Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Grzech przeciw Duchowi Świętemu na przykładzie Ananiasza.

Niestety ale jest część ludzi, którzy uważają że znają Pismo, ale go tak na prawdę wcale nie znają, ponieważ chcą pojąć tylko logiką bez pokory i modlitwy. Stąd odrzuca się Dzieje Apostolskie i listy Pawła. Osoby te zachowują się jak fani gwiazdy filmowej “nie, ja nie wierzę, że Van Dammme może być zły człowiekiem”.

W kontrowersyjnym  wersecie z Dziejów, dla nienarodzonych na nowo do czego jeszcze wrócę, czytamy:

 

 I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? (4) Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. (5) Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli Dzieje Apost. 5:3,”

 

Ludzie na siłę chcący się narodzić na nowo powiadają: Pan Jezus nie zrobiłby niczego takiego, jak to, to nie on…

Tak mogą tylko powiedzieć ludzie nieznający Boga.

Biblia powiada:

 

“„Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.” Mateusza 12

 

W jaki sposób możemy zaakceptować sytuację z Ananiaszem? Znając Boga.

W świadectwie Mirosława Kulca występuje w pewnym momencie epizod z bandytami, którzy chcą zabić pastora. Pastor mówi do jednego z nich, że “jeszcze dziś zginiesz”.

Jak to więc, pastor mówi do bądź co bądź człowieka, że zginie? A gdzie błogosławienie tych, którzy nas prześladują? Niestety, ale Bóg nasz nic się nie zmienił. Jest ten sam. Ów bandyta zginął tego samego dnia.

Ok, ktoś powie, że tam był bandyta, a tu pieniądze. No tak, ale Jezus nikogo nie zabił.

Jak mogę Ci pomóc człowieku wynoszący się ponad Boga i odrzucający listy Pawła i Dzieje? Tak, odrzucanie Pism jest wynoszeniem się ponad Boga, bo pokazuje to, że Bóg nie zadbał o swój kanon Pisma.

Może w ten sposób pomogę:

 

” A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. (19) A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. (20) I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.”

 

 

Jak to, Duch Święty złamał zasadę czystości małżeńskiej? Przecież Józef chciał odejść od swej brzemiennej żony, ze względu na odejście Marii od standardów Bożych. Odrzucający Pawła i Dzieje, powinni teraz powiedzieć: przecież Jezus nigdy nie urodziłby się w warunkach łamania Prawa Bożego przez swych rodziców ziemskich. Otóż przypominam kto tu jest Panem nad Prawem:

 

28) Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu. Ew. Marka 2:28″

 

 

Jak to, Pan Jezus łamał szabat uzdrawiając? Jak to? niemożliwe!!! wyrzućmy te księgę!!

Problem z ludźmi nienarodzonymi na nowo polega na tym, że chcą zamknąć Boga w swoich ramach i tworzą własne doktryny na swoją i innych zgubę. Problem tez polega na tym, że wydaje im się jak księżom katolickim że jak przeczytali Biblię,  to są naśladowcami Jezusa. Naśladowanie Jezusa to poddawanie się woli Ojca.

 

Sytuacji takich jest wiele w ST jak np z Onanem itd

 

Jeśli ktoś chce poznać Boga i działanie Ducha Świętego, to polecam książkę “Ucieczka Do Boga” Jima Hohenberga. W tej pozycji jest pokazany Bóg poza kościółkiem i religią.

Tak i było z Ananiaszem. Wtedy apostołowie żyli w komunie i celem nadrzędnym było głoszenie Dobrej Nowiny. Z podobnych przyczyn co Ananiasz, nie poszedł za Jezusem bogaty młodzieniec, ale to było jeszcze przed wylaniem Ducha.

 

” Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się; był bowiem bardzo bogaty. (24) A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział: Jak trudno tym, którzy mają majętności, wejść do Królestwa Bożego.”

 

 

Ktos powie, to dlaczego teraz pastorzy nie postępują jak apostołowie żyjąc w komunie? Ponieważ teraz ewangelia jest już na całej ziemi i Duch Święty prowadzi inaczej. Niemniej jednak często słyszy się jak niektórzy pastorzy otrzymują ofiary od ludzi bo im Duch Święty tak i tak powiedział.

 

Każdy odrzucający jakąkolwiek księgę Biblii jest heretykiem i pokazuje Boga bezsilnego wobec Jego Słowa. Tak jakby Bóg nie potrafił zadbać przez 2 tys lat, a teraz przychodzi gość jeden i drugi, tacy bohaterowie i ustalają za Boga kanon Pisma  dokonując przy tym inkwizycji.

O tym mówi w najnowszym filmie Michał Mazur:

 

 

Co dla narodzonych na nowo jest oczywiste, dla niemowlaków ciężkie. Ludzie z braku zrozumienia wycinają poszczególne księgi, wersety, a Piotr pisał:

 

” A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; (16) tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. (17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. (18) Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy.”

 

 

 

Updated: 20 kwietnia 2017 — 09:13

40 komentarzy

Add a Comment
 1. Gdyby nie listy Pawla ( ohydnie posmiertnie zelzonego przez wielu nazywaniem go jakoby ojcem chrzestnym krk ) nie byloby zadnej Reformacji i do tej pory tkwilibysmy w watykanskim bagnie.

 2. Ja natomiast ciągle zastanawiam się nad wieprzowiną. Nie jem jej już ok 2 mies. Ale ciągle widzę kilka wersetów, które jasno mowią, że nie jest to konieczne. Jestem rozdarty, bo w mojej pracy ciężko jej nie jeść ( długie i częste wyjazdy i żywienie zbiorowe oraz wysiłek fizyczny ). Zarówno sen piotrowy jak i list apostołów oraz mowy Pawła. Nijak nie jestem w stanie spojrzeć na nie inaczej, a czytam je na wszystkie sposoby. Piotr mówi : nigdy nie wziąłem do ust nic NIECZYSTEGO, a Bóg : nie nazywaj nieczystym tego co Bóg oczyscił. I chodziło o wszystkie zwierzęta oraz płazy i ptaki

  1. Łukaszu,

   Bóg się nie zmienia. Ta wizja nie dotyczy zwierząt, a pogan, o to dowód:

   W 10 rozdziale Piotr ma ową wizję (zabijaj i jedz) ale przede wszystkim NIE MA napisane że zaczął je zabijać i jeść, a wizja się jedynie powtórzyła. Zobacz, co pisze rozdział 11:

   “Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei: 5 «Modliłem się – mówił – w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego z nieba. I dotarł aż do mnie. 6 Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie płazy i ptaki powietrzne. 7 Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: “Zabijaj, Piotrze, i jedz!” 8 Odpowiedziałem: “O nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego”. 9 Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi: 10 “Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił”. Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. 11 Zaraz potem trzech ludzi, wysłanych do mnie z Cezarei, stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy. 12 Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka. 13 On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł: “Poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem! 14 On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom”. 15 Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku. 16 Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: “Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym”2. 17 Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu?» 18 Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: «A więc i poganom udzielił Bóg [łaski] nawrócenia, aby żyli»3.”

   Nie chodzi tu więc o pokarm, gdyż pokarm w tej wizji był SYMBOLEM pogan. Tj – żydzi w owych czasach (ważny jest kontekst przy czytaniu biblii!!) mieli zakaz przebywania z poganami. To pogan Bóg oczyścił i to właśnie chciał przekazać piotrowi.

   Prawo zwierząt czystych i nieczystych to nie jest Prawo Mojżesza, a było on już PRZED – za czasów Noego (7 czystych do arki na ofiary i do jedzenia – jedno nieczyste po to, aby gatunek mógł przetrwać i się rozmnażać – więc nie mogły być do jedzenia)

   “…i rzekł do nich: Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem; lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym; dlatego też wezwany, przyszedłem bez sprzeciwu” (Dzieje Ap. 10:28-29a*). ”

   Podobnie jest z listami Ap. Pawła i rzekomym negowaniem zakonu – dlatego Piotr pisał że niektórzy przekręcają te listy ku własnej zgubie – np apropo Bożej diety.

   Nie jedz wieprzowiny, dobrze czynisz, “Ktokolwiek wypełniałby i nauczałby tak ludzi będzie nazwany wielkim” – jest wiele innych pokarmów które Bóg dał i możesz je jeść, sam nie jem od kilku miesięcy i nie brakuje mi jej w ogóle.

   Jeśli nadal tego nie rozumiesz to oglądnij na youtubie wykłady 119 ministries polska.

   Pozdrawiam w imieniu Pana Jezusa.

   1. List do Kolosan.
    Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli:
    2:21
    Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj?
    2:22
    Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie.
    2:23
    Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów.

    Kochani jesliby przyszedl glod i zostalaby jedna swinka, czy nie zjedlibyscie jej? Czy nie dalibyscie jej swoim dziecia?
    Mysle ze dobrze jest rozpatrzyc w swoim sumieniu czy jesc czy nie.
    Gdy zostaniemy zaproszeni do kogos w goscine i podana zostanie na stol wieprzowina , kto z nas odmowi? a kto zje i podziekuje nie zawstydzajac gospodyni swoja nieuprzejmoscia?

    1. Jeśli trafimy do znajomych gdzie jedzą szczury albo robaki, to kto odmówi?

     1. List do rzymian 14:14-22; 1 do Koryntia10:25-33;
      galatów 3:15 i do końca. Efezjan 2: 15; kolosan 2:13-23.
      Tymoteusza 4:1-11
      Tytusa 1:10-16 list do hebrajczyków a zwłaszcza 8:1-10:18
      to i nie tylko mówi o prawie . Zbawienie nie jest z ciała a z ducha. Chrystus wypełnił prawo mojzeszowe i stał się ofiarą doskonałą by nas z jego niewoli wyzwolić. Bo sam Paweł pisał, ze prawo jest młodsze od obietnicy. Żydzi dostali dekalog, a ze nie wytrzymał nawet chwili gdy Mojżesz był na górze więc otrzymali kolejne nakazy i zakazy. Wiele z nich było związanych z ich przestępstwem w Egipcie i w czasie podróży. Wiele z nich dostali za to co Bóg uczynił dla wyprowadzenia ich z niewoli.Dlatego dostali reżim, który miał ich trzymać w ryzach i dalej zamiast tego przestrzegać woleli składać coraz więcej ofiar. I wszędzie gdzie Jezus i apostołowie mówią o prawie mówią głównie o kamiennych tablicach bo z nich wszystko wynika i to jest podstawą. Czytam Pawła a mówi on też w ww. Wersetach o tym, że jak przyjdziesz na wieczerzę do kogoś to jedz wszystko co podają nie pytając o nic by nie być przyczyną zgorszenia. Wykłady, które proponujecie nie do końca do mnie trafiają bo układane są pod tezę. Może mam małe rozeznanie ale nie wyrywam wersetòw z kontekstu bo jestem zwolennikiem całości. Cały wieczór siedzę nad Pawłem i dziejami i niestety wypada to na niekorzyść tego co mówicie. Nie chcę wszczynać kłótni tylko zmusić do czytania słowa bez własnych założeń, wiele razy. I wbrew pozorom nie mam zamiaru się wywyzszac bo sam nie wiem jak wiedzieć należy. Niektórzy czytają raz lub nie w pełni i się wypowiadają wspomagając się filmikami z neta. Ja już sobie udowodniłem , ze nie potrzebuję wieprza . Ufam, że Bóg mnie nakarmi ale jak Paweł mówi zbawienie to nie sprawa pokarmów. I w kontekście snu piotrowego właśnie mówiono później o ciezarach dla pogan, a Paweł potem jeszcze kilkakrotnie. mam problem z tym tematem i nie potrzebuję besztania lub pouczenia. Pisanie takie też uważam za bezsensowne i kilka razy dzisiaj piszę ten komentarz. Naprawdę cały dzień zastanawiam się czy go pisać i publikować potem piszę i znowu kasuje. Mam dużo przemyśleń a mało czasu i nie mam nikogo z kim mógłbym porozmawiać. Jednym komentarzem próbuje odpowiedzieć na wszystkie, a i to daremne. Nie jestem biegły w piśmie ani wielki w czynach, myśli też mam grzeczne ale staram się i nagle ludzie, którzy bronią Pawła muszą przerzucać tony filmików, tłumaczeń nauczycieli itp. By dowieść, ze nie miał on na myśli tego co powiedział. A prawda miała być dana prostaczkom. I przez to zaczynam tutaj widzieć problem bo albo Paweł jest fałszywy albo ktoś go nie rozumie. A skoro tak to ktoś musi usiąść i jescze raz go przeczytać. Ale tak jak on mowił: burząc Stare i budować od Nowa. Ja spędza pewnie jeszcze kilka takich sesji i Was o to proszę bo inaczej dojdziemy w końcu do tego, ze musimy się chodzić i obmywac wodą z tłuszczem i popiołem. Do tego jeszcze są pokarmy z królika oraz tłuszcze, których jeść nie można. Nie mówcie więc , ze Paweł nie nauczał wbrew prawu Mojżesza skoro mówi też o spozywaniu pokarmów składanych bożkom. Nieczyste coś jest dla tego kto czyni to nieczystym a dla czystego wszystko jest czyste bo nie o ciało chodzi ale o myśli ku dobremu- moja parafraza…Pawła. w tamtych czasach glownym zagrozeniem byl izrael skazony naukami okolicznych ludow oraz niewola i wierzeniami egiptu a nie było Chrystusa. Ale prawo i ofiarą paschalną były cieniem rzeczy przyszłych. A teraz jest nowe przymierze i z przykazania miłuj Pana Boga swego wynika reszta i to przestrzegając wszystko inne przychodzi. Ale chaos ale kilka godzin piszę i szkoda kasować.Dobranoc i życzę wszystkim Poznania i wzrostu w Jezusie Chrystusie, wcale nie obłudnie i nie obstając, że ja mam dziś racje.

    2. oczywiście, że odmówię, po to jest Prawo Boże, trzeba mu ufać a nie robić dobrze ludziom

     Idąc twoim tokiem rozumowania, chodźmy do kościoła katolickiego, żeby nie urazić naszych babć

     nie można służyć Bogu i mamonie
     nie można robić dobrze jednoczesnie przeciwnikom Prawa Bożego, jak i Bogu

     Wybór należy do Ciebie (jeszcze pół roku temu argumentowałem podobnie jak Ty, lecz modliłem się o rozeznanie)

     1. Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy razem zginą – mówi Pan. iz 66:17

      i to nie dotyczy starych czasów, a końca świata.

      To samo dotyczy szabatu, co jest napisane również w izajaszu jako koronny dowód na to, co będzie PO PRZYJŚCIU Chrystusa:

      Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu i każdego tygodnia w szabat, przyjdzie każdy człowiek, by Mi oddać pokłon – mówi Pan. iz 66:23

      wybór należy do wierzącego, kto chce się brudzić (bo tak niby wolno) niech nadal się brudzi, kto święty (przestrzegający Prawa, szanujący Boga) niech nadal się uświęca.

 3. Paweł wyrzucał demony w imię Jezusa Chrystusa, śpiewał hymny Bogu, uwielbiał go, nazywał się więźniem Chrystusa. Poświęcił życie dla głoszenia ewangelii, więc nie rozumiem dlaczego niektórzy go odrzucają. Poza tym inni apostołowie żyli w tym samym czasie co on. Mieli w sobie Ducha Świętego, który jest nieomylny i rozpoznaliby fałszywego apostoła.

  1. odrzucają bo czują się bogami i faktycznie są bogami, bo z każdą taka osobą jest stado duchów. Największym jest duch pychy. Ja wiem, ja decyduje że tego nie ma tamtego nie ma. To wg mnie itd.
   Pokorny sługa Bozy korzystając z rozumu uznaje Pismo jako całość.
   Ja kiedyś dziwiłem się dlaczego Bóg nie dołożył do kanonu Henocha, ale później do tego doszedłem…

 4. Zobaczcie jaki cyrk:

  TUSK NA CENTRALNYM W WARSZAWIE – pełna relacja 19.04.2017

 5. Sprawa z Anianaszem i Safirą jest przykładem na to, że Pan Jezus powołał swój Kościół do doskonałych uczynków.
  Powiedział, świętymi bądźcie bo ja jestem święty. Bądźcie nieskazitelni.
  Jednym z przykazań Bożych jest, abyśmy nie oszukiwali, nie kłamali.
  Pan Jezus powiedział, aby nasza sprawiedliwość była większa niż faryzeuszów i uczonych w Piśmie.
  Nowonarodzony człowiek w Chrystusie powołany do dobrych uczynków nie może oszukiwać i kłamać.

  Gdy Pan Jezus wstąpił do nieba, uczniowie Jezusa i ci, którzy przez wiarę przyłączyli się do nich trwali w zborach, sprzedawali swoje majątki, WSPÓLNIE DZIELILI SIĘ TYM CO MIELI, sprawiedliwie rozdawali między siebie i innych wierzących. Swoje bogactwa oddawali na zbór, aby we wspólnotach móc działać krzewiąc nowinę o Królestwie Bożym. Pieniądze z majątków szły na ich życie i TYCH, KTÓRZY SIĘ DO NICH PRZYŁĄCZALI – biedni, zagubieni.
  To były prawdziwe rodziny, domy,zbory Boże – szczere, bez oszustwa, kłamstwa, podstępu.

  Czym zatem jest zachowanie Anianasza jak nie przykładem na nieszczerość.
  Dołączając się do zboru Chrystusowego daje pieniądze, ale część zostawia w razie czego, żeby mieć więcej dla siebie niż każdy ze zboru.
  Jest to przykład nieszczerości i oszustwa serca Anianasza.

  Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i NIE BĘDZIECIE OKŁAMYWALI JEDEN DRUGIEGO. Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego; Jam jest Pan. 3Moj.19,11

  Nie będzie mieszkał w moim domu
  ten, KTO PODSTĘP KNUJE.
  Ten, KTÓRY KŁAMSTWA ROZGŁASZA,
  nie ostoi się przed mymi oczami.
  Każdego dnia będę tępił
  wszystkich grzeszników ziemi,
  aby wygubić w mieście Pańskim
  wszystkich złoczyńców.Ps.101,7

  Czy w mieście Pana powinni być oszukujący, okłamujący braci swoich?
  Czy miasto nie ma być świecznikiem dla innych?
  A nic nieczystego nie może się w nim znaleźć?

  Czy kościół Boży nie ma być solą na tej ziemi?

  Jak w takim razie Bóg mógłby dopuścić do tego, że w pierwszych zborach byliby oszuści przed Panem Bogiem.
  Czy sąd nie zaczyna się od kościoła Bożego?

  W taki razie co mówi nam Słowo Boże na temat pieniędzy i ich posiadania:

  I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA, Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegóż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, IDŹ SPRZEDAJ, CO POSIADASZ, I ROZDAJ UBOGIM, a będziesz miał skarb w niebie, POTEM PRZYJDŹ I NAŚLADUJ MNIE. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności.Mat.19,16

  Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, POTEM PRZYJDŹ I NAŚLADUJ MNIE.

  Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje.Mat.6,19

  Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. NIE MOŻECIE BOGU SŁUŻYĆ I MAMONIE. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. ALE SZUKAJCIE NAJPIERW KRÓLESTWA BOŻEGO I SPRAWIEDLIWOŚCI JEGO, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.Mat.6,24

  Niech wam wszystkim Bóg błogosławi 🙂

  1. To jedne z moich ulubionych mów Boga 😀 Dodać jeszcze kazanie na górze i mam taki obiadek, jak w najbardziej exkloozywnej restauracji 🙂 Pozdrawiam

 6. To jest zaślepienie tychże nauczających jakoby Paweł nauczał wbrew Prawu.
  Brak uniżenia,pokory opieranie się na swoim rozumie wbija w pychę.No i mamy pseudo naśladowców Chrystusa,którzy tworzą nową ewangelię.
  Brak narodzenia z DŚ i stąd tak chore zapędy,aby niszczyć innych ludzi.
  Owoce można zauważyć tych nauk,ziejące nienawiścią do wszystkich wkoło.A jak to ma się do słów naszego Pana Jezusa Chrystusa,że po wzajemnej miłości będziemy rozpoznawani.

 7. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym.
  – To sedno całości, którą polecam rozważeniu
  Mat.15: 10-20. Zauważyć warto, kogo najbardziej zgorszyły te słowa – faryzeuszy, jak również to że zostali nazwani ślepymi przewodnikami.
  Robienie kwestii z jedzenia staje się absurdalne gdy czytamy 1Kor.6:12
  Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.
  Obnoszenie się ze swoimi ograniczeniami pokarmowymi, to nic innego jak filakterie i przedłużanie frędzli. Co innego jeśli to dieta… to rozumiem. 🙂 Szczęść Boże.

  1. a jeśli napiszę ze polecam innym bieganie bo to zdrowie, dobrze wpolywa na stres i serce, to tez napiszesz by wyltumaczyc swoje lenistwo fizyczne ze przedluzam sobie fredzle?
   Nie uznaje takiego falszywego Szczesc Boze.
   Najpierw docinka a pozniej Szczesc Boze.

  2. Przerażające Zbigniewie jest to jak łatwo zaakceptować ci ludzkie nauki,a łatwo odrzucasz Prawo Boże.
   Niech ci DŚ pokaże prawdę zawartą w Biblii,bo narazie to powtarzasz niestety ludzkie wymysły.

   1. Jeżeli to co zacytowałem z Biblii, to ludzkie nauki, to dziękuję, nie mam pytań.
    Nikomu też nie zabraniam biegania ani unikania tego czego nie chce jeść. Wskazałem jedynie, by nie czynić z tego religii.
    Zarzucanie fałszu w pozdrowieniu skwituję Mateuszem 10:12-13.
    I szczere szczęść Boże, bo nie “docinką” jest Słowo Boże lecz mieczem i nie moją winą że zabolało. Ma boleć.

    1. Zbyszku nie manipuluj proszę. Nie pisałem o Slowie, ale o tym:

     “Obnoszenie się ze swoimi ograniczeniami pokarmowymi, to nic innego jak filakterie i przedłużanie frędzli”

     Nie wcisniesz mi ze tj Slowo Boze.

     1. 🙂

      Ludzie ubodzy nosili szare płaszcze najczęściej wykonane z koziej sierści. Żydzi nosili frędzle ze sznurka z fioletowej purpury umieszczone na kraju (rąbku) wierzchniej szaty. Miały im przypominać o wielkiej wadze przykazań Bożych. Jezus wspomniał o frędzlach w Mt 23,5. Najwyraźniej uczeni w Piśmie i faryzeusze nosili bardzo długie frędzle, by ludzie widzieli, jak wiernie przestrzegają Pańskich przykazań (Słownik Tła Biblii…., s. 406).
      http://www.orygenes.pl/lectorium/tlo-nowego-testamentu/ubior-i-ozdoby/

      1. ja to wiem, że nosili, ale nikt sie tutaj ni obnosi z nie jedzxeniem wieprza. My tutaj anlizujemy Słowo a Ty Zbyszku dokonałeś nadinterpretacji naszych intencji.
       Jeśli będę mówił, że trzeba pomagać biednym bo takie jest Prawo Boże to czy również napiszesz, że to długie frędzle?

       1. Tak, bo co innego mówić a co innego pomagać Mat 6:2-4
        2 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. 3 Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, 4 aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
        Bądź zdrów. Szczęść Boże.

        1. nie chodzi o chwalenie się, znówe albo manipulujesz albio nie rozumiesz. Jesli napisze tekst o dziesięcinie, że tak jest w Slowie Bozym to czy tj dodawanie frędzli? No bez przeginania.
         Jesli napiszę, że klanianie sie obrazom jest łamaniem Prawa Bożego, to dodam sobie frędzle czy nie?

        2. “Nadinterpretacja intencji” – luft w powietrzu. Daj sobie na spokój.

         1. Zbyszku prosze odpowiedz: Jesli napiszę, że klanianie sie obrazom jest łamaniem Prawa Bożego, to dodam sobie frędzle czy nie?

        3. Skoro pytasz, a Pana Chrystusa mając w sercu za Świętego zawsze gotowy do obrony wobec każdego, kto domaga się ode mnie uzasadnienia tej nadziei, którą mam, odpowiem:
         Ani nie dodasz, ani nie przedłużysz, równie dobrze mógłbyś zapytać o zabijanie, cudzołóstwo czy fałszywe świadectwo, te sprawy były w dziesięciu przykazaniach, zwierzęta czyste i nieczyste były w prawie, a prawo zostało wykonane.
         Dziesięć przykazań zawarte w dwóch, przeto próżnym mi się wydają dalsze roztrząsanie tego co komu smakuje, byle by z dziękczynieniem to czynił.

         1. Skoro Prawo zostao wypełnione to nie musimy przestrzegać 2przykazania i możemy modlić si jak katolicy do obrazów.

        4. Zbigniewie, z całym szacunkiem, ale tu jest blog, na którym się rozmawia i dyskutuje o Słowie Bożym. Przecież to nie służy przechwalaniu się tylko wzajemnemu budowaniu w wierze, utwierdzaniu się wzajemnie i analizie Słowa z wymianą poglądów.

        5. Przypatrz się, wczytaj i wskaż jedno słowo, które pozwala Ci czcić obrazy lub kogokolwiek innego niż Bóg:
         34 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, 35 a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: 36 «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»8 37 On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

         Do KOSIK:
         Z największym szacunkiem. Blog powiadasz, czy to znaczy że można tu wypaczać prawdę ? Gdybym nie przestrzegał również drugiego przykazania, zapewne wyraziłbym to dosadniej, na co niektórzy tu sobie często pozwalają. A nie spotyka ich żadna krytyka ani pomówienia o manipulację Słowem, jak mnie.
         Szczęść Boże. ( Jak najbardziej szczere i z serca płynące)

         1. Zbyszku proszę bez insynuacji szatańskich: “A nie spotyka ich żadna krytyka ani pomówienia o manipulację Słowem, jak mnie”.
          Masz cos do kogoś, to znasz procedurę biblijną.

          Przypatrz się, wczytaj i wskaż jedno słowo, które pozwala Ci jeść wieprzowinę i nie świetowac szabatu jak to ustanowił Bóg:
          34 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, 35 a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: 36 «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»8 37 On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

        6. Zbigniew 🙂
         Pozwolę sobie dołożyć do tej dyskusji swoje trzy grosze 🙂

         Jezus odpowiada na pytanie: “co czynić, aby osiągnąć życie wieczne: ” Zapytał Go pewien zwierzchnik: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 19 Jezus mu odpowiedział: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 20 Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę!»4 21 On odrzekł: «Od młodości przestrzegałem tego wszystkiego». 22 Jezus słysząc to, rzekł mu: «Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze Mną». 23 Gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty.” Łk.18.
         Co powiedział Zbawiciel:”przestrzegaj przykazań”. Miłość jest wypełnieniem Prawa. Prawo obowiązywało, obowiązuje i obowiązywać będzie dopóki będzie istniał świat.
         Potwierdzenie obowiązywania Prawa masz także w wersetach:
         Mat.4,10; 1J 5,21; 1 Tym.6,1, Mat.19,19; Ef.6,1-3; Rz.13,9;
         J2,11; Mat.19,18; Rz.13,9; Ef.4,20; Rz.7,7
         Cały NT mówi o przestrzeganiu Prawa. Jezus powiedział: “Jeśli Mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” 🙂

        7. Zbigniew 🙂
         Sprawa jest prosta:

         PRAWO = MIŁOŚĆ ;
         MIŁOŚĆ = WYPEŁNIANIE PRAWA 😀

  3. hola hola
   Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. A kto wam powiedział, ze tu o pokarm chodzi? Nie bardziej o myśli? Przychodzą złe prawda? Wypowiedziane mają moc sprawczą a te które są niewypowiedziane nie. I to czyni człowieka czystym lub skalanym. Jeżeli się myle to przepraszam wszystkich.

   1. Oczywiście że Jezus miał na myśli słowa, które wychodzą z serca, a potem z ust i kalają człowieka.
    A BRUDNYMI RĘKOMA MOŻNA JEŚĆ

    Nie zmieniajmy kontekstu wypowiedzi Pana Jezusa, bo wtedy już głosimy swoje nauki.

    A pytanie było, czy można jeść brudnymi rękami.

    Pan Jezus odpowiadając na to pytanie wyraźnie faryzeuszom zarzucił przestępowanie Prawa Bożego dla ludzkich tradycji i zwyczajów, oraz pokazywanie się “świętymi” gdy w sercach OBŁUDA.

    “KTO MA USZY DO SŁUCHANIA, NIECHAJ SŁUCHA!”.

    Pozdrawiam Mati 🙂

    1. Basia. Co do ”A BRUDNYMI RĘKOMA MOŻNA JEŚĆ” Ja gdy pierwszy raz czytałem Ewangelię i doszedłem do momentu gdzie uczniowie zbierali kłosy w szabat, a faryzeusze się do tego przyczepili to aż musiałem przystanąć na moment. Jakie to głupie sobie myślę, o takie podstawowe pierdoły się czepiać? ;/ Na szczęście w porę Jezus zganił w pięknym stylu tych obłudników. 🙂 Również pozdrawiam

     1. Mati i inni zobaczcie!

      1List Piotra!

      Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce. 1Piotra 3,18

      “Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, A JEST NIE POZBYCIEM SIĘ CIELESNEGO BRUDU, LECZ PROŚBĄ DO BOGA O DOBRE SUMIENIE przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa…

      I tu mamy potwierdzenie słów Jezusa, że nie chodzi o brudne ręce przy spożywaniu pokarmów, ale sumienie – wnętrze człowieka.

      Co z tego, że na pokaz jesteś zadbany i wypacykowany skoro twoje czyny są godne pożałowania.

      No, więc można jeść brudnymi rekami…hahaha 🙂
      Nawet można chodzić brudnym…hahaha:)

      Nie to się liczy u Pana Boga, ale uczynki wypływające z wiary 🙂

      I tak dalej stoję w przekonaniu, że cała Biblia jest spójna i prawdziwa. 🙂

      Pozdrawiam w Chrystusie 🙂

      1. “Co z tego, że na pokaz jesteś zadbany i wypacykowany skoro twoje czyny są godne pożałowania”

       Dlatego obecnie taką fasadą sa garnitury. Nawet największy złoczyńca może zmienić image za pomocą garnituru.
       Nie przypadkiem wloścy mafiozi sa przedstawiani właśnie w gajerach. To tak uszlachetnia…

 8. czytam tak tą dyskusję i nie mam nic więcej do powiedzenia w kwestii odrzucania Prawa Mojżesza (a jeśli go nie usłuchamy jak i proroków, to choćby kto z umarłych powstał nie uwierzymy) jak tylko słowa Mistrza:

  Ktokolwiek więc zniósłby jeden z tych przepisów, choćby najmniejszy, i nauczał tego ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto by ich przestrzegał i nauczał tego, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

  Tu jest napisane o ludziach którzy NIEŚWIADOMIE odrzucają przepisy Boże – tacy będą w Królestwie, ale będą najmniejsi.
  A ci którzy nauczają nawet najmniejszych przykazań(czyli czynią Prawo i miłosierdzie, uświęcają się) będą nazwani wielkimi.

  Jak ktoś ŚWIADOMIE odrzuca przykazania Boże, twierdząc że Bóg się zmienia (choć “ja Jahwe nie zmieniam się” oraz “Zakon jest doskonały” – pisał prorok, Żyd sporo przed Chrystusem) to taki ktoś usłyszy “Idź precz, by czynisz BEZPRAWIE”.

  Kto chce, to i tak sobie wyrwie z kontekstu wersety biblijne i będzie świniojadem, jego sprawa, może Pan wybaczy nieświadomość.

  Z Panem Bracia i Siostry, nie dajmy szatanowi wejść w te dyskusje.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: