Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Od wczoraj do 11 października trwa Boga Święto Namiotów.

Święto Namiotów zwane inaczej Sukkot (סוכות), , zwane też Kuczki –  rozpoczyna się pięć dni po święcie Jom Kippur.

 

“W starożytności święto było związane ze żniwami. Przez siedem dni święta ortodoksyjni żydzi mieszkają poza domem w budach pod gołym niebem – w Izraelu często budowanych na balkonach. Podczas święta recytuje się psalmy i wykonuje się obrzęd kołysania bukietami splecionymi z gałązek palmy (lulaw), trzech gałązek mirtu (hadasa), dwóch gałązek wierzby (arawa) trzymanymi w prawej ręce i owocami etrogu (cytron) w lewej. Kołysanie wykonuje się na cztery strony świata oraz w górę i w dół na znak czci dla Stwórcy tych darów[1][2]. Następnie ludzie udają się na codzienną procesję, którym towarzyszą modły o dobre plony. Wikipedia

Do tej pory ortodoksyjni Żydzi świętują śpiąc w namiotach albo strojac pokoje na kształt namiotów.

 

Święto to upamiętnia czterdziestoletnią wędrówkę przez pustynię. Przypomina ono o Bożej wierności i ochronie.

Sukkot jest jednym z trzech świąt pielgrzymich, podczas których mężczyźni  mieli udać się do Jerozolimy, żeby ukazać się przed Bogiem.

 

” Trzy razy w roku zjawi się każdy mężczyzna z pośród was przed Panem, Bogiem twoim, na miejscu, które wybierze: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Szałasów, lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami, (17) ale każdy przyjdzie z odpowiednim darem swoim według błogosławieństwa, jakiego Pan, Bóg twój, ci udzielił. ” Pwt 16.

 

Przesłanie mesjańskie święta Namiotów.

Ostatniego dnia Sukkot miały miejsce dwie ceremonie: pierwsza z nich była wtedy, gdy w świątyni paliły się ogromne złote lampy, a ludzie przechodzili obok nich z pochodniami.

 

Następnie umieszczali je na ścianie jako znak, że Mesjasz będzie światłem dla pogan.

 

” Mówi: To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. ” Izajasza. 

 

 

 

Druga ceremonia była wtedy, kiedy kapłan niósł wodę z sadzawki  Siloam do świątyni jako symbol tego, że cała ziemia pozna Boga:

 

“na kształt wód, które napełniają morze”.  Izajasza 11

 

Spełniło się to kiedy Pan Jezus biorąc udział w święcie Szabasów powiedział:

 

” A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. (38) Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. ” Jana 7

 

 

Ostatnio, bo w niedzielę czytałem AKURAT  fragment uzdrowienia ślepego. Od razu wpadła mi na myśl symbolika mówiąca o tym, że JEZUS (nie Jehowa) spowodował, że wszyscy zaczęli widzieć.

 

(7) i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. Ew. Jana 9:7, ‘

 

Sukkot symbolizuje ostatecznie żniwo, kiedy wszystkie narody będą dzieliły się błogosławieństwem Królestwa Bożego. Wszyscy wtedy będą celebrować  Święto Namiotów:

 

“Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu Zastępów, i obchodzić Święto Szałasów. (” Zachariasza. 

 

Siódmy i ostatni dzień Święta Szałasów znany jest jako Hoszana Raba, to znaczy Wielka Hosanna. Co ciekawe, to katolicy nienawidzący Żydów śpiewają używając tego żydowskiego słowa “Hosanna na wysokości”…

Poniżej Hosanna w Sukkot.

 

Tak więc wszelakie święta Boga mające swoje źródło w starożytnym Izraelu obchodzone obligatoryjnie, obecnie są obchodzone dobrowolnie, ale w erze 1000 letniego królestwa będą znów świętować.

 

  • Dziękczynienie za zbiory;
  • Ogólnonarodowe wspomnienie zbawienia;
  • Zapowiedź ustanowienia Mesjańskiego Królestwa.

 

Tak więc radujmy się i my.

2 komentarze

Add a Comment
  1. Dziękuję za informację, przynajmniej wiadomo jak to święto niegdyś wyglądało 🙂

  2. Ja także dziękuję za opisanie tego święta.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: