Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Bitcoin i “Fatima Ostatnia tajemnica”.

Na portalu czasy-ostateczne.pl dwa nowe artykuły:

 

Bitcoin walutą NWO:

 

Bitcoin walutą Nowego Porządku Świata?

oraz propagandowy film o Fatimie

 

„Fatima. Ostatnia tajemnica. 2017” – propagandowy i niebiblijny film o Marii.

 

 

Updated: 16 sierpnia 2017 — 18:47

6 komentarzy

Add a Comment
 1. Myślałem, że przynajmniej tutaj nie usłyszę o bitcoin najwidoczniej się myliłem. Obecnie mamy gorączkę na tym punkcie ludzie dosłownie wariują na sam widok tego wielkiego B! Fakt, iż lata temu gdy usłyszałem o nim po raz pierwszy wahałem się czy nie wydać tych kilku baksów i nie zakupić kilku sztuk bo wówczas kosztował w porównaniu z obecną ceną dosłownie grosze. Jak widać nie zakupiłem hehe. Wg mnie i nie tylko bo w tym temacie wypowiadają się poważne autorytety bitcoin zawali sie z hukiem stąt też jego stale rosnący kurs. Ludzie będą kupowac w nadziei na dalsze wzrosty wszak co niektórzy prognozują i 10k dolarów za jednego bitcoina jeszcze w tym roku o głosach mówiących iż będzie wart kilkadziesiąt czy kilkaset tyś. nawet nie wspomnę bo to bzdury wyssane z palca. Czy będzie to waluta nwo? Moim zdaniem nie.

  1. Nwo będzie miało pewnie swoją, jeszcze inną walutę…

   1. Bitcoin nie jest jedyną kryptowalutą. Moim zdaniem to jest test Nowego systemu. Chipy, elektroniczne płatności, bezobsługowe sklepy i kryptowaluta. .. słabo mi się robi bo nie mam od tego ucieczki.

    1. Dokładnie, bitcoin sam w sobie może nie będzie walutą, ale ten system tak.

 2. „A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.”

  Jak się przygotować do czasów ostatecznych wg Ew. Mateusza 24-25 i Łk 21:

  1. ”Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.”

  -stójmy mocno w wierze
  -dbajmy o to, by miłość do bliźnich nie oziębła
  -uważajmy na fałszywych proroków, nie dajmy się zwieść, -sprawdzajmy wszystko ze Słowem Bożym
  -bądźmy wytrwali

  2. „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.”

  -cały czas bądźmy czujni, każdego dnia wyczekujmy powrotu Pana Jezusa, nie kierujmy umysłu na marności.

  3. „Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: “Mój pan się ociąga”, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.”

  „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask.”

  -nie dopuszczajmy do siebie myśli, że skoro Pan Jezus się spóźnia to możemy oddać się na razie grzesznemu życiu. Ćwiczmy się w duchowej dyscyplinie oczekując na powrót Mistrza. Nie troszczmy się zanadto o ziemskie zmartwienia, aby nas nie przygniotły w potrzask.

  4. „Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: “Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: “Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: “Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!” Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: “Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: “Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.”

  -oliwa jest symbolem Ducha Świętego. Nie zasmucajmy i nie gaśmy Ducha który jest w nas przez postępowanie, mowę, myślenie przeciwne Bogu.

  5. Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: “Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: “Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: “Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: “Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: “Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: “Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

  -pomnażajmy każdą odrobinę, którą dostaliśmy od Boga. Wydawajmy owoce naszej wiary, owoce godne naszego nawrócenia.

  6. „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: “Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
  Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
  byłem spragniony, a daliście Mi pić;
  byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
  byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
  byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
  byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
  Wówczas zapytają sprawiedliwi: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: “Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

  -miłujmy swoich bliźnich – czynem

  7. „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

  -czuwajmy i cały czas się módlmy, aby być w bliskim kontakcie z Panem Jezusem, gdy powróci.

 3. Zatem jak myślicie skąd wziął się sierpniowy pogodowy harmagedon, zwany przez złośliwych nomen omen huraganem Szyszko, który powalił ogromne ilości drzew w Polsce i zniszczył tysiące domostw, zabił i okaleczył setki ludzi i zwierząt ?
  Czy jest to gwałtowne zapotrzebowanie na polskie drewno?
  Czy zwyczajnie potrzebne są tereny inwestycyjne na terenach dawnych lasów państwowych ?
  Czy była to może kara globalnych elit na ponoć asertywnych działaniach rządu PiS i popierających go Polakach. który, to w typowy sobie sposób bardzo jednostronnie tłumaczył zniszczenia i ofiary w ludziach wolą bożą !
  Czy może były to typowe doświadczenia broni klimatycznej i słynnym już HAARP, który już 05 sierpnia br. ładował energią mikrofalową atmosferę powodując tym gwałtowne, odczytane zwiększenie częstotliwości tzw. rezonansu Schumana?
  https://poleshift.ning.com/profiles/blogs/schumann-resonance-spike
  Niestety musicie sami sobie odpowiedzieć, informując przy tym innych, że bóg mógł nie mieć z tym nic wspólnego, a jeśli dalej będziemy tak durnie mentalnie bezwolni to sami pochowają się do głębokich podziemnych instalacji, które nomen omen budują elitom na całym świecie, a nam urządzą tu piekło na ziemi i kolejną, prowadzaną na masową skalę jak te wojenne i klimatyczne poprzednie depopulacje !
  1. https://www.youtube.com/watch?v=nrlOPybVZIg
  2. https://www.youtube.com/watch?v=nX1SpY0kbZ8
  PODAJCIE DALEJ…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: