi Wyjścia.

Nasi adwersarze przedstawiają go jako przykład złego Boga starego testamentu, innego niż Jezus, kiedy wystarczy jak się przeczyta księgę Objawienia, aby się przekonać, jak bardzo rozgniewany wróci Jezus i co się stanie z grzesznikami. Przykład:

 

 Oto przyjdę jak złodziej: szczęśliwy, który czuwa i strzeże swych szat, by nie chodził nago i aby nie widziano jego sromoty. (16) I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon. (17) Siódmy wylał swą czaszę w powietrze, a ze świątyni od tronu dobył się głos donośny, mówiący: Stało się! (18) I zajaśniały błyskawice, i zahuczały gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, tak wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi. (19) A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, aby mu dać kielich z winem swego zapalczywego gniewu. (20) Zniknęły wszystkie wyspy i góry przepadły na zawsze. (21) Olbrzymi grad o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi. A ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradowej, bo to była bardzo ciężka plaga.

 

 

Standardowe pytanie jakie pojawia się na podstawie tego tytułowego wersetu to: jak Bóg miłosierny może być jednocześnie mściwym?

Takie pytanie wynika nie tylko z nieznajomości natury Boga oraz Biblii, czyli Jego Słowa, ale również z niezrozumienia samego słowa miłosierny.

 

W tejże samej księdze wyjścia jest napisane:

 

“Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność.”

 

Wystarczy sięgnąć do słownika języka polskiego, aby dowiedzieć się co oznacza miłosierdzie:

 

1. okazujący dobroć, zrozumienie i współczucie osobie cierpiącej, poszkodowanej;
2. wyrażający prośbę o okazanie litości, np. “Wysłał miłosierny list do prezydenta o ułaskawienie”

https://sjp.pl/mi%C5%82osierny

 

Jak możemy to odczytać i rozumieć?

Miłosierdzie nie jest zezwoleniem na grzech, na zło, bo grzech jest złem, ale miłosierdzie oznacza cierpliwość wobec zła, zrozumienie i współczucie. Miłosierdzie jest wobec osób cierpiących i poszkodowanych a wobec złoczyńców tymczasowa litość.

 

 

 

 

W internecie jest wiele świadectw ludzi, którzy byli kiedyś źli. Do najbardziej jaskrawych możemy zaliczyć bandytów jak nieżyjący już Piotr Stępień, złodziei, alkoholików, cudzołożników itd.

Teraz popatrzcie, zanim się NAWRÓCILI, byli źli, a to pokazuje, że Bóg cierpliwie na nich czekał, POMIMO, że czynili ZŁO  innym…. Bóg dopuszczał krzywdzenie innych, aby Ci źli mieli szansę. Wyobraźcie sobie taka sytuację, kiedy dziecko urodzone w rodzinie patologicznej pierwszy raz coś ukradło. Według Prawa Bożego zawiniło. Należy przy tym także pamiętać, że grzech jest niewolą i daje PRAWO  do danej osoby szatanowi. To nie tylko złamanie przepisów Boga (TORY- przepisy i wskazówki). To także furtka dla świata złych duchów. Oni mówią wtedy: mamy do niego prawo.

Karą za grzech jest śmierć i świat duchowy wymaga ofiar. Izraelici musieli składać w ofierze baranka. Bóg zaś nie musiał, ale złożył w ofierze swego SYNA. Jedyne swoje dziecko. Po to, aby inni – my – nie musieli składać już żadnych ofiar przebłagania za kary.

W odniesieniu do owego złodzieja, Bóg czekał długo na jego nawrócenie. Na tym polegało miłosierdzie. Tak samo jak długo czekał na nawrócenie ludzi przed potopem i tak samo jak długo czekał na nawrócenie Sodomy, gdzie nawet nie znalazło się 10 sprawiedliwych.

 

Niestety, ale obecnie miłosierdzie kojarzone jest z tzw matką boską, która pozwala notorycznie grzeszyć, bo tez i ona sama nie ma nic wspólnego z prawdziwą Marią, śpiącą w grobie.

 

Pan zawarł przymierze z Izraelitami i rozkazał im: „Nie oddawajcie czci innym bogom ani nie kłaniajcie się im; nie służcie im ani nie składajcie im ofiar.

 

Hioba 21:19 Mówisz, że Bóg przechowuje odpłatę za niegodziwość dla jego dzieci? Niechby jemu samemu odpłacił, aby to odczuł!

 

Izajasz 14:21  (21)Zgotujcie jego synom rzeź z powodu winy ich ojców, aby nie powstali i nie posiedli ziemi, i ruinami nie pokryli powierzchni lądu! (22) Powstanę przeciwko nim – mówi Pan Zastępów – wygubię imię Babilonu i resztkę, i dziecię, i wnuka – mówi Pan

 

Jeremiasza 32:18  Wyświadczasz łaskę tysiącom, lecz za winę ojców odpłacasz na łono ich synów, którzy po nich przychodzą. Boże wielki i potężny, którego imię jest Pan Zastępów, 

 

Gro ludzi uważa się za pokrzywdzonych przez los, ale nie wiedzą co złego uczynili ich rodzice. Jakie konsekwencje wyboru rodziców wpływają na dzieci.

 

W Ezechielu jest proroctwo dotyczące neo Izraela duchowego.

 

Ezechiela 39:25 Dlatego to mówi Pan Bóg: „Teraz przywrócę Jakuba z niewoli i będę miał litość nad całym domem Izraela i będę zazdrosny o Moje święte imię.

 

W księdze Nahuma padają bardzo ostre słowa:

 

 Nahum 1: 2 Pan jest Bogiem zazdrosnym i mściwym; Pan jest mściwy i pełen gniewu. Pan zemści się na swoich wrogach i zastrzega gniew dla swoich wrogów.

 

 

Cóż to oznacza?

Ano to, że jest wrażliwy na zło. Dziwie się bardzo, kiedy katolicy, czyli poganie oglądają (sam to robiłem) filmy sensacyjne gdzie jest dobry i zły charakter, powiedzmy Steven Segal i jego wróg, a Segal masakruje wroga i to nie przeszkadza katolikom nominalnym, ale uwiera już Bóg mściwy.

Warto tez wspomnieć o nakazie dla chrześcijan:

“pomstę zostaw Bogu”.

 

Dlaczego? Z uwagi na ukazanie Bożego miłosierdzia w nas. Bóg przez Chrześcijan pokazuje swoją łaskę, aby naszą postawą pokazać swoją cierpliwość wobec napastujących nas. Ale jeśli taki człowiek nie przestanie grzeszyć, to spotka go kara. Jeśli nie skruszy swego serca, to wyrok na nim wykona sam Bóg.

Bóg cały czas czeka na wszystkich grzeszników. W tym na samych chrześcijan, którzy żyją często  w grzechu nienawiści, złośliwości, kłamstwa, goryczy itp.

 

” dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na niego czekają.” Izajasza 30. 

 

Pan Jezus nie jest jakimś ckliwym katolickim niemęskim typem.

 

Jezus to wojownik, który zniszczy antychrysta tchnieniem swoich ust.

 

 

 

W ewangelii Mateusza jest napisane o czasach ostatecznych:

 

“Bo nastanie wtedy udręka tak wielka, jakiej od początku świata aż do dziś nie było i nie będzie. (22) I gdyby tych dni nie skrócono, nikt by nie ocalał, ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone. “

 

Miłosierdzie a zarazem mściwość Boga będzie pokazana dokładnie w momencie zrzucenia swego gniewu na ziemię. Gdyby nie interwencja Boga, to nikt by nie ocalał. Ma być takie zło, że jak przypomnimy sobie Hitlera, to wydaje się zasadnym oczekiwanie sądu na bezbożnych, na wszystkich, którzy będą sprzyjać i sprzyjają systemowi bestii. Bezbożnemu systemowi, który zaciera granice między tym, co jest święte a święte nie jest. Gdyby zapytać katolików gdzie są ludzie stojący po stronie Boga, a gdzie po stronie szatana to nie wiedzieliby.

 

 

 

Podsumowując miłosierdzie polega na współczuciu dla cierpiących i wyrozumiałości dla grzeszących. Bóg zna okoliczności, ale chce aby każdy się nawrócił. Bóg jest zazdrosny wobec zła. On nie chce abyście trafiali do obozu zła. On chce Was przy sobie. On nienawidzi zła.

 

Bóg jest święty, czyli bezgrzeszny i nie ma nic wspólnego z ciemnością. Dlatego ciemność musi być zniszczona światłem.

 

Czas łaski się kończy. Jeśli nie jesteś pewien, że jesteś zbawiony, możesz teraz przyjąć Chrystusa do swojego życia, modląc się:

 

„Panie Jezu, wierzę, że jesteś Synem Bożym. Dziękuję, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Przebacz mi moje grzechy i daj mi dar życia wiecznego. Zapraszam Cię do mojego życia i serca, abyś był moim Panem i Zbawicielem ”.

 

 

 

 

Zaktualizowane: 29 kwietnia 2019 - 12:20

11 komentarze

Dodaj komentarz
 1. W rozdziale 18 Księgi Ezechiela Pan Jezus zmienia zdanie na temat kary pokoleniowej.

  1. nie zmienia tylko zapowiada skutki łaski nawrółcenia:

   “Gdyby ten miał syna, który widział wszystkie grzechy popełniane przez swego ojca, a widząc [je] nie popełniłby nic podobnego, (15) nie ucztowałby na górach, nie wznosił swych oczu do bożków Domu Izraela, nie hańbiłby żony bliźniego swego, (16) nie uciskał nikogo, nie brał zastawu, nie popełnił grabieży, dawał swój chleb głodnemu, przyodziewał szatą nagiego, (17) wstrzymywałby swą rękę od nieprawości , nie uprawiał lichwy i [nie pobierał] procentu, pełnił moje prawo i postępował według moich przykazań, s ten nie umrze z winy swego ojca, na pewno będzie żył.”

   Oznacza to, że w Jezusie przekleństwa pokoleniowe giną, ale nie konsekwencje. Nawracasz się – przestajesz gzrzeszyć a wiec i kara znika za rodziców
   Gdyby było to Marcin tak jak to rozumiesz, to nie byłoby skutków kultu królowej niebios w |Polsce.

   1. My nie będziemy odpowiadać za grzechy naszych rodziców. Czyli od momentu jak Pan Jezus powiedział to Ezechielowi kara pokoleniowa nie istnieje. Każdy odpowiada za siebie.

    1. Jana 9
     “przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 2 Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice?» 3 Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże”

     Pan Jezus został zapytany kto zgrzeszył, że stał się niewidomym. Otóż Judejczycy znali dobrze w przeciweństwie do katolików Pisma i wiedzieli że są blogosławieństwa i przekleństwa.
     Ale w tym przypadku Pan Jezus powiedzial dlaczego tak się stało. To byl wyjątek:

     ” «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże”

     Aby…

     Dodatkowo sam Pan Jezus przeklął drzewo, które uschło. Przekleństwo jest przeciwieństwem błogosławieństwa.

  2. Kara pokoleniowa nie istnieje, jeżeli wierzysz i przestrzegasz prawa Pana,wtedy nie jesteś oddany pod przekleństwo, Jezus Cie uwalnia o ile jesteś nowonarodzony

 2. Bardzo dobrze napisane i wygląda na to że tak właśnie jest w sprawach w których Bóg musi dokonać sądu ,oceny oddzielenia zła od dobra

 3. To, że na sądzie ostatecznym nienawróceni zostaną ukarani, to rzecz oczywista. Zgadzam się z Marcinem, w ks. Ezechiela 18 następuje zmiana:Bóg przez proroka mówi(w.3) -umrze tylko ta osoba,która grzeszy! Tak wiec twierdzenie,że winy ojców spadają na dzieci a wraz z nimi kara Boska, jest nieprawdą. W psalmie 73 Asaf pisze,że złym ludziom często nawet dobrze się powodzi, a sprawiedliwym niekoniecznie. Kto chce dziś dowiedzieć się jaki jest Bóg i jak nas traktuje musi się przyglądać Jezusowi. Żydzi przez wieki nie znali Boga i mieli jego wykrzywiony obraz. Jezus mówi,że Ojciec jest w Nim a On jest w Ojcu, że Syn nic od siebie nie czyni tylko czyni tak jak widzi,że Ojciec czyni(Jan14). Odniosę się do 9-ego rozdz. Jana, gdzie admin pisze,że to wyjątek. Pismo tego nie potwierdza. Jezus polemizuje i ukazuje żydom ich niewłaściwe myślenie retrybucyjne. W ewangelii są opisane jeszcze dwa przykłady podane przez Jezusa,że to nie grzechy decydują o jakimś negatywnym wydarzeniu tylko przypadek: Łk13,1-5. Przez cały okres głoszenia ewangelii Jezus ani razu nie odmówił uzdrowienia ani uwolnienia żadnemu człowiekowi, który prosił o to. Jezus nie “pobłogosławił” nikogo chorobą, katastrofą ani innym nieszczęściem, wręcz przeciwnie. Często podkreślał fakt zniewolenia przez przeciwnika(szatana). Gdyby nieszczęścia te były karą od Boga, Jezus walczyłby z Ojcem! Łk9,54-55 świadczy o tym, jakiego mamy być duch według Jezusa.

  1. “Tak wiec twierdzenie,że winy ojców spadają na dzieci a wraz z nimi kara Boska, jest nieprawdą.”

   Jest prawda chocby z tego powodu, że złe nieBoże decyzje rodziców spadają na dzieci. Znam siostre w wierze, która placi za zadłuzanie matki, dodatkowo pomaga jej. Znam dzieci alkoholików, którzy mają i sklonności do alkoholu ale i ich zycie przez winy ojców jest gorsze.
   Oczywiscie, że nie zyjemy by byc bogaci, ale nie o takie blogosławieństwa chodzi.

   “9-ego rozdz. Jana, gdzie admin pisze,że to wyjątek. Pismo tego nie potwierdza. Jezus polemizuje i ukazuje żydom ich niewłaściwe myślenie retrybucyjne. ”

   Jednak jest wyraźnie napisane “aby”

   ” «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże”

   A nie ze niewłaściwie mysla.

   Dodatkowo Żydzi podczas wyboru przestepcy do uwolnienia powiedzieli decydujac się na ukrzyżowanie Jezusa “Jego krew na dzieci nasze”. I stało się, w roku 70ym świątynia została zniszczona a Żydzi byli maltretowani przez Rzym.
   Moze się nie rozumiemy, oczywiscie, że umrze osoba, ktora greszy, ale Ezechiel mówi o zbawieniu, a nie o przekleństwach pokoleniowych.
   Byłem kilka razy w Krotoszynie i ludzie wyli przy uwalnianiu od przekleństw pokoleniowych.

 4. To o czym piszesz to kwestia konsekwencji a nie kary od Boga.

  1. tj Prawo Boże w nim kilka tego płaszczyzn

   1. Skutki konsekwencje jak pisałem
   2. Kara.

   Jak wspomniałem byłem w krotoszynie jak ludzie mieli manifestacje demoniczne przy uwalnianiu od przekleństw pokoleniowych.
   Ty Romek mysl jak chcesz.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish