Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać.

Czy biblia może sobie zaprzeczać? Nie.

W pierwszym rozdziale Jana mamy informację o tym, że nikt nigdy Boga nie widział:

 

“Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. Ew. Jana 1: 18

 

Kanał, którego filmik umieściłem dzisiaj przekręca słowa Jezusa, ale nie ma tego złego, gdyż zauważyłem bardzo ciekawy wątek judaistyczny, o którym za chwilę.

 

Na sam pierw przedstawię zarzuty człowieka błądzącego, auotra tego filmu:

 

 

Notabene film jest bardzo dobrym przykładem modelowym jak można sobie dowolnie interpretować biblię ładnie to oprawiając.

Otóż autor kanału “Za Panem” opiera się

 

“Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

 

Następnie logicznie wymienia przykłady zaprzeczające temu w ST:

 

Adama

Abrahama

Mojżesza

 

12) I rzekł Mojżesz do Pana: Oto Ty mówisz do mnie: Prowadź ten lud:

Jest rozmowa i jest widzenia Boga.

 

 

Fragment z Jana nie ma zaprzeczać, że ludzie byli świadkami “manifestacji” Boga, jak wtedy, gdy ukazał się Mojżeszowi i prorokom (por. Liczb 12: 8 , Izajasza 6: 1-13 ); ale oznacza to, że nikt nie widział istoty Boga lub “w pełni poznał Boga”. Prorocy dostarczyli to, co “usłyszeli”.

 

Jednorodzonego Syna – patrz  Jana 1:14 . Ten werset pokazuje poczucie sensu tego zwrotu przez Jana, oznaczające intymną i pełną znajomość Boga.

W łonie Ojca – To wyrażenie pochodzi z zwyczaju wśród ludzi Wschodnich polegających na swoich posiłkach. Zobaczmy uwagi w Ew. Mateusza 23: 6 .Oznacza intymność, przyjaźń, uczucie. Tutaj oznacza to, że Jezus posiadał wiedzę o Bogu, taką jaką ma jeden przyjaciel na temat drugiego – znajomość jego charakteru, wzorów i natury, której nie ma żaden inny, i który sprawia, że ​​jest zatem kwalifikowany ponad wszystkich innych, aby go poznać.

Mojżesz więc widział, ale nie widział. Nie poznał nigdy natury Boga, gdyż ta objawiła się dopiero w Jezusie.

 

W Hebrajczyków 1: 1 , Hebrajczyków 1: 4 .wersety  dowodzą, że Jezus miał wiedzę o Bogu ponad tym, co miał każdy ze starożytnych proroków i że w Ewangelii należy oczekiwać pełnych objawień Jego charakteru. Swoim Słowem i Duchem może nas oświecić i poprowadzić, i doprowadzić nas do prawdziwej wiedzy o Bogu; i nie ma prawdziwej i pełnej wiedzy o Bogu, która nie jest uzyskana przez Jego Syna. Porównaj Jana 14: 6 ; 1 Jana 2: 22-23 .

 

Podobnie jest z chrztem wodnym w Dziejach w imię Jezusa. Chrzest wyjątkowo nie jest w imię Ojca, Syna i Ducha, ale w imię Jezusa, co oznacza, nie jako imię Jezus, ale w charakter Jezusa. Jak ktoś nie ma umysłu Berejczyka, to na prawdę może pobłądzić.

 

Mojżesz rzeczywiście widział obraz i reprezentację Boga i miał bardziej znajomą rozmowę z Bogiem niż inni; o którym mówi się, że rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz; Liczb 12: 7 , 8 , Bóg mówi, że mówił do niego usta do ust, nawet pozornie; ale on mówi nam, jak w tym samym wersecie, i podobieństwo Pańskie ujrzy; i Bóg, który mówił w tym samym sensie, Wyjścia 33:11

 

” Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. (8) Z ust do ust przemawiam do niego, i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on” Liczb 12

 

 

 

Żaden człowiek nigdy nie widział Boga, … To jest Bóg Ojciec, którego głos nigdy nie został usłyszany, ani jego forma widziana przez anioły lub ludzi; bo chociaż Jakub, Mojżesz, starsi Izraela, Manoah i jego żona, mówią, że widzą Boga, a Hiob spodziewał się ujrzeć go swoimi cielesnymi oczyma, to nikt Go nie widział.

 

(12) Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. 1 Kor 

 

 

Święci ujrzą go takim, jaki jest, w którym będą WIDZIEĆ SWOJE  WIELKIE szczęście.

 

Wydaje się jednak, że wszyscy rozumieją drugą osobę, która często pojawiała się świętym w Starym Testamencie, w ludzkiej formie i będzie widziana przez świętych w niebie, w jego prawdziwej ludzkiej naturze; lub Boga w nim i przez niego: ponieważ istota Boga jest niewidzialna i nie może być widziana oczyma ciała.

 

 

Pan rzekł do Mojżesza: Zstąp na dół i upomnij lud surowo, aby się nie zbliżał do Pana, chcąc Go zobaczyć, gdyż wielu z nich przypłaciłoby to życiem. 
Wyjścia 19:21

 

 

Bóg jest widziany za to w dziełach stworzenia i opatrzności, w obietnicach i w jego obrzędach; ale przede wszystkim, w Chrystusie, jasność Jego chwały i wyrazisty obraz Jego osoby: to może przede wszystkim dotyczyć tutaj, człowiek nie zna żadnej rzeczy Boga w sposób duchowy i zbawczy, ale w Chrystusie.

 

Biblia w księdze Objawienia ukazuje nam Boga jako:

 

A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś; (3) a Ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu.

 

 

Postanowiłem poszukać tych kamieni w necie.

 

Jaspis:

 

Karneol.

 

Wygląda jak bursztyn.

 

Czy kiedy apostołowie widzieli Jezusa, to była Jego faktyczna fizjonomia? Czy Ojciec ukształtował w łonie matki Jezusa o wyglądzie Banderasa? Nie, gdyż o przeciętnym wyglądzie Jezusa informował nas Izajasz.

Poznać Boga, słyszeć Boga, to poznać Jego istotę.

 

 

Oto realne wyobrażenie Boga.

Podkreślam – wyobrażenie. Na podstawie Objawienia 4.

 

Jeśli chcesz zobaczyć Boga, to patrz na jego stworzenie, kamienie, ptaki, lwy, wiewiórki, kwiaty i oczywiście Jezusa, ale o tym wyżej napisałem.

 

Podsumowanie

 

Nikt jeszcze nie widział Boga. Wiele wizji, pozorów, anielskich wspaniałości, na pustyni, na górze, w świątyni, nad rzeką Chebar, zostało udzielonych prorokom Pana w Starym testamencie; ale oni wszyscy nie mieli bezpośredniej intuicji Boga jako Boga. Abraham, Izrael, Mojżesz, Dawid, Izajasz, Ezechiel, widzieli wizje, lokalne manifestacje, antycypacje wcielenia; ale apostoł tutaj bierze własne słowo Pana ( Jana 5:37 ), a gdzie indziej powtarza to ( 1 Jana 4:12)). Owe wcielenia i wizje były tylko prekursorami ostatecznej manifestacji Logosu. ”

Chwała Pańska”, “Anioł Pański”, “Słowo Pańskie” nie zostały tak objawione patriarchom, że widzieli Boga jako Boga. Widzieli go w postaci światła, duchowej woli lub ludzkich posług; ale w najgłębszym sensie musimy jeszcze poczekać na czystość serca, która ujawni osłabionym zdolnościom naszą brawurową wizję. Jednorodzony Syn – lub (Bóg Jednorodzony) będący w łonie Ojca.

 

 

 

Ciekawostkę, która wyszła jednak z uwagi na obszerność tekstu umieszczę w osobnym wpisie kolejnym

 

 

 

 

Updated: 31 sierpnia 2018 — 12:36

4 komentarze

Add a Comment
 1. Otóż to: “Poznać Boga, słyszeć Boga, to poznać Jego istotę”. Czasem rozmowy z niewierzącymi schodzą na temat wiary. Gdy mówię, że znam Boga pytają, czy go widziałam. “Widzieć” (lub też “znać”) Boga nie oznacza tutaj widzenia dosłownego, fizycznego, czego człowiek nieduchowy raczej nie zrozumie. Stąd, gdy odpowiadam twierdząco, niekiedy padają podejrzenia o choroby psychiczne…

  1. a no właśnie…
   w widzeniu Boga nie chodzi o coś dosłownego, skoro On jest obecny nawet w jakimś maleńkim źdźble trawy, bo stworzył też m.in. różne rośliny…

 2. Jezus objawił nam naturę Ojca. Sam powiedział do Filipa. Filipie, tyle Jestem z Tobą a Ty mnie jeszcze nie poznałeś? Nie chodziło przeciez o wygląd a o cechy charakteru, bezgraniczna miłość, miłosierdzie, litość, przebaczenie itd itp. Nie sposób tego wszystkiego ubrać w słowa. Po to jest całą wieczność, by poznawać Boga Żywego :))

  1. Dokładnie tak siostro nie sposób ubrać w słowa dobro naszego wspaniałego Ojca.
   Kto chodź raz został dotknięty przez cudownego Ducha Świętego,wie jaki wspanialomyslny jest Bóg.
   Moc podziwiać rozgwiezdzone niebo, cudowności przyrody
   Skomplikowanosc czlowieka….
   Przepiękne niebieskie niebo,zieleń traw,słońce, pustynię,góry oceany
   Tylko Bóg nieskończenie dobry tworzy takie cudowności
   Dzięki ogromne Panu Jezusowi Chrystusowi za powrót do domu.
   Chwała Jemu na wieki!

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: