Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dzień Islamu w kościele Rzymskim, czyli powrót córki do rozpustnicy.

Ażeby móc rzetelnie ocenić dni Islamu w Polsce warto odwołać się do historii Polski za czasów Sobieskiego

 

Jak to było z pogromem islamu pod Wiedniem?

Cesarz rzymsko-niemiecki (austriacki) – pupilek papieży Leopold I Habsburg zwrócił się do króla Polski Jana III Sobieskiego z błaganiem o pomoc w walce z najazdem tureckim,  z którym siły Habsburgów i Rzeszy Niemieckiej nie mogły same sobie poradzić.  Armia polska pospieszyła na pomoc.

Jan III Sobieski w grobie się przewraca słysząc o dniach Islamu w kościele katolickim. Pod jego dowództwem 12 września 1683 pod Wiedniem zaginęło 15 tysięcy Turków a tylko 3000 chrześcijan.

Sam Sobieski zwany był przez Turków Lwem Lechistanu.

Sobieski byl bardzo wykształconym człowiekiem i to nie przez jezuitów. W wieku ok 50 lat podjął się nauki bodajże 4 języka. Sam osobiście przesłuchiwał Turków.

 

Niestety, ale oddanie Polski rzekomej Marii skutkowało upadkiem potęgi Lechistanu, a 1945 wygrana wojna z Niemcami stała się przegraną.

Niestety, ale mało który  Polski  historyk sławiący dokonania Sobieskiego dla obrony chrześcijaństwa przed Turkami wspomina, że zakończył on panowanie zawieszając stosunki dyplomatyczne z Rzymem i oblegając wojskami królewskimi siedzibę nuncjatury; zaś w roku w którym skazano Łyszczyńskiego za ateizm, marszałek sejmu Matczyński wołał z trybuny, by wydalić z Polski biskupów, omal nie rozsiekał też w czasie posiedzenia jednego z hierarchów.

Ów Łyszczyński był niewinna ofiara jezuityzmu.

 

” Łyszczyński, jeśli był ateistą, to traktował to w kategoriach czysto prywatnych; nigdy nie przyznawał się do ateizmu, przed aresztowaniem uczęszczał do kościoła i korzystał z sakramentów, po aresztowaniu zaprzeczał swojemu ateizmowi, nie zaprzeczał jedynie, że kilkanaście lat wcześniej napisał (do szuflady) tekst w którym zebrał argumenty przeciwko istnieniu Boga, lecz był to jedynie fragment komentarza jezuickiego do ówczesnego dzieła kalwińskiego, które jezuici traktowali jako ateistyczne — było to całkowicie zgodne z jezuicką metodą pracy, wszak jezuici byli najbardziej wojującym retorycznie wynalazkiem w dziejach kościoła, który poznawał wszelkie słabości swego kościoła i wiary, by wszelkimi sposobami móc odpierać ataki ówczesnych polemistów; dlatego właśnie szkoły jezuickie wypuszczały dwa typy absolwentów: cynicznych i wprawnych obrońców kościoła oraz największych wolnomyśliciel Oświecenia (m.in. Voltaire); Łyszczyński przez cały proces twierdził, że była to rozprawka tego właśnie rodzaju, która wywodziła tezy ateistyczne z kalwińskiego sposobu rozumowania; Łyszczyński domagał się, by zamknięto go w klasztorze to dowiedzie swoich racji pisząc dalszy ciąg owego dzieła — obalając te argumenty z pozycji katolickich. Największy paradoks procesu polegał na tym, że była to — de facto — pierwsza poważna promocja pism ateistycznych w Europie nowożytnej.”

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9819

 

 

Wbrew bowiem temu, co pisze dziś mitologia historyczna o tzw. wiktorii wiedeńskiej z 1683, była to wiktoria Rzymu, jezuitów i Austrii. Była ona jednocześnie porażką Francji i Węgier. Po odsieczy wiedeńskiej Polskę czekały już tylko same upokorzenia międzynarodowe.

 

 

Wspierana przez papiestwo katolicka Austria z każdą nową dekadą rosła w siłę i postanowiła zniszczyć chrześcijańską Polskę, w czym pomagała jej Stolica Apostolska – wszyscy kolejni papieże. To katolicka Austria zainicjowała I rozbiór Polski, a więc 89 lat od wiktorii wiedeńskiej, kiedy to uratowaliśmy przy życiu to watykańskie państwo Habsburgów.

Sama Marysieńka resztę życia spędziła w…Watykanie.

 

To Watykan stworzył Islam, a teraz się z nim łączy.

 

 

Jak to było z początkiem islamu?

Adb al-Muttalib pochodzący z rodu Ismaela otrzymał wizje mówiące mu, gdzie znaleźć studnię i jej skarb. Stał się bohaterem Mekki, a jego przeznaczeniem było stać się dziadkiem Mahometa .

Przed tym czasem Augustyn stał się biskupem Afryki Północnej i skutecznie przyciągał Arabów do katolicyzmu, w tym całych plemion. Wśród tych arabskich nawróconych na katolicyzm rozwinęła się koncepcja poszukiwania arabskiego proroka.

Ojciec Muhammada zmarł z powodu choroby, a synowie urodzeni w wielkich arabskich rodzinach w miejscach takich jak Mekka zostali wysłani na pustynię, aby spędzić trochę dzieciństwa z plemionami Beduinów w celu szkolenia i uniknięcia plag w miastach.

 

Po śmierci matki i dziadka Muhammad był ze swoim wujkiem, gdy mnich katolicki dowiedział się o jego tożsamości i powiedział:

“Zabierzcie syna swego brata z powrotem do jego kraju i strzeżcie go przed Żydami, bo przez Boga , jeśli zobaczą go i poznają o nim to, co wiem, to skonstruują zło przeciwko niemu.” Wielkie rzeczy czekają na syna brata Twego.”

“Rzymsko-katolicki mnich rozpalił ogień dla przyszłych żydowskich prześladowań z rąk zwolenników Mahometa.

 

Watykan desperacko pragnął Jerozolimy z powodu jej religijnego znaczenia, ale jego działania zostały zablokowane przez Żydów.

Innym problemem byli prawdziwi Chrystusowcy  w Afryce Północnej, którzy głosili ewangelię. Rzymski katolicyzm urósł w siłę, ale nie tolerował sprzeciwu. W jakiś sposób Watykan musiał stworzyć broń, aby wyeliminować zarówno Żydów, jak i prawdziwych chrześcijan, którzy odmówili przyjęcia rzymskiego katolicyzmu. Patrząc w Afryce Północnej, widzieli tłumy Arabów jako źródło siły roboczej, aby wykonywać brudną robotę.

Niektórzy Arabowie stali się rzymskimi katolikami i mogli być wykorzystywani do przekazywania informacji przywódcom w Rzymie. Inni zostali wykorzystani w podziemnej sieci szpiegowskiej, aby zrealizować rzymski plan kontrolowania wielkich rzesz Arabów, którzy odrzucili katolicyzm.

Tak więc Watykan przez ten podział tak czy owak kontrolował Arabów.

Kiedy na scenie pojawił się “Święty Augustyn”, wiedział, co się dzieje. Jego klasztory służyły jako podstawy do poszukiwania i niszczenia rękopisów biblijnych posiadanych przez prawdziwych Chrystusowców.

Watykan chciał stworzyć mesjasza dla Arabów, kogoś, kogo mogliby wskrzesić jako wielkiego przywódcę, człowieka z charyzmą, którego mogliby szkolić, i ostatecznie zjednoczyć wszystkich niekatolickich Arabów za nim, tworząc potężną armię, która ostatecznie zdobędzie Jerozolimę dla papieża.

 

W briefingu watykańskim kardynał Bea opowiedział nam tę historię:

Bogata arabska dama, wierna naśladowczyni papieża, odegrała olbrzymi udział w tym dramacie. Była wdową o imieniu Khadijah. Oddała swoje bogactwo do kościoła i przeszła na emeryturę do klasztoru, ale otrzymała zadanie.

Miała znaleźć błyskotliwego młodzieńca, którego Watykan mógłby użyć, by stworzyć nową religię i stać się mesjaszem dla dzieci Ismaela .

Khadijah miał kuzyna o imieniu Waraquah, który był także bardzo wiernym rzymskim katolikiem, a Watykan postawił go w krytycznej roli doradcy Mahometa. Miał ogromny wpływ na Mahometa.

Nauczyciele zostali wysłani do młodego Mahometa i odbył intensywny trening. Mahomet studiował dzieła św. Augustyna, które przygotowały go do “wielkiego powołania”. Watykan miał katolickich Arabów w całej Afryce Północnej, szerząc historię wielkiego, który miał powstać wśród ludzi i być wybranym Bogiem.

Podczas gdy Mahomet był przygotowywany, powiedziano mu, że jego wrogami byli Żydzi i że jedynymi prawdziwymi chrześcijanami byli katolicy. Nauczano go, że inni nazywający siebie chrześcijanami byli w rzeczywistości złymi oszustami i powinni zostać zniszczeni. Wielu muzułmanów w to wierzy.

Mahomet zaczął otrzymywać “boskie objawienia”, a jego pomocny kuzyn, katolicki kuzyn Waraquah, pomagał je interpretować. Z tego wyszedł Koran. W piątym roku misji Muhammada prześladowania napłynęły na jego zwolenników, ponieważ odmówili oddawania czci bożkom w Kaaba.

Muhammad polecił niektórym z nich uciekać do Abisynii, gdzie Negus , król rzymskokatolicki, przyjął ich, ponieważ poglądy Mahometa na temat Dziewicy Maryi były tak bliskie doktrynie rzymskokatolickiej. Ci muzułmanie otrzymali ochronę od królów katolickich z powodu objawień Mahometa.

Mahomet później podbił Mekkę, a Kaaba została oczyszczona z bożków.

Historia dowodzi, że zanim powstał islam, Sabeanie w Arabii czcili boga księżyca, który był żonaty z bogiem słońcem. Urodziły trzy boginie, które w świecie arabskim były czczone jako ” Córki Allaha “. Idol wydobyty w Hazor w Palestynie w latach pięćdziesiątych pokazuje Allaha siedzącego na tronie z sierpem na piersi.

Mahomet twierdził, że ma wizję od Allaha i powiedziano mu:

“Ty jesteś posłańcem Boga “.

Rozpoczął on swoją karierę proroka i otrzymał wiele wiadomości. Do czasu śmierci Mahometa wybuchła religia islamu. Koczownicze plemiona arabskie łączyły siły w imię Allaha i jego proroka, Mahometa .

Niektóre z pism Mahometa zostały umieszczone w Koranie, inne nigdy nie zostały opublikowane. Są teraz w rękach wysokiej rangi świętych mężów (ajatollahów) w wierze islamskiej.

Kiedy kard. Bea przekazał nam tę informację w Watykanie, powiedział:

“Pisma te są strzeżone, ponieważ zawierają informacje, które łączą Watykan z tworzeniem islamu “.

 

Tak więc jakby nie było, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

Islam, Świadkowie Jehowy, pseudo protestantyzm to córki Nierządnicy Watykańskiej i dlatego nie powinno nas wcale dziwić, że Kościół Rzymu organizuje Dzień Islamu.

Tutaj jednak problemem nie jest kontrowersja związana z tymi dniami, ale fakt, iż z tym Rzymem maja romans denominacje postrzegane jako wolne od Rzymu: baptyści, Zieloni itp. Nie mają oni nic wspólnego z Bogiem. Oczywiście jakaś część ludzi w tych córkach Rzymu faktycznie jest oddana Bogu, ale niebawem będą oni musieli dołączyć do nas i stanąć po stronie przeciwnej, tej garstki nie wchodzącej w ekumenię z kościołem szatana.

 

Kościół katolicki jest siedliskiem zła i to przez niego straciliśmy na potędze jako Lechici, ale zyskaliśmy członkostwo w Królestwie Niebieskim za co Chwała panu Jezusowi.

 

Zaktualizowane: 15 stycznia 2019 - 12:49

7 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Ostatnie zdanie jes idealnym podsumowaniem historii Polski. Dziękuję za artykuł.

 2. Warto przypomnieć, że Bóg chrześcijan i Bóg muzułmanów to nie ten sam Bóg!
  * * *
  Bóg chrześcijan ma Syna, przez którego można dostąpić zbawienia…

 3. Piotrze, że tak zapytam….skąd te wszystkie informacje?
  Nic nie rozumiem…a co z wyprawami krzyżowymi skoro to Rzym stworzył Islam?
  Robię się coraz głupsza ?.

  1. jak w tekście o Jezuitach i Sobieskiem było napisane, jezuici wypuszczają zarówno fanatycznych katolikow jak i piewców ateizmu. Tzw dialektyka heglowska, która sprawdza się we wszystkim. Prawica-lewica a oboma grupami sterują ci sami ludzie. Kościół-islam. KRK- protestantyzm itd itd.
   Autor? A. Rivra. były jezuita

 4. Że te powiązania są aż takie, to nie wiedziałam… ?
  Dzięki za artykuł!

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish