Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

4 klucze aby odblokować tajemnicę siódmego Shofaru i pochwycenia.

Dla początkujących: szofar  jest instrumentem dętym używanym w starożytnym Izraelu,  wykonanym z baraniego rogu, za którego pomocą ogłaszano ważne wydarzenia: zbliżanie się niebezpieczeństwa, rozpoczęcia lub zakończenie wojny, początek postu lub roku jubileuszowego.

 

 

Ci, którzy wierzą, że pochwycenie świętych i zmartwychwstanie prawych w Jeszua przychodzi na końcu ucisku (Post Ucisk), przedstawiają dwa poglądy na temat miejsca, w którym odbędzie się Wniebowzięcie. Jeden pogląd, który uważam za bardziej dominujący, jest taki, że pojawia się w siódmym szofarze w Objawieniu 11. Drugi pogląd jest taki, że pojawia się on pod koniec okresu  czasz gniewu (krótki okres  na końcu ucisku) i utożsamiany jest z dmuchnięciem w szofar pod koniec Jom Kippur. Ta identyfikacja jest związana z tekstem 1Koryntian 15: 51-52, który mówi, że zostaniemy przemienieni na ostatnim szofar.

W książce autora tekstu ” Pascha, klucz do Księgi Apokalipsy”, argumentuję o siódmym szofarze jako szofarze uniesienia, naszym byciu pochwyconym przez Pana, który prowadzi do naszego powrotu z Nim.

 

Widzę proces wydarzeń po jego powrocie i nie widzę tego jako zdarzenia jednorazowego. Rozumiem, że w takich sprawach widzimy jakby przez mgłę i że wszystkie takie poglądy są nieco spekulatywne.

 

Autora powody, dla których podtrzymuje ten pogląd:

 

1. Ostatni Szofar w 1 Liście do Koryntian 15 może odnosić się tylko do ostatniego z szofarów, które przynoszą wyrok, a ten siódmy jest ostatnim z serii i ogłasza ostateczny sąd, pochwycenie i zmartwychwstanie. To nie jest ostatni, który kiedykolwiek został zniszczony. W Wieku Tysiąclecia będzie więcej trąb.

2. Święto Jom Teruah, czyli Święto Wybuchu Trąby, nie ma wielkiego spełnienia, podobnie jak inne święta, które mają oczywiste spełnienie w Jeszui. Ale jeśli Jom Teruah ogłasza nadejście Mesjasza i dokona pochwycenia, zmartwychwstania, a następnie jego zejścia na ziemię, będziemy mieli to odpowiednie spełnienie. Inne próby nie wskazują na wielkie spełnienie wystarczające dla wagi ważnego święta.

List 2 Tesaloniczan 4: 16-17 z Jom Teruah lub Rosh Hoshaną jest poglądem dominującym i powszechnie nauczanym z dobrego powodu.

3. Księga Objawienia zapewnia chronologię postępującą w siedmiu pieczęciach, siedmiu szofarotach i siedmiu czaszach gniewu. Siódma pieczęć otwiera się i zawiera siedem trąb. Siódma trąba otwiera się i zawiera siedem czasz gniewu Bożego. Książka zawiera również nawiasy narracyjne w środku tej progresji, które niekoniecznie są w rozwoju. Znaczące jest to, że Jan umieszcza narracje o swoich nawiasach w miejscu, w którym się znajduje.

Przed siódmym szofarem, Jan pisze, że tajemnica Boga została zakończona, kiedy ma zabrzmieć siódmy szofar (Obj 10: 7). W wielu naszych przekładach jest to słowo MISTERIUM.

Jeśli jest to szofar pochwycenia i zmartwychwstania, byłoby to idealne dopasowanie. Tajemnicą jest ukończenie liczb liczonych w oblubienicy Mesjasza, jak naucza Paweł w Liście do Efezjan 3 i jest pełnią pogan w Liście do Rzymian 11. Jeśli pochwycenie i zmartwychwstanie są po siódmym szofarze, to tajemnica (misterium) nie będzie kompletna, zanim zostanie zniszczona, jak mówi Księga Objawienia 10: 7. Będą jeszcze ludzie zbawieni, którzy mogą być częścią uniesienia po tym, jak dmuchnie siódme szofar. To nie pasuje do tekstu z Objawienia 10: 7.

 

 

4. Objawienie 11: 3 stwierdza, że ​​po upływie 1260 dni (czasu Wielkiej Udręki) dwaj prorocy świadkowie umęczeni zmartwychwstają i wstąpią do nieba. Jest to z pewnością obraz uniesienia i zmartwychwstania, które, jak sądzę, wkrótce nastąpi. Nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, a 7 000 umarło w mieście zwanym Sodomą, które zostało zidentyfikowane jako Jerozolima, zauważając, że jest to miasto, w którym nasz Pan został ukrzyżowany. Następnie wskazuje, że Jerozolima zwraca się do Pana. Pozostali byli przerażeni i oddali chwałę Bogu nieba” (Obj. 11: 14b, ).

W każdym innym przypadku, gdy osądy przypadają w Księdze Objawienia, ludzie nie zwracają się do Boga, lecz buntują się i przeklinają tym bardziej, że są pod wpływem oszustwa Antychrysta i fałszywego proroka. To pasuje do czasu, kiedy Izrael / Jerozolima wzywa Jeszuę, aby ich zbawić (Mt 23:39 i następne).

To pasuje do Zachariasza 14, gdzie narody otaczają Jerozolimę. Jest trzęsienie ziemi, a potem Pan wyrusza, aby walczyć przeciwko armiom tych narodów. Zwrot Jerozolimy do Jeszuy pasuje, jeśli zachodzi między Zachariaszem 2 – 3, a potem jego stopy dotykają Góry Oliwnej. Święci powracają z Jeszuą, a wojna wciąż trwa, ale jeszcze nie koniec wojny. Nie jest to jeszcze narodzone doświadczenie dla Izraela, ale wydaje się, że jest to zbiorowe przekształcenie Jerozolimy w Jeszuę. Dopiero po tym obróceniu się w Obj. 11,14 czytamy, że anioł brzmi siódmym szofarem.

 

Wierzę, że kiedy Izrael lub Jerozolima wzywają Jeszuę, prowadzić to będzie do Pochwycenia, wtedy królestwa tego świata stały się królestwem naszego Pana i Jego Pomazańca (Obj. 11:15).

 I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków

 

 

Dan Juster jest dyrektorem Tikkun Ministries International, mesjanistycznej żydowskiej posługi. Jest autorem i od 1972 r. Pełni posługę mesjanistyczno-żydowską,

 

____________

 

Może nagram filmik lub napisze tekst o pochwyceniu. Na dzień dzisiejszy uważam, iż będzie ono przed Uciskiem i mówiłem to już kilku tęgim głową w czerwcu na zjeździe czytelników na podstawie apokalipsy jak to wygląda jak sie podejdzie bez żadnych naleciałości innych nauczających. Nikt do tej pory nie obalił mojego postrzegania czasów ostatecznych, a więc chętnie podejmę wyzwanie choćby z powodu skorygowania mnie.

 

 

Updated: 18 września 2018 — 15:00

6 komentarzy

Add a Comment
 1. A co z tymi, którzy przychodzą z ucisku?

  Ap7
  9 Potem ujrzałem:
  a oto wielki tłum,
  którego nie mógł nikt policzyć,
  z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków,
  stojący przed tronem i przed Barankiem.
  Odziani są w białe szaty,
  a w ręku ich palmy.

  A potem dalej

  13 A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
  «Ci przyodziani w białe szaty
  kim są i skąd przybyli?»
  14 I powiedziałem do niego:
  «Panie, ty wiesz».
  I rzekł do mnie:
  «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku
  i opłukali swe szaty,
  i w krwi Baranka je wybielili6.

  To kiedy oni przychodza? To sa ci, co nie zostana pochwyceni, a oczyszczą się w ucisku? Czyli dopiero umocnią się i zasłużą na wejscie do królestwa, bo z jakichś powodow nie zostali pochwyceni? Tak przynajmniej to rozumiem.

  1. właśnie o tym chcialem i albo sam napsizę, albo nagram filmik

   1. Czekam więc z niecierpliwością, bo czesto ostatnio o tym myślę , pozdrawiam.

    1. Tu jest mowa o tym, którzy nawrócili się właśnie podczas wielkiego ucisku :)))

     1. Masz racje moga to tez byc ci ktorzy teraz wchodzą w ekumenię ” tych ktorzy z nią cudzołożą wtrącę w ucisk wielki”( tj.z Izabel -fałszywą prorokinią)

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme