Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Znaczenie góry Hermon w czasach końca.

Aktualizacja. 23.02.2018.

To, co się obecnie dzieje na Bliskim Wschodzie nie może pozostać bez echa w kontekście biblijnej góry Hermon. Leży ona dokładnie na granicy izraelsko – syryjskiej.

 

 

Tekst przetłumaczony 4 lata temu na podstawie filmu:

 

 

(13) Przyszedłszy w okolice Cezarei Filipowej, Jezus spytał swoich uczniów: – Za kogo ludzie mają Syna Człowieczego? (14) Odpowiedzieli: – Jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jakiegoś innego proroka. (15) Pyta ich: – A wy za kogo Mnie macie? (16) Szymon Piotr odpowiedział: – Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. (17) A Jezus mu odrzekł: – Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, dlatego że nie człowiek ci to objawił, ale mój Ojciec, który jest w niebie. (18) A Ja tobie mówię: Ty jesteś opoką i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne nie zwyciężą go. (19) I tobie dam klucze królestwa niebieskiego i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. (20) Wtedy surowo nakazał uczniom, żeby nikomu nie mówili o tym, że On jest Mesjaszem.

(Mat 16:13-20)

Góra Hermon ma ogromne znaczenie duchowe. Jest to nie tylko góra gdzie wylądowali upadli aniołowie, którzy zdecydowali się mieć potomstwo z ziemskimi kobietami, ale także jest to miejsce gdzie Jezus ogłosił, że jest Mesjaszem.

hermon

Uwaga: Caesarea Philippi—znana także jako Baal-gad, Banias, Baniyas, Banyas, Barias, Belinas, Caesarea Neronias, Caesarea of Philip, Caesarea Paneas, Caesarea Panias, Caesareia Sebaste, Keisarion, Kisrin, Medinat Dan, Mivzar Dan, Neronias, Pamias, Paneas, Paneias, Paneion, Panias, Panium

Umiejscowiona jest 25km na północ od jeziora galilejskiego oraz jest u podstawy góry Hermon, Caesarea Philippi jest miejscem gdzie rzeka Jordan dostaje największego skoku zasilenia wodnego.

panNaflecie

Nurt ma swój początek w jaskini do której wrzucano ludzi mających być poświęconych dla bożka Pan.Pan, pół człowiek, pół kozioł jest często przedstawiany jako grający na flecie.

mthermonceas

Encyklopedia Britannica stwierdza, że ​​Hermon oznacza „Zakazane miejsce.” 4-wieczny tłumacz łacińskiej Wulgaty, Jerome, interpretuje Hermon jako „klątwę”. Hermon był portem wejścia dla grupy złych aniołów, którzy skazili rodzaj ludzki za dni Noego.

Mojżesz napisał: ” (1) A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. (2) Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. (3) Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. (4) A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. „(Rdz 6:1-4).

 

Podczas posługi Jezusa, On i Jego uczniowie odwiedzili Caesarea Philippi (patrz zdjęcie), gdzie rzeka Jordan wypływa ze stoków góry Hermon. Na zdjęciu można zobaczyć groty i jaskinie, w których kult Baala był w pełnym rozkwicie. Obserwując te sanktuaria, Jezus postawił pytanie: „Kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” (Mat. 16:13). Jezus stał na terytorium swego wielkiego wroga, szatana i jego bałwochwalczych Nephilimów. To było miejsce, z którego Antychryst powstanie.

grotto

To jest plan, który szatan I jego upadli aniołowie realizują od samego początku I lepiej uwierz, że Nefilimowie są dzisiaj wśród nas! Mogą objawiać się jako ludzie, demony bądź istoty niewidzialne, działające w ukryciu. Niesamowitą częścią tego planu jest to, że to nasze pokolenie to zobaczy na własne oczy! Niektórzy ludzie są podekscytowani tym, inni przerażeni. Niemiej jednak jesteśmy na granicy ujawnienia się Antychrysta, który powstanie z gory Hermon—ONZ, NWO, Illuminati, Nephilimowie, Masoneria, Elity, Nasienie węża! On wyłoni się z tych ludzi! Wyłoni się on z rasy ludzi, których krew jest czysta (w złym mniemaniu) od samego początku od momentu wyrzucenia szatana i 1/3 aniołów z nieba!

UNMTHERMON

Mając to wszystko na uwadze, warto wspomnieć, że Organizacja Narodów Zjednoczonych posiada swoje najważniejsze strategiczne bazy na szczycie góry Hermon, na najwyższym punkcie, dokładnie tam gdzie wylądowali Nefilimowie? W miejscu gdzie miały miejsce krwawe rytuały na cześć Baala? To miejsce duchowo zostało oznaczone jako przepełnione złem.

 

W 1666, Ludwik XIV z Francji, zezwolenie na budowę obserwatorium w Paryżu, aby zmierzyć długość geograficzną. To był poczatek dla paryskiego południka zero. Wierzcie lub nie, ale zgodnie z „paryskim południkiem zero” Hermon (i starożytny terytorium Dana) znajduje się na 33 stopni na wschód od tego południka (długość) i 33 stopni na północ od równika (szerokość)!Stopień 33ty stał się ważną częścią masonerii, prawdopodobnie ze względu na historię, która sięga do templariuszy, dynastii Merowingów francuskiej oraz ich powiązań rodzinnych Danitów (patrz rozdział na temat Dana w Strażnicy Graala).

mthermon33

Możecie dać temu wiarę? Najważniejszą liczbą Illuminatów/Wolnomularzy jest liczba 33!  “33 stopień masoński…” Jakie są szanse, że to wszystko przypadek? Niewielkie. Możecie sami dostrzec to, że to wszystko było planowane od początku. Powodem dla którego te rzeczy dzieją się w taki sposób jaki się dzieją jest ponieważ żyjemy w czasach, o których mówił sam Jezus Chrystus:

 

(37) A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (38) Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, (39) i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. (41) Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. (43) A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.

(Mateusza 24:37-43)

UNMTHERMON2

Jezus nas ostrzegł! Jak jaśniej mógłby to przekazać? Antychryst jest tutaj a niedługo odbędzie się jego manifest! On jest ‘synem nefilimów—nasieniem węża’! Zostanie on przedstawiony ludzkości przez ONZ, który urzęduje przy górze Herom – ludzie, otwórzcie oczy! Ten ‘mesjasz’ to będzie próba podszywania się pod Jezusa Chrystusa!

Szatan upadł z jedną myślą w głowie – aby pogrozić Bogu pięścią i ukartować podszywanie się pod Chrystusa, którym nigdy nie był! Jest z tym jednak jeden problem – Jezus jest jedyny,

“(8) Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Apokalipsa 1:8

 

(12) Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? (13) Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. (14) Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego.

 

(Izajasza 14:12-14)

 

Nephilims, Azazel

 

https://www.youtube.com/watch?v=dyE90ytTPCo

https://www.youtube.com/watch?v=oPXgQaMoT1w

https://www.youtube.com/watch?v=cTR9bk0mb7c


 

W apokryficznej Księdze Henocha góra Hermon jest wymieniana jako miejsce przyjścia na ziemię klasy upadłych aniołów. Na tej górze złożyli oni przysięgę, że wezmą sobie żony wśród córek ludzi i wrócą…..

Mało tego owa góra była miejscem kultu Kananejczyków.

 

Możemy z dystansem przyjąć teorię o upadłych aniołach, ale to, że góra Hermon leży na granicy izraelsko-syryjskiej gdzie stacjonuje ONZ ma kolosalne znaczenie. Pikanterii dodaje proroctwo, które myślałem że wypełni się kilka lat temu.

Napisałem o tym 5 lat temu oraz 3 lata temu:

 

http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/08/eufrat-i-apokalipsa-czyli-pierwsze.html

 

Zburzony Damaszek pierwszym mocnym akcentem apokalipsy

 

Oto proroctwo, którego niegdyś oczekiwałem:

 

Oto Damaszek przestanie być miastem,
stanie się stosem gruzów
.
2 Na zawsze opuszczone jego miasta
będą pastwiskiem dla trzód,
które się [tam] pokładą,
i nikt ich nie spłoszy.
3 Odbiorą warownię Efraimowi,
a królestwo Damaszkowi.
Z resztą zaś Aramu stanie się
tak, jak z chlubą synów Izraela –
wyrocznia Pana Zastępów.
4 W owym dniu chwała Jakuba zmaleje,
i tłuste jego ciało wychudnie.
5 I stanie się tak,
jak kiedy żniwiarz chwyta w garść zboże na pniu,
a ramię jego ścina kłosy;
i jak gdy zbierają kłosy w dolinie Refaim,
6 tak że zostaje na niej pokłosie;
albo jak przy otrząsaniu oliwki: zostają
dwie lub trzy jagody na samym wierzchołku,
cztery lub pięć na gałęziach owocowego drzewa –
wyrocznia Pana, Boga Izraela.

Ks. Izajasza 17:1

 

Co  mnie zaintrygowało po za Damaszkiem to wers czwarty. Kto wie, czy Izrael nie będzie przeznaczony na straty, taki nowy Holokaust. Co bardziej cwani uciekną, a reszta może zginąć:

tłuste jego ciało wychudnie.

Miałoby to sens w obliczu rosnącej fali nienawiści wobec Żydów. To dlatego nie rozpisuje sie w kwestii żydowskiej, a uwierzcie mi materiał, który jest w necie o Żydach podczas II wojny światowej jest przytłaczający. Oczywiście na niekorzyść Żydów. jednak wiem, że są Żydzi i Żydzi. Wiem, że Bóg czeka na nawrócenie ortodoksów.

 

 

To są poważne sprawy.

 

 

 

 

 

Zaktualizowane: 23 lutego 2018 - 19:21

9 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Ciekawy artykuł. Sprawdzałem i faktycznie gdyby liczyć długość geograficzną to wyjdzie 33 stopień. Normalnie licząc od Londynu to jest to 33 stopień szerokości i 35 długości. Ale Paryż jest na 2 stopniu. Więc po odjęciu 2 mamy 33. Przypadek. Nie sądzę. I z tego co pamiętam to liczba upadłych na górze Hermon to 300. Ta liczba też jest ciekawa. Chociażby 300 Spartan. Ale bardziej przykuwa uwagę Komitet 300.

  Idąc śladem czołowych nazwisk członków Skull and Bones, Bilderberg Group, brytyjskiego Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, amerykańskiej Rady Polityki Zagranicznej, zawsze dochodzimy do Komitetu 300. I odwrotnie. Ta mafijna struktura Rządu Światowego posiada znamiona organizacji nadrzędnej nad nimi, swoistego sztabu dowodzenia, choć i w jej obrębie nie udaje się ustalić wewnętrznego jądra Rządu Świato-Lichwy.

  Badacz i znawca politycznych mafii John Coleman w książce „Konspirators Hierarchy: The stroy of the COMMITTEE 300″ wydanej w USA w 1992 roku, sta­wia „Komitet 300″ na szczycie drabiny władców Globu.

  Antychryst to kolejny ciekawy temat. Tak jak i to ze stopniowym wyburzaniem Damaszku. Jeszcze to zdjęcie dziecka ze wschodniej Ghuty na kilka godzin przed śmiercią. Ile to jeszcze potrwa.

 2. Jak widać nawet najmniejsza góra może mieć znaczenie…symbolika zaś może kryć się w nazwie…

 3. W jednym z odcinków z serii „Starożytni kosmici” (bodajże „Aniołowie i kosmici”) również mówili na temat Góry Hermon, Księgi Henocha oraz wspominają o tym 33 stopniu szerokości geograficznej i o powiązaniach z Roswell. Niestety, w tym filmie wmawiają ludziom, że ci starożytni aniołowie opisani przez Henocha to tak naprawdę byli kosmici w skafandrach i kombinezonach, którzy przylecieli z innych planet, aby przynieść ludzkości „wiedzę”… Ale nic dalszego od prawdy…to naprawdę byli aniołowie, ale ludzie pewnie dadzą się nabrać. Ja myślę, że w 1948 r. w Roswell również mogło dojść do kontaktu z upadłymi aniołami (a potem rozpowszechniono propagandę, że rozbił się pojazd kosmitów). W Księdze Henocha jest powiedziane, że upadłe anioły obiecały powrócić kiedyś na ziemię…

  1. Witaj. Możesz podać w którym rozdziale Księgi Henocha jest o tym mowa ??? Z góry dziękuje ☺

   1. Witam. Odpowiadając na Pana pytanie – właśnie przeglądam Henocha i wydawało mi się, że bardziej wprost było to powiedziane. Wydawało mi się, że w tym rozdziale o buncie aniołów było gdzieś napisane, „i powrócą”, ale mogło mi się pomylić i pomieszać z jakimś innym tekstem. 🙂 Ostatnio nie zaglądałem do tej księgi. Aczkolwiek, jest powiedziane, że księga ta jest przeznaczona dla „ostatniego pokolenia”, więc może ostatnie pokolenie również będzie świadkiem podobnych wydarzeń?

    „Zachowuj, synu mój Matuzalemie, księgi, jakie [otrzymałeś] z ręki twego ojca, abyś mógł przekazać [je] ostatniemu pokoleniu.”

    „Wówczas powstałem, modliłem się i błagałem i spisałem moją modlitwę dla ostatniego pokolenia.”

    Jest też parę innych fragmentów, już nie z Henocha, które pośrednio sugerują, że aniołowie mogą kiedyś powrócić na ziemię. Np. Objawienie Jana 12:9. Oprócz tego Jezus mówił, że ma być „jak za dni Noego” oraz że w czasach ostatecznych „gwiazdy będą spadać z nieba”, a gwiazdy symbolizują aniołów. Z kolei w Księdze Daniela jest mowa o „czwartym królestwie” i chyba o jakichś istotach, które zmieszają się z ludzkim nasieniem (hybrydy?)…trudno powiedzieć, jak interpretować ten fragment, ale ja tam też widzę zapowiedź przybycia na Ziemię jakichś istot:

    Czwarte królestwo: „To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną [oznacza, że] zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną.” (Daniel)

    Apokalipsa wspomina też, że pojawi się anioł Abaddon (Apollion) razem z innymi aniołami (tylko nie wiem, czy to jest anioł Boży czy przywódca upadłych aniołów?). Natomiast jeśli chodzi o Henocha, to chyba faktycznie – nie jest to wprost powiedziane. Pomyliłem się. Aczkolwiek jeśli interesuje Pana kwestia ewentualnego powrotu upadłych aniołów, to polecam książkę T.Horn „Exo-Vaticana” (projekt LUCIFER i plany Watykanu w sprawie przybycia na ziemię „zbawicieli z kosmosu”) – tam jest dużo informacji o powiązaniach z okultyzmem i upadłymi aniołami…

 4. akurat niedawno nie wiem czemu czytalem o nefilimach ale jednak czuje ze my niczego spektakularnego nie dozyjemy

 5. https://www.youtube.com/watch?v=GMzI-I4dNYQ jeszcze analiza nowe kawalku maroon 5 uwielbialem od dziecka no cooooz…

 6. Wiele zależy od tego w jakim wieku jesteś. Bo jak masz 70 na karku to faktycznie możesz nie doczekać spektakularnych wydarzeń. Bez względu na to czy demony podszyją się pod tzw kosmitów, sztuczną inteligencję czy jaką inna formę egzystencji, czy też tego nie zrobią to i tak będą spektakularne wydarzenia zgodnie z Księgą Objawienia.

 7. Na liczbach tak bardzo bym się jednak nie koncentrował i nie analizował wszystkiego za bardzo pod ich kątem. Jak wiemy, ten cały „okultyzm” (od słowa „ukryte”) nie jest wcale ukryty i nie jest żadną tajemnicą. To TAK ZWANE tajemnice, i są, jak wiemy poniekąd również z księgi Henocha, MARNE. Sami „oświeceni” mogą być nimi zaślepieni. Może ten świat jest zakodowany w liczbach, lecz na początku było Słowo. A jeśli coś się przed nami rzeczywiście utajnia, to też jest to w sumie marność, ogólnikowo nakreślona przez Chrystusa, przykra marność, na którą trzeba być gotowym, ale nie lękać się, bo „to się musi stać”. Wszystko będzie ujawnione i odkryte. Bóg zakrywa, pokorni szukają. Szatan utajnia, niezdrowo podnieceni chcą tylko ujawniać – wszyscy mamy obie skłonności, ale trzeba znać proporcje i po pierwsze chcieć piękna, miłości, prawdy. Ukryta jest prawda, ją się odkrywa – kłamstwo się ujawnia wtedy przy okazji, bez usilnego odkodowywania. Cóż znaczy liczba 33? Może znaczyć wszystko. Tyle lat miał też przecież Jezus Chrystus, gdy zakończył swoją zasadniczą misję na Ziemi. Sam mam wiele rozkmin i analiz, ale taką rozkminą też się właśnie oto z Wami dzielę: otóż mimo wszystko, najcenniejsze są nauki i przypowieści Jezusa. Generalnie Jezus Chrystus jest prawdą. Mówi o zjawiskach genialnych w prostocie i pięknych. Ewangelia koniecznie musi stanowić filtr, Ewangelia i sposób wartościowania oraz myślenia z niej wzięty. Jezus operował przypowieściami, analogiami, podobieństwami, często mówił, do czego jest podobne Królestwo Niebieskie. Trzeba się tym po pierwsze karmić i wierzyć w Jezusa, by widzieć wszystko jaśniej i mieć w sercu żywy pokój, niekoniecznie święty spokój czy trwogę. Pozdrawiam i z Bogiem

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish