Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Biologiczny komputer, a oczekiwany antychryst.

Dochodzą nowe wątki w tropie nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji pod kątem apokaliptycznego obrazu bestii.

Zanim przejdę do szczegółów, przedstawię pewną ciekawą historię z USA.

Otóż pewien człowiek w Stanach pracujący jako specjalista od stwierdzania zgonów powiedział, że zwrócił się do niego czciciel Molocha.  Po kilku tygodniach spotkań i dziwnych rytuałów ujawnili, że czekają na to, co chrześcijanie nazywają Antychrystem. Ale mówili o tym, że AC faktycznie jest komputerem kwantowym, a nie człowiekiem. Dodam, że wątek ten był omawiany w roku 2013, kiedy ja prawdopodobnie jako pierwszy w polskim internecie pisałem o komputerze kwantowym jako bestii na przełomie ub. roku i 2019.

Już wtedy komputer był tak zaawansowany, że mógł naśladować osobowość, a nawet zdobywać świadomość samego siebie, myśleć o ludziach i rozwiązywać wszystkie problemy ludzkości (te, jak się wydaje, już istnieją). Mówił także o bliźniaczych molekułach … jak każdy atom w twoim ciele ma bliźnięta gdzieś we wszechświecie, a wszystko, co ci się przydarza, lub ją zmienia, może zmienić bliźniaczą cząsteczkę. Szalone nauki, których internauta z USA nie rozumiał.

Sądził on, że komputer kwantowy mógłby zostać wykorzystany do przechowywania osobistych informacji na temat świata (uważam, że powstała właśnie historia, że ​​w Stanach buduje się ogromne miejsce dla jednego z tych komputerów).

Po prostu nie mogę ominąć opisów poprzednich Antychrystów, którzy zawsze są złymi ludźmi lub Nephilim. A następnie opisy Mahdiego i Iza (Jezusa) będących dwoma osobami  w Koranie, które brzmią niesamowicie podobnie do biblijnego AC i fałszywego proroka. Zawsze uważałem, że AC będzie albo “obcą” istotą (upadłym aniołem albo Nephilim), albo człowiekiem pełnym ducha Apolla.

To był rok 2013 a więc dla technologii to kosmos.

 

Teraz jak nadmienił mi mój współpracownik, ludzie nie są gotowi na przyjęcie antychrysta z jakiejkolwiek religii, ponieważ te są skłócone. Co jednak może połączyć np islam z katolicyzmem czy protestantyzmem? Ekumenia, ale ta oparta na przywództwie jednej osoby jest mało możliwa, choć nie tak nierealna. Natomiast sztuczna inteligencja, połączenie komputera kwantowego z innymi technologiami spowoduje akceptacje obrazu bestii wszystkich religii. Taki demon, szatan w “osobie” komputera będzie łącznikiem dla wszystkich. Warto to wziąć pod uwagę.

Jest także opcja komputera, który będzie odgrywał siłę napędową ducha antychrysta w tych ostatnich dniach, ale to będą media społecznościowe. Komputerowe media społecznościowe będą punktem gromadzenia informacji, aby zgromadzić ludzi, aby podążali za duchem antychrysta, ponieważ biedni i religijni ludzie będą oceniani z pogardą, a w ostatnim dniu mrocznym duch wraz ze swoimi  naśladowcami będzie miał władzę do działania w pogardzie.

 

Teraz przejdźmy do rzeczy.

 

Znaczenie DNA.

DNA jest odpowiednikiem komputerowego IP.

Lucyferianie chcą zhakować ludzkie DNA. Jeśli masz kogoś DNA możesz zmapować ludzkie myśli, a więc ich programować.

 

 

Większość ludzi nie ma swoich oryginalnych przemyśleń, są zaprogramowani przez program kontroli umysłu i nie mogą zobaczyć co jest za ich pudelkiem. Nasz mozg jest biologicznym komputerem i działa jak zwykły komputer.

Wiele terminów do komputerów można użyć do ludzi.

Znając Dna można połączyć je z siecią.

Notabene chiński system przyznawania punktów za zachowanie powoduje wyeliminowanie i zepchnięcie na margines społeczny chrześcijan, gdyż działa to na zasadzie facebooka. Jeśli masz znajomych, których system nie toleruje, masz odejmowane punkty. Ja osobiście pokasowałem na fejsie znajomości z osobami, które żyją światem, a więc jest to przykład z autopsji w stronę przeciwną.

 

Ktoś może zapytać jak szatan połączy się z człowiekiem?

Przypomnijmy sobie jak to było z Marią:

 

Mateusza 1:20 BT „Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.””

 

 

Maria otrzymała jakkolwiek by nie było nasienie z Ducha Świętego.  Ważne są informacje. Podobnie jak CDROM zawiera informacje, to sama informacja, a nie CDROM, na którym nam zależy. Duch Święty wszczepił informację (potrzebującą pożywki, np. Kwasów nukleinowych / podwójnej helisy), ale była to informacja genetyczna o wielkim znaczeniu. Czy Duch Święty wszczepił organiczną tkankę lub tylko informację? Innymi słowy, czy Duch Święty stworzył z niczego organiczną tkankę i umieścił w niej informację (nasienie), czy może “pożyczył” trochę tkanki Marii, a następnie po prostu przestawił informacje – tak jak przepisał CDROM? Nie wiemy jak było, ale warto się nad tym zastanowić.

 

Z tym że możemy wykorzystać to jako  paradygmat. Szatan będzie musiał przekazać komuś swoją “informację”. Są różne sposoby, w jakie może się materializować poprzez okultystyczne rytuały. Wydaje się jednak, że gdyby Szatan znał swój własny kod, mógłby udostępnić ten kod, który z kolei mógłby zostać umieszczony w komputerze, podobnie jak Craig Venter i jego zespół, kiedy stworzyli syntetyczną biologię . Gdy był już w komputerze, mógł zostać zmanipulowany i taki. Tak czy inaczej, informacja zostanie przekazana osobie wybranego przez Szatana.

Przypominam także o tym, że sam CERN jest połączeniem nauki z okultyzmem:

 

 

 

System, podkreślam SYSTEM antychrysta już działa.

Owce Boże są posłuszne INFORMACJOM  Ducha Bożego i są poza tym światem już teraz, kiedy kozły są w systemie Szatana. Mało, który kościół może Wam to pokazać. Nie religia czyni człowieka wierzącym, ale oddzielenie od SYSTEMU.

Komputery biologiczne.

 

 

 

 

Komputery biologiczne używają układów cząsteczek biologicznie pochodnych – takich jak DNA i białka – do wykonywania obliczeniowych obliczeń obejmujących przechowywanie, pobieranie i przetwarzanie danych .

Rozwój biokomputerów stał się możliwy dzięki rozwojowi nowej nauki o nanobiotechnologii . Termin nanobiotechnologia można zdefiniować na wiele sposobów; w bardziej ogólnym sensie nanobiotechnologię można zdefiniować jako dowolny rodzaj technologii wykorzystującej zarówno nanoskalowe materiały (tj. materiały o charakterystycznych wymiarach 1-100 nanometrów ), jak i materiały biologiczne. Bardziej restrykcyjna definicja postrzega nanobiotechnologię bardziej szczegółowo jako projekt i inżynierię białek, które mogą następnie zostać połączone w większe, funkcjonalne struktury . Wdrożenie nanobiotechnologii, zdefiniowanej w tym węższym znaczeniu, zapewnia naukowcom umiejętność projektowania biomolekularnego systemu w taki sposób, aby oddziaływały na siebie w sposób, który może ostatecznie prowadzić do obliczeniowej funkcjonalności komputera .

Czym obecnie jest biologiczny komputer?

 

Obecnie istnieją biokomputery o różnych funkcjach, które obejmują operacje ” logiki binarnej” i obliczeń matematycznych. [5] Tom Knight z Laboratorium Sztucznej Inteligencji MIT jako pierwszy zaproponował schemat obliczeń biochemicznych, w którym stężenia białka są wykorzystywane jako sygnały binarne , które ostatecznie służą do wykonywania operacji logicznych.  Przy lub powyżej pewnego stężenia określonego produktu biochemicznego w biokomputerowej ścieżce chemicznej wskazuje sygnał o wartości 1 lub 0. Stężenie poniżej tego poziomu wskazuje drugi, pozostały sygnał. Używając tej metody jako analizy obliczeniowej, komputery biochemiczne mogą wykonywać operacje logiczne, w których odpowiednie wyjście binarne będzie występować tylko w określonych logicznych ograniczeniach w warunkach początkowych. Innymi słowy, odpowiednie wyjście binarne służy jako logicznie wyciągnięty wniosek z zestawu warunków początkowych, które służą jako przesłanki, z których można wyciągnąć logiczne wnioski. Oprócz tego rodzaju operacji logicznych wykazano również, że biokomputery wykazują inne możliwości funkcjonalne, takie jak obliczenia matematyczne. Jednym z takich przykładów jest WL Ditto, To tylko kilka ze znaczących zastosowań, które biokomputery już zaprojektowano do wykonywania, a możliwości biokomputerów stają się coraz bardziej wyrafinowane. Ze względu na dostępność i potencjalną efektywność ekonomiczną związaną z produkcją biomolekuł i biokomputerów – jak wspomniano powyżej – rozwój technologii biokomputerów jest popularnym, szybko rozwijającym się przedmiotem badań, które prawdopodobnie będą miały duży postęp w przyszłości.

W marcu 2013 r. Zespół bioinżynierów z Uniwersytetu Stanforda , kierowany przez Drew Endy , ogłosił, że stworzył biologiczny odpowiednik tranzystora , który nazwali ” transkryptorem “. Wynalazek był finałem trzech komponentów niezbędnych do zbudowania w pełni funkcjonalnego komputera: przechowywania danych , transmisji informacji i podstawowego systemu logicznego

https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_computing

 

To było 5 lat temu….

 

CO SIĘ STANIE, JEŚLI KOMPUTERY KWANTOWE BĘDĄ WYKORZYSTYWAĆ DYSKI TWARDE WYKONANE Z DNA?

 

“Fizycy mówią, że te urządzenia będą wystarczająco szybkie, by przerwać każdą metodę szyfrowania, z której korzystają obecnie banki. Ich sztuczna inteligencja będzie tak zaawansowana, że ​​można ją załadować w układzie okresowym i prawach mechaniki kwantowej, a do tej pory zaprojektować najbardziej efektywny ogniwo słoneczne. Wkrótce będą tu: pisanie w Nature na początku tego miesiąca, badacze Google powiedzieli, że przewidują pierwsze komercyjne komputery kwantowe w ciągu pięciu lat ( tekst z 2017 roku) , a firma chce zbudować i przetestować 49-kubit – to “kwantowy bit” – dość znaczny komputer Do końca tego roku. Niektórzy eksperci twierdzą, że komputer 50-kubitowy może przewyższyć konwencjonalny komputer.

Ale jest duży problem: ze swojej natury nie można zapisywać ani duplikować informacji na komputerze kwantowym. Cała ta moc obliczeniowa jest mało użyteczna, jeśli nie możesz wykonać kopii zapasowej swojej pracy. Państwo może konwertować dane kwantowych i umieścić go na tradycyjnym urządzeniu pamięci masowej, ale to wszystko przeliczone dane zajmuje dużo miejsca. Fizycy poszukują niezawodnych, super-kompaktowych dysków twardych wykonanych z nowych materiałów – w tym DNA.”

https://www.wired.com/2017/03/quantum-computers-used-hard-drives-made-dna/

 

Reasumując problemem do  prawidłowej pracy komputerów kwantowych jest pojemność dysków. Jak przeczytaliście ostatnie zdanie wyżej, fizycy uważają, że takie dyski mogłyby być wykonane z materiałów DNA. Po prostu brakuje im miejsca na przechowywanie danych.

Moja myśl jest następująca: skoro naukowcom brakuje dysków (miejsc zapisu) a mają to być dyski DNA, to proroctwo biblijne z 2 listu do Koryntian jest bardzo bliskie wypełnienia:

 

“„Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.””

 

Dlatego oczekiwanie przez świat protestantów na wejście antychrysta do świątyni w Jerozolimie może być totalnym zwiedzeniem.

Pan Jezus zmienił miejsca świątyń z budowli z kamienia  na ludzkie ciało:

 

“”Zburzcie tę świątynię, a w trzy dni ją odbuduję”

 

Czy Paweł mógł mówić o świątyni z kamienia wykonanej? Absolutnie nie.

Szatan chce zasiąść w świątyni Ducha Świętego jaką jest ludzkie ciało, o które tak na marginesie nie dbają chrześcijanie profanując je jedzeniem nieczystego wieprza. To jest wprowadzanie do świątyni rzeczy nieczystej.

 

Tak więc szukanie newsów o budowie Trzeciej świątyni może być totalną dezinformacją.

Szatan po części już jest w ludzkich umysłach, ponieważ ludzie żyją TYM ŚWIATEM.
______________

 

 

Jeśli blog ten pomaga Ci w rozumieniu świata, to jeśli możesz mnie wesprzeć podaję nr konta:

 

Nazwa odbiorcy: Piotr

Tytuł: Bezinteresowna DAROWIZNA  dla właściciela strony detektywprawdy.pl

Nest bank

71 1870 1045 2078 1028 6259 0001

 

 

 

PAYPAL
 

 

 

 

 

 

 

Updated: 27 lutego 2019 — 13:00

6 komentarzy

Add a Comment
 1. hmmm… może być, że szatan przy pomocy jakiś narzędzi kontroli umysłu opanuje nasze ciała jako Świątynie.
  I dlatego pamiętajmy Mt. 24.26 Jeśli więc wam powiedzą: “Oto jest na pustyni”, nie chodźcie tam!
  Mamy zakaz chodzenia na takie spotkania tłumów z “mesjaszem” nawet z ciekawości. Bo możemy wrócić z szatanem w duszy, a tego nie chcemy.
  Ciekawe czasy nadchodzą. Z Bogiem!

  1. Dobrze skomentowane! Zgadzam się…

 2. Jak tam drgnely cos filmy moje czy nic narazie ? Chwala Bogu https://www.youtube.com/watch?v=Ts0g3K9LZns

 3. Aha dziekuje moze cos sie uda pozdrawiam z Bogiem dzis u mnie widac zorze polarna. Bog jest Wielki !! 🙂

 4. Jest duze prawdobodobienstwo ze upadle anioly wroca jako obca cywilizacja lecz jest jeszcze wieksza szansa, ze wroca jako sztuczna inteligencja. Po potopie Bog im zabral mozliwisc materialuzowania sie wiec teraz przychodza w postaci duchowej lub “energetyczno-elektrycznej” (Łukasza 10.18) Sam jako nawrocony okultysta potwierdzam ze sa energia(pradem/blyskawica) Wiec jak juz bedzie mocno rozwinieta sztuczna inteligecja beda sie pod nia podsxywac. Beda mogli w nia wejsc (przewodami) (opetac ja, zawladnac) Bedzie to wygladac tak: Czlowiek dojdzie do wniosku ze sam nie potrafi prowadzic zycia na tej planecie poniewaz doprowadza ziemie i siebie do destrukcji (oczywiscie robimy tak bo jestesmy prowadzeni przez sznurki i pacholki diabla) I pojawi sie madra “sztuczna inteligecja” i powie idzcie za mna mnie sluchajcie, ja zaprowadze pokoj i dam wam dostatek …Przyjmijcie moj znak na czolo i moja religie. Tu jest filmik o tym, ze to juz sie dzieje …Powstaje nowa religia z nowym BOGIEM….BOGIEM CYFROWYM …NIEOMYLNA SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ….
  https://m.youtube.com/watch?v=OhHqHeiD7mQ&feature=youtu.be

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme