Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Detektywitter na 31.10.2017

Nie jest tylko poprawnością polityczną kiedy przywódca ważnego kraju odwiedza inny kraj  inicjujący mord ludzi jakim jest wojna lub ucisk podatkowy. To jest kooperacja sił wrogich ludzkości i Bogu.

Cały świat tkwi w Złym.

 

 

 

 

Updated: 31 października 2017 — 11:27

8 komentarzy

Add a Comment
  1. Ja też 😀
   A sama notka mi się podoba 🙂

 1. To jest prawdziwe wyjście z tematem szabatu.

  https://youtu.be/d3GkY7c9ebY

  Komentarz na dobitkę. Szczególnie przykład.

  Też kiedyś miałem “zgryz” z Sabatem ale uczciwe czytanie Słowa Bożego zawsze będzie prowadziło do jednego wniosku, Sabat dla Kościoła Nowego Testamentu ma swoje wypełnienie w Panu Jezusie jako Panu Sabatu, czyli pełnego odpocznienia. I nie prawdą jest że Nie-Sabatowi chrześcijanie nie przestrzegają sabatu, przestrzegają go w sposób właściwy trwając w społeczności z Chrystusem. Adwentyści to tacy współcześni Galacjanie którzy nie rozumieją że Chrześcijaństwo to nie jest religia zakazów i nakazów , i że to nie oni mają wypełnić Zakon ale że Zakon ma się wypełnić na nich poprzez fakt nowo narodzenia i stania się uczestnikiem Bożej natury. Gdyby doktryna o Sabacie(w wydaniu Adwentystów) była rzeczywiście tak istotna to na pewno Apostołowie w swych listach nie zapomnieli by o niej wspomnieć.

  Dodam jeszcze że moje wszelkie wątpliwości rozwiali sami Adwentyści. Na forum Adwentystycznym pojawił się wątek związany z problemem obchodzenia Sabatu za kołem polarnym, ktoś mieszkający na Islandii czy na północy Norwegi pytał kiedy zacząć świętować Sabat jak przecież tam przez pól roku mu słońce nie zachodzi, jedni twierdzili że powinien się zsynchronizować z czasem w Jerozolimie, drudzy że w Polsce, trzeci że powinien to robić jak uważa. I ten właśnie problem pokazał że Sabat w formie przestrzegania dnia był dany i był znakiem tylko między Bogiem a Izraelem, a w wypadku Kościoła, który jest i na Islandii i w Norwegi i na Grenlandii nie może być przestrzegany literalnie, tak więc traci swą uniwersalność. Pozdrawia w Chrystusie.

  1. Szabat zaczynał się wieczorem między 6, a 7 dniem tygodnia.

   Przestrzeganie 7 dnia było symbolem wejścia do Bożego odpoczynku w Chrystusie czyli przejścia z obrazu pierwszego Adama – 6 do obrazu Drugiego Adama – 7, kto nie wejdzie do Bożego odpoczynku Duchowo za sprawą Chrystusa ten i umrze Duchowo co symbolizowała kara jaką była śmierć.

   “Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu.”

   W czasach przed Chrystusem cała Ewangelia była ukryta pod obrzędami i świętami, a Izrael istniał jako cielesny naród, który ją w ten sposób głosił światu.

   Wszystko zmieniło się po śmierci Chrystusa i rozerwaniu zasłony do Miejsca Najświętszego co oznacza przeniesienie wszystkiego ze sfery materialnej ukrytej pod obrzędami do sfery Duchowej jako wypełnienie tego co zapowiadały te obrzędy, ceremonie i święta.

   “Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu.”

   Od tamtej pory Izrael jest Duchowy bo i odpoczynek czyli spotkanie z Bogiem też jest w formie Duchowej. Arcykapłan – Chrystus, który pośrednicy do Boga również działa Duchowo przez Ducha Świętego, który mieszka na wzór Chrystusa w człowieku.

   Do naszego umysłu przeniosła się też cała batalia jak toczy się między Ludem Bożym, a duchowym Babilonem. Słudzy szatana teraz wykorzystują zwiedzenie i niewolę umysłów, a nie miecze jako broni przeciwko Bożemu Ludowi.
   Dlatego NT i Apokalipsa przeniosła dziedzictwo i nazewnictwo narodowego Izraela na wszystkich wierzących w Chrystusa.

   1. Świętowani Szabatu oznaczało też że kto nie narodzi się na nowo i nie wejdzie do 1000 letniego Szabatu ten umrze na wieki w Jeziorze Ognia.

    1000 letni Szabat rozpocznie się przy powtórnym przyjściu Chrystusa na koniec 6000-lecia od stworzenia pierwszego Adama.

    Taki był też podział Świątyni Jerozolimskiej 40 łokci Miejsce Święte i 20 łokci Miejsce Najświętsze.
    40 do 20 czyli:
    Stworzenie –> 4000 lat —> przyjście i ukrzyżowanie Chrystusa —> 2000 lat -> co daje razem 6000 lat mozołu i pracy w materialnych ciałach i następnie 1000 letni Szabat u Ojca.

    1. W takim razie jak obchodzić szabaty mieszkając na północy skoro nie ma zachodów słońca?

     Szabatem jest Chrystus można odpoczywać i się modlić, można też pracować i się modlić. Mamy być 24h w Chrystusie jak mówi pastor Cyrikas.

 2. (8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić.

  (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę,

  (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.

  (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

  To jest muzyka,której słuchać pragnę na wieki mój kochany Panie Jezu. Dziękuję Tobie Skarbie nasz najdroższy,że uczysz nas rozróżniać między tym co święte a tym co pospolite i między tym co czyste i nieczyste.
  Niech Słowo Twoje Ojcze trwa na wieki.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: