Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Szatańska walka katolików z protestantami. Wszyscy są zwiedzeni.

Wczoraj  po kłótniach na fejsie pod wpisem o drwinach pastora z obrazów, uświadomiłem sobie bardzo ważną rzecz. Otóż wszelkie kłótnie między religiami nie mają zupełnie sensu, ponieważ są to kłótnie takie jak między PO a PIS, czy między SLD a Nowoczesną, kiedy wszystkie te partie, podkreślam WSZYSTKIE,  wykonują posłusznie polecenia banku światowego, Rotchildów, Watykanu, korporacji medycznych.

Szatan stworzył możliwość wyboru między jego ludźmi, a jego ludźmi.

Zupełnie identycznie wygląda sytuacja z denominacjami i religiami quasi chrześcijańskimi. Każdy mówi: moja jest najmojsza…

Jednak prawda jest inna. Prawdą jest TYLKO Jezus. Nie religia. Pan Jezus kiedy przyszedł na świat i zaczął nauczać, to pierwsze co robił, to wszedł w konflikt z religiami i NIGDY żadnej nie założył. Jego zgromadzenie jest duchowe, w Duchu i w Prawdzie.

 

Gdyby chrześcijanie przejrzeli na oczy, to nie kłóciliby się, tylko zauważyli niebiblijne nauczania swych przywódców religijnych i razem skierowali energię ku walce z systemem szatana. Na przykład nacisku na polityków aby socjalizm był zakazany, zdelegalizować sld itp partie, czy żeby był zakaz grania  koncertów zespołów heavy metalowych, tudzież wolność w szczepieniu dzieci.

Niestety ale jesteśmy jak polska szlachta skłócona przez wroga wewnętrznego. Ten wróg jest nie tylko w Polsce, ale jest w nas.

Nie ma w nas jedności, bo mało kto trzyma się fundamentu jakim jest Słowo Boże, czyli Biblia. To tam Bóg przemawia do nas. Niestety utarło się, że to liderzy kościołów mają większą władzę od Boga. Dlatego jest tyle nieporozumień a biblia jest tylko jedna.

 

Prawda jest taka, że wszyscy są zwiedzeni. Zarówno protestanci jak i katolicy. Dlatego, że prym wiodą kapłani, a nie Biblia.

Nie jestem w żadnej religii i nie będę. Wiem, że Boży ludzie mogą być wśród baptystów jak i wśród katolików. Ale wszyscy są zwiedzeni.

Ludzie Boga dają się zwodzić gdyż bardziej ufają autorytetom kościołów niż Słowu Boga – Biblii.

Ja nie namawiam do żadnej religii. Nie mam swojego kościoła, ani do żadnego nie chodzę.

 

Psalm 23

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 2 Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 3 orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. 4 Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. 5 Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. 6 Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.

 

 

Wszystkie religie mają kwas i dlatego w końcu musimy uznać autorytet samego Boga, a nie człowieka.

Część charyznatykow uważa, że Bóg tylko błogosławi. Jeśli nie, to znaczy że nie masz Błogosławieństw Bożych.

Adwentysci myślą, że są wybraną garstką poprzez szabat.

Katolicy modlą się do obrazów i figur.

Baptyści pośrednio uważają że są raz zbawieni na zawsze dzięki łasce. Hulaj  dusza.

Listę można mnożyć. To są uogólnienia.

Jednak zwiedzenie jest wszędzie.

 

 

Kocham katolików i protestantów.

 

Wszyscy żyjemy pośród innych ludzi nie zważamy lub zważać nie powinniśmy na ich denominacje. Natomiast to, na co powinniśmy kłaść nacisk to ich zbawienie. Żeby wiedzieć kto będzie zbawiony, a kto nie, musimy sami poznać Prawo Boga i to czego od nas oczekuje. Nie przez kapłana bo to tylko człowiek jak widzimy to w życiu, ale przez poznanie Prawa Boga. Policjanta nie interesuje czy Ty znasz prawo drogowe,  czy nie. Po prostu wlepi Ci mandat, jeśli złamiesz przepisy.

Dlaczego tak niewiele osób chce poznać przepisy Boga? Odpowiedzią jest przesłanie jednej z książek Eryka Fromma, niemieckiego socjologa pt “Ucieczka od wolności”. Autor udowadnia w niej, że ludzie uciekają od odpowiedzialności opierając się na innych, ale to ktoś popierał Hitlera, Franko, Musoliniego, Stalina, PZPR.

Ucieczka od wolności skazuje nas na potępienie.

Mam rodzinę katolicką jak większość w tym kraju. Pomagam każdemu potrzebującemu bez względu na wyznanie. Ale zazwyczaj kiedy mi dziękują ludzie w tych mniejszych sytuacjach lub większych mówię “Chwała Bogu”.

Bóg jest jeden, a denominacji tysiące. Jednak to TYLKO Pan Jezus jest drogą do Ojca i nikt inny. Żaden Budda, żadna Astarte, żadna matka Teresa, żaden pastor.

 

 

«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Jana 

 

Tylko poznanie Jezusa gwarantuje poznanie Boga Ojca. Nikogo innego. Nie Ducha, nie Marii, ale Jezusa.

 

Prawdziwe wierzący tworzą ekumenie ale w przykazaniach Boga, a nie w religiach.

 

Jeśli mnie kto miłuje strzeże przykazań moich.

 

Dlatego znak Bestii będzie odrzuceniem Prawa Boga.

 

 

Zaktualizowane: 20 marca 2018 - 13:56

28 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Jeżeli SAMI Boga nie będziemy chcieli poznać, a tylko poprzez księdza to się skończy tak jak ostrzegał Jezus w MT 23.13:
  “Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.
  Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.”

 2. Jest pewien problem. Gdyby ludzie zaczęli sami interpretować Biblię, zrobiliby to pewnie inaczej. Było, jest i będzie wielu, którzy utrzymują, że Duch Święty napełnił ich i to ich interpretacja jest tą najwłaściwszą, a gdybyśmy je porównali, to czymś by się różniły. W sumie jest to przyczyną powstawania coraz to nowszych wyznań. No i tutaj stawiam pytanie: Czy może być wiele prawd? Nie. Prawda jest tylko jedna. Dlatego wierzę, że Bóg założył pewien Kościół, który ma za zadanie przechować tą jedyną i niepowtarzalną prawdę. Kościół, który ma kręgosłup, czyli ustalone prawdy wiary. Kościół, czyli zgromadzenie ludzi, bo gdzie dwóch spotyka się w imieniu Jezusa, tam jest i On. Jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Niestety, czasem szatan kusi człowieka, żeby utworzył nowe wyznanie i żeby jeszcze bardziej rozdzielił Kościół, aby nie spełniło się marzenie Boga: Jedna Owczarnia i Jeden Pasterz.

  1. Czy masz na mysli kościół powszechny rzymski czy żle cię rozumiem?

    1. Przecież w tym twoim jedynym kościele nie ma jedności w wielu fundamentalnych kwestiach doktrynalnych. Jak można mówić o stałym kręgosłupie skoro co papież to inne nauczanie. Większość rzymskich katolików /badania tego dowodzą/ nie wierzy w zmartwychwstanie Pana Jezusa.
     Historia KRK to nieustające dokładanie czegoś do tego co napisane w Biblii. To “ubogacanie” jest tak obfite, że część katolików bierze z tego to, co im wygodne. Niestety większość wierzy we wszystko co ksiądz powie. To jest największe nieszczęście, bo prości ludzie /ich jest statystycznie rzecz biorąc najwięcej/ utwierdzani są w ten sposób w ciemnocie i zabobonach. Często jest też tak, że wielu nauk przeciętny katolik nie rozumie albo się po prostu z nimi nie zgadza, a kler traktuje tak jak władzę czyli z przymrużeniem oka. To znaczy przepisy przepisami, a żyć jakoś trzeba. I żyją po swojemu. Taki jest skutek tej jedności na pokaz. Nie wystarczy jedność zadeklarować i gdzieś w papierach zapisać. To jest myślenie ze świata. Taki totalitaryzm, który pasuje do komunizmu jak ulał. Dlatego ostatnio następuje bratanie się przedstawicieli jedynie słusznej religii z reprezentantami /komisarzami/jedynie słusznej idei politycznej. Obecny papa posunął się w ramach bratniej współpracy z przywódcami światowego lewactwa do stwierdzenia, że Jezus był pierwszym komunistą. Gdzie tu stały kręgosłup?

     1. To, że w przestrzeni lat dokładane były nowe dogmaty jest wynikiem tego, że Pismo Święte było badane przez wiele lat. Wy myślicie, że potraficie Biblię zbadać lepiej i szybciej, ale skutkami tego są nowe rozłamy.
      To, że wszyscy papieże mówią co innego to chyba wynik jakiegoś waszego niezrozumienia. Każdy papież mógł kłaść nacisk na jakąś inną doktrynę, ale to nie znaczy, że mówili jakieś nowe, zmyślone nauki.
      Zadam wam pytanie: Czy wy czasem nie tworzycie nowych kościołów? Jeśli tak, to oznacza, że te “nowe kościoły” są zbudowane przez człowieka, a nie Boga.
      Widziałam na tym blogu liczne oskarżenia katolików o bałwochwalstwo. Ale czy słuszne? Polecam poszukać w internecie coś o sztuce wczesnochrześcijańskiej. Poprzez sztukę chrześcijanie pokazywali swoją wiarę. Co ciekawe, wzorowali się na rzymskiej sztuce. Motywy były różne: historia Noego, Jonasza, ofiara Abrahama itd. Czasem przedstawiano również postać samego Chrystusa!
      W średniowieczu sztuka również odgrywała ważną rolę w życiu chrześcijan. Prości ludzie nie umieli czytać, więc w kościołach znajdowały się obrazy przedstawiające sceny biblijne, np. Sąd Ostateczny. Za pomocą sztuki przedstawiano również dekalog.
      Pamiętasz może fragment w Biblii mówiący o wężu miedzianym? Izraelici za złożeczenie Panu zostali ukarani poprzez zesłanie na nich jadowitych węży. Wtedy Bóg, chcąc się zlitować nad nimi, kazał Mojżeszowi wykonać miedzianego węża. Kto na niego spojrzał, ten został uratowany od węży. Niestety, wąż był otaczany zabobonną czcią i został zniszczony, to znaczy, że nie pokładali nadziei w Panu, ale w wężu.
      W Biblii była również mowa o Arce Przymierza. Jej budowa była zlecona przez samego Boga. Co ciekawe, na Arce miały się znajdować dwie figury cherubów, czyli istot niebiańskich!
      Co do złotego cielca, on musiał zostać zniszczony, ponieważ ludzie wierzyli w niego JAKO Boga, a nie zobrazowanie Boga.
      Kościół Katolicki nie usunął żadnego przykazania. Zakaz sporządzania rzeźb czy też obrazów tego, co jest na ziemi lub na niebie, połączony był z tym, żeby im nie służyć tzn. zostało to ujęte w przykazaniu: “Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną”. Nie sądzisz, że to byłoby głupie i mało sprytne, gdyby Kościół Katolicki usunął jakieś przykazanie, a zostawił go w Biblii?

      1. Odnośnie Twoich słów – ” Wy myślicie, że potraficie Biblię zbadać lepiej i szybciej, ale skutkami tego są nowe rozłamy.”
       Ewangelia Mateusza 11 (Biblia Tysiąclecia):

       ” 25 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 26 Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 27 Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.”
       Można bez Ducha Świętego studiować Pismo i 50 lat i być uczonym w Piśmie i po 1 będzie to jedynie teologia/teoria bez mocy Bożej w życiu takiego człowieka, bez mocy Chrystusowej aby nie grzeszyć (stałe grzechy). Po 2 nawet zrozumienie teoretyczne będzie cielesne – błedne, na opak! – umysł cielesny i człowiek cielesny nie pojmuję Słów Boga o czym mówi Pismo – 1 list do Koryntian, rozdz.2:
       “Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. 12 Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. 13 A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. 14 Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. 15 Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. 16 Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać?11 My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.”
       Na sposób mądrości ludzkiej poznawanie Pisma Świętego skończy się teologia jaką uprawiali faryzeusze lub dziś hierarchia katolicka, czy jej córki wszeteczne.

       1. ” 3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.”
        Po 1 Bóg JHWH mówi, że NIE wolno nam nawet uczynić żadnej rzeźby ani żadnego obrazu (w kontekście kultu)! Z czym tu dyskutować? O służeniu i pokłonom drewnianym bałwanom 🙂 (Pismo tak je nazywa)nie wspominam…Kto dyskutuje ze świętymi i doskonałymi przykazaniami naszego Ojca w niebie? Kto pierwszy zaczął je podważać? Pod wpływem jakiego ducha jest człowiek, który podważa przykazanie/a Boże?

      2. Oj “Tajemnicza” koleżanko twój kościół jak najbardziej usunął jedno przykazanie , a Wojtek pokazał Ci które. W wyniku tej manipulacji mamy taki dziwoląg, którym w KRK jest przykazanie nr 10, a mianowicie “ani żadnej rzeczy, która jego jest”. Nota bene malować obrazy o tematyce biblijnej oraz strugać figurki jakoby biblijnych postaci Bóg nie zabrania, ale modlić się do nich już tak.
       Natomiast w kwestii czy papieże mówią to samo od początków KRK to oczywiście nieprawda. Wystarczy prześledzić historię tej instytucji oraz jej dogmatów. Nawet urząd papieża jako głowy tegoż kościoła był ustanowiony dopiero pod koniec VI-ego wieku. Wcześniej co miasto to był osobny papa.
       Prawdziwe, a więc pokrętne i obłudne oblicze KRK pokazuje najdobitniej historia dogmatów maryjnych.
       Jest to czysta ludzka fantazja, bo nie ma nic wspólnego z tym co jest napisane w Biblii.
       Nie ma żadnego argumentu na to żeby jedność w kościele mogła być zapewniona poprzez ustanowienie jednego centralnego światowego ośrodka decyzyjnego w sprawach wiary. Dlatego, że wszelki monopol w ludzkim wydaniu jest zły, bo prowadzi do zła. Każdy monopolista gdy jego pozycja będzie zagrożona będzie jej bronił przy użyciu wszelkich środków i sposobów. Stąd choćby inkwizycja i jej ofiary palone na stosach.

       1. Polecam przeczytać jakieś wiarygodne książki historyczne o inkwizycji, bo ludzie mówią, że “miliony zostało spalonych na stosie”, ale jest to pewne przekolorowanie.
        Do Pisma Świętego trzeba też mieć rozum. Bez rozumu – ani rusz. Dlatego potrzebny jest Duch Święty, bo daje nam dar rozumu. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie macie rozumu, a ja mam go wiele.
        Kościół Katolicki do rozpatrywania prawd wiary wykorzystał Tradycję, czyli przekaz ustny, to, co nie zostało zapisane w Biblii (nie jest to tradycja np. malowania jajek na Wielkanoc, albo topienia marzanny) Może jesteście oburzeni, że po co Tradycja, skoro Pismo Święte przekazuje już Prawdę. Na podstawie Tradycji interpretowano Biblię.
        Biblia o Tradycji Apostolskiej: “Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według TRADYCJI, którą przejęliście od nas.”
        Ja niestety ten “monopol” na prawdę widzę na różnych blogach fundamentalistów. Każdy uważa, że jego interpretacja jest dobra, a ci, co postępują wbrew ich nauczaniom są potępiani. Przez to zbierają wokół siebie nowe owieczki.
        Co do obrazów, to my nie modlimy się DO obrazów, a jeżeli ktoś tak postępuje, to najwyraźniej nie rozumie ich przesłania. Wyobraź sobie, że matce zginął synek i matka wzięła do ręki zdjęcie jej dziecka i powiedziała: “Tęsknię za tobą.” Powiedziała to o zdjęciu, czy o synu? To podobnie jest z obrazami i figurkami przedstawiającymi świętych, Jezusa itd.
        Jeszcze taka ciekawostka:
        Biskup Ignacy z Antiochii w jednym ze swoich listów użył określenia “Kościół Katolicki” skierowane do kościoła w Smyrnie. Było to przed rokiem 107 n.e. Jeszcze wcześniej inni biskupi nawoływali do jedności w swoich listach. Jak widać, chyba spełniło się ich życzenie.

        1. Jak już pisałem, sam Bóg w 10 przykazaniach i innych miejscach, oraz prorocy zabraniają nawet czynienia obrazów i rzeźb w celach kultu! Mamy naśladować Pana Jezusa i apostołów. Gdzie to Pan Jezus, apostołowie modlili się używając posągów/rzeźb, świętych miejsc, przedmiotów, medalików, relikwii i wielu innych??

        2. Piszesz:
         “Biblia o Tradycji Apostolskiej: “Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według TRADYCJI, którą przejęliście od nas.”
         W przekładzie bezpośrednio z greki jest:
         “Nakazujemy wam zaś, bracia, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście odsuwali się od każdego brata, który żyje nieporządnie i nie według przekazanej nauki, którą przejęliście od nas”.
         Jest tam słowo “nauka/przekaz”, może być i “tradycja”. Ale musi być zgodna z tym czego nauczał Pan Jezus i Apostołowie!

        3. Jeszcze raz się pytam :). Jest jasne przykazanie, żeby nawet nie czynić obrazów i rzeźb: “Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!” Po ogłoszeniu 10 przykazań SAM BÓG JHWH! powtarza raz jeszcze w wersecie 23: “22 Rzekł nadto Pan do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: Wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem. 23 Nie będziecie sporządzać obok Mnie bożków ze srebra ani bożków ze złota nie będziecie sobie czynić.” Pytam ponownie kto kombinuje przy przykazaniach Bożych!? Jaki duch?

        4. Polecam przeczytać jakieś wiarygodne książki historyczne o inkwizycji, bo ludzie mówią, że “miliony zostało spalonych na stosie”, ale jest to pewne przekolorowanie.’

         Tajemnicza, to tak, jakbym załóżyl kościół na bazie chrześcijaństwa, zamordowalibysmy Twoją rodzinę i jeszcze ok 10ty osób, a za 200 “lat obrońcy mojego kościoła powiedzieliby, że to nie było milion tylko 10 tys ofiar.
         To nic że Twoją mamę spalilbym żywcem na stosie. Po prostu tylko liczby by się nie zgadzały…..

        5. Piszesz i sama się przyznajesz 🙂
         “Wyobraź sobie, że matce zginął synek i matka wzięła do ręki zdjęcie jej dziecka i powiedziała: “Tęsknię za tobą.” Powiedziała to o zdjęciu, czy o synu? To podobnie jest z obrazami i figurkami przedstawiającymi świętych, Jezusa itd.”
         Właśnie – świetny przykład obnażający brak kontaktu ludzi z Bogiem Żywym! Gdy nie mamy kontaktu z Żywym Chrystusem wtedy potrzebne są różne ‘zdjęcia” – obrazy, rzeźby, świątynie, miejsca “święte”, itp. Gdy człowiek jest wyciągnięty przez Ojca Niebieskiego z martwicy duchowej, narodzony na nowo, nie tylko nie potrzebuje tych “sprzętów”, ale nawet są mu obrzydliwe, tak jak Pismo się o nich wyraża. Gdy masz stały kontakt z Bogiem Żywym nie ma miejsca na tęsknotę :p i potrzeby na “zdjęcia” przypominające! Porównując – Gdy masz małżonka tuż przy sobie zawsze wybierzesz kontakt bezpośredni, a nie zdjęcie! Zdjęcie się przyda gdy jesteście daleko od siebie! Jezus Chrystus jest blisko osób nowonarodzonych, którym daje swojego Ducha, jest w zażyłej relacji z dziećmi Bożymi (oczywiście relacja jest różna i zależy w jakim stopniu człowiek się uświęca)! Jest blisko i to cały czas!
         Niech Bóg otworzy Twoje oczy i serce na prawdę Jego Słowa! Dzieci Boże lgną do Słowa Bożego, które jest ich chlebem powszednim!

       2. Jeszcze co do obrazów, rzeźb religijnych itp.:
        Skoro mamy wszystko czynić na chwałę Bożą, to czemu nie możemy malować lub rzeźbić na chwałę Bożą?
        W dosłownym czytaniu Biblii można się zgubić. Gdybyśmy utworzyli nowe przykazanie o tych rzeźbach i obrazach, to w sumie nie moglibyśmy nawet robić zdjęć albo umieszczać grafik na stronach internetowych.
        Strasznie uwzięliście się na “dokopywaniu” katolikom. Jeżeli to jest waszym głównym dogmatem, to wasze wyznanie rozpadnie się, ponieważ to nie świadczy o miłości do bliźniego. Wesoło by wam było, gdybym nazwała waszą matkę prostytutką albo oszustką?
        Poza tym czy wy czasem, zakładając nowe wyznanie, nie nazywacie (nieświadomie) Jezusa kłamcą? On obiecał Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą? I co? Powstał dopiero 2000 lat po Jego śmierci? A może był przez chwilę “normalny”, ale się rozpadł? To też zaprzeczyłoby słowom Chrystusa. Uciekliście od Kościoła Katolickiego, bo w waszej głowie Ktoś powiedział, że to ma być owa Nierządnica Babilońska. Ale kim był ten Ktoś? Jezus powiedział, abyśmy badali duchy. Diabeł potrafi podawać się za anioła światłości, bo jest dobrym aktorem. Czasem diabeł może zaatakować nas słowami, co prawda z Pisma Świętego, ale wyrwanymi z kontekstu albo używa ich w złych okolicznościach (sytuacji).
        Jezus ostrzegał nas przed fałszywymi nauczycielami i wilkami w owczej skórze, które chcą Jego Kościół rozdzielić i zniszczyć. Baczmy na nich i uważajmy, abyśmy się nimi nie stali!

        1. Tajemnicza, jesteś oporna na PRAWDĘ.
         Bóg mówi jasno:

         “Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 6a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.”

         Tymczasem katolicy się kłaniają obrazom i figurkom.

         “Strasznie uwzięliście się na “dokopywaniu” katolikom.”

         My nie dokopujemy katolikom. My ich kochamy. Pamiętaj, że nasi najbliżsi to katolicy.
         Chyba nie chcesz tego widzieć tak jak tego 2 przykazania. jesteś pod wplywem demona religijności.

         Trywializujesz kult obrazów do grafik komputerowych. Co innego jest robienie zdjęć a co innego:

         “Nie będziesz się im kłaniał ani służył”

         My sie nie kłaniamy zdjęciom z internetu. Zła to retoryka.
         Tajemnicza, jesteś grzeszną osoba ponieważ uwielbiając Marię odbierasz Chwałę Bogu.

         Używasz w rozpaczy żałosnej reotoryki porównując nazywanie zbrodniczego systemu religijnego nierządnicą do matek naszych….

         Tajemnicza, co bys powieziała tym rodzicom?

         https://www.youtube.com/watch?v=FbuaNujS3Gs&t=2s

         co? zdarzyło się?

         jesteś zaślepiona duchem religijności nie bacząc na prawdę a kościół ma tyle grzechów, że Biblia mówi, że sięgają nieba!!!

        2. Tajemnicza, po 1 zważ, że ja odnoszę się do Twoich komentarzy. Ty nie specjalnie. Po prostu odnieś się konkretnie do Słów z Biblii które zacytowałem!
         Jesteś oporna bardzo na Prawdę!Z Tobą to nie jest dyskusja na argumenty ze Słowa Bożego,tylko przepychanki – bronisz religii swojej za wszelką cenę, bo jest Twoim bożkiem. My nie zakładamy żadnej nowej religii. Mówisz o fałszywych nauczaniach i nauczycielach/wilkach w owczej skórze sugerując, że biblijnie wierzący nimi są.
         Ewangelia Mateusza 7 (Tysiąclatka):
         “13 Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!
         15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach.”

         Po 1 wąska ścieżka i wąska brama prowadzi do żywota wiecznego, a Bramą tą jest wyłącznie Jezus Chrystus! Nikt i nic innego…Po 2 KK z 1 mld i 200 milionami wiernych jest wąską ścieżką?
         Po 3 Pismo mówi, że niewielu znajduję tą wąską ścieżkę! Czyli w ogóle należy szukać, szukać Boga całym sercem swoim i całą duszą swoją! Religia ma to do siebie , że zazwyczaj wyznajemy ją w spadku po rodzicach hołdując tradycji ponad wszystko! Gdyby w naszym kraju dominująca religią była np. protestancka to większość była by protestantami.
         A teraz – jakie są owoce instytucji katolickiej? Tak w skali globalnych skutków to każdy, kto ma minimum obiektywizmu i nawet nie jest nawrócony przyznaje, że wiele tych owoców to ZGNILIZNA!
         A jakie są owoce wśród parafian?
         Podam przykład:
         W pracy znam około 20-30 osób.Powiem o grupie ok. 10 osób, które znam lepiej i wiem, że są katolikami. I tak: każdy przeklina, zdecydowana większość używa nadaremno ŚWIĘTEGO imienia Bożego (2 osoby nie używają przy mnie, nie wiem jak jest gdy nie ma ;), ale zakładam, ze te 2 nie używają), właściwie przymykają oczy na drobne oszustwa i kłamstwa w pracy, niektórzy na wielkie kłamstwa, opowiadają sprośne żarty, obmawiają, zdradzają w sercu i wiele innych. Co dzieje się w zaciszu domowym…nie wiem. Gdzie są te owoce?? Podkreślam, że dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi i WYŁĄCZNIE Jego to zasługa ja tych rzeczy nie robię. CHWAŁA JEZUSOWI. A jestem poza kościołem katolickim, dokonałem nawet apostazji a ksiądz proboszcz obwieścił, że tracę więź duchową z kościołem Bożym. według doktryny mam teraz gwarantowane piekło i wieczne męki…Teraz pytanie, kto mi tak błogosławi, że mam siłę nie żyć w grzechach stałych? Bóg Jezus! A Ty uważasz, że to sam …szatan daje mi siłę by nie żyć w grzechach!?? Proszę o odpowiedź 🙂

        3. Polecam przeczytać ten artykuł:
         http://www.analizy.biz/marek1962/_obrazy.html#litera_bowiem_zabija,_Duch_zaś_ożywia
         Myślę, że w bardzo dobry sposób wyjaśnia on problem z obrazami religijnymi “usuniętym” przykazaniem
         Przepraszam, że nie cytuję dokładnie, jak to pisze w Piśmie Świętym. W sumie to samo rzucanie na wszystkie strony cytatami z Pisma Świętego to nic, jeżeli nie umie się ich dobrze wytłumaczyć.
         “Literatura bowiem zabija, Duch zaś ożywia (2 Kor 3,6b).

        4. “Co do obrazów, to my nie modlimy się DO obrazów, a jeżeli ktoś tak postępuje, to najwyraźniej nie rozumie ich przesłania.”

         Napisałaś coś takiego. Powiem tak, że jest wielu katolików którzy idą w odstępstwo. Miliony osób. Jeśli coś jest praktykowane co może ludzi gorszyć tzn, że jest to złe. Można to porównać do tego jakby ktoś powiedział, że można pójść do klubu “GoGo” popatrzeć się tylko na kobiety i wyjść i to nie będzie grzech. Samo patrzenie prawda ale nie ma takiej osoby która nie popatrzy się na te kobiety pożądliwie. Jezus mówił, że jeśli popatrzysz się na kobietę pożądliwie to popelniasz cudzolowstwo.

 3. Uwarzam, że zgromadzenia są ważne. Wszędzie są ludzie mi jak zaczęło nie pasować to opuscilem jedno a poszedłem do drugiego. W zborze ma być głoszone o grzechu powtornym przyjściu Chrystusa. Ma być wszystko co jest w Biblii. Pierwszi uczniowie sie2 zgromadzali. Paweł zakładał zbory. Dziś wielu uwarza że nie potrzebuje zborów. W Rosji jest już zakaz głoszenia i modlenia się na ulicy o ludzi.
  Chrześcijanie zamiast być razem to się dzielą bo każdy wybiera co mu pasuje a nie to co mówi Słowo Boże.
  Nie mogę wspolnie modlić się z katolikiem bo w jakim to duchu jest. Mam oddawać cześć obrazom. Modlić się za zmarłych. Nie rozumiem jesli ktoś mówi, że wierzymy w tego samego Boga a postępuje wbrew Słowu Bożemu.
  Ja wolę trzymać się Słowa i być za to krytykowanym niż iść na kompromisy.

  1. ładnie to opisałeś…
   można nie zgadzać się z tym co mówi konkretny pastor, ale w zborze/zgromadzeniu na pewno znajdą się ludzie którzy podzielają ten pogląd co ty/my…

 4. Pan Jezus streścił prawo w dwóch przykazaniach. Myślę, że sposób wykonania przykazań zależy od:
  1. Sumienia każdego człowieka, które kształtowane jest przez lekturę Biblii
  2. Wrażliwości danej osoby
  3. Znajomości i nie badania prawa
  Sposób wykonania może byc inny u każdego człowieka bo niepoznane są drogi Pana. Jeden oddaje Panu chwałę służąc inny wieszcząc lub nauczając. Jednak wazne jest aby oddawać chwałę Panu.
  Dzisiejsze religie podzielają rzymski proceder divide et imperia….

 5. Jako detektywowi prawdy na pewno zainteresuje Ciebie
  jak protestanckie owieczki ida za swoim pasterzem dla zbawienia z laski pawlowej.
  “sredniowiecze i dziesiecina, odpusty ” to maly pikus
  yourdailydish.com/megachurches-making-megabucks-rich-pastors-behind/?utm_source=aol&utm_medium=cpc&utm_campaign=YDD_US_D_Aol_67362_10583&utm_content=395179
  Megachurches Making Megabucks and the Rich Pastors Behind Them

  a pojawilo sie dzisiaj w aol.com 53/71 strona
  Jezeli sie nie podoba to zamiast tego moze cos o maryi czy katolickim balwochwalstwie
  …wiesz o co mi chodzi
  katolik w stanach
  ps. ciekawostka .Upomnialem raz glownego z katolickiej charity w stanach za wynagrodzenie (chyba powyzej 250tys. rocznie dolcow).Odpowiadal ze jest skromny bo inni-czytaj “protestanckie charity” pobieraja wieksze kwoty i wiem ze mowil prawde. Niemniej juz zrezygnowalem z katolickiej charity wzorujacej sie na protestanckiech pensjach.
  Najpierw zobaczylem tytul a aola a pozniej na pierwszej stronie u Ciebie postuje.1-szym okazal sie tytul a jakze, znowu cus o katolikach.

  1. Można różne rzeczy mówić o protestantach jak o każdych innych ludziach. Bo ludzie błądzą i grzeszą. Jednak doktryna jakiej nauczają jest znacznie bliższa prawdzie przedstawionej w Słowie i przez Słowo. Nie jest tam problemem nie zgadzanie się z pastorem, bo można dyskutować i postępować w wielu kwestiach według własnego sumienia i najlepszego swojego przekonania. Jednak ludzie którzy rodzą się w danym kościele, tak jak u nas wiekszosc urodziła się w KK, zostaje w tym kościele często nie mając wiary. Podobnie jest w kościele protestanckim, choć według mojej obserwacji liczba wierzących i znających pismo u protestantów jest znacznie wyższa. Zatem miejmy na uwadze że do Pana dochodzą Tylko Ci których Pan do siebie pociągnie. Tak jak u katolików wiedza o innych wyznaniach jest znikoma tak często wiedza urodzonych w innych wyznaniach o KK jest znikoma.
   PS. Jeżeli znacie ludzi urodzonych w innych wyznaniach napiszcie proszę jaka jest ich wiara oraz jaka jest ich znajomość innych wyznań. Mam świadomość że na tym blogu jest dużo czytelników poszukujących lub tych którzy znaleźli już Pana i nie są oni reprezentatywni dla większości.
   Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish