Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Katolicka eucharystia jest symbolem kanibalizmu.

Nad takimi tekstami schodzi niestety..

 

 

Eucharystia jest podstawową nauką katolicyzmu i jej głównym biblijnym wsparciem jest Jan 6 : 53, które prawidłowo brzmi tak:

 

“A Jezus im powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie zjecie cielesnej natury Syna Człowieka i nie wypijecie jego przelanej krwi nie macie w sobie życia.”

 

Jezus jak prawodawca NIGDY nie mógł namawiać do picia wina jako faktycznej krwi, ponieważ zaprzeczyłby własnemu Prawu:

 

 

“Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew, będzie wykluczony spośród swego ludu. ” Kpl 7.27

 

 

Musiałby pogwałcić Prawo lewickie.

Teraz rozumiem bardziej sens stworzenia przez Watykan sekty SJ. To ich konik, a więc każdy kto nie chce jeść krwi np w kaszance jest sekciarzem. Bardzo sprytny manewr.

 

W Kapłańskiej 17 również mamy ten zakaz, ale kościół rzymski uważa to za judaizm tak jak świętowanie szabatu. Zreszta razem ze SWOIMI  pastorami sprzedawczykami.

 

 

Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu. 

 

Prawo to dotyczyło także przybyszów i nigdy się nie zmieniło, gdyż we krwi jest dusza:

 

” Jeżeli kto z Izraelitów albo z przybyszów, którzy się osiedlili między wami, upoluje zwierzynę jadalną, zwierzę lub ptaka, wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. (14) Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego – dlatego dałem nakaz synom Izraela: nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony. (15) Każdy tubylec lub przybysz, który by jadł mięso zwierzęcia padłego lub rozszarpanego, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Potem odzyska czystość. (16) Jeżeli nie wypierze ubrania i nie wykąpie ciała, zaciągnie winę. “

 

Dusza nie wyszła z krwi wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa!

 

 

Ponieważ w Ewangelii Jana 7: 1 Żydzi starali się  zabić Jezusa , więc jaki jest lepszy sposób na postawienie kary śmierci wobec Jezusa?

Oczywiście przez użycie jego własnych słów przeciwko niemu. Było to widoczne w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus upominał znawców prawa. dzisiaj byśmy rzekli religijnych prawników.  łe….

Użyli swoich umiejętności werbalnych, aby uwięzić go i czekali na te słowa Jezusa, które by go potępiły.

 

To, co Jezus powiedział, ze świadkami obecnymi, w Ewangelii Jana 6:53 byłoby wystarczające, aby udowodnić mu bluźnienie i uczynić godnego śmierci.

 

“A Jezus im powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie zjecie cielesnej natury Syna Człowieka i nie wypijecie jego przelanej krwi nie macie w sobie życia.”

 

 

Ponadto w Jana 10:33

 

 Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.

 

Podstawą prawną było:

(nie będziesz miał innych bogów przede mną, Wyjścia 21: 3); a ponieważ ty, będąc człowiekiem, oddajesz się Bogu. W tym wersecie Żydzi oskarżają Jezusa o bluźnierstwo, ale nie spoglądają na Prawo ci uczeni w Piśmie i  faryzeusze to co zostało powiedziane w Jana  6, 53, co Rzym czyni sobie podstawą do jedzenia Jezusa.  Czemu? Z powodu Jana 6:63:

 

” Duch jest ożywiający, ciało wewnętrzne nic nie pomaga; słowa, które ja wam mówię, są Duchem i są życiem”

 

Ciało nic nie pomaga! Jana 6:63 obala katolickie spojrzenie na Jana 6.53. mam nadzieje, że rozumiecie to co napisałem.

Ponadto w kilku tłumaczeniach owo Jana 6.53 np w Śląskim TB brzmi jak napisałem:

 

A Jezus im powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie zjecie cielesnej natury Syna Człowieka i nie wypijecie jego przelanej krwi nie macie w sobie życia.

 

 

Przeciętny katolik więc zapyta: to co Jezus miał na myśli aby jeść jego ciało? Tłumaczy to tenże sam Jan 6:

 

“Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy: na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją.”

 

Pokarmem tym jest Słowo Boże – Biblia. Nie nauki papieża, który miesza islam z chrześcijaństwem, który kryje pedofilów, który jest Jezuitą, ale BIBLII.

 

Katolicy pożerają Chrystusa – jako symbol prawdziwych rytuałów satanistycznych. Oni jedzą mięso i krew i jeszcze w to wierzą. Co za kanibalizm i łatwowierność wobec systemu religijnego i to jeszcze czynione przez ludzi bardzo wykształconych.

 

 

Oto jeszcze jedno wyjaśnienie bardziej szczegółowe, które znalazłem w internecie:

 

——————–

 

W Ewangelii Jana 1: 1 jest napisane:

“Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a  Słowo było Bogiem “.

Także w Jana 1:14   “A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (i ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę Jednorodzonego Ojca) pełne łaski i prawdy”.

 

Widzicie, Jezus Chrystus mówi nam, że musimy być napełnieni Słowem Bożym. Nie jakieś zaklęcia i czary promujące mentalny kanibalizm w kościele katolickim (z całym szacunkiem).

 

Jezus jest  prawdziwą manną (6: 27-34)

Jezus jest  Chlebem Życia (6: 35-51)

 

 

W wersetach 27-29 Jezus ustanawia dwie rzeczy dotyczące zbawienia:

 • Syn Człowieczy (tytuł, którego Jezus używa w odniesieniu do siebie) da ci jedzenie, które będzie cię wspierać nie tylko przez kilka godzin, ale także w życiu przyszłym (życie wieczne). To chleb dający życie po śmierci.
 • Nie możemy zapracować na życie wieczne, otrzymujemy je wierząc w Jezusa.

Następnie obraca dyskusję o mannie z nieba, aby skupić się na życiu wiecznym, które im oferuje:

 

“… to mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba, bo chlebem Bożym jest Ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu”. (Jan 6: 32b-33)

Słuchacze Jezusa odpowiadają: “Panie, od tej chwili daj nam ten chleb” (6:34), podobny do odpowiedzi kobiety ze Studni w Samarii: “Proszę, daj mi tę wodę, abym nie był spragniona i musiała tu przychodzić, aby czerpać wodę “(Jan 4:15).

 

Czy Samarytanka jadła wówczas Jezusa? Nie. Ona Go poznała. Jego absolutne piękno duchowe, miłość. Może nakręcę o tym filmik. Szkoda, że doba ma 24h tylko :-).

 

2. Jezus, Chleb Życia (6: 35-51)

 

Teraz Jezus rozpoczyna pierwszy z siedmiu fragmentów “JA JESTEM” w Jana (6:35, 8:12, 10: 9, 10:11, 11:25, 14: 6, 15: 1). “Jestem” jest oczywiście odsłoniętym odniesieniem do imienia, przez które Bóg objawił się Mojżeszowi jako Jahwe – “JAM JEST KTÓRY JESTEM” (Wyjścia 3:14).

” 35 Wtedy Jezus powiedział:” Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. 36 Ale jak już mówiłem, widzieliście mnie i jeszcze zrobić nie wierzcie … “(Jan 6: 35-36)

 

Bywają takie sekty arianie, SJ, które odrzucają Jezusa jako Boga, ale przy głębszym poznaniu Pisma nie da się inaczej tego rozumieć. Popatrzcie te siódemki, Ja jestem , manna jak u Izraelitów od Boga..

Jezus jest Bogiem.

 

W jaki sposób Jezus jest jak chleb? Jego naśladowcy nigdy nie będą głodni ani nie będą spragnieni. Oczywiście mówi tu duchowo, nie fizycznie, zgodnie z tradycją Izajasza 49:10 i 55: 1-2. Jezus używał podobnego języka z kobietą przy studni w Samarii:

“Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie spragniony, ale ktokolwiek pije wodę, którą mu daję, nigdy nie będzie pragnął. Rzeczywiście, woda, którą mu dam, stanie się w nim źródłem wody wypływającej do życia wiecznego”. (Jan 4: 13-14)

 

 

W Ew. Jana 6: 35-51 Jezus naucza, że:

 • Wiara w Niego prowadzi teraz do posiadania życia wiecznego! (6:47)
 • Jezus jest Chlebem Życia, który, używając analogii manny, zstąpił z nieba. (6:51)
 • Chleb Życia przynosi życie wieczne tym, którzy je spożywają. (6: 50-51a)

Co zatem oznacza metaforyczny język “jedzący” “Chleb życia”? Umieśćmy wersety 47 i 51a obok siebie i wyraźnie zauważycie:

 

 

werset 47 Ten, który wierzy ma życie wieczne
werset 51a Jeśli ktoś spożywa ten (żyjący) chleb będzie żył wiecznie

 

Jest całkiem jasne, że “wiara w Jezusa” odpowiada “jedzeniu Chleba życia”, ponieważ są one używane jako równoległe stwierdzenia w tym samym kontekście i z tym samym rezultatem – życie wieczne.

Gdybym nadal był katolikiem pewnie trudna byłaby to dla mowa. Ale teraz wiem, że Jezus daje mi życie po tym kiedy umrę. My wszyscy umrzemy, ale nie wszyscy będziemy żyć wiecznie.

 

Temat ten splata się w tym dyskursie i mówi się o nim  pierwszy raz w całym fragmencie (6: 39-40, 47, 57, 63 itd.).

Święty katolicki  Augustyn ujął to w ten sposób: “Wierzyć w Niego, to jeść chleb żywy, a ten, kto wierzy, je, jest nasycony niewidzialnością”

 

 

 

Ciało ofiarowane za życie świata (6: 51b).

 

Jezus przechodzi teraz od analogii Chleba Życia do nowej analogii: ofiary Jego ciała na krzyżu. Oto wiersz przejściowy:

 

“Ten chleb jest moim ciałem, które oddam za życie świata”. (Jan 6: 51b)

 

Widzieliśmy te słowa wcześniej w rozdziałach 1 i 4, ale nie w taki sposób:

 

“ciało” sarx “ciało, ciało fizyczne”. 2
“daj, biorąc pod uwagę” didōmi “poświęcić się w jakimś celu lub spowodować, zrezygnować, poświęcić.” 3
“dla” Huper “w imieniu, dla dobra kogoś lub czegoś”. 4

 

Celem daru Jezusa jego ciała jest «duszą świata», to jest życie wieczne, tematem Jezus trzyma wraca w tym fragmencie. Porównaj teraz ten werset w Ewangelii Jana ze słowami:

Łukasz

 

 

Łk 22, 19b Potem wziął chleb , odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i dał im, mówiąc: To jest moje ciało ( sōma ) dany dla ty…
Jan 6: 51b Ten chleb jest moje ciało
sarx )
które dam dla życie świata.

 

 

Jest dla mnie całkiem jasne, że Jezus ma na myśli tę samą myśl, mimo że te słowa były podawane w różnym czasie. Nauczanie Jezusa o Chlebie Życia służy jako rodzaj równoległego nauczania dla instytucji i firmy jaka jest kościół rzymski.

 

 

3. Uczestnictwo w Synu Człowieczym (6: 52-59)

 

Metafora Jezusa przesunęła się teraz z jedzenia chleba na jedzenie mięsa. Każdy rozsądny człowiek jak i wyznawcy Tory, judaiści reagują z obrzydzeniem na kanibalistyczne postrzeganie chleba życia:

 

” 52 tedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: Jakże Ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? (53) Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. (54) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (55) Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. (56) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim. (57) Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. (58) Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali; kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. (59) To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. . “(Jan 6: 52-59)

 

 

Słuchacze dosłownie biorą jego słowa i są głęboko urażeni, o czym niewątpliwie wiedział Jezus. Wydaje się jednak, że Jezus celowo rozciąga wypowiedź  jeszcze dalej, tak, że jeśli ma być wzięty dosłownie, staje się jeszcze bardziej obraźliwy.  Chociaż niektórzy wierzą, że mówi on dosłownie o swoim ciele i krwi w Eucharystii, widzę to jako przykład użycia przez Jezusa hiperboli, aby jego punkt był mocny i niezapomniany (Mt 5: 29-30, 19:24; 6: 41-42, 14:26, 1 Koryntian 9:27).

Wszyscy uczymy się w szkole o środkach stylistycznych, ale tutaj uczyniono  z tego wiarę w rzeczywiste jedzenie ciała Jezusa. Tak jakby Janek podczas eucharystii jadł stopę Jezusa, a stojąca obok niego Maria wątrobę… Absurd i koszmar. Totalne zwiedzenie.

 

Argumenty za literalnym rozumieniem Eucharystii

 

 

Zbadajmy argumenty przemawiające za dosłownym zastosowaniem tego fragmentu o eucharystycznym ciele Jezusa. Dziewiętnastowieczny niemiecki teolog katolicki, Joseph Pohle, mówi:

“Nic nie przeszkadza w interpretacji pierwszej części (6: 26-48) metaforycznie i zrozumieniem przez” chleb z nieba “samego Chrystusa jako przedmiotu wiary, który ma być przyjęty w sensie figuratywnym jako pokarm duchowy przez usta wiary. Takie symboliczne wyjaśnienie drugiej części dyskursu (6: 52-72) jest jednak nie tylko niezwykłe, ale absolutnie niemożliwe. ”

Argument Pohle’a o niemożności, potwierdzony przez katolickiego uczonego Nowego Testamentu, Raymonda E. Browna, , jest taki, że metafora “jedzenia wrogów” używana jest metaforą jedzenia (Psalm 14: 4; 27: 2; 53: 4: Zachariasza 9: 9) i picie krwi było zakazane przez prawo Boże (Rdz 9: 4, Księga Kapłańska 3:17, Powtórzonego Prawa 12:23, Dz  ), dlatego jego słowa nie mogą mieć korzystnego znaczenia, chyba że odnoszą się do Eucharystii. Jest jednak dla mnie jasne, że nie musimy odejść tak daleko, jak Stary Testament od metafory, tylko kilka wersetów z powrotem, gdy mówi o zjedzeniu Chleba Życia (6: 50-51a). Jest to kontynuacja i intensyfikacja tej samej metafory.

Z drugiej strony, Jezus wyraźnie oznaczał, że część dyskursu poprzedzającego to, co zostało przyjęte, figuruje w Chlebie Życia. Przejęcie jednej części dyskursu w przenośni i dosłownie byłoby bardzo dziwne, zwłaszcza, że ​​Jezus podsumowuje to w wersecie 58, odwołując się do poprzednich słów o Chlebie Życia:

 

“To jest chleb, który zstąpił z nieba, a wasi przodkowie jedli mannę i umarli, ale ten, kto żywi się tym chlebem, będzie żył wiecznie”. (6:58)

Co Jezus myśli o spożywaniu Jego Ciała, Piciu Jego Krwi?

Jeśli to jest język figuratywny, jak sądzę, to co mówi Jezus? Przestrzegajcie w 6: 53-59 konsekwencji zjedzenia mięsa Jezusa i wypicia jego krwi. Spójrzmy na te jeden po drugim:

 

 

Odniesienie Skutek Podobne powiedzonka w innym miejscu
6:53 Mieć życie w sobie Konsekwencją wiary jest posiadanie życia w Jego imieniu, zgodnie z Ew. Jana 20:31. W 1 Liście Jana 5: 10-12 życie ma związek z wiarą w Syna Bożego.
6: 54a Ma życie wieczne Życie wieczne jest konsekwencją wiary w Jana 6: 40a, a także w Jana 3: 15-16; 3:36; 5:24; 1 Tymoteusza 1:16; 1 Jana 5:13; itp.
6: 54b Zmartwychwstanie ostatniego dnia Zmartwychwstanie w ostatnim dniu jest konsekwencją wiary według Jana 6: 40b. Jezus łączy także wiarę w Niego ze zmartwychwstaniem i życiem wiecznym w wychowaniu Łazarza (Jan 11: 25-26)
6:56 Pozostaje lub trwa w Jezusie Jest to także konsekwencją wiary w słowa Jezusa według Ew. Jana 15: 7. Jego słowo pozostające w nas lub przebywające w nas jest związane z życiem wiecznym (1 Jana 2: 23-25), będąc prawdziwymi uczniami (Jan 8: 31-32) i przynosząc owoce (J 15: 5).
6:57 Żyj przeze mnie Konsekwencją wiary w przejście “Jestem zmartwychwstaniem i życiem”, Jana 11: 25-26
6:58 Żyć wiecznie “Żyć wiecznie” jest konsekwencją jedzenia “żywego chleba” w Ewangelii Jana 6: 51b powyżej. Jest to inny sposób powiedzenia, że ​​”ma życie wieczne” (zob. 6,54a powyżej). W Ewangelii Jana 11:26 Jezus łączy wiarę w Niego z wieczną śmiercią.

 

 

Jest całkiem jasne, że konsekwencje oddania swojej wiary Jezusowi – wierze w Jezusa – są takie same, jak “spożywanie Jego Ciała i picie Jego Krwi”. Jest to silna, wręcz ekstremalna metafora wiary. Jak ujął to FF Bruce: “Wierzyć w Chrystusa, to nie tylko uwiarygodnienie tego, co mówi, lecz także zjednoczenie się z nim przez wiarę, uczestniczenie w jego życiu”.

 

4. Reakcje na nauczanie (6: 60-71)

 

Metafora była tak żywa, tak ekstremalna, że ​​wywołała wrzawę. Wielu “uczniów” odeszło i już nie poszło za Jezusem. Oto przykład tajemnic Królestwa podanych w przypowieściach, aby objawić prawdę prawdziwym uczniom i ukryć ją przed tymi, którzy podążają za tłumami (Mk 4,11-12).

W tym fragmencie także Piotr głosił wiarę Dwunastu: “Panie, do kogo pójdziemy, macie słowa życia wiecznego, wierzymy i wiemy, że jesteście Świętymi Boga” (Jan 6:68). -69). Uderzające jest dla mnie, że ta dezaprobata wielu uczniów jest ilustracją nauczania Jezusa o wierze:

 

“Do Żydów, którzy mu uwierzyli, Jezus powiedział:” Jeśli będziecie trzymać się mego nauczania, wy naprawdę jesteście moimi uczniami, wtedy poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli “(Jan 8: 31-32). )

 

 

W życiu są pewne “twarde słowa”, które powodują, że słabe serce może puścić. Są tacy, którzy wyrażają zgodę na słowa Jezusa, ale gdy dochodzi do kryzysu wiary, ci, którzy nadal żywią się Jezusem, którzy nadal wierzą, którzy w nim trwają, są Jego prawdziwymi uczniami; pozostali odchodzą. Cały ten fragment mówi o Jezusie, który ma “słowa życia wiecznego”, to jest słowa, które, gdy wierzymy, prowadzą do życia wiecznego.

 

Duch daje życie, ciało liczy na nic (6:63)

 

 

Jezus kontynuuje:

“Duch daje życie, ciało się nie liczy, słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem”. (Jan 6:63)

 

 

Było wiele kontrowersji dotyczących dokładnego znaczenia tego wersetu. Głównym pytaniem jest, do czego odnosi się “ciało” ( sarx )?

 1. Najbardziej naturalnym odniesieniem byłby powrót do poprzedniego akapitu Jezusa – zjedzenie jego ciała i wypicie jego krwi. Jeśli weźmiemy “spożywanie mego ciała” w przenośni jako “wierząc w Jezusa”, jak argumentowałem, znaczenie będzie następujące: Duch daje życie, wiara we mnie liczy się na darmo . Ale to nie ma sensu. Jest to raczej kontrast między Duchem a ciałem.
 2. Jeśli przyjmiemy “spożywanie mego ciała” dosłownie z Eucharystii, znaczenie będzie następujące: Duch daje życie, jedzenie sakramentalnego ciała liczy się za darmo . Zwingli argumentował zgodnie z tym poglądem przeciwko poglądowi Lutra na rzeczywistą obecność. Ale to zakłada, że ​​Jezus w tym dyskursie w Kafarnaum mówił bezpośrednio o Wieczerzy Pańskiej, która odbędzie się później, z założeniem, że nie mamy po prostu dowodów.
 3. Bardziej prawdopodobne jest to, że Jezus nie odnosi się do ciała 6: 53-56, ale raczej do kontrastującego ciała i Ducha, podobnie jak w swojej dyskusji z Nikodemem w Ewangelii Jana 3: 6: “To, co się narodziło z ciała, jest ciałem a to, co narodziło się z Ducha, jest duchem “. W tym przypadku “ciało” oznaczałoby “naturalną zasadę człowieka, która nie może dać życia wiecznego“. 11 Zatem znaczenie słów Jezusa w 6:63 jest takie: Duch daje życie; co człowiek może zrozumieć i osiągnąć na własną rękę, liczy się za darmo. Słowa, które wam powiedziałem – duchowo rozeznane i uwierzone – przynoszą życie duchowe, życie wieczne.

 

 

Pasaż Chleba Życia i Wieczerza Pańska

 

 

Jak wskazano wcześniej, chociaż nie wierzę, że Jezus celowo udzielił tej nauki w odniesieniu do sakramentu Eucharystii, wierzę, że Jan, komponując czwartą Ewangelię, włączył ten dyskurs wiedząc, że jego czytelnicy przeczytają go myśląc o  wieczerzy Pańskiej. Fragment Chleb Życia i Wieczerza Pańska mają równoległe nauki.

Wieczerza Pańska z premedytacją wykorzystuje elementy, które przypominają nam o ciele i krwi Jezusa: chleb do żucia przypominający nam o ciele,

czerwone wino przypominające nam o krwi

Czynem uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej jest z pewnością karmienie się Jezusem – fizycznym aktem symbolicznym, który mówi o znacznie głębszej komunii:

 • Karmić się Chlebem Życia jest wierzyć słowom Jezusa i ufać Mu jako źródłu naszego życia.
 • Spożywanie ciała i krwi Jezusa oznacza całkowite poleganie na nim i prawdach, których naucza dla utrzymania i życia.

 

 

Kiedy uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej, nakazuje się pamiętać śmierć Jezusa za nasze grzechy. Nasz umysł zwraca się również do Ducha Bożego, który wzbudził go z martwych, tego samego Ducha, który daje nam życie duchowe i ostatecznie wzniesie nasze ciała z martwych w dniu ostatecznym. Wieczerza Pańska jako akt pamiętania, refleksji, wierzenia, ufności – to ponownie wzmacnia nas jako pokarm dla naszych dusz i życia dla naszej wiary. Ponieważ usługa anglikańska kieruje tak, jak chleb otrzymuje odbiorca:

“Bierzcie i spożywajcie to na pamiątkę, że Chrystus umarł za ciebie, i żywisz się nim w sercu swoim przez wiarę, z dziękczynieniem”.

Karmienie się słowami Jezusa i pławienie się w Jego obecności jest esencją zaufania, prawdziwej wiary w Niego. Tak, weź udział w Jego ciele i krwi w Wieczerzy Pańskiej jako znak, że prawdziwie żywisz się nim w swoim sercu – i tak wzrastaj w wierze. Amen.

 

 

źródło: http://www.jesuswalk.com/lords-supper/8_john6.htm

 

Tekst nieco zmodyfikowałem i dodałem swoje komentarze.

Reasumując, katolicka eucharystia jest nie tylko niezrozumieniem Pisma, ale też symbolicznym aktem kanibalizmu, a niektórzy nawet mówią satanizmu. Dla kościoła Rzymu jako instytucji liczy sie właśnie ta cielesność, którą jaskrawo widać w ich seksualnych zainteresowaniach, mamonie i władzy ale i również na krzyżu katolickim, na którym Jezus tam nadal wisi. Nadal wisi Jego ciało.

 

Kiedy rodziłem się na nowo około 8 lat temu, pierwsze co robiłem, to zacząłem się karmić Słowem Boga. To był ten Chleb Życia, Jezus jako obietnica życia wiecznego Kiedy się obudziłem powoli Duch Święty wprowadzał mnie we wszelką prawdę oraz pokazywał mi moje grzechy, których wcześniej jako katolik nie widziałem

Nie mam w nienawiści nie tylko katolików, ale żadnego człowieka. Nienawidzę zła i instytucji kościoła. Dzisiaj byłem z rana na poczcie i pomimo ogromu bałwochwalstwa w postaci katolickich wydawnictw, choinek, Papieża, miałem sympatyczną rozmowę z panią, która jest katoliczką. Lubię wielu katolików. Mam w rodzinie, ale wiem, że znaczna część z nich niestety nie będzie zbawiona, ponieważ uwierzyli kłamstwom szatana.

 

Szanowny katoliku, kiedy spożywasz rzekome ciało Jezusa, to przeistoczenie opłatka w rzekome fizyczne ciało Jezusa, to zastanów się czy teraz jesz kawałek nogi Jezusa czy jakieś organy wewnętrzne.

Jeśli zrozumiesz ten tekst, to zrób to, co poleca sam pan Jezus w apokalipsie:

 

” I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające” Ap 18

 

Wyjdźcie z tej obłudy, zakłamania.

 

Do protestantów.

Wasi liderzy współpracują z Rzymem. Tak więc zadam Wam pytanie: po co wychodziliście z kościoła skoro jako denominacja nadal tam jesteście?

 

 

 

 

 

 

 

Zaktualizowane: 6 grudnia 2018 - 10:53

4 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Zawsze ilekroć chcę dogłębnie zrozumieć jakąś kwestię i usilnie szukam wiedzy na ten temat, to albo tego samego dnia, albo w ciągu najbliższych paru taki artykuł pojawia się na tym blogu. Bardzo mnie to zastanowiło….

  1. To rzeczywiście jest zastanawiające…

 2. Katolickie próba wytłumaczenia przeistoczenia przez o. Adama Szustaka
  https://www.youtube.com/watch?v=OCzrQkYpQq4

 3. Bardzo pouczający tekst, który daje wiele do myślenia. Dziękuję Panie Piotrze.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish