Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Zgrzeszyłem. I natychmiast, pośpiesznie, szatan wleciał Przed oblicze Boga Najwyższego,

Zgrzeszyłem. I natychmiast, pośpiesznie, szatan wleciał Przed oblicze Boga Najwyższego, I złożył oskarżenie mnie obciążające: “Ten oto człowiek, ta rzecz z gliny i gnoju, Zgrzeszyła. To prawda, że nosi Twe Imię, Ale żądam śmierci, gdyż sam powiedziałeś, Że dusza, która zgrzeszy, na śmierć jest skazana. Czyż wyroki Twoje są pustych słów brzmieniem? Czyżby sprawiedliwość na zawsze śmiercią jest złożona? Wyrzuć więc grzesznika w szpony potępienia. Czyż Władca Sprawiedliwy postąpi inaczej?” I tak oskarżał on mnie dniem i nocą, I każde jego słowo, Boże, było prawdą! Wtem powstał szybko Ten, co siedział po prawicy Boga, Chwała Jego aniołom wzrok skrywać kazała, I rzekł: “Każda jota i litera Prawa Musi być spełniona: kto grzeszy umiera! Lecz oto jego wina na mnie się znalazła, To ja zapłaciłem należną mu karę! – Oto moje ręce, mój bok, moje stopy! Był dzień Gdy za niego stałem się grzechem i zmarłem – Dziś przed Twoim tronem stać może bez winy!” I szatan odszedł. Nadto dobrze wiedział, Że nie wygra w obliczu tak wielkiej miłości, Każde słowo Pana umiłowanego Prawdą było! – Martha Snell Nicholson

 

Updated: 20 kwietnia 2018 — 12:44

15 komentarzy

Add a Comment
 1. Szatan już nie donosi na człowieka. Te czasy już minęły

  1. W sumie, to zrzucenie szatana i jego aniołów jest opisane przez Jana w Objawieniu, więc może Jan pisał o przyszłości?

   1. W Biblii pisze wyraźnie, że Szatan już nie donosi na człowieka, bo przyszedł Odkupiciel na świat i zostaliśmy wybawieni przez Jego drogocenną krew.

    1. aha czyli możemy grzeszyć i żadna kara za to nas nie spotka 🙂 non sens

  2. hę? Sugerujesz że nie ma już oskarżyciela? Nie ma już złego? że nie zależy mu na potępieniu rodzaju ludzkiego?

 2. Przez tego oskarżyciela szatana ludzie nie mogą znieść cierpienia duszy i uciekają w nałogi żeby zagłuszyć te oskarżenia, zapomnieć choćby na chwilę. Wystarczy przyjąć Pana Jezuza do serca a grzechy są zmyte i dusza lekka. Przychodzi zrozumienie i wszystko co złe zaczyna odpadać.
  To szatan wpędza nas w kompleksy i poczucie winny on powoduję smutek. Bóg nas kocha i zawsze pomaga gdy Go o to prosimy.
  Nasze dzieci broją, a my je nieustannie kochamy za to, że są. Czasami karcimy i nie zgadzamy się na wszystko o co proszą ponieważ wiemy, że to dla nich nie jest dobre.
  Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga.
  Także ufajmy Bogu.

  1. Bardzo dobry i ładny komentarz. Na prawdę wiele wnoszący. Z tego może być bardzo dobry tekst, a póki co czytałem oraz słuchałem w wersji audio identyczną książkę. Rewelacja.
   Jest tak jak piszesz.

 3. Avicii nie żyje! Niedawno miał swoją ostatnią trasę koncertową, po czym rzucił to. Mówił że lubi muzykę i będzie się nią dalej zajmował, ale narzekał na koncertowanie, a zwłaszcza na całą otoczkę temu towarzyszącą. Przygniatało go to, nie radził sobie z tym był introwertykiem, raczej nieśmiałym – tak mówił.

  https://gwiazdy.wp.pl/dj-avicii-nie-zyje-mial-zaledwie-28-lat-6243311972984961a

  1. czytałem w piątek. Z tego się chyba nie da wyjść żywym…

   1. ma szanse na zbawienie czy raczej nie?

    1. Kimze jesteśmy by oceniać cudzego sługę?

 4. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych !, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie.Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Obj.12
  Weselcie się niebiosa ,ale nie mieszkańcy ziemi,
  Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.1Piotra 5:8 ,zwłaszcza nowonarodzonych chrześcijan,bo ludzi ze świata nie odrodzonych nie musi pochłaniać ,bo już są przez szatana pochłonięci,
  A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, (25) napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy (26) i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli.
  2 Tym.2
  Cały świat oprócz garsteczki nowonawróconych chrześcijan jest w niewoli szatana,który ich zmusza to pełnienia woli diabelskiej ,na podobieństwo Żydów faryzeuszy Jana 8:41 ,Wy spełniacie uczynki swojego ojca,szatana
  Podobnie jest z całym światem

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: