Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

NIE MOŻESZ SIĘ SAM ZAKWALIFIKOWAĆ

David Wilkerson

Kiedy szatan próbuje cię przekonać, że jesteś niegodny aby chodzić z Panem i służyć Mu, wiesz, że to nie jest prawda. Możesz jednak mieć trudności, żeby uzyskać pewność, że On ciebie uczynił czystym i godnym, aby stać przed Nim i wiernie Mu służyć. Ale Słowo Boże mówi, że On to uczynił!

” Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów” (Kolosan 1:10-14).

Greckie znaczenie Kolosan 1:10-14 jest takie: “Ojciec uczynił nas sposobnymi, godnymi, kwalifikowanymi w charakterze, wystarczająco dobrymi, aby być uczestnikami w dziedzictwie świętych światłości.”

To co Jezus uczynił na krzyżu zakwalifikowało ciebie do wiecznego dziedzictwa i jeżeli Bóg ciebie zakwalifikował do wiecznego życia, to również uczynił ciebie dopasowanym w charakterze. Możesz wziąć wolne od służby na jakiś czas, starając się dopasować siebie do Niego, ale nigdy to się nie uda. Bóg nigdy nie przyjmie czyjejś sprawiedliwości – z wyjątkiem Swojego Syna Jezusa Chrystusa.

Ty nigdy nie będziesz w stanie osiągnąć sprawiedliwości Chrystusa przez pracowanie na to, więc po prostu uwierz i zaufaj w tym Bogu. To do ciebie przychodzi poprzez wiarę. Jesteś nie tylko zbawiony przez wiarę, ale jesteś też usprawiedliwiony przez wiarę, uświęcony przez wiarę, uzdrowiony przez wiarę, zachowany przez wiarę.

To wszystko się stanie poprzez uwierzenie w to, co Jezus uczynił dla ciebie.

Updated: 18 stycznia 2017 — 14:08

1 Comment

Add a Comment

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: