Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

JEZUS NIGDY SIĘ NIE SPÓŹNI

Dawid Wilkerosn.
Pobożna cierpliwość jest zgodą na czekanie na Boży czas. Jest coś takiego, jak czas Ducha Świętego. „Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał” (Hbr 10:37). Ten werset mówi więcej, niż o powtórnym przyjściu Chrystusa; mówi też o przyjściu Chrystusa, by zaspokoić nasze potrzeby.
Nie ma czegoś takiego u Boga, jak spóźnienie. Maria i Marta myślały, że Jezus się spóźnił, kiedy ich brat Łazarz umarł. Powiedziały do Niego, „Panie! Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój” (Jan 11:21). Innymi słowy, Jezu, przybyłeś za późno! Spóźniłeś się.”
Wyobraźcie sobie, jak taka krytyka zabolała Jezusa. Ale On im w rzeczywistości odpowiedział, „Nie, nie spóźniłem się. Łazarz znowu powstanie. Ja tu jestem i Ja jestem zmartwychwstaniem. Wszelkie życie jest we Mnie.”
Domownicy Jaira, przełożonego synagogi myśleli, że Jezus się spóźnił. Ten znany człowiek otrzymał wiadomość, „Twoja córka umarła, nie trudź już Nauczyciela.” (Marek 5:35). Tu znowu wyglądało, że Jezus się spóźnił. Już po wszystkim! Nie odpowiedział na czas i zawiódł nas.” Ale jak wiemy, Jezus wziął to dziecko za rękę i wzbudził z martwych (5:41-42).
Za późno? Nie ma czegoś takiego u Pana. W obu tych przypadkach widzicie, że Jezus się nie spóźnił. Może jesteś kuszony, by zrezygnować z walki i pogrążyć się w rozpaczy, ale nasz Ojciec jest pełen miłości do Swoich dzieci i nic nie może Mu przeszkodzić, by z niczego stworzył coś.

Updated: 11 sierpnia 2017 — 12:31

1 Comment

Add a Comment

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: