Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kukiz ujawnia listę SBeków z PO i Nowoczesnej.

Jak się okazuje można rzec obecne PO to takie przefarbowane PZPR co ujawnia Paweł Kukiz.

Nie wierze jednak w kompletność tejże listy.

 

Paweł Kukiz – szef ugrupowania Kukiz’ 15 opublikował pełną listę byłych TW oraz esbeków z Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesna, Ryszarda Petru.

1. Andrzej Rzepliński, wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego z poparcia PO, kandydat PO na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w 2005 r., do 1981 należał do PZPR. Pod koniec lat 70. II sekretarz POP PZPR w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.
 
2. Tomasz Nowak, poseł PO był 1 marca 1989 r. zarejestrowany przez SB z Konina jako kontakt operacyjny, ps. “Aktor”. Pozyskany do sprawy o krypt. “Pegaz” (“zagadnienie” – kultura i sztuka). Zdjęty z ewidencji 9 stycznia 1990 r. Materiały zniszczono.
 
3. Zbigniew Pawłowicz, senator PO był zarejestrowany w 1977 r. jako tajny współpracownik Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli kontrwywiadu wojska PRL, ps. “Pawlik”.
4. Marek Konopka, senator PO został w 1982 r. zarejestrowany jako tajny współpracownik kontrwywiadu wojska PRL ps. “Marzena”.
 
5. Michał Boni, doradca premiera Tuska w 1992 roku został wymieniony jako TW “Znak” na tzw. liście Macierewicza. 31 października 2007 wydał publiczne oświadczenie, że w 1985 Służba Bezpieczeństwa za pomocą szantażu zmusiła go do podpisania deklaracji współpracy.
 
6. Stanisław Jałowiecki, eurodeputowany PO występuje w katalogu IPN jako konsultant” SB z 1973 r., w tym roku został ostatecznie uznany przez Sąd Najwyższy za “kłamcę lustracyjnego”.
 
7. Andrzej Olechowski, współtwórca PO i do dziś jej członek znalazł się w 1992 r. na liście Macierewicza. Jako jeden z nielicznych polityków centroprawicowych złożył oświadczenie lustracyjne o przyznaniu się do współpracy ze służbami specjalnymi PRL – w okresie pracy w instytucjach międzynarodowych współpracował z wywiadem (Departament I MSW). Był jego kontaktem operacyjnym o pseudonimie “Must”. Członek PZPR.
 
8. Iwona Śledzińska-Katarasińska, posłanka PO w PRL związana z “Głosem Robotniczym”, organem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łodzi. W 1997 była kandydatem na stanowisko ministra kultury i sztuki w gabinecie Jerzego Buzka; wycofała się na skutek protestu AWS po oskarżeniu jej o udział w antysemickiej nagonce w 1968.
 
9. Kazimierz Kutz, poseł PO w 1971 r. został zarejestrowany przez SB jako kandydat na tajnego współpracownika. Po trzech latach zmieniono mu kategorię na “zabezpieczenie”, a półtora roku później sprawę zakończono “z powodu braku możliwości operacyjnych”. W latach 70. uczestniczył w naradach Komitetu Centralnego PZPR na temat kultury. Wygłosił przemówienie gdzie zaatakował Stanisława Bareję, reżysera popularnego serialu Alternatywy 4, używając terminu “bareizm” jako synonimu kiczu.
Od tego czasu reżyser “Misia” nie podał ręki Kutzowi. W stanie wojennym zwolniony z internowania po podpisaniu `deklaracji o lojalności’. Od 1983 mieszka w Warszawie w tzw. “Zatoce czerwonych świń”. W 2005 członek Komitetu Honorowego Kandydata na Prezydenta RP Włodzimierza Cimoszewicza.
 
10. Zbigniew Ćwiąkalski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Donalda Tuska w latach 1972-1981 członek PZPR, był szefem uczelnianej Podstawowej Organizacji Partyjnej. Według dokumentów IPN został zarejestrowany jako kandydat na tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa w 1985 r. Zaprzeczył jakiejkolwiek propozycji współpracy, a sam fakt zarejestrowania wiąże z wyjazdem na półtoraroczne stypendium do RFN w 1986 r.
11. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Donalda Tuska karierę polityczną zaczynała w latach 70. w PZPR. Z partii wystąpiła po wprowadzeniu stanu wojennego.
 
12. Jan Kuriata, poseł PO był zarejestrowany w 1984 r. jako tajny współpracownik SB, ps. “Piotr”. Zdjęty z ewidencji w 1990 r. Materiały złożono w archiwum;
 
13. Marian Czerwiński, poseł PO. W 1989 został posłem na Sejm X kadencji (tzw. Sejm kontraktowy) z okręgu Dębica z listy PZPR. Przewodniczący PO w powiecie dębickim.
 
14. Leszek Korzeniowski, poseł PO, przewodniczący PO w województwie opolskim, były członek PZPR.
 
15. Miron Sycz, poseł PO, b. członek PZPR. Należy do Stowarzyszenia Ordynacka.
 
16. Bożena Sławiak, posłanka PO, była członkiem PZPR.
 
17. Karol Węglarzy, radny sejmiku śląskiego z PO, w latach 1980-1985 pełnił funkcję posła na Sejm PRL VIII kadencji z listy PZPR. Od 2001 należy do Platformy Obywatelskiej.
 
18. Gen. Janusz Bojarski, dyr. Departamentu Kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej, w przeszłości dwukrotnie pełniący funkcję szefa rozwiązanych Wojskowych Służb Informacyjnych. Absolwent m. in. Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego, znany również jako wieloletni współpracownik gen. Dukaczewskiego.
 
19. Robert Kowalski, absolwent Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGiMO) w czasach ZSRR. Zwolniony ponad rok temu ze stanowiska teraz został wiceszefem departamentu kadr i szkoleń w MSZ.
 
20. Marek Staszak, prokurator krajowy, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1980-1984 pracował w Prokuraturze Rejonowej w Międzyrzeczu i Poznaniu. Był prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej (1985-1989) i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w czasach rządów SLD (2001-2003).
 
21. Zdzisław Skorża, wiceszef ABW, były funkcjonariusz SB.
 
22. Maria Wągrowska, wiceminister obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska, podała się do dymisji 13 grudnia, wg `Trybuny’ po tym, jak w IPN znaleziono materiały na jej temat. Oficjalny powód odejścia: `z powodów rodzinnych’.
 
23. Tadeusz Nalewajk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z nominacji PSL, podał się do dymisji 7 stycznia 2008, `ze względów osobistych’. Wg `Trybuny’ powodem jego dymisji były materiały znalezione w IPN.
źródło:  wrealu.pl
Co daje taka informacja przeciętnemu chrześcijaninowi?
Otóż PZPR było partią złożoną z ludzi przeciwnych Bogu, na usługach radzieckiego komunizmu, a przepoczwarzenie tej organizacji w partie pookrągłostołowe rozmyło ich pochodzenie i cele antypolskie. Niemiecko-rosyjska oś wspiera tychże polityków do dzisiaj, co widać po stopie życiowej Polaków i ilości niemieckich firm w Polsce.
My jako chrześcijanie biblijni co prawda nie uznajemy dogmatów kościoła Rzymu, aczkolwiek wielu księży walczyło o wolność Polaków, a to że nie ma jeszcze u nas uchodźców wynika z naszej odmienności religijnej i mocno zakorzenionych mimo wszystko wartości chrześcijańskich.
Sprawia nam to jednak różnicę kto wygrzewa fotele w polskim sejmie. Większość z nas wolałaby PIS niż Palikota czy Petru.
Ludziom należy się prawda i ta jest w tej chwili ujawniana. Jakkolwiek wyglądały intencje informatorów sprawiedliwości staje się zadość, a Bóg jest Bogiem  sprawiedliwym.

 

Updated: 28 sierpnia 2017 — 19:01

5 komentarzy

Add a Comment
 1. Prosze, Kukiz dumny z rozwalenia Ruchu Narodowego, minutka czasu a jakie światło rzuca na ta persone

 2. A chciałbyś poznać skład PIS? Cytuję: ~IPN – Wczoraj (08:31)
  Byłem w ZOMO byłem w ORMO teraz jestem w PIS…….. Oto spis PZPR-owców w rządzie PIS(2005-2007 “Andrzej Kryże, wiceminister sprawiedliwości – był członkiem PZPR do jej końca (1990 r). Skazywał w stanie wojennym. Skazał między innymi Bronisława Komorowskiego z PO za udział w demonstracjach antykomunistycznych. Zbigniew Wasserman – Minister Koordynator ds. Służb Specjalnych, PRL-owski prokurator od lat 70-tych. Wojciech Jasiński, minister skarbu – członek PZPR w latach 1976 – 1981, szef Wydziału Spraw Wewnętrznych w Płockim Urzędzie Miasta, przybudówki SB, co ciekawe, w czasie debaty sejmowej, indagowany na okoliczność przynależności do PZPR Jasiński nie przyznał się do tego, a w jego życiorysie zaprezentowanym posłom nie było na ten temat ani słowa. Andrzej Aumiller, powołany 03.11.2006 na stanowisko ministra budownictwa – zasłużony komunista, wieloletni członek PZPR, a następnie i Unii Pracy.
  Anna Kalata od 06.05.2005 minister Pracy i Polityki Społecznej. Członek PZPR jak i SLD. Marek Grabowski – wiceminister zdrowia (członek PZPR i SLD) dzięki rekomendacji SLD był zastępcą głównego inspektora sanitarnego w rządach Leszka Millera i Marka Belki. Premier powołał go na stanowisko wbrew wcześniejszym zapowiedziom polityków PiS, że w rządzie nie będzie osób
  rekomendowanych na publiczne funkcje przez SLD Ewa Sowińska od 07.04.2006 Rzecznik Praw Dziecka z ramienia LPR. W latach 1977-1980 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
  Dzisiaj już nawrócona w „najlepszym rządzie od 17 lat” odpowiada za prawa dzieci. Krzysztof Zaręba, wiceminister środowiska, były członek PZPR, a w rządzie Leszka Millera główny inspektor ochrony danych osobowych. Premier powołał go na stanowisko wbrew wcześniejszym zapowiedziom polityków PiS, że w rządzie nie będzie osób rekomendowanych na publiczne funkcje przez SLD Maciej Łopiński, rzecznik prezydenta RP – w okresie 1975 – grudzień 1981 należał do PZPR i pracował na nomenklaturowym stanowisku sekretarza redakcji gdańskiego tygodnika „Czas”, klasycznego pisma partyjnego „po linii i na bazie” (szefostwo z PZPR-owskiej nomenklatury, cenzura, wytyczne z KW itd.). Ryszard Siewierski, zastępca komendanta głównego policji – członek PZPR do końca (1990). Andrzej Lepper, wicepremier rządu RP – wieloletni członek i działacz PZPR. Skazany ponadto prawomocnymi wyrokami (siedmioma – przyp. redakcji) za przestępstwa pospolite!
  Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/prasa/news-gazeta-polska-codziennie-archiwa-ipn komorowskim,nId,1575467#pst83040068utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=
  firefox Czy tych delikwentów z PIS także Kukiz ujawnił?

  1. Tzn tak. Po pierwsze zaznaczyłem, że lista na pewno nie jest kompletna.
   Lepper miał duzy wkład w ujawnianie prawdy. Nie wiem czym się kierował, ale demaskował system. Jest wiele filmów o Lepperze.
   Zaręba nie był w PZPR tylko w SD i w PIS chyba wcale.
   Wasserman. Wszystko poprzekręcane: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Wassermann
   Prokurator w jakimś powiecie, ale żaden generalny i wpływowy. Zapewne Żyd.

   Po drugie, zarówno w PO jak i PIS są agenci różnych wywiadów, ale… to co ich dzieli to wartości chrześcijańskie Waserman ktorego wymieniles czy tez zacytowales tekst, był w polskim stowarzyszeniu prawnikow katolickich.
   Po 3 e z tego co wiem w PIS nie ma zadnego bylego SBka a to duza roznica.

   po czwarte my nie mamy w czym wybierać.
   Ja sma będe głosował na partię Wolność licząc, że Korwin odejdzie,
   Po piate, krolestwa Bożego z ziemskich rządów nie zbudujemy, ale możemy walczyć o resztki wartości chrześcijańskich, o to by nasze dzieci nie musiały sie bac nachodźców. O to by nie rządzili agenci niemieccy.

   1. Po jednej i po drugiej stronie znajdą się tacy “agenci”… nie ma za bardzo w czym wybrać, ale jakbym miała głosować, to chyba też bym postawiła na Wolność…

 3. gdy przyjdą następni (jeśli ten świat będzie jeszcze istniał w obecnej formie) to będą rozliczenia np tych co należeli do pis-u ,solidarności itp czyli wniosek ze historia ważna ale ciągłe wracanie kto był w takiej czy innej opcji blokuje kraj .Niemcy ,Rosjanie nie roztrząsają tematów przeszłości czy ten był czy nie był w partii komunist.czy innej

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: