Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Homo luteranie, czyli alians z “Grupą Polskich Chrześcijan LGBTQ

Zwiedzenie osiąga granice absurdu. Strona wiara-tecza.pl reklamuje się hasłem “Grupa Polskich Chrześcijan LGBTQ”.

Pokazuje to jak bardzo w dowolny sposób można interpretować sobie biblie. Oczywiście wszyscy są “kierowani” Duchem Świętym.

Poniżej opis ze strony:

 

Większość z nas jest wyznania rzymsko-katolickiego, ale jesteśmy grupą szeroko otwartą ekumenicznie – dla ludzi różnych wyznań, a także poszukujących i niewierzących.
Uważamy, że oparte na miłości związki jednopłciowe oraz związki osób transpłciowych są źródłem dobra i powinny być zaakceptowane w społeczeństwie i w każdym Kościele.”

 

Czy widzimy, z kim zadają się polscy pastorzy?

 

 

Spotkanie Artura Pawłowskiego z Biskupem Rysiem w Krakowie.

 

Z jakim kościołem?

 

Protestant z biskupem Rysiem….

 

Tutaj więcej o Arturze Pawłowskim:

 

http://www.ulicaprosta.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1686

 

 

Tenże sam Pawłowski z Jankowskim:

 

 

Mam świadomość, że te osoby nie będą mnie lubić, ale ja nie jestem tu po to, aby mnie lubiano, tak jak Jezus nie schlebiał nauczycielom religii i apostołów podobnie nie lubiano.

Apostołów nienawidzili Rzymianie jak i Żydzi.

 

To jest sieć powiązań. Dlatego niemal cały protestantyzm świętuje niedzielę posłusznie tak, jak kościół Rzymu dekretem cesarza Rzymu z 4 wieku.

 

Popatrzcie jak łatwo można sobie nadać nazwę “chrześcijan”

 

 

 

Na marginesie sami geje przypominają iż homoseksualizm był przez tysiąclecia chorobą.

 

Geje mogą się nazwać chrześcijanami, a także Parafia Ewangelicka uczestnicząca w tym koncercie gejów.

 

O co ja tutaj walczę? Nie o swoją religię. Blog może czytać każdy i gwarantuje Wam, że czytują go moi wrogowie codziennie. Walczę o prawdę biblijną. Na moim blogu każdy mający inne zdanie może wyrazić swoją opinię i pogląd biblijny jeśli mieści się to w granicach regulaminu. Na nabożeństwach religijnych wszyscy słuchają bezkrytycznie pastorów. Byłem w Kielcach na jednym nabożeństwie. Mój nawracający kolega chciał cos powiedzieć publicznie. Zabroniono mu. Ty masz tam tylko słuchać i być posłusznym. Apostołowie rozważali wspólnie Pisma, ale w religiach jest odgórny nakaz. Albo się zgadzasz z pastorem albo do widzenia. W taki sposób Hitler doszedł do władzy dzięki poparciu katolików i protestantów.

W taki sposób ludzie wierzą w chrześcijaństwo Anielicy Merkel.

 

Chrześcijanie różnych denominacji wierzą, że są w dobrych kościołach. Przecież czytamy Słowo, śpiewamy psalmy, modlimy się. Popatrzcie bracia i siostry zwiedzeni na stronę tych Luteran:

 

 

Mamy jak wszędzie niedzielne nabożeństwa z okazji  Świąt Zesłania Ducha Św.

Mamy śpiewanie Psalmów:

Niedziela po Wielkanocy (Cantate – Śpiewajcie Panu pieśń nową …Ps 98,1)

 

http://krakow.luteranie.pl/

 

Wszystkie kościoły protestanckie posługują się Pismem tak samo jak Pismem posługiwał się diabeł!!!

 

 

“«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»”

Szatan ma w jednym paluszku Pismo w przeciwieństwie do biernych chrześcijan.

Nie twierdzę, że wszystkie zbory zwodzą, ale uważam, że znaczna część tkwi w komitywie z Rzymem, a inni zaś są sami zwiedzeni.

Na potwierdzenie mej tezy przypominam, że mamy kilkaset denominacji chrześcijańskich. Prawo Boże jest jedno, ale interpretacji setki. Dlaczego? Ponieważ kościół Rzymu ma swoich agentów i dlatego, że chrześcijanie wierzą bardziej pastorom niż Bogu.

 

Psalm 23

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Tak ciężko jest zrozumieć ten Psalm?

Niestety, ale przejście z katolicyzmu do protestantyzmu jest przejściem z ławki do ławki. Od księdza do pastora. To z lenistwa ludzie zawierzają swoją wiarę człowiekowi nie Bogu.

 

Wracając do newsa. Zbliżamy sie nie tylko do ekumenii, ale jak widać do Sodomy i Gomory a Pan Jezus powiedział:

 

” Podobnie jak było za czasów Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, (29) ale w dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wygubił” Łk 17

 

 

 

JESTEM CIEKAW, ILU PASTORÓW SPRZECIWI SIĘ NA SWYM PROFILU TAKIM MELANŻOM…

 

” A udziałem tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców (będzie) jezioro gorejące ogniem i siarką. To jest śmierć druga”.” Objawienia 21.

 

 

Updated: 15 maja 2018 — 13:20

39 komentarzy

Add a Comment
 1. I to jest konkretny artykuł z mieczem Słowa! Dziękuję Panie Jezu za odwagę, jaką wlewasz w serce Piotrka :).

 2. Dlatego Biblia mówi, żeby rozpoznawać dobro i zło po owocach. Tutaj mamy najlepszy przykład. Teoretycznie wg luteran “Sola scriptura – jedynie Pismo”, a w praktyce sodoma i gomora w kościele. Wg mnie niestety w czasach ostatecznych nie będzie żadnego kościoła Jezusowego. Będą grupki chrześcijan ukrywających się przed bestią tak jak 2 tys lat temu np. w quo vadis.
  Historia zatoczy koło i Pan Jezus 2 tys lat po opuszczeniu ziemi, na nią wróci. Jest już blisko 🙂

 3. Proszę Państwa TO się dzieje! Mam wrażenie że owe sprytne posunięcia nie są pomysłem ludzi, szatan pragnie odebrać Bogu jak najwięcej owiec. Podejrzewam że wszyscy świadomi szataniści są wykupieni podobnie jak Pan wykupił swoich a przecierz Wy wiecie jak wielką cenę zapłacił Pan za tych co sobie wybrał, o tym sa pewne obecnie mgliste dla nas wzmianki w Piśmie ale reszty możemy się tylko domyślać. Chodzi o to by ludzie łamali przykazania. Oprucz paru młodych osób mam wkoło samych ateistów albo fanatycznych katoli to jest straszne wiem że wielu z nich uwierzyło by gdyby mieli z tego jakieś korzyści! Ale co to za wiara bez zrozumienia i świadomości prawdy, dla tego dziękujmy Panu że zechciał to nam objawić i otworzył nam oczy.

 4. Biskup Ryś. I wszystko w tym temacie.

  1. no właśnie juz chyba zapomniałem. Co w nim jest tak kontrowersyjnego?

    1. tak, ale słyszałem cos jeszcze o nim, ale zapomniałem

 5. Chciałbym zapytać czy piekło to ta druga śmierć i koniec, czy to taki sam stan jak życie w niebie, raju, na wieki tylko w piekle w cierpieniach?

  1. trudne pytanie. Każda szkoła interpretacji Biblii ma różne podejście w tej kwestii.

   osobiście obstaje przy drugiej wersji. Czyli właściwe piekło określane mianem jeziora ognia (po 1000-letnim Królestwie gdy odbędzie się tzw. sąd ostateczny) to tzw. śmierć druga i wieczne cierpienie.

   niektóre szkoły interpretacji głoszą, że nie ma co martwić się bo w jeziorze ognia wszystkie dusze zostaną zniszczone. Koncepcja ciekawa i kusząca ale nie przekonuje mnie.

   1. Nie ma wiecznego cierpienia. Kto tak twierdzi czyni z Boga sadystę i kogoś, kto czyni niesprawiedliwość… bo jak porównać kilkadziesiąt lat życia z wiecznym smażeniem się w ogniu i wiecznym cierpieniem. Biblia kiedy mówi o “wiecznym ogniu” mówi o wiecznych skutkach, a nie wiecznym “trwaniu”… “Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. ” (Mt.10) PAN mówi to o czym jest napisane w Ks.Objawienia. Słowo (niefortunnie) przetłumaczone na j.polki jako “piekło” to słowo “gehenna”… PAN nawiązywał do tego obrazu__”Gehenna (hebr. גי(א)-הינום Gehinnôm, Dolina Hinnom) – dolina, która w czasach starożytnych wyznaczała granice miasta Jerozolimy. Znajdowała się za bramą miasta zwaną Hersit i była pierwotnie wysypiskiem śmieci, miejscem kremacji zwłok przestępców oraz tych, którym odmówiono z różnych względów normalnego pogrzebu.” (Wikipedia). ___ “Dusza , która grzeszy ta umrze” (Ezechiela 18,4)

    1. wg mnie śmierć druga jest odcięciem od Boga a Bóg to życie.

     1. czyli wiecze życie w odcięciu od Boga i w świadomości tego odcięcia. Piekło.
      Co gorsza zapewne w świadomości każdej straconej chwili gdy człowiek spotkał na swojej drodze ewangelię ale na nią nie odpowiedział.

      Tyle wystarczy. Nie ma potrzeby stosowania opisów palenia ogniem, przypiekania siarkę i temu podobne z Dantego.

     2. “Śmierć druga” to wrzucenie do jeziora ognia i siarki – całkowite unicestwienie.

      W liscie Judy czytamy, że Sodoma i Gomora “stanowią przykład kary ognia wiecznego” (Jd.7). “Ogień wieczny”, który strawił te miasta dawno już nie płonie! Pokazuje to, że słowo “wieczny” odnosiło się do wiecznych konsekwencji tego ognia, nie zaś do czasu jego trwania.

      Ten sam przymiotnik “wieczny” (gr. aionios), który opisuje ogień piekła (gr. gehenna) występuje też w Nowym Testamencie, gdy idzie o sąd Boży (Hbr.6:2). Czy znaczy to, że Sąd Ostateczny będzie się ciągnął w nieskończoność? Oczywiście, że nie. Słowo “wieczny” (gr. aionios) podkreśla jedynie ostateczność i nieodwracalność wyroków Bożych.

      Śmierć to brak życia, a nie życie gdzieś, w jakiejkolwiek formie…

      1. fragment książki adwentysty Jonatana Dunkela “Apokalipsa: Ostatnie wydarzenia na ziemi w proroctwach Pisma Świętego”.

       1. Dlaczego piekło będzie wieczne i dlaczego trafiący tam ludzie będą cierpieć męki wiecznie ?.

        Ma to związek z naturą Boga a dokładnie z Jego świętością i Jego sprawiedliwością.

        My musimy być jak Noe, który uwierzył Bogu na słowo, że przyjdzie potop i zmiecie z powierzchni ziemi wszelkie życie.
        Noe uwierzył pomimo tego, że w tamtych czasach nie istniało pojęcie deszczu a co mówić o potopie.

        My mamy być jak Noe i uwierzyć, że będzie coś tak strasznego jak wieczne piekło nawet jeśli nie jest to dla nas do wyobrażenia bo kto może wyobrazić sobie wieczność.

        Wieczne piekło i wieczne niebo jest wyrazem Bożej sprawiedliwości. Musi być wyrazem bożej sprawiedliwości.

        Bóg gra w otwarte karty w stylu: Noe wybuduj arkę a uratujesz siebie i swoich bliskich.

        A jak dzisiaj mówi do nas: uwierz w Syna którego posłałem a potem z drżeniem sprawuj swoje zbawienie.

        Bóg gra w otwarte karty. Zapowiedział potop ale i zarazem ratunek przed nim.
        Mamy w całym NT mowę o wiecznym piekle i zarazem mamy pokazany ratunek przed nim.

       2. Tak… to fragment tej książki. 🙂 Dzięki za dopowiedzenie,

    2. słowo “zatracić” wcale nie musi oznaczać unicestwienia jak chcą świadkowie albo adwentyści.

  2. czy miłosierny Bóg może być jednocześnie sadystą i skazywać kogoś na WIECZNE męki? Bez końca? Czy takiemu Bogu można służyć z miłości, czy raczej ze strachu?

   1. “i skazywać kogoś na WIECZNE męki” A czemu nie? podaj jaki choć jeden sensowny powód ja by nie jednego skazał na takowe!!!!

    1. i wiesz co jeszcze ci coś powiem gdybym to ja stworzył ten śwait to nie raz ale dwa bym go zalał potopem, mój świat moje zabawki to jest potęga:)

     1. Sorki ale literówki się wdarły:) ale czy to ma jakieś znaczenie poza tym że ktoś ma powody żeby może się przyczepić i skrytykować:)

     2. cieszę się więc, że nie jesteś Bogiem, skoro swoje stworzenie traktujesz jako “zabawki”. Z pewnością nie służyłbym Bogu, który wypowiadałby się o mnie o zabawce. Gdybym zaczął teraz “bitwę na wersety” to już widzę, że skończyłoby się to kłótnią. Tak więc ten argument, który przedstawiłem w poprzednim poście musi Ci wystarczyć ;). A jak już na prawdę chcesz zgłębić temat, to wejdź na yt na kanał “cienie przyszłości” tam znajdziesz kilka filmów na ten temat. Powtarzam więc, dla mnie wiara w wieczne męki jest niewyobrażalna. W moich oczach robi to z miłosiernego Boga Jahwe zwykłego sadystę i psychopatę. Wystarczy mi to, że naucza tego matka nierządnic z rzymu i za odpusty nazbierała sobie na tym wystarczająco dużo pieniędzy. “Zapłatą za grzech jest śmierć” nie wieczne męki ale śmierć. Mesjasz nie cierpi nadal, Jego cierpienie się zakończyło i to była wystarczająca cena.

      1. “Z pewnością nie służyłbym Bogu, który wypowiadałby się o mnie o zabawce.”

       jak o zabawce

    2. Powód jest taki, że jak mówi Pismo – BÓG JEST MIŁOŚCIĄ, a nie sadystą. “Zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz.6,23) i “dusza, która grzeszy ta umrze” (Ez.18,4). Biblia mówi o “drugiej śmierci” – ostatecznej i nieodwracalnej. Śmierć to brak życia, a nie wieczne smażenie się w piekielnym ogniu…

     1. “U Niego jest miłosierdzie , ale i zapalczywość , a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący” i chwała Bogu:)

 6. Odnosząc się do artykułu i nie tylko:

  Wy jesteście sól ziemi; JEŹLI TEDY SÓL ZWIETRZEJE, CZEMŻE SOLIĆ BĘDĄ? Do niczego się już nie zgodzi, tylko aby była precz wyrzucona i od ludzi podeptana.
  BG – Mateusza 5 5:13

  Sęk w tym, że uczniowie Chrystusa mieli naśladować Jego postawę. A On zawsze czynił wolę Ojca.

  Jezus mówił:
  Przetoż im rzekł Jezus: Gdy wywyższycie Syna człowieczego, tedy poznacie, żem ja jest, a sam od siebie nic nie uczynię, ALE JAKO MIĘ NAUCZYŁ OJCIEC MÓJ, TAK MÓWIĘ.
  BG – Jana 8 8:28

  A ten, który mię posłał, ze mną jest; nie zostawił mię samego Ojciec; BO CO MU SIĘ PODOBA, TO JA ZAWSZE CZYNIĘ.
  BG – Jana 8 8:29

  JA COM WIDZIAŁ U OJCA MEGO, POWIADAM, a wy też to, coście widzieli u ojca waszego, czynicie.
  BG – Jana 8 8:38

  KTOĆ Z BOGA JEST, SŁÓW BOŻYCH SŁUCHA; dlatego wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.
  BG – Jana 8 8:47

  Lecz go nie znacie, a ja go znam; i jeźlibym rzekł, że go nie znam, byłbym podobnym wam, kłamcą; ALE GO ZNAM I SŁOWA JEGO ZACHOWUJĘ.
  BG – Jana 8 8:55

  KTOĆ Z BOGA JEST, SŁÓW BOŻYCH SŁUCHA; dlatego wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.
  BG – Jana 8 8:47

  A on odpowiadając rzekł: Napisano: NIE SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK ŻYĆ BĘDZIE, ALE KAŻDEM SŁOWEM POCHODZĄCEM PRZEZ USTA BOŻE.
  BG – Mateusza 4 4:4

  Tedy mu rzekł Jezus: Pójdź precz, szatanie! albowiem napisano: PANU BOGU TWEMU KŁANIAĆ SIĘ BĘDZIESZ, I JEMU SAMEMU SŁUŻYĆ BĘDZIESZ.
  BG – Mateusza 4 4:10

  Który rzekł do mnie: Synu człowieczy! Ja cię posyłam do synów Izraelskich, do narodów odpornych, którzy mi się sprzeciwili; oni i ojcowie ich występowali przeciwko mnie aż prawie do dnia tego:
  Do tych, mówię, synów niewstydliwej twarzy, i zatwardziałego serca Ja cię posyłam, i rzeczesz im: Tak mówi panujący Pan.
  Niech oni słuchają albo nie, gdyż domem odpornym są, przecież niech wiedzą, że prorok był w pośrodku ich.
  ALE TY, SYNU CZŁOWIECZY! NIE BÓJ SIĘ ICH, ANI SIĘ LĘKAJ SŁÓW ICH, ŻE ODPORNI A JAKO CIERNIE SĄ PRZECIWKO TOBIE, A ŻE MIĘDZY NIEDŹWIADKAMI MIESZKASZ; SŁÓW ICH NIE BÓJ SIĘ, ANI SIĘ TWARZY ICH LĘKAJ, PRZETO, ŻE DOMEM ODPORNYM SĄ.
  Ale mów słowa moje do nich, niech oni słuchają albo nie, gdyż odpornymi są. Ezechiel2.3

  Dosyć uczniowi, aby był jako mistrz jego, a sługa jako Pan jego; jeźlić gospodarza Beelzebubem nazywali, czem więcej domowniki jego nazywać będą.
  Przetoż nie bójcie się ich; albowiem nic nie jest skrytego, co by nie miało być objawiono, i nic tajemnego, czego by się dowiedzieć nie miano.
  Co wam w ciemności mówię, powiadajcie na świetle; a co w ucho słyszycie, obwoływajcie na dachach;
  A NIE BÓJCIE SIĘ TYCH, KTÓRZY ZABIJAJĄ CIAŁO, LECZ DUSZY ZABIĆ NIE MOGĄ; ALE RACZEJ BÓJCIE SIĘ TEGO, KTÓRY MOŻE I DUSZĘ I CIAŁO ZATRACIĆ W PIEKIELNYM OGNIU. Mat.10,25

  Każdy z nas ma wybór:

  Autorytet Boga – Słowo Boga – Znak na czole SŁOWO BOŻE
  Autorytet człowieka – słowo ludzkie – Znak na czole IMIĘ TO CZŁOWIEKA

  Wierni Jezusowi mieli być słuchaczami, ale też wykonawcami Słowa.
  Widać jak na dłoni, że w mieście Bożym na górze leżącym, w świątyni Pańskiej, którą mieli być ci, którzy noszą imię Jego, zasiada człowiek, który czyni się Bogiem, odrzucając autorytet Boga, a przyjmując wolę i autorytet człowieka.

  ODSTĘPSTWO – WSZETECZEŃSTWO ludzi, którzy noszą imię, że żyją, ALE SĄ MARTWI.

  Znam uczynki twoje, I MASZ IMIĘ, ŻE ŻYJESZ; ALEŚ JEST UMARŁY.
  Bądź czujny, a utwierdzaj innych, KTÓRZY UMRZEĆ MAJĄ; ALBOWIEM NIE ZNALAZŁEM UCZYNKÓW TWOICH ZUPEŁNYCH PRZED BOGIEM .
  Pamiętaj tedy, jakoś wziął i słyszał, a chowaj i pokutuj. Jeźli tedy czuć nie będziesz, PRZYJDĘ NA CIĘ JAKO ZŁODZIEJ, A NIE ZROZUMIESZ, KTÓREJ GODZINY PRZYJDĘ NA CIĘ.

  Całe widoczne odstępstwo w chrześcijaństwie obrazuje nam, że
  W ŚWIĄTYNI BOŻEJ ZASIADA CZŁOWIEK GRZECHU, SYN ZATRACENIA, KTÓRY CZYNI SIĘ BOGIEM CHOĆ JEST TYLKO CZŁOWIEKIEM.

  Oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać i czekać na III świątynię w Jerozolimie i jakiegoś człowieczka który ogłosi się Bogiem. Tymczasem wielu już przyjęło znak bestii, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że już są MARTWI.

  „CZYŃ WOLĘ SWOJĄ, A BĘDZIE CAŁYM PRAWEM TWOIM” – ZNAK BESTII

  Ps.
  Mamy jeszcze czas, jeszcze każdy może zmienić zdanie, ukorzyć się przed Bogiem, i przyjąć Jego autorytet oraz poddać się Jego woli.

  „BÓG SPRZECIWIA SIĘ PYSZNYM, A POKORNYM ŁASKĘ DAJE”

  Pozdrawiam wszystkich, którzy mówią słowa Boże, są w kościele zbudowanym na SKALE, dla nich autorytetem JEDYNYM JEST BÓG. 🙂

  Nie chodźcie drogami swoimi…

  1. 321 żebyś się tylko nie dał zwieść jak ten człowieczek przyjdzie i Cię będzie przekonywał, że jest Jezusem i właśnie wrócił na ziemię (a będzie panował prawie 7 lat). A tak naprawdę będzie antychrystem (podejrzewam, że to będzie lucek we własnej osobie), którego prawdziwy Jezus zniszczy w trakcie powrotu. Przeczytaj sobie spokojnie 2 List do Tesaloniczan 2. To się zazębia z resztą Pism Nowego i Starego Testamentu. Osobiście mnie nie interesuje III świątynia. On po prostu sobie zasiądzie na Górze Syjon, aby się uwiarygodnić dla świata, że się proroctwa spełniają i teraz to jest Nowa Jerozolima i żeby oddawać mu cześć 🙂

 7. Moje oczy nie patrzą na dzisiejszą Jerozolimę, ale na niebiańską Jerozolimę, miasto, które zstąpi z nieba i umywa się do tej Jerozolimy, w której ukrzyżowana Pana, a jest jak Sodoma i Egipt.
  Poza tym nasz Pan powiedział, że ani na tej górze, ani na innej górze nie będą wielbić Boga.
  Z objawienia Pana Jezusa wynika tylko jedno, że PRAWDZIWA JEROZOLIMA jest w niebie. To jest moja stolica, której wyczekuję.
  Nie martw się o mnie, nie ludzka stolica jest moim celem, nie na niej mamy też pokładać nadzieję.
  Znasz, jakie znaki mają towarzysz przyjściu Chrystusa, jeśli znasz to po co straszysz, jeśli nie znasz to możesz się bać. Ja je znam, także spokojna głowa.
  NOWEJ JEROZOLIMY ZSTĘPUJĄCEJ Z NIEBA NIE JEST W STANIE NIKT PODROBIĆ BO JEST TO NIEMOŻLIWE. Uwierzą ci, którzy nie czytają Pisma.
  Oczywiście, że bogowie ziemi mogą sobie snuć o fałszywych znakach i cudach, jakże im się to wypełniły proroctwa i to wszystko z woli “Bożej”
  Ci, którzy znają swojego Boga nie dadzą się nabrać na takie podróbki, całe sedno w tym.

  1. I jeszcze jedna ważna rzecz.
   Przeczytaj 1 Kor. i sprawdź czym jest ŚWIĄTYNIA BOŻA w Nowym Przymierzu.

   Pozdrawiam 🙂

  2. Martwię się o każdego, aby go nikt nie zwiódł. O siebie też 🙂 Nikogo nie straszę, bać też się nie boję za specjalnie, a tylko informuję, bo oczami wyobraźni widzę 99% zwiedzionych w swoim otoczeniu.
   Po prostu jak napisałeś o “człowieczku co się będzie mienił bogiem” to brzmi lekceważąco, a “Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów”.
   Ja bym mocy szatana nie lekceważył… Na szczęście mamy mocniejszego Boga po swojej stronie ale nie lekceważmy zła tego świata. Tyle.
   Bóg z Tobą!

   1. Myślę, że znaczenie tych proroctw może być podwójne.
    Świętą Jerozolimą są święci Pana, ale wiemy też, że literalna Jerozolima duchowo jest jak Sodoma i Egipt.
    W Jerozolimie będą zabijać świętych Boga, będzie panować zepsucie, a człowiek uczyni się Bogiem jak Faraon.

    W niebiańskiej Jerozolimie nie ma nic nieczystego i plugawego. Taka mała różnica.

    Jeśli świątynią Boga są chrześcijanie, to odstępstwo od przykazań Bożych i zastąpienie je prawami, przepisami ludzkimi jak nazwać ?
    Wykazujecie, że chrześcijaństwo odrzuciło Prawo Boże, a akceptuje i promuje na to miejsce bezprawie cały czas nazywając się od imienia Pana.
    To nic takiego, czy może odrzucenie autorytetu Bożego i w Jego miejsce przyjęcie autorytetu człowieka?
    Poza tym czy na darmo Bóg w całej Biblii mówi, abyśmy nie czynili woli swojej tylko postępowali według Jego woli?
    Faktem jest, że w Jerozolimie chcą zrobić podróbkę nastania mesjańskiej ery, ale nie przeszkadza to w tym, aby równocześnie ludzie nazywający się chrześcijanami czynili i propagowali bezprawie. Takie podwójne zwiedzenie.
    Mówią, że wierzą, ale jeśli słuchamy ich wypowiedzi, nie są to Boże słowa.

    Moim pragnieniem również jest to, aby każdy oparł się na Słowie Bożym i dał się prowadzić Jezusowi 🙂

  3. “jak Sodoma i Egipt” – gdzieś już to słyszałem, chyba u Adwentystów.

   1. A trupy ich leżeć będą na ULICY MIASTA WIELKIEGO, KTÓRE NAZYWAJĄ DUCHOWNIE SODOMĄ I EGIPTEM, GDZIE TEŻ PAN NASZ UKRZYŻOWANY JEST.
    BG – Objawienie Jana 11:8

   2. W Objawieniu jest takie określenie.

 8. Jankowski świetuje szabat w sobotę i je czyste.

  1. Kesja, tak wiem, a Pawłowski jest przeciw imigrantom. Tyle że razem z ekumenistą Rysiem…i tak koło się zamyka

   1. Pan sam to wszystko zrobi i rozwieje wszystkie dylematy On sam będzie nauczycielem i wszystko objawi jak zechce, szatanisty mówią że Chrystus zrzeknie się prawa do ziemi ze względu na zgniłe serce ludzi! oby tak się nie stało! Zbyt wiele sporów zamiast dobrej woli ludzi!

 9. To jest bardzo dziwne, to nie jest normalne…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: