Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Mniej niż 0,5% ludzi w Polsce będzie zbawionych.

Pismo jest jak miecz obosieczny i za chwilę po przedstawieniu statystyk udowodnię swą tezę.

Wczoraj zainteresowałem się liczbą protestantów w Polsce. Ku mojemu zdziwieniu ujrzałem porażająco niską ich liczbę. Wikipedia informuje nas o zaledwie 150 tysiącach członków kościołów protestanckich w Polsce.

 

Oto te uświadamiające dane, które i tak są zawyżone co wykażę za chwilę:

 

protestantyzm – 0,38%

(gł. luteranie i ewangelicy reformowani – 0,18%, zielonoświątkowcy – 0,09%, pozostali ewangelikalni chrześcijanie – 0,07%, adwentyści i inne grupy – 0,04%)

 

Aby ocenić kto będzie zbawiony, musimy przyjąć jakieś kryteria jak to bywa w przypadku osób posługujących się nie dogmatami, ale Biblią. Nie chcę pisać elaboratu o zbawieniu, gdyż jest to temat rzeka, ale oprę się o kilka kluczowych wersetów.

 

 

“I rzekł do nich: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.”

 

Czarno na białym widać warunki zbawienia:

 

 1. Uwierzenie w Jezusa i Jego śmierć za nasze grzechy.
 2. Przyjęcie chrztu.

 

Przy czym uwierzenie nie jest na tej zasadzie, co prezentuje większa część katolików. Wszyscy katolicy wierzą w Jezusa, ale czy czynią tak jak Bóg tego chce? Pytanie retoryczne. Wiara w Jezusa charakteryzuje się wywróceniem naszego życia. Obaleniem dotychczasowym naszych wyobrażeń o Nim.

Chrzest zaś nie jest tym samym co jakikolwiek sakrament w KRK na zaliczenie, ale jest on pragnieniem. Mnie nikt nie namawiał do chrztu. Miałem głębokie pragnienie. Pan Jezus pomimo swej świętości i sprzeciwu Jana Chrzciciela, sam symbolicznie wziął chrzest aby dać nam przykład. Od tamtej pory miliony świadomych i dorosłych ludzi wzięło świadomy chrzest przez zanurzenie, a nie pokropienie.

Pan jezus powiedział:

 

“Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną”

 

Aby znać głos Jezusa, należy znać Biblię, bo ta jest Słowem Bożym, a to przemawia do nas. Katolicy w zdecydowanej większości nie znają Słowa Boga.

Protestanci , tzn ich część znają, ale zgodnie z przypowieścią o siewcy nie praktykują.

 

Poruszam tutaj wiele wątków na całkiem osobne teksty, ale jestem zmuszony ograniczyć się do zarysu kilku aspektów.

Zakładam, że 100% protestantów wzięło świadomy chrzest poprzez zanurzenie. Te 100% to tylko 0,35% Polaków.

 

Niestety prawda jest o wiele bardziej bolesna. Gro zborów jest nieblijna, ale nie będę wchodził tutaj w dyskusje. Miałem gorzką okazję przekonać się na profilu facebooka  Luteran jak bardzo duża część z nich stoi po stronie wroga Boga. To są tylko subiektywne moje doświadczenia naukowo nic nie wnoszące. Jednakże doktryny Luteran nie są zgodne z biblią i to już jest obiektywne.

Poniżej dowody:

http://www.ulicaprosta.lap.pl/new/artykuly/apologetyka/katolicyzm-ekumenia/57-wspolna-deklaracja-doktryny-o-usprawiedliwieniu-refleksje

 

Luteranie są w konkubinacie z kościołem Rzymskim. Zapewne jest tam część oddana Bogu, ale ilu takich wiernych jest nie policzymy. Pewnym jest okrojenie tych 0,18% Luteran jako osób narodzonych ponownie do niższej wartości procentowej.

A propos narodzenia na nowo. Pisałem o tym w tekście:

 

Różnica między zauważeniem królestwa niebieskiego, a wejściem do niego, czyli nie wszyscy chrześcijanie są chrześcijanami.

 

Uważam, że jest to jeden z moich najlepszych tekstów. Tłumaczy on wiele o procesie zbawienia.

Pan Jezus jasno mówił “nie każdy kto mówi mi Panie wejdzie do królestwa niebios”

 

Czasem także pisuje, iż w kościołach jest wiele osób nie narodzonych na nowo. Czym się charakteryzuje owo narodzenie?

Zacytuję siebie samego z tekstu o pokucie:

 

Jeśli nie widzisz swoich grzechów  nie żałowałeś/aś, nie przeprosiliście Boga Ojca i nie zmieniliście swego myślenia, to nie jesteście narodzeni na nowo.

Z greckiego owo upamiętanie czyli pokuta, to metanoeo, oznacza żałować, odczuwać skruchę”

 

Pokuta – miara narodzenia na nowo.

 

I tutaj jest pułapka. Część może przed Bogiem, podkreślam przed Bogiem pokutowała, ale notorycznie łamią przykazanie Jezusa wobec bliźnich:

 

4 Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” Jana 

 

 

Po tym poznaje się innych wyznawców. Jako przykład osoby nie wchodzącej w skład uczniów Jezusa podaje komentarze czytelnika mojego bloga Lukasz B:

 

„” Czytaj Biblie ciulu a znajdziesz tam wszystko. Nawet o dna.” do uzytkownika garylouki

do mnie:

„Mam do Ciebie mówić glupcze? Bo tak się zachowujesz. Pseudo chrześcijański głupiec z pieskami ”

 

To są komentarze człowieka niezbawionego. Osoba zbawiona nigdy w życiu nie odezwałaby sie do bliźniego w ten sposób.

 

Jest on charyzmatykiem, co wcale nie oznacza, że wszyscy charyzmatycy tacy są, choć daje się odczuć pychę wynikającą z np doświadczeń uwalniania od demonów. jednak Pan Jezus i tutaj to wyjaśnia:

 

“W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie” Mateusza 7.22

 

Pan Jezus powie do takich, że ich NIGDY nie znał. W jaki sposób więc uwalniają od demonów? Posługując się autorytetem Jezusa, ale nie mając Jego natury. W Dziejach Apostolskich jest mowa o chrzcie w imię Jezusa Chrystusa. Jest to alternatywa do chrztu Mateuszowego w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Chrzest w imię Jezusa jest zanurzeniem w naturę Jezusa, Jego charakter. Niestety, a raczej na całe szczęście Jezus nie ma takiego charakteru jak ów Łukasz i inni podobni mu ludzie.

Biblia jest bezwzględna.

 

14) Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana” Hebrajczyków 12

 

Czy ów Łukasz stara się o pokój lub masa pieniaczy internetowych? Czy jeśli pomimo, że nie lubisz np autora tego bloga a wchodzisz tutaj by realizować się w żółci i nienawiści jesteś naśladowcą Jezusa?

Pokój i miłość do bliźniego było Jezusa  celem przyjścia na ziemię.

(78)przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, (79) by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Łukasza 1

 

 

Pan Jezus tak oto powiedział do kobiety myjącej swymi łzami nogi Jezusa:

 

“I powiedział do kobiety: Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju.
(Ew. Łukasza 7:1-50, Biblia Warszawska)’

 

 

Reasumując wąska jest droga. Po statystykach i tym tekście widać, że bardzo wąska droga i gdyby było teraz pochwycenie, to jedynie ok  0,2% Polaków byłoby zabranych, co stanowi około 74 tysiące osób.

37 mln Polaków x 0.2% = 74 000

Reszta będzie pozostawiona.

Oczywiście dochodzą jeszcze dzieci jak to się mówi Boga ducha winne.

Według mojej oceny te 0,2 i tak jest na wyrost, ale za tą wartość zawyżoną wstawiłem nieświadome dzieci.

Wierzę także, że garstka katolików również będzie zbawiona. Kiedyś napisałem ilu tam jest wierzących:

Ilu jest naprawdę katolików?

 

 

Zakładając, że mieszkasz w wieżowcu o liczbie mieszkańców około 250 osób, to z tego wieżowca pochwyconych będzie tylko

0,75% ludzi czyli 3/4 jednej osoby…..

 

Mt 7,6. 12-14
6 Nie dajcie tego, co święte, psom ani nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały swoimi nogami i was, obróciwszy się, nie rozszarpały. 12 Tak wszystko ludziom czyńcie, jak chcielibyście, aby wam czynili. Bo to jest właśnie Prawo i Prorocy. 13 Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. 14 Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca do życia! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują.

 

 

Czy warto więc żyć starym życiem? Czy warto mieć nienawiść w sercu?

Nowym czytelnikom proponuje obejrzenie filmu “Pozostawieni”

 

 

Jeśli myślicie, że Jezus to jest taki jak budowany kościół ekumeniczny gdzie wystarczy byc dobrym człowiekiem, to jesteś w błędzie:

 

Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie BEZprawie“. Mat 7 …”

 

Nie ryzykuj i oddaj swe życie Jezusowi, wyznając swoje grzechy i odwracając się od grzechu, od BEZprawia.

 

_____________________

 

Prowadzenie bloga jest możliwe dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli lubisz odwiedzać mój blog, to podaję link do wsparcia, za które serdecznie  dziękuję:

 

detektywprawdy.pl/2015/10/02/podaje-rachunek-do-darowizn/

 

 

 

 

Zaktualizowane: 5 września 2017 - 12:03

65 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Admin trochę odleciał, wie ile bedzie zbawionych a przecież nie jest Bogiem.

  1. Słusznie Cię to zabolało. Biblia mówi, że będą to nieliczni. Ile to jest “nieliczni?
   Czy 10 osób spośród stu to są nieliczni?
   Gdybyśmy powiedzieli, że “nieliczne grono, bo 2 osoby z dziesięciu otrzymało nagrody w wyścigu kolarskim” byloby logiczne? Nie.
   Bardzo mi przykro, ale statytstyki pokazują ilu jest ewangelików w Polsce.

   Na koniec. Widze, że to jedyny z możliwych argumentów napisać “odleciał”. Co za poznanie, inteligencja i kultura…

 2. Nie wiem ilu jest nielicznych, z pewnością nie wiadomo jaka jest liczba. Wie to tylko Bóg.
  Z twojego tekstu wynika, że katolicy nie zostaną zbawieni, bo chrzest przyjęli jako nieświadomi ludzi, nonsens. Ja przyjąłem chrzest katolicki i ciesze się z tego. Drugiego przyjmować nie muszę.

  1. Nie jest ważne co Ty mowisz. Wazne to co biblia mówi. Boga słowo jest ponad Twoim i kapłanów krk.
   Biblia wyrażnie mówi, że mamy się zanurzyć.
   Ewangelia Jana mówi, że Jan chrzcił w Ainon, ponieważ tam było dużo wody (J.3:23). Jordan jest płytką rzeką, i tylko w niektórych miejscach można było chrzcić przez zanurzenie. Samo imię Jan Chrzciciel, w oryginale greckim brzmi “Zanurzyciel”. Greckie słowo “chrzest” (gr. baptidzo), oznacza bowiem “zanurzać”.

   Poza tym nie ma ani jednego przypadku w biblii. ANI JEDNEGO gdzie ktoś miałby chrzest jako dziecko.
   To dlatego Jezus powiedział:

   “«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego»”

   Fizyczne urodziny już mialeś. Czy narodziłeś się ponownie?

   1. Nie ma znaczenia czy zanurzenie czy pokropienie. Chrzest to chrzest. To nie rodzaj chrztu zbawia, ale najwidoczniej tego nie rozumiesz.

    1. chrzest sam w sobie nie zbawia, ale Ty nie miałeś ore chrztu. Ty miałeś pokropienie jak się kropi w kościele na wielkanoc koszyczki z jedzeniem.

     1. Możesz sobie mówić co chcesz, ale to był chrzest i taki jest fakt.

      1. jeśli tak, to wszystkie denominacje żyja w błędzie a Ty nie powinienś tu zaglądac poniewaz nauczam fałszywych nauk…
       Miliony niepotrzebni ochrzczonych protestantów wg ore

       1. Dodałbym jeszcze że chodzi tu również o świadomość przyjęcia chrztu. Człowiek sam musi zdecydować czy chce poświęcić swoje życie Jezusowi czy nie. Uważam że to jest właśnie główny problem. Nie zaprzeczam oczywiście że Biblia jasno wypowiada się na temat zanurzenia.

        Pozdrawiam Cię Piotrze.

        1. Pozdrawiam Oliwer i oczywiście się z Tobą zgadzam.

    2. Ale to ma być świadomy wybór a jaką maleńkie dziecko ma świadomość? Rodzice decydują za nie. Pan Jezus ochrzcił się jako dorosły i człowiek który rodzi się na nowo, pragnie też chrztu wodnego na znak że jego stara natura umarła. Mówisz że to był chrzest, zgadza się, to był chrzest – katolicki a on nie ma nic wspólnego z chrztem biblijnym i jest on po prostu niebiblijny.

  2. Dano Ci chrzest katolicki, ale Ty sam się nie ochrzciłeś, więc nadal jesteś nieochrzczony. Dopóki sam nie uwierzysz, czyli nie narodzisz się na nowo nie będziesz zbawiony. Dopiero kiedy narodzisz się na nowo, staniesz nowym człowiekiem z Jezusem, ten chrzest jest biblijny.

   1. cenna uwaga. Jest napisane:

    “„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony,

    ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16.16).”

    Niemowlaki nie wierzą.

    https://www.gotquestions.org/Polski/chrzest-niemowlat.html

 3. Faktem przyjęcia zbawienia jest to że rodzimy się na nowo z Ducha Bożego, za tym idzie nie sama wiedza, bo wielu zna i czyta Pismo Św. a przemiana naszego serca, jeśli nasze zachowanie się nie zmienia, jeżeli nasz język się nie zmienia to znaczy że jeszcze nie pozwoliliśmy Bogu dotykać nas i przemieniać więc pozostajemy nadal niezbawieni choć możemy mieć wiedzę o zbawieniu. Człowiek zbawiony po prostu staje się nowym stworzeniem, wszystko się zmienia już nie patrzy i nie pragnie postępować tak jak stary. Czasu mamy coraz mniej, albowiem Pan jest coraz bliżej i czas łaski się kończy…więc jeśli ktoś jeszcze nie jest pewny zbawienia, lub nadal jest takim jakim był i jego serce zostało nieprzemienione niech klęknie i zawoła: Przyjdź Panie, Jezu i zbaw mnie”.

  1. “Faktem przyjęcia zbawienia jest to że rodzimy się na nowo z Ducha Bożego, za tym idzie nie sama wiedza, bo wielu zna i czyta Pismo Św. a przemiana naszego serca, jeśli nasze zachowanie się nie zmienia, jeżeli nasz język się nie zmienia to znaczy że jeszcze nie pozwoliliśmy Bogu dotykać nas i przemieniać więc pozostajemy nadal niezbawieni choć możemy mieć wiedzę o zbawieniu. ”

   Stąd napisałem w tekście:

   ‘Protestanci , tzn ich część znają, ale zgodnie z przypowieścią o siewcy nie praktykują.”

   I jeszcze dodam, że częśc protestantów wpada w pulapke szatana. Daje on im poznać biblię, ale zaczynają mieć grzech Lucyfera – pychę i wyniosłość.
   W ten sposób sami siebie zwodzą.

   1. Pychę i wynioslosc łatwo można pomylić z nietaktem lub brakiem taktu. W sprawach “religijnych” jest to częste zjawisko. Proponuję zbadać temat, bo wiele osób wypowiadających się tu na blogu, mogło zostać błędnie sklasyfikowanych . ( 🙁 )

   2. Jezus działał w innych okolicznościach – pośród żydów i pogan. Także apostołowie mieli za zadanie nawracać dorosłych ludzi (przecież nie mogli porwać wszystkich dzieci i wychować je w wierze chrześcijańskiej).
    Jakże tamta sytuacja różniła się od sytuacji po 2000 lat, gdzie każda rodzina ma możliwość i obowiązek ochrzczenia swojego dziecka. Sakrament się dokonuje, a dziecko wzrasta w łączności z Bogiem i Kościołem, a także nabiera świadomości wiary. W rękach tego dziecka, później dorosłego, jest los jego wiary i zbawienia.
    Natomiast z Twojego, Adminie, wywodu wynika, że najpierw należy być osobą niewierzącą lub błądzącą, żeby koniecznie narodzić się na nowo. Czyli umierasz w wieku lat 4 i po ptakach, masz zagwarantowane wieczne potępienie. Hm…

    1. Nie, wg biblii ludzie odpowiadają dopiero od uzyskania świadomości to po pierwsze. Po drugie Bóg zna okoliczności izycie dziecka starszego, czy mialo ono szanse na poznanie Biblii.

 4. A ja też myślę, że ilość osób zbawionych to będą dziesiąte części procenta i raczej poniżej 0,5 %…

 5. Niezainteresowanie Słowem Bożym jest powszechne. A nawet pośród tych którzy się Nim interesują wielu jest zapewne którzy nie idą za Słowem w swojej praktyce życiowej. Zwiedzenie też jest powszechne, a nawet powiedziałbym, że to mało powiedziane. Nie wiem jakie znależć słowo na określenie skali zwiedzenia w świecie…

 6. Jakże łatwo skazać 99,5 % popoulacji w Polsce na wieczne potępienie…..
  Bóg bada serca ludzkie i wie kto wierzy w Jego syna a kto nie i z pewnością nie chodzi tutaj o rytuały.
  Patrząc Twoimi kategoriami można się wyjątkowo cieszyć bo w USA ponad 50 % to protestanci którzy będą zbawieni hmmmm….
  Znam wielu bardzo wierzących katolików, pokornych skromnych, zawsze pomocnych żal mi,że poskreślałeś wszystkich i wrzuciłeś do jednego wora.

  1. Nie ja. Po potopie ledwo 8osob ocalało.
   Po za tym napisałem że protestanci są pysznie i że to Pan Jezus powiedział że wejdą nieliczni.
   W USA jest masowe zwiedzenie. Widać po owocach.
   Marko mnie jest żal że czytasz blog od dawna bo pisałem o zbawieniu co niektórych katolików. Szkoda że sobie wybierasz co chcesz.
   Chcesz marko żebym dla Ciebie napisał że 50%będzie zbawionych? Pokaz mi te 50%ludzi oddanych Bogu.

   1. Pamiętam dobrze, że pisales o parze Twoich przyjaciół katolików oddanych Bogu.
    I nie ważne są dla mnie liczby. Patrząc tak to nikt przed Chrystusem nie dostąpi zbawienia nawet prorocy, ponieważ zakonu z pewnością nie wypełnili a i o chrzcie nie słyszeli .
    Tak samo miliardy ludzi którzy nie czytali Pisma bo go do lat współczesnych drukowanego nie było. czy to jest ich wina?
    Nie mi oceniać kto będzie zbawiony kto nie, dla mnie takie gdybanie nie jest budujące i nie moja to rzecz.
    Kto ma Boga w sercu i go tam odnajdzie moim skromnym zdaniem zasługuje na synostwo, natomiast nie podoba mi się tworzenie jakiegoś wzory na zbawienie. Tak patrząc to papiestwo które z pewnością ma poznanie i wierzy w Jezusa (wszak i upadłe anioły i wierzący)wystarczy że między sobą sie ochrzczą jako dorośli i już zbawienie gotowe .
    Piotrze cenie Cię szanuje i miłuje jednak ten artykul do mnie nie trafia.

    1. “Patrząc tak to nikt przed Chrystusem nie dostąpi zbawienia nawet prorocy, ponieważ zakonu z pewnością nie wypełnili a i o chrzcie nie słyszeli .”

     Marko7,
     Prorocy – rozumiem, że masz na myśli proroków ST – żyli pod zakonem. Nas zakon grzechu i śmierci nie dotyczy. Jesteśmy obmyci krwią Jezusa. To są całkiem różne czasy. Choc Prawo moralne to samo, ale zbawienie inne.

     Podkreślam, po potopie tylko 8 osób zostało uratowanych, a takim wpisem zachęcasz ludzi do letniości. Wiesz co ci grzeszni ludzie myslą “ten detektyw ma odlot a Marko7 równy chlop” Za chwilę pójdą na marysię, lub będa życ w innych ghrzechach bo Marko swój chlop uznał ten tekst za niewiarygodny. Bierzesz na siebie ich grzechy.
     Prorocy od zawsze ostrzegali, a Ty bagatelizujesz. Ok, Twoja sprawa, Twoje zbawienie.
     A to że w ten sposób pisze również wynika z miłości do Ciebie jako bliźniego i do innych, którzy to czytają.

     Pan Jezus kontra Twoje Marko słowa:

     “Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca do życia! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują.”

     To nie mój wymysł. Ja się kieruje Słowem a Ty Marko mówisz swoimi slowami. Po co więc Biblia jak można się oprzeć nie na słowach Jezusa a swoim rozumieniu zbawienia.

     Takich “zbawionych” jest wielu:

     http://wmeritum.pl/sposob-taksowkarze-potraktowali-swojego-kolege-fachu-mezczyzna-odwazyl-sie-obnizyc-cene-uslug/198636

     Wystarczy iść na mecz ekstraklasy gdzie grają nieprzyjazne zespoly żeby się przekonać o licznej rzeszy “zbawionych”. Wystarczy iść do kina na filmy o zabijaniu czy “5 ty twarzy Greya” zeby zobaczyc podeskcytowanych “zbawionych” ludzi.
     Wystarczy pobserwować nowoczesne meliny zwane obecnie Galeriami alkholi zeby zoabczyc ilu klientow mają.
     Większość chlopaków w wieku 16-30 się mastrubuje oczywiście “zbawiona” rowniez. Imprfezy integracyjne w firmach i skoki w bok ludzi “zbaiwonych” itd itd nie ma czasu pisac o tych zbawionych

     1. Niestety źle mnie rozumiesz, mam na myśli ludzi którzy mają Boga w sercu ale być może Nie narodzili się na nowo, z przyczyn od nich niezależnych…., O takich którzy nie zostali ochrzczeni chrztem o jakim mowisz, może przyjęli chrzest duchowy. Stanowczo neguję zło, jednak jeśli ktoś żyje w dżungli i nie ma poznania a jest pokornym, dobrym w rozumieniu ludzkim człowiekiem oddanym Bogu choć inaczej go nazywa może to co?
      Przykładowo katolik Maksymilian Kolbe rozumiem że trafi do piekła bo tam jest miejsce bałwochwalców i ludzi nie ochrzczonych?
      Ludzie o których piszesz, że ją ich zachęcam do czegoś pewnie nie mają zbawiciela w sercu a ja nie o takich pisałem choć i na takich Panu Bogu zalezy (żeby się odrodzili-abys mnie nie chwycił za język:)).
      Wiara w Pana Jezusa zbawia od zakonu grzechu, ale czysta wiara prawdziwa taka która tylko Bóg widzi, oczywiście idzie to z przemiana całościową człowieka czyli narodzeniem na nowo. Jednak daleki jestem skazywać kogokolwiek na cokolwiek.

      1. “Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11 A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.”

       Od razu podpowiem, że diabeł tkwi w szczegółach bałwochwalstwo to nie tylko obrazy, ale np uwielbienie polityka, dajmy na to Korwina Mikke, którego wyżej się ceni od Boga i tak jest wśród korwinistów. Popełniają grzech idolatrii (bałwochwalstwa). Pilka nożna może być wyżej od Boga itd.
       My się czepiliśmy tylko obrazów i dewocjonalii, ale… Bóg lud katolików nazwał swoim ludem Apokalipsa 18. “Ludu mój, wyjdź z niego”

       W tekście napisalem, ze co niektorzy kaotlicy będą zbawieni, ale ktos ogląda namiętnie teGeslerową i wojewódzkiego, ktos kupuje te papierosy itd..

       Myslalem ze jak napisalem ten tekst:

       https://detektywprawdy.pl/2017/01/11/dlaczego-niektorzy-poganie-beda-zbawieni-a-niektorzy-chrzescijanie-zbawieni-nie-beda/

       to będe rozumiany…a widze po komentarzu Marko, że nie jestem

       1. Jesteś. 🙂 Piotrze nie spieram się z Toba. Gdzieś mi po prostu w duszy gra los ludzi którzy nie spełniają Twoich kryteriów. Pamiętam ten artykuł jednak w powyższym artykule katolików skresliles wszystkich.
        Ją na człowieka nie patrzę pod kątem tego w jakiej jest denominacji bo to nie jest patrzenie obiektywne. Kazdy jest indywidualny każdy ma swe serce swą duszę więc staram się ludzi nie uogólniać.

      2. Aha nigdy za równego chłopa się nie uważałem, jestem raczej szara myszka…. Tak pisze własnymi słowami bo jestem daleki od przekonywania się na wersety, gdyż jest to droga do nikad.
       Jezus zmieniając nasze serce sprawia, iż stajemy się bardziej milosierni, czyż więc będąc miłosierny mam prawo oceniać co komu w duszy gra lub kto w jakie miejsce trafi? Nie , więc i tego nie robię -ale zarzucasz mi że jest to zachętą dla innych do czynienia zła , nie …. Absolutnie wręcz przeciwnie, zależy mi aby ludzie przyszli do Jezusa nie jestem idealny, nie zawsze mi wychodzi, ale pragnę aby ludzie poznali Go jako Boga miłości . Boga Ojca, a nie znaleźli klucz od tylnych drzwi Krolestwa.

       1. ” daleki od przekonywania się na wersety, gdyż jest to droga do nikad.:”

        “Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże” 1 Piotra

        gdyż inaczej, to możemy sobie rozmawiać jak u cioci na imieninach…

        1. Widziałem wiele potyczek na wersety prowadzi to do tego, że nikt nikogo nie przekona do niczego , napsuja sobie tylko krwi, każdy i tak będzie miał swoją interpretację.
         “..Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz”

         Tak Piotrze jesteś większy odemnie znasz lepiej PŚ, na wersety byś wygrał 🙂
         Pozdrawiam Cię serdecznie
         Niemniej mi za złe proszę że bliski jest mi los uciśnionych, Bogu oddanych ludzi którzy po prostu nie spełniają Twoich kategorii zbawienia .

         1. to nie ejst wyścig aby ktos miał wygrać. Tu chodzi o prawdę i na tym etapie ufam, że z dobrego serca pisujesz.
          Jednak jeśli idziesz do sądu, to posługujesz się jakimś kodeksem. Karnym, cywilnym etc.
          Przy rozważaniu Słowa Bożego opieramy sie na biblii, bo inaczej faktycznie ludzie nuwierzą, że wystarczy być dobrym człoqiekiem jak to mowi Franciszek.

       2. Chwała Bogu, Marko że Bóg położył ci to pragnienie na sercu, aby ludzie poznali Boga 🙂 wierze, że większość z nas tu na tej stronie też ma właśnie takie pragnienie. To właśnie że umiłował nas pierwszy chcemy się tym podzielić i aby inni mogli zbliżyć się do niego, aby mógł ich zbawić, jednak miłość to też głęboka odpowiedzialność, aby przedstawić prawdę taka jaka jest w Słowie Bożym, bo tylko ona ma moc ich wyzwolić 🙂 Sami z siebie tak naprawdę nikogo nie zdołamy przekonać bo to Duch Boży ma moc przekonywania człowieka, on też nas prowadzi i we wszystko w prowadza. Niech Bóg Ci Błogosławi i prowadzi 🙂 Pozdrawiam w imię Jezusa Chrystusa.

  2. Marko 7
   Tylko Ci wierzący,pokorni,skromni,pomocni katolicy w uprawiają bałwochwalstwo.A jak wiesz,żaden bałwochwalca nie odziedziczy Królestwa Bożego.
   Sama wiara to jest za mało,trzeba mieć relacje z Panem Jezusem,znać Go i wykonywać wolę Boga.

   1. Kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamień. Ją jako grzeszne stworzenie nie podejmę się zarzucania komuś grzechów . Jeśli my jako źli ludzie potrafimy przebaczać to czy Bóg będąc o wielokroć bardziej miłosierny od nas wrzuci wszystkich na wieczne męki ? Pytanie retoryczne więc i sam na nie nie odpowiem, jednak nawet na jawnego grzesznika staram się patrzyć z miłością a nie potępieniem.

    1. A gdzie ktoś tutaj potępią grzesznika?
     Nazwanie rzeczy po imieniu i wskazanie Prawdy nie jest potępieniem.To jest miłość.
     Bóg zrobił wszystko,żeby ratować ludzkość.Oddał swojego umiłowanego,bezgrzesznego Syna.Zostaliśmy drogo wykupieni,aby stać się nowym stworzeniem.
     Bóg jest Święty!i my mamy stawać się świętymi dzięki Panu Jezusowi.
     Teraz jest czas,żeby pójść za Panem i naśladować Go.
     A to kosztuje
     Bóg jest Dobry,Miłosierny,Sprawiedliwy ale także Zazdrosny .Chwała tylko należy się Jemu.
     Wiem,ze większość chrześcijan woli miłe,piękne słowa o miłości i łasce.Nie dopuszczają do siebie prawdy,bo to pociąga konsekwencje.

 7. Artur S. (detmold)

  Stawiam samorodki zlota przeciw orzechom 😉 , iz nasi praktycznie wszyscy zwiedzeni przez krk polscy blizni boja sie czytac Pismo, gdyz podskornie obawiaja sie przykrych dreszczy moralnych wynikajacych z dysonansu poznawczego miedzy regulami biblijnymi, a tym co wpoil im kontrolowany przez babilon upadly swiat… Takie skutki bycia w niewoli ciemnosci duchowej, w ich przypadku tradycji watykanskiej…

 8. Lenko nachodzi mnie jeszcze takie porównanie czysto teoretyczne, jeśli by porwano Ci dziecko niemowlaka ……dano innej rodzinie wmówiono że to są jego rodzice, i do nich zwracał by się mamo i tato……to czy później odnajdując je po latach naprawdę za kare sprałabys mu tyłek lub wysłała do piekła za to, że innej kobiecie mówił “mamo”?
  Czy więc Bóg w takiej sytuacji też tak zrobi?

  1. Porównanie nie trafione…
   Bóg dał DŚ,żeby pouczał i prowadził do prawdy.
   Nie zostawił swoich dzieci sierotami,zatroszczył się o wszystko
   To ludzie nie chcą do niego przyjść.
   Popatrz na naszą społeczność DŚ prawie wszystkich nas wyciągnął z Krk.
   Pozdrawiam serdecznie ?i Bożego błogosławieństwa i prowadzenia dla ciebie Marko.

   1. Chciałem już więcej nie pisać w tym temacie, ale jeszcze odpisze DŚ to nasze niejako sumienie wiemy co jest dobre co zle bo On nas poucza fakt. Jednak ktoś kto nie ma dostępu do Biblii lub jak dawniej nikt nie miał to naprawdę uważasz że Dś przedstawi mu całe Pismo, musiałby być chyba prorokiem lub jasnowidzem.
    Naprawdę znam ludzi niezmiernie oddanych Bogu którzy są w Krk choć i myślę wszędzie się tacy znajdą. Ci ludzie żyją w zgodzie z Bogiem tylko są w Krk i są myślą że robią dobrze są to zwykle ludzie starej daty,tak zostali wychowani i nie da się nic przemówić, i ją mam ich skreślić bo są w Krk i nie dadzą się przekonac.? Nie ja ludzi nie skreślam :)Oni w swej nieznajomości Pisma są lepszymi ludźmi odemnie który coś tam Pismo poznałem.
    Miłego dnia .:)

    1. Oj Marko w sposób humanistyczny pojmujesz Boga.

     Tu nikt nie skreśla ludzi…tylko Ty pragniesz wskazać,że jest inaczej.
     Starasz usprawiedliwić się odstępstwo.Uważasz,ze ludzie znający i kochajacy Boga mogą siedzieć w zbrodniczej organizacji?
     Chciałabym bardzo,żeby wszyscy zostali zbawieni,ale ludzie nie ukochali tak bardzo Chrystusa,żeby iść za Nim.
     Mają kościół,tradycje,tysiące wymówek,żeby tylko wskazać,ze są chrześcijanami.Nie znają Pana,bo On nie jest dla nich na pierwszym miejscu.
     Gdyby znali odeszliby jak Ci wszyscy dla ,których Chrystus był Wszystkim.

     1. “Oj Marko w sposób humanistyczny pojmujesz Boga.”

      Dokładnie a to prowadzi do takiego rozumienia Jezusa jak przy stołach wiglijnych. Wódeczka, boczuś i kapusta z grochem. Oto Jezus na Sol Invictus

    2. Marko, jak myślisz czy poganie z czasów starożytnego Izraela będą zbawieni? Pan wiele razy nauczał swój lud by nie chodzili drogą tychże pogan. Bóg jasno mówił że żaden z tych pogan Go nie zna, a ich kresem jest śmierć. Izrael posiadał Boga, że się tak wyrażę “na wyłączność” inne ludy nie znały Boga. Te wszystkie ludy nieświadomie czciły demony pod postacią rozmaitych bożków. Oni będą wg. Ciebie zbawieni?

     NT mówi nam to samo, by być zbawionym musisz oddać swe życie Chrystusowi. I to wcale nie oznacza że należy chodzić co niedziele/sobotę do kościoła/zboru i wykonywać określone czynności. Każdy z nas musi mieć społeczność z Jezusem, taką jaką mieli apostołowie którzy razem z nim jedli i pili.

     Szatan zwodzi CAŁY świat. PŚ nazywa go nawet księciem tego świata. To prawda że ludzie są wychowywani w różnych kulturach itd. Ale zwróć uwagę na jedną ważną rzecz:

     “Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.” (Mt.22:14)

     Ci wszyscy ludzie o których piszesz słyszeli kiedyś w swoim życiu imię Jezusa, ale dla większości z nich jest to tylko religia, mit, zabobon itp. Bardzo rzadko zdarza się by któryś z tych ludzi się tym naprawdę zainteresował. Czy DŚ codziennie przez usta Bożych ludzi nie zwraca się do świata? Zwraca. Świat go słucha? Nie. Bóg chce by każdy człowiek był zbawiony, ale tych wybranych jest tylko garstka.

     Przyznam ci szczerze że gdy kiedyś byłem ateistą to był jeden z moich głównych argumentów na nie istnienie Boga. Wiesz o co mi chodzi, ktoś Cie zapyta czy wierzysz w Boga a ty mu odpowiadasz: “w którego?” Ale Bóg jest spoza tego świata. Nie dotrzesz do Niego przez żadną religię.

     Życzę Ci Marko wszystkiego dobrego i niech Duch Święty Ci błogosławi.

     1. “Ci wszyscy ludzie o których piszesz słyszeli kiedyś w swoim życiu imię Jezusa, ale dla większości z nich jest to tylko religia, mit, zabobon itp. Bardzo rzadko zdarza się by któryś z tych ludzi się tym naprawdę zainteresował. Czy DŚ codziennie przez usta Bożych ludzi nie zwraca się do świata? Zwraca. Świat go słucha? Nie. Bóg chce by każdy człowiek był zbawiony, ale tych wybranych jest tylko garstka.”

      Ja też bym chciał aby moja cała rodzina była zbawiona, ale krytycznie patrząc nie widzę nawet jednej osoby…Dlatego się modlę o ich zbawienie

      1. Kogoś chyba jednak pomijasz 🙂

 9. “Nowym czytelnikom proponuje obejrzenie filmu „Pozostawieni””

  Ja bym się do tego jednak mocno zdystansował bo promowanie niewidzialnego pochwycenia wybranej grupy i to przez upadły przemysł filmowy powinno zapalić chrześcijanom lampkę ostrzegawczą, zwłaszcza że ta doktryna została wypromowana w XIX wieku przez dyspensocjanlistów a głównie twórce ruchu charyzmatycznego mistyka Edward Irvinga. Ich zadaniem było pogodzenie proroctw z Apokalipsy z rozdziałem zbawionych na Kościół i powstanie narodowego Izraela.
  Dystans do tego tematu może się przydać kiedy nadejdzie wielki ucisk a okaże się że nie zostaliśmy pochwyceni co może doprowadzić ostatecznie do zwątpienia i zwiedzenia.

  1. to nie jest hollywodzka wytwornia filmowa ale niszowa.
   Jednak tutaj masz rację, kwestia pochwycenia nie jest pewna, kiedy ono będzie. Wiadomo jednak, że będzie na 100% i o to tu chodzi.
   Przesłaniem filmu jest bez względu na czas porwania nieodwracalność, zamknięcie drzwi. Czy mamy ryzykować tym tylko że nie znamy czasu pochwycenia?

   1. Rozumiem, ale na temat pozostawienia ludzi potępionych na ziemi powstało wiele innych wysokobudżetowych produkcji z takimi aktorami jak Liv Tyler czy Nicolas Cage czyli śmietanką hollywoodu który na tysiące sposobów chce przypodobać masom fałszywego mesjasza, a zmanipulować rzeczywiste światło Ewangelii, żeby zrozpaczeni “pozostawieni” wpadli w ramiona obrazu Bestii.

    http://www.filmweb.pl/serial/Pozostawieni-2014-684445

    1. tak powstało, ale oni tez kręcili filmy o Jezusie…

     1. Czy Papież nie mówi pięknych słów o Jezusie i czyta Ewangelię ? Ich cel to zastąpić Chrystusa swoim bogiem, więc robią filmy o Chrystusie i Ewangelii, ale z prawdą idzie kwas, który pracuje aż wszystko stanie się kwasem.

      1. no więc właśnie. Przedstawiają prawdę, ale z kwasem, ale… też…wykorzystają każdy popularny motyw zeby zarobic. Dobrze wiedzą, że chrzescijanie w USA czekają na pochwycenie więc nakręcili film z Cagem.

 10. Dziękuję za przygotowany materiał, nawet mimo dyskusji jaka się pod nim toczy 🙂

  1. Bardzo mocne świadectwo. Wierzę w to, że to właśnie Bóg rozmawiał z tym Panem podczas śmierci klinicznej i napisze jeszcze tak od siebie, że w zasadzie jestem przerażony! tekstem przez ciebie Piotrze napisanym też 🙁 Głupie moje myślenie doprowadziło do letniości przez co przyszło zwątpienie i miałem świadomość tego jako miał bym być nie zbawiony i przez co powróciły stare grzechy jakoś wszystko się posypało Muszę się ogarnąć i nad tym pomyśleć i zacząć podążać za Panem Jezusem, albo skończę w jeziorze ognia 🙁 proszę o modlitwę za mnie

 11. Trochę zbyt temat się rozrósł, rozważałem go dziś w sercu swoim i otrzymałem taką odpowiedź
  GA5 22-23
  “22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa. ”
  I pisząc o ludziach którzy nie mieszczą się w kryteriach podanych w artukule miałem na myśli ludzi którzy pasują jak ulał pod te cnoty mimo, że są w Krk lub nie zostali ochrzczeni, natomiast jak najbardziej głęboko wierzą w Jezusa….. i księdza.
  Skoro nie ma prawa – nie ma grzechu, jeśli nie ma grzechu to rozumiem, że jest możliwość zbawienia.
  Oczywiście nie jestem żadną wyrocznią i mogę się mylić.
  Dyskusja się zbyt rozlała na wątki poboczne.

  1. Widzisz Marko Ty chcesz iść na kompromis,żeby wilk był syty i owca cała.Ale tak się nie da z Panem Jezusem Chrystusem.On jest radykałem i takich potrzebuje naśladowców.Jesli kocha się kogoś bardziej niż Jego nie jest się godnym.
   Odnośnie owoców DŚ to one są oznaką osób narodzonych w Chrystusie.
   A katolicy nimi nie są,ci którzy się rodzą na nowo uciekają z Krk.I chwała Bogu za każdą nową osobę wyciągniętą stamtąd!

   1. Dlaczego ludzie mają uciekać z Kościoła zbudowanego przez Jezusa na Piotrze, który jest jego skałą? Skoro twierdzicie, że Kościół Katolicki jest siedliskiem szatana, to tak, jakbyście uznali, że nie było prawdziwych chrześcijan do XVI wieku. Mówicie, że Inkwizyzja pozabijała miliony ludzi, a ile protestanci pozabijali “czarownic” – już tego nie mówicie. Polecam Wam, protestanci, abyście odłożyli na chwilę Biblię na bok, a wzięli książkę od historii (nie chodzi mi o to, że książka od historii jest ważniejsza od Biblii, ale że znajomość historii jest ważna). Coś czuję, że odpiszecie: “Po co mi książka od historii, skoro mam Biblię”, ale Biblia to nie jest podręcznik do historii. To jest Księga obecności Bożej.

    1. Z chęcią uczę się historii, a Kościół rzymski wspaniale ją “ubogacił”. W szczególności spory miedzy papierzami i ich święte wojny (a utrzymuje się, że wybór papieża jest z Ducha świętego, tak, tak)
     Mówisz, że protestanci nie są święci, tak nie są i nie byli. Jak się posłucha co poniektórzy gadają to trochę smutno się robi. Dlatego chrześcijanina mamy poznawać po jego owocach i zachowaniu, nie po denominacji.
     Dziwni mnie Twój nacisk na historię, ona tylko potwierdza że krk to jedno wielkie zakłamanie i żąglowanie nowymi doktrynami jak w cyrku. Zaśnięcie Marii, potem wniebowstąpienie, kiedyś ksiądz nie mógł rozgrzszyć z aborcji teraz juz może i Bóg wybaczy bo Papież tak postanowił.
     To samo za siebie mówi.

 12. Chyba nie bierzecie pod uwagę Objawienia gdzie jest mowa o Wielkiej Rzeszy. Wielki Ucisk to ma być taka ostatnia nadzieja, ultimatum dla wszystkich tych którzy są jeszcze niezdecydowani.

  Ten kto się oddał już teraz Bogu i Jezusowi i żyje tak jak Bóg przykazał to tego uniknie, ale jest jeszcze mowa o Wielkiej Rzeszy, więc o tych którzy zginą w WU z powodu swojej wiary.

  Cytuję z pamięci “Potem spojrzałem a oto Wielka Rzesza, której nie dał się policzyć, ludzi ze wszystkich narodów, ludów, szczepów i języków. I spytałem: A ci odziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli?” I rzekł mi:”tą są Ci którzy przychodzą z Wielkiego Ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili.”

 13. Witam,

  Natknąłem się przypadkiem na ten artykuł gdzieś na fb…oczom nie wierzę.

  Typowo sekciarskie twierdzenie, które już same w swym tytule jest niedorzeczne i sprzeczne z Apokalipsą – Słowem Bożym. Nic dziwnego, że Luter chciał się jej pozbyć, a przecież Chrystus pokazuje Janowi w wizji widok czego???

  Apokalipsa 7
  (9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.

  (10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.

  Niezliczonego, wielkiego tłumu ze wszystkich języków, plemion i narodów.

  “Niezliczony” – sądzisz Piotrze, że jesteś w stanie cokolwiek zliczyć, co Bóg zapowiedział?

  Protestantyzm to tylko odłam krk, czyli ta sama sekta, ale w innej wersji.

  Bardzo naiwne i schematyczne podejście.

  Pozdrawiam w Bogu.

  1. Wiem, że tekst uderza w takich jak Ty i stąd te emocje.
   Ty i przypadek jak Ty co chwila odświeżasz stronę bloga o czym miałem okazję się przekonać.
   Może zacznę od twego stylu Kamilu, aby pokazać, że nie jesteś Bożym człowiekiem.

   Napisałeś “Typowo sekciarskie twierdzenie”. Już to dyskredytuje Cię jako nasladowcę Jezusa. Jezus używał argumentów jak z diabłem. Nie masz szacunku do starszych Móglbyś byc moim synem, ale co sie dziwić takim postawom skoro paliłeś, lub może nadal palisz trawkę i uważasz się za wierzącego. Twoja buta i brak kultury są dowodem na łąmanie Prawa Boga dotyczącego szacunku do starszych, a już nie mówię o kulturze osobistej. Ewidentny czuc brak reki ojca nad Tobą.
   Tyle krwi co mi napsułeś, to jeszcze tylko jedna osoba taka jak Ty w necie jest.
   Ok teraz przejdźmy do rzeczy. Nazwałeś moją tezę sekciarką, a to Ty odwiedzasz regularnie ten blog jednocześnie tworząc sekciarskie teorie, które usuwają Pawła apostoła. Wszyscy reformatorzy poslugiwali się Pawłem , ale Kamilek przyszedł do netu i w ciepełku na fotelu wydaje mu się, że walczy, kiedy Jan Hus, W. Tyndale zgineli na stosie po to, bys mogł czytac biblie, którą gardzisz. Sekty mają to do siebie, że są niszowe. Na całe szczęście osób nie uznających Pawła jest niewielu i sa to ludzie nie narodzeni z Ducha.

   Zacytowałeś apokalipsę ale niestety nie masz nie tylko poznania, ale i logiki i już Ci to tłumaczę.
   Pewnie, że wielki tłum będzie przed Barankiem i wystarczy sobie to policzyć opierając się na mojej tezie.
   Napisałem, że w Polsce będzie mniej niż 0,5% zbawionych.

   Na świecie jest opierając się o dane z 2015 roku populacja licząca ponad 7,2 mld ludzi.
   7 miliardów x 0,3% = 21 000 000.
   Tak więc 21 mln to w niebie jest już masa ludzi. Jan kiedy miał wizję nie liczył tych ludzi.

   Oczywiście, żebyś nie łapał nielogicznie za słówka, nie twierdzę, że tyle osób będzie zbawionych. Nikt nie poda liczby zbawionych. Moim tekstem jedynie chciałem pokazać jak mało takich ludzi będzie zbawionych. Wielu chrześcijańskich pisarzy SZACUJE (mam nadzieję, że rozumiesz określenie oszacować) ile to może być osób.
   Jak możemy to jeszcze inaczej oszacować? Wg kryteriów biblijnych patrząc np na swoich sąsiadów czy spełniają oni owe kryteria. Powiedzmy, że masz w bloku 100 osób, znasz ich mnie więcej. Konfrontujesz to z biblią i widzisz ilu z nich odpowiada danym kryteriom, a ilu nie. Temat rzeka. Ja się ustosunkowałem tylko do Twojego argumentu z Apokalipsy o wielu przed tronem.

   Jesli nadal bedziesz pisał do mnie w ten sposób i atakował mnie mailowo, już nie będe tego przepuszczał. Dosyć.
   Nie uznaje Twojego fałszywego pozdrowienia “Pozdrawiam w Bogu.”. Najpierw zaczynasz od ataku, a następnie pozdrawiasz w Bogu. No sorry, ale chyba dziecko by zobaczyło w tym niedorzeczność. Nie masz w sobie miłości. Modliłem się o Ciebie. Sczerze, ale moze źle się modliłem, może moje intencje byly złe, abyś dal mi spokój a moze powinienem modlić sie o Twoje dobro, a nie podświadomie o mój spokój.

   Cały czas osądzasz: sekciarskie, naiwne. Rozmawiałbym z Tobą normalnie, gdybyś posługiwał się TYLKO Słowem Bożym, a nie pełnymi pychy i buty odzywkami z jointowego podwórka.
   W sumie tak patrząc na Ciebie i Tobie podobnych widzę, kto będzie wychodził z Wielkiego ucisku.
   Nawróć się i pokochaj ludzi szczerze, a nie najpierw atakujesz a później pozdrawiasz. Jezus przyszedł z przykzaniem milości właśnie do takich jak Ty. Byli znawcami biblii a w sercu nienawiść.
   Przeciez wiesz, że gardzisz mną w sercu. Wiesz że mnie nienawidzisz. Więc po co ta farsa?
   Zmień się poki jeszcze masz czas. Ja nie wchodzę na twój blog ani Henka, którego notabene szanuje z uwagi na to, że dzięki jego stronie poznałem prawdę. Jednak nie mam w sobie nienawiści do niego pomimo duzych różnic teologicznych, które stoją w sprzeczności z całym kościolem ewangelicznych chrześcijan. Szanuję go. jest ode mnie starszy. Nie napiszę mu nic złego i nie będe jak niektórzy go wyzywał. Jeśli mnie zaatakuje, to przedstawię merytoryczne argumenty jak Jezus diabłu.
   Masz dość? Czy nadal będziesz mnie gnębil w imię swego poczucia wyższości i budowania swego EGO kosztem innych bo nikt Cie nie odwiedzi w Poznaniu?

 14. Chciałabym zostać protestantką (myślę nad Adwentystami Dnia Siódmego,w moim mieście jest nawet zbór) ale pewna osoba (już nie będę zdradzać kto) powiedziała mi,że w ten sposób odchodzę z rodziny,więc jest mi trochę ciężko. Że niby nie będą przecież mogli przyjść na mój pogrzeb ani ja ich,śluby też odpadają,bo protestant chyba nie może brać udziału w katolickich uroczystościach (chociaż moja mama nie określa siebie jako “katoliczka”),ale czuję,że lepiej bym się czuła jako prostestantka. Ale nawet jak bym przeszła powiedzmy przeszła (u Adwentystów jest chrzest przez zanurzenie i tylko osób świadomych). Tylko jeżeli raz zostałam ochrzczona jako dziecko,to czy mogę się ochrzcić drugi raz? Mnie zawsze mówiono,że nie można się ochrzcić dwa razy :/
  I jak ze spowiedzią? Czytałam,że spowiedź nie może się odbyć bez pośrednika (chociaż Biblia mówi co innego). Raz się wyspowiadałam przed Bogiem i poczułam,że te grzechy zostały mi odpuszczone,jednak kiedy przychodziło do przyjęcia komunii,mnożyły się wątpliwości i po przyjęciu źle się czułam. Być może to przez to,że mi zawsze mówiono,że bez księdza nie ma przebaczenia grzechów.

  1. Nie powinnaś wybierać jakiegoś kościoła dlatego, że czujesz potrzebę, ale powinnaś kierować się rozumem – przeczytaj coś o Kościele Katolickim oraz Adwentystów Dnia Siódmego i porównaj je na podstawie Biblii i książki od historii.

 15. Wybór jakiegoś zboru jest konsekwencją wewnętrznego przeżycia zbawienia / spotkania z Panem / Jeżeli nie nalezysz do mistycznego ciała Chrystusa, to przynależność do jakiegokolwiek zboru czy “kościoła” niczego tutaj nie zmienia. To Pan zbawia nie kościół. Jesteś w Chrystusie lub nie jestes. A jak znależc się w Chrystusie? Przez zrodzenie z Ducha Św.Nieprzypadkowo Pismo obrazuje Oblubienicę Pana Jezusa znajdujacą sie w niewoli Babilońskiej i Jego samego, który ją stamtąd wywołuje./ Nie podaję celowo wersetów poniewaz kto ma namaszczenie to wie o czym tutaj piszę /Zbawienie w Piśmie posiada 3 perspektywy: osobiste przeżycie, terazniejsza perspektywa/sprawowanie swojego zbawienia / i przyszła: kto wytrwa ten zbawiony będzie. Piszę to oczywiscie w totalnym uproszczeniu,

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish