Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Oszustwa LGBT zostały ujawnione!

 

Ci, którzy ustanawiają nasze tak zwane “wartości”, takie jak mała, ale potężna grupa naukowców, głównych mediów i homoseksualnych aktywistów, robią to próbując narzucić dziwne mity i idee, które nie mają żadnej podstawy naukowej.

Mity te obejmują to, że homoseksualiści “rodzą się w ten sposób”, nie mogą się zmienić i muszą być zaakceptowani tacy “kim są”. Ponadto osoby, które twierdzą, że są innej płci niż ta, z którą się urodziły, tj. Osoby transpłciowe, które “czują”, że należą do innych osób niż ich płeć, muszą zostać za takie uznane.

Opinia publiczna ma odłożyć na bok inteligencję i zdrowy rozsądek, a także z szacunkiem ukłonić się w zgodzie z tymi “ekspertami”. Opinie te są jednak pełne i kompletne.

Instynktownie wiemy, że nie są one autentyczne, ani nie są godne naszej wiary. Jednak twórcy mitów usiłują wymusić na nas ich nonsens z powodu ciężkiej ręki prawa, twierdząc, że “dyskryminacja” polega na odmowie przyjęcia mitów jako prawdy. Jurysdykcje, które nie są zgodne z ich orzeczeniami, są karane ekonomicznie, rodzicom zabrania się chronić ich dzieci przed monstrualnymi prawami “łazienkowymi”, które pozwalają mężczyznom na korzystanie z pryszniców dziewcząt, szafek i przebieralni. To wszystko jest oszustwem opartym na propagandzie bez żadnej legitymacji naukowej.

Bombowa eksplozja mitów

 

Jednak wybuchły dwie bomby, które rozwiały te mity, a decydenci jeszcze nie kontrolowali jego upadku.

Pierwsza bomba była przełomowym studium opublikowanym w  The Journal –  The New Atlantis  (23 sierpnia 2016 r.). The Journal  jest znanym czasopismem naukowym, technologicznym i etyki z Waszyngtonu. W tym artykule przeanalizowano naukowe dowody problemów LGBT opublikowanych do tej pory w czasopismach naukowych.

Raport został napisany przez dwóch wybitnych uczonych. Dr Lawrence Mayer, profesor psychiatrii i statystyki oraz biostatystyki na Arizona State University, stwierdził w przedmowie do tego badania, że ​​zeznawał w dziesiątkach federalnych i stanowych postępowań sądowych silnie wspierających równość i przeciwstawiających się dyskryminacji na rzecz społeczności LGBT. Jednak dr Mayer oświadczył, że popiera każde zdanie w tym raporcie bez zastrzeżeń, ponieważ dotyczy ono nauki i medycyny. Stwierdził również, że podczas przeglądu ponad 500 artykułów naukowych był zaniepokojony faktem, że społeczność LGBT ma nieproporcjonalnie wysoki poziom problemów ze zdrowiem psychicznym w porównaniu z populacją jako całością.

Drugim autorem jest dr Paul McHugh, jeden z czołowych psychiatrów na świecie. Był psychiatrą naczelnym w Johns Hopkins Hospital w Baltimore od 1975 do 2001 roku. Naukowcy dokonali przeglądu setek recenzowanych badań dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej z nauk biologicznych, psychologicznych i społecznych. Ich wnioski były następujące:

 • Przekonanie, że orientacja seksualna jest wrodzoną, biologicznie ustaloną własnością ludzką – że ludzie “rodzą się w ten sposób” – nie jest  poparte dowodami naukowymi .
 • Przekonanie, że tożsamość płciowa jest wrodzoną, ustaloną własnością ludzką, niezależną od płci biologicznej – tak, że osoba może być “mężczyzną uwięzionym w kobiecym ciele” lub “kobietą uwięzioną w ciele mężczyzny” – nie jest  poparte dowodami naukowymi .
 • Tylko niewielka część dzieci, które wyrażają nietypowe myśli lub zachowania płciowe, będzie nadal to robić w okresie dojrzewania lub w wieku dorosłym. Nie  ma dowodów na to,  że wszystkie takie dzieci powinny być zachęcane do tego, aby stać się transpłciowymi, a tym bardziej poddać się leczeniu hormonalnym lub zabiegowi chirurgicznemu.
 • Osoby nieheteroseksualne i transpłciowe mają wyższe wskaźniki problemów ze zdrowiem psychicznym (lęk, depresja, samobójstwo), a także problemy behawioralne i społeczne (nadużywanie substancji psychoaktywnych, przemoc partnera) niż w populacji ogólnej. Tylko dyskryminacja  nie uwzględnia całej rozbieżności .

Druga bomba została eksplodowana przez czołowego badacza Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego (APA), aktywistkę lesbijek, Dr. Lisa Diamond, współautorkę “podręcznika APA” seksualności i psychologii oraz jednego z najbardziej szanowanych przedstawicieli APA członków. Przyznała, że ​​orientacja seksualna była “płynna” i niezmienna. W ten sposób dr Diamond potwierdził, że mit, że “homoseksualiści nie mogą się zmienić” jest teraz ślepą teorią. Dokonała podsumowania odpowiednich ustaleń na wykładzie na Cornell University, stwierdzając, że liczne badania wykazały, że orientacja seksualna – w tym atrakcyjność, zachowanie i tożsamość – jest płynna zarówno dla nastolatków, jak i dorosłych dla obu płci.

Jej ogłoszenie leci w obliczu ustawodawstwa w kilku stanach USA i Ontario, Kanada, które zakazują “terapii reparatywnej”, która ma na celu pomóc pacjentom doświadczającym pociągu płciowego do osób tej samej płci.

Niszczy również argumenty aktywistów homoseksualnych, że orientacja seksualna jest “ruchem na rzecz praw obywatelskich naszych czasów”.  Pragnienie seksualne opiera się na czymś innym niż genetyka, w tym przede wszystkim na związkach, kulturze i innych doświadczeniach osoby, a nie na genetyce czy hormonach prenatalnych.

 

Jedyne, co mówi nam nauka, to fakt, że rodzimy się jako  mężczyźni  lub  kobiety.

Błędne, szkodliwe ideologie i kłamstwa, szczególnie te, które zmniejszają i zagrażają życiu dzieci, powinny być natychmiast potępione.

Oczywiście, prawa dotyczące orientacji seksualnej i transseksualistów muszą zostać ponownie ocenione w świetle ujawnionej teraz prawdy. Nie możemy więcej tracić czasu na takie nieszczęścia.

Reakcja homoseksualnych działaczy i mediów

Media głównego nurtu zignorowały te bomby. Homoseksualna kampania na rzecz praw człowieka (HRC) nie miała jednak na celu umożliwienia im wpłynięcia na jej dalsze istnienie, a szacunkowo prawie 49 milionów dolarów zaciągniętych rocznie ze składek, które utrzymują jej luksusową siedzibę w Waszyngtonie. Co ważniejsze, nie było zamierzeń zrezygnować z olbrzymiej władzy i wpływu, jaki wywiera na społeczeństwo – zwłaszcza na prawodawców i media.

HRC zareagowała tak jak zwykle, gdy zagrożona jest jej baza energetyczna. Oba ma atakować, atakować i atakować. Przy tej okazji udała się do dziennikarza z New Atlantis Journal, który sprzeciwił się temu, ujawniając prawdziwe fakty dotyczące homoseksualizmu. HRC opublikowała krytykę przeglądu badań Journal, charakteryzującego dr. Mayer i McHugh jako promotorzy “Anti-Trans All-Stars” i “anty-LGBTQ” starający się “marginalizować” i drwić z ludzi. Oskarżyli autorów umyślnych “mylących stwierdzeń” i “stronniczych interpretacji”.

Redaktorzy ”  New Atlantis  Journal” nie zamierzali jednak znosić nonsensu HRC. Ta ostatnia była tylko kłamstwami i zniekształceniami. W specjalnej publikacji zatytułowanej “Kłamstwa i znęcanie się z kampanii praw człowieka” nakreślono, w jaki sposób HRC zniekształciła ostatnią publikację czasopisma poświęconą homoseksualizmowi, stwierdzając we wstępie: “Większość dokumentu HRC jest ćwiczeniem zniekształcenia”. Następnie szczegółowo przeanalizował te zniekształcenia.

Możemy być również pewni, że HRC wkrada się za kulisy, aby znaleźć odpowiednich ideologicznie poprawnych badaczy do rozpoczęcia badań, finansowanych bezpośrednio przez HRC lub, prawdopodobnie, przez jednego z korporacyjnych szalonych psów w swojej hodowli, w celu zakwestionowania studiów w  czasopiśmie New Atlantis  i APA. Kiedy nowe badanie zostanie opublikowane, prawdopodobnie w ciągu roku, będzie z wielką pompą i szerokim zasięgiem w mediach. Zostanie zaprezentowany jako “The Truth” (prawda). Będzie to jednak oszustwo i oszustwo oparte na wadliwej metodologii. Jak może być inaczej, kiedy ustalenia są z góry ustalone? Celem studium będzie wyłącznie propaganda i będzie to jedynie słaby dom z kart. Powinni go zlekceważyć ci, którzy mają inteligencję i zdrowy rozsądek, wiedząc, że takie badanie jest jedynie próbą, by dobrze finansowani aktywiści homoseksualni kontynuowali kontrolę nad społeczeństwem.

 

źródło: lifesitenews.com

Mój komentarz:

 

Jeśli jest napisane, że “LGBT ma nieproporcjonalnie wysoki poziom problemów ze zdrowiem psychicznym “, to dla nas wiadomym jest, że te osoby są zdemonizowane.

Jak widzimy LGBT oferują światu kłamstwa i to wysoko opłacane i szeroko komentowane w mediach. Kłamia ponieważ ich tatusiem jest szatan, czego zapewne większość nie wie:

 

“Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”: Jana 8

 

Dlatego wszelkie ruchy prawicowe są szufladkowane jako faszystowskie ponieważ bronią wartości chrześcijańskich, czyli normalności. Sataniści z LGBT chcą nam wmówić, że nienormalność jest normalna i dzięki potężnym środkom finansowym okazuje się, jak wielki maja wpływ na (nie) myślenie ludzi. Tak więc ludzie głosujący na partie stricte lewicowe głosują na diabła. To, że prawica nie jest modelowym chrześcijaństwem oznacza tylko, że szatan ma wpływ na nią, ale w dalszym ciągu reprezentowane są interesy biblijne. Tak więc każdy kto głosuje np w Polsce na SLD, N owoczesną, PSL, PO, glosuje na diabła.

 

Updated: 13 listopada 2017 — 09:04

5 komentarzy

Add a Comment
 1. W czarnych mszach ważnym elementem są orgie homoseksualne. Warto jednak dodać, że Biblia potępia same akty seksualne, a nie miłość do osoby do tej samej płci. Co o tym sądzisz ? Pozdrawiam

  1. Projekt Boży jest jasny, są dwie płcie, pasujace do siebei reprodukcyjnie. Homowyznawcy i homozwiedzeni nie mogą mieć potomstwa, toteż chcą zabierać innym. Miłosć międzypłciowa to miłość której ważną częścią jest popęd biologiczny kierowany hormonami, programem rozrodczym – miłosć do osoby to miłosć niemiędzypłciowa, to miłosć platoniczna tak zwana, czy miłosć do bliźniego w rozmiarach metafizycznych – tu nie ma powiązanai z ciałem, kochasz osobę=duszę kogoś, bez pierwiatka cielesnego. Wiele małżeństw opiera się niemal tylko na miłości cielesnej i jakoś żyją ale to inny problem.

 2. homosektualne lub….pedofilia

  1. Nie na darmo w końcu rozszerza się LGBT nie tylko o Q (queer, też coś dziwnego), ale też i Z (zoofile) czy P (pedofile)…

 3. Znamy przecież kłamstwa i wynaturzenia szatana, bo Bóg dał nam dar zrozumienia. Trzymajmy się tego. Rozwijajmy ten dar. Twój dylemat @Fanta jest nie na miejscu. W jakim celu w ogóle tracić energię i rozpatrywać taki dylemat?

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: