Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

CHRYSTUS NASZ ZMARTWYCHWSTAŁY PAN I ORĘDOWNIK

„Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hebr 7:25).

Ci to znaczy, kiedy Pismo Święte mówi, że Jezus wstawia się za nami? Ja wierzę, że ten temat jest tak głęboki, majestatyczny i przekracza ludzkie zrozumienie, że drżę na myśl o tym, jak to wyjaśnić. Bibliści mają różne spojrzenia na to, co to znaczy. Jednak żadna książka ani komentarz nie zaspokoił moich poszukiwań. Właściwie, to czym więcej czytam nauk na ten temat, tym jest to bardziej niejasne.

Jednak poprzez modlitwę i zaufanie prowadzeniu Duchem Świętym zacząłem trochę lepiej rozumieć ten niesamowity temat. Modliłem się bardzo prosto, „Panie, jak Twoje wstawiennictwo w niebie wpływa na moje życie? Twoje Słowo mówi, że wstawiasz się przed Ojcem w mojej sprawie. Co to znaczy w moim codziennym chodzeniu z Tobą? Nie muszę wiedzieć, co ci wielcy uczeni wiedzą. Po prostu pokaż mi prostą prawdę, którą potrafię zrozumieć i zastosować w moim życiu.”

Popularne ewangeliczne zrozumienie wstawiennictwa Chrystusa jest takie, że Jezus powrócił do nieba, by działać jako najwyższy kapłan za nas. Co do tego, nie ma wątpliwości. Biblia wyraźnie mówi: „Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba” (9:24).

Ja wierzę, że dzisiaj Chrystus oręduje, by uchronić Swój lud od grzechu, zachowując nas w miłości Bożej. On nie pozwoli na nic – żaden strach, żaden chwilowy upadek, żadne oskarżenia ze strony szatana – by oddzielić nas od Ojca. Krótko mówiąc, On modli się o nas w taki sam sposób, jak modlił się o Swojego ucznia Piotra: „by nie ustała twoja wiara” (Łk 22:32).

Nasz Zbawiciel teraz żyje w chwale i jest zarówno w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, z rękami, nogami, oczami i włosami. Ma również blizny po gwoździach na rękach i nogach oraz ranę w boku. On nigdy nie odrzucił Swojego człowieczeństwa; On jest dalej człowiekiem w chwale. Teraz nasz człowiek w wieczności działa, byśmy nigdy nie zostali obrabowani z pokoju, który On nam dał, kiedy odchodził. On służy jako nasz najwyższy kapłan, aktywnie zaangażowany, by zachować nas na ziemi w Jego pokoju. Kiedy przyjdzie znowu, chce, byśmy „byli znalezieni przed Nim w pokoju” (2 Pt 3:14).

Niech ta Wielkanoc będzie dniem, który obchodzisz, ponieważ On zmartwychwstał i przez to wylał na nas pokój.

Updated: 16 kwietnia 2017 — 18:39

4 komentarze

Add a Comment
  1. Co prawda Święto Paschy za nami, ale może przyda się na przyszłość. Pięknie wszystko pokazane i wyjaśnione.

    1. Niesamowite ! Obejrzyjcie 🙂 Szkoda, że dopiero teraz trafiłam na ten materiał 🙁

  2. Chwała Bogu za nawrócenie Wojciecha Amaro i całej jego rodziny 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: