Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

PODOBAĆ SIĘ PANU

David Wilkerson

Może powiesz, „Myślę, że jestem dobrze przygotowany na każdy sztorm. Przecież jestem wiernym świadkiem Pana. Nie wstydzę się ewangelii i prowadzę czyste, moralne życie. Daję dziesięcinę, czytam Biblię i regularnie uczęszczam do kościoła.”

Możliwe jest, by być wierzącym, a być daleko od Pana. Fakt jest taki, że jeżeli nie spędzasz czasu sam na sam z Nim – jeżeli nie czerpiesz z Jego siły – twoje serce zwiędnie. Twoje słowa będą miały niewiele, albo żadnej siły, a twoje świadectwo będzie bez życia. Dlaczego? Ponieważ oddalasz się od źródła siły.

Nie rób tego błędu, by mierzyć twoje chodzenie z Chrystusem, poprzez twoje dobre uczynki lub służbę, zamiast Jego obecności w twoim życiu.

Nie możesz bardziej podobać się Panu – bardziej wypełniać Jego woli – niż poprzez proste przybliżanie się do Niego w modlitwie.

Wiemy o tym z życia apostola Pawła. Paweł stawiał czoła trudnym, niebezpiecznym czasom. Ten bogobojny człowiek wiedział, co to jest utracić wszystko; być głodnym i spragnionym; cierpieć odrzucenie, żyć w ubóstwie, być opuszczony; leżeć skuty łańcuchami w ciemnej, wilgotnej celi, osamotniony i zapomniany przez niektórych najbliższych przyjaciół.

Jednak Paweł nie upadł. Właściwie ten apostoł był silniejszy w każdym doświadczeniu. Jak to możliwe? Ponieważ on znał sekret zdobywania i utrzymywania prawdziwej siły.

Paweł świadczył: „W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone; ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił,… Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego; jemu niech będzie chwała na wieki wieków” (2 Tym 4:16-18, podkreślenie moje

Updated: 2 czerwca 2017 — 12:09

5 komentarzy

Add a Comment
  1. Artur S. (detmold)

    https://youtu.be/WlagxE2dbzE Muszę udobruchać siostry w wierze 😉 .

    1. nie wiem czy to nie b ędzie za mało. Naraziłeś się płci pięknej 🙂

  2. Jakze aktualne sa te slowa. Szalom.

    1. Mr Wilkerson bardzo ładnie ujął to co miał ująć w tym temacie 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: