Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Międzynarodowe rozmowy między Kościołem katolickim a Sojuszem Świata Baptystów.

Niedawno dotarłem do bardzo ciekawego dokumentu. Dotyczy on  międzynarodowych rozmów między
Kościołem katolickim a Sojuszem Świat Baptystów w
latach 2006-2010.

Cele, historia i kontekst konwersacji.

1. Przedstawiciele Kościoła Katolickiego (poprzez Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan)  i Sojusz Baptystów na Świecie (poprzez swoją Komisję ds. Doktryny i Współpracy Międzykościelnej) spotkali się w Watykanie w Rzymie w marcu 2006 r. I wydali następujące ciepłe oświadczenie:

“Celem tych rozmów jest odpowiedzieć na modlitwę Pana naszego Jezusa Chrystusa do Ojca dla jego uczniów, aby wszyscy stanowili jedno … aby świat uwierzył” (Jan 17:21). Wobec wyzwań dzisiejszego świata wierzymy, że oznacza to, że powinniśmy nadal badać naszą wspólną płaszczyznę w nauczaniu biblijnym, wierze apostolskiej i praktycznym życiu chrześcijańskim, a także w obszarach, które wciąż nas dzielą, aby:

1. Wzmocnić wzajemne zrozumienie, wzajemne uznanie i chrześcijańską miłość bliźniego;

2. Wspieranie wspólnego życia uczniów w komunii z Trójjedynym Bogiem;

3. Rozwijanie i rozszerzanie wspólnego świadectwa o Jezusie Chrystusie jako Zbawicielu świata i Panu wszelkiego życia;

4. Zachęcajmy do dalszych wspólnych działań w kwestiach etycznych, w tym sprawiedliwości, pokoju i świętości życia, zgodnie z Bożymi zamiarami i chwałą Bożej chwały.

Przewidujemy, że możemy zmierzać w kierunku realizacji tych celów, koncentrując się na temacie: “Słowo Boże w życiu Kościoła: Pismo, Tradycja i Koinonii “.

Lista uczestników wspólnej komisji międzynarodowej

Uczestnicy katoliccy

Najwybitniejszy Arthur Serratelli, Współprzewodniczący
Revd John Radano, Współsekretarz (2006-2007)
Revd Gregory J. Fairbanks,
Współprezydent (2008-2010) Dr Peter Casarella
Revd Dr William Henn, ofm Cap.
Dr Krzysztof Mielcarek
Dr Teresa Francesca Rossi
Revd Dr Jorge Scampini, OP
Siostra Dr Susan Wood, SCL

Revd Dr Dennis D. McManus (Consultant 2006-2007)
Siostra Sara Butler, MSBT (Konsultant 2008-2010)

Uczestnicy Baptystów

Revd Prof Paul S. Fiddes, Współprzewodniczący
Revd Dr Fausto Aguiar de Vasconcelos,
Współsekretarz
Revd Neville G. Callam Revd Dr Fred Deegbe
Dr Timothy George
Revd Dr Steven R. Harmon
Dr Lilian Lim (2006-8) *
Dr Nora O. Lozano
Revd Dr Tomás Mackey
Revd Anthony Peck
Dr Rachael Tan (2009-2010)
Dr Tadeusz Zelinksi

 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/Bapstist%20alliance/rc_pc_chrstuni_doc_20101213_report-2006-2010_en.html

 

Owoc? Naczelny baptysta Polski Pan Wichary podpisuje apel o świętowanie niedzieli:

 

To nie jest wszystko. Ktoś mógłby powiedzieć:

“tylko rozmawiali”.

Na stronie poniżej baptyści wychwalają ukrywającego się w Watykanie Benedykta:

http://ecclesialtheology.blogspot.com/2013/02/baptist-world-alliance-responds-to.html

 

Przywódcy BWA wychwalają papieża Benedykta XVI

 

 

“Bardzo doceniam włączenie przez papieża innych chrześcijańskich środowisk, takich jak BWA, do poważnych dyskusji na temat spraw, które stanęły w obliczu chrześcijańskiego świata” – powiedział przewodniczący BWA John Upton.
 “Papież zawsze był łaskawy w swoim powrocie do Watykanu i szanując poglądy i opinie innych wspólnot chrześcijańskich”.
Sekretarz generalny Neville Callam uznał “posługę, którą wykonał papież Benedykt XVI, w szczególności jego wkład w stosunki ekumeniczne“.
Jak widzimy, to nie jest tylko zaproszenie, to jest uległość i pochwała dla ekumenii z kościołem. Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości co do baptystów?
Callam zwrócił uwagę na dzieła teologiczne papieża i jego posługę duszpasterską, które “zapewniły społeczności chrześcijańskiej bogaty magazyn duchowych refleksji wartych szczegółowych badań”.
“Przyklaskuję otwartości papieża na dwustronne dialogi, które zarówno wzmocniły zrozumienie, jak i pogłębiły chrześcijańskie świadectwo” – powiedział Upton. “Papież zademonstrował swoją miłość do Kościoła i będzie wspominany z wdzięcznością za swoje naukowe i łagodne przywództwo”.
Papież Benedykt XVI wyraził nadzieję, że dialog doprowadzi do “wzrostu zrozumienia i współpracy między katolikami i baptystami.
Baptyści i katolicy brali udział w dialogu teologicznym od 1984 r. Pierwsza runda trwała w latach 1984-1988, a druga w latach 2006-2010. Callam potwierdził poparcie papieża w drugiej rundzie dialogu.
Sekretarz generalny BWA powiedział, że ekumeniczna otwartość papieża była w pełni widoczna podczas X Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów Kościoła Katolickiego, w którym wspólnota baptystów była reprezentowana przez Tymoteusza George’a, dziekana i profesora teologii, historii doktry w Beeson Divinity  w stanie Alabama w Stanach Zjednoczonych.
“Przekazujemy najlepsze życzenia na zasłużonej emeryturze” – stwierdził Callam. “Jego ogromny wkład w światowe chrześcijaństwo nie zostanie zapomniany i modlimy się za niego o Boże błogosławieństwo w nadchodzących latach”.

 

Oczywiście w Boga można wierzyć i u Luteran i w Prawosławiu, a nawet w Islamie. Wszak p. Bergoglio powiedział, że wszyscy mamy jednego boga łącznie z bogiem Allahem. Pytanie tylko czy będzie to wiara w Prawdzie?

 

” Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich toczcicieli chce mieć Ojciec. “

 

Nie w religii, instytucji, organizacji, denominacji, ale w prawdzie.

Ja wiem, że gro chrześcijan chodzi do kościoła, żeby się fajnie poczuć, ale jest to tylko oszukiwanie samego siebie.

 

 

Updated: 21 lutego 2018 — 12:53

4 komentarze

Add a Comment
 1. O tym jak niewielu zostanie prawdziwie wierzących w dniach ostatecznych, a więc takich jak mówi Objawienie 14:12:
  “Tu jest wytrwałość świętych, którzy przestrzegają przykazań Boga i wiary Jezusa.”, mówi werset z ewangelii Łukasza 18:8:
  “Mówię wam: Szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”
  Chwała Jezusowi Chrystusowi za to, że otwiera oczy tym którzy Go szukają i uświęca ich po nowonarodzeniu!

 2. https://www.youtube.com/watch?v=bP1xYeeFzoU

  niezawodny ekumenista biskup Ryś. Owszem nagranie ma aż 40 minut ale polecam ponieważ dopiero wtedy można wyłapać cały sens wypowiedzi.

  Kwintesencja zaczyna się od 18 minuty. Kwintesencja kwintesencji od 26 minuty.

 3. Heh, a my jutro mamy jakieś wykłady na dzień humanistyki, na których będą przedstawiciele buddyzmu, hinduizmu, nawet jakiś rabin chyba oprócz tego pastorzy baptystyczni i ewangeliccy, księża: prawosławni, grekokatoliccy i rzymskokatoliccy, także będzie ciekawie 🙂 (Mam nadzieję, że nie będą za bardzo ekumeniczni 🙂 )

 4. Oby poznali Prawdę, która ich wyzwoli…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: