Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Charyzmatyczny chrzest rzekomym Duchem Świętym prowadzi do Maryi

Poniższy filmik jest ciosem we wszelkie ruchy charyzmatyczne.

Katolicki charyzmatyk Marcin Zieliński powiedział przed kamerami:

 

“- Proszę cię, Maryjo, wstawiaj się za nami o to, by nasza odpowiedź na prośbę Boga była zawsze twierdząca, byśmy zawsze szli za Nim. O to Cię prosimy, Boże i niech imię Twoje będzie uwielbione – powiedział.”

 

 

 

 

Czy Duch Boży może prowadzić do bałwochwalczego kościoła?

Absolutnie nie.

Czy Duch Święty może prowadzić do kogoś kto podszywa się za Marię? Absolutnie nie.

Ponieważ zaprzeczałby sobie. Duch Boże zaprzeczałby Prawu Boga Ojca.

 

Ten przypadek pokazuje, że charyzmatycy nie mają gwarancji na prowadzenie Boże i mało tego, mogą być prowadzeni do zwiedzenia.

Jednakże, jak to się dzieje, że ów Marcin Zieliński uzdrawia?

 

“Marcin Zieliński to lider katolickiej wspólnoty “Głos Pana” ze Skierniewic. Od prawie 10 lat modli się nad ludźmi w imię Jezusa Chrystusa i zdecydowana większość chorych jest uzdrawiana, czasami nawet momentalnie. Od pewnego czasu jest zapraszany na spotkania modlitewne, rekolekcje i warsztaty w całej Polsce oraz poza jej granicami.

http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/radom/a/marcin-zielinski-charyzmatyk-ze-skierniewic-modlil-sie-o-uzdrowienie-w-katedrze-w-radomiu-na-spotkanie-z-jezusem-przyszly,12868330/

 

Uzdrawia w imię Jezusa…. a Jezus był posłuszny Prawu Bożemu.

Stąd tacy uzdrawiacze i uwalniający niekoniecznie mogą być zbawieni:

 

 

” Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: “Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”

Wówczas im oświadczę: Nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode Mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia.

 

Właściwiej by było gdyby tak wyglądało tłumaczenie:

” Odejdźcie ode Mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się łamania Prawa Bożego”

 

Tak więc imię Jezus jest wykorzystywane przez charyzmatyków tak, jak zainteresowanie Bożą apteką (ziołami, naturą) przez new agowców.

 

Nie twierdzę, że ten charyzmatyk zwodzi, ale może być sam zwiedzony i widać to po zwracaniu się do Marii.

 

 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,”

 

 

 

Updated: 30 lipca 2018 — 08:50

2 komentarze

Add a Comment
  1. Może być zwiedziony, tylko że może być i tak że nie zdaje sobie z tego sprawy…(chociaż kto wie?)

  2. Posłuszeństwo Słowom Boga i szukanie Go, a nie cuda są wyznacznikiem prowadzenia Ducha. Szatan również dokonywał cudów. Np. podrobił większość cudów Mojżesza które ten dokonywał przed faraonem. Dlatego też Jezus nie dokonywał cudów gdy Go o to proszono, żeby nie przez cuda, ale przede wszystkim przez pełne posłuszeństwo Ojcu i pokorę rozpoznawano kogo prowadzi Duch Święty.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: