Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Prawo i niewola.

Znalezione na fejsie:

 

Zaktualizowane: 2 stycznia 2017 - 22:44

6 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Jako komentarz fragment nauczania :
  Niemożliwe pytania – część 2
  (Szczególnym komentarz w punkcie 4.)

  https://koscioldrogi.wordpress.com/2011/10/08/niemozliwe-pytania-czesc-2/

  Wbrew nowym, współczesnym doktrynom chrześcijańskim (Rzymskim), oto, co mówi samo Boże Słowo:

  1.Prawo daje błogosławieństwo (gdy jesteśmy posłuszni) i przekleństwo (gdy jesteśmy nieposłuszni).
  5 Mojż. 11:26-27; Psa 112:1; Psa 119:1-2; Psa 128:1; Przyp. 8:32; Izaj. 56:2; Mat 5:6; Mat 5:10; Łuk 11:28; Jakub 1:25; 1 Piotr 3:14; Obj. 22:14
  2.Prawo podaje nam definicję grzechu.
  Jer 44:23; Eze 18:21; Dan 9:11; Rzym 3:20; Rzym 7:7; 1 Jan 3:4
  3.Prawo jest doskonałe.
  Psa 19:8; Jakub 1:25
  4.Prawo daje wolność.
  Psa 119:45; Jakub 1:25; Jakub 2:12
  5.Prawo jest drogą.
  2 Mojż. 18:20; 5 Mojż. 10:12; Jozue 22:5; 1 Król. 2:3; Psa 119:1; Przyp. 6:23; Izaj. 2:3; Malachiasz 2:8; Marek 12:14; Dz. Ap. 24:14
  6.Prawo jest prawdą.
  Psa 43:2-4; Psa 119:142; Malachiasz 2:6; Jan 8:31-32; Rzym. 2:20; Gal 5:7
  7.Prawo jest życiem.
  Job 33:30; Psa 36:10; Przyp. 6:23; Obj. 22:14
  8.Prawo jest światłem.
  Job 24:13; Job 29:3; Psa 36:10; Psa 43:3-5; Psa 119:105; Przyp. 6:23; Izaj. 2:5; Izaj. 8:20; Izaj. 51:4; 2 Kor. 6:14; 1 Jan 1:7
  9. Prawo to Jezus, Słowo uczynione ciałem.(DOSKONAŁE – DAJĄCE WOLNOŚĆ – DROGA – PRAWDA – ŻYCIE – ŚWIATŁO)
  Psa 27:1; Jan 1:1-14; Jan 14:5-11; 1 Jan 1:7
  10. Prawo jest także dla Pogan (narodów/obcych), którzy zostali wkorzenieni.
  2 Mojż. 12:19; 2 Mojż. 12:38; 2 Mojż. 12:49; 3 Mojż. 19:34; 3 Mojż. 24:22; 4 Mojż. 9:14; 4 Mojż. 15:15-16; 4 Mojż. 15:29; np. Rut; Izaj. 42:6; Izaj. 60:3; Jer 31:31-34; Ezech. 37; Mat 5:14; Dz. Ap. 13:47; Rzym. 11:16-27; Efez. 2:10-13; 1 Jan 1:7; 1 Jan 2:10
  11.Prawo to Boże instrukcje jak mamy kochać Boga, jak kochać innych i jak nie kochać samego siebie.
  2 Mojż. 20:6; 3 Mojż. 19:18; 5 Mojż. 5:10; 5 Mojż. 6:5; 5 Mojż. 7:10; 5 Mojż. 11:13; 5 Mojż. 11:22; 5 Mojż. 30:16; Neh 1:5; Daniel 9:4; Mat 10:39; mat 16:25; Mat 22:35-37; Jan 14:15; Jan 14:21; Rzym 13:9; 1 Jan 5: 2-3; 2 Jan 1:6
  Pamiętaj:

  CAŁE (nie tylko część) Pismo dane jest przez Boga.

  CAŁE (nie tylko część) Pismo jest pomocne do nauki (doktryn).

  CAŁE (nie tylko część) Pismo jest do dowodu i do rewizji.

  CAŁE (nie tylko część) Pismo jest do WYCHOWYWANIA W SPRAWIEDLIWOŚCI.

  2 Tym 3:16 Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu, do rewizji, do wychowania w sprawiedliwości,

  2 Tym 3:17 aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

  A także…

  Jan 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było od Boga i Bogiem było Słowo.

  Malachiasz 3:6 Lecz jak Ja, WIEKUISTY, się nie zmienię,

  dlatego też Słowo nie może się zmienić, no, chyba że Bóg się zmieni.

  Przyp. 28:9 Kto odwraca swoje ucho, aby nie słuchać Nauki (Prawa) – tego nawet modlitwa jest wstrętną.

  Nie możemy nawet powiedzieć, że Paweł nauczał przeciwko Bożemu prawu, chyba że chcemy być oskarżeni o czynienie “błędu bezprawia (nieprawości)” w interpretowaniu listów Pawła – 2 Piotr 3:14-17
  Szalom:-)

 2. Co to znaczy wywyższyć Słowo Boże ?

  To znaczy:
  -zgodzić się z Nim
  -przyjąć jako prawdę
  -być mu posłusznym
  -czynić to co nakazuje

  Spełniając te warunki jesteśmy posłuszni woli Boga. Uznajemy Jego autorytet, poddając się Jego woli – chodzimy z Bogiem.

  Dlaczego tak jest?

  Słowo jest głosem Boga, Ducha.
  Jest dla nas przekazem, wskazówką, co czynić, aby być dzieckiem Bożym.

  Jeśli odrzucamy Słowo, sprzeciwiamy się woli Boga, sprzeciwiamy się Duchowi Bożemu.

  Słowo i Duch są Jedno.

  Nie istnieje Słowo bez Ducha lub Duch bez Słowa.

  Wszystko co powiedział Bóg stało się, a to co zapowiedział stanie się.

  Musimy być posłuszni Słowu Bożemu – woli Ducha

  Oddawać cześć w Duchu i Prawdzie.

  Wszystko od początku stało się i dzieje się przez Słowo Boga.

  Jest powiedziane, że na darmo prorokują w imię Słowa Bożego, ponieważ nie spełniają nakazów Jego. Mówią kochamy Cię, ale nie czynią słowa – obłuda.

  Słowo to wola Boga. Jego głos do nas, abyśmy słuchali Jego i robili jak nakazuje.

  Jeśli ktoś nie wywyższa Słowa, czyli nie wypełnia woli Boga – nie poznał Boga.

  Ew. Jana 14

  «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moje Przykazania, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego….” „a nauka nie jest moja , lecz tego który mnie posłał, Ojca.”

 3. Piotr, czyli kamień, nie skała

  Gdyby ktoś się bardzo uparł, to brak jakichkolwiek zasad jest też jakąś filozofią życia, której człowiek poddaje się w niewolę.
  Poza tym nie przestrzegamy Prawa Boga dlatego bo czujemy taki przymus, tylko dlatego, że chcemy dobrowolnie dać Bogu kroplę posłuszeństwa w zamian za otrzymany ocean darów i błogosławieństw.

 4. Jak czlowiek nie potrafi sam sie ( z Boza pomoca oczywiscie ) zagonic do roboty to nic nie osiagnie, ani tym bardziej nie dokona. Po to sa owe normy postepowania.

 5. Zauwazyliscie, iz twarze duzej ilosci ludzi przypominaja zwierzeta ( nie chodzi o to, iz np. sa brzydcy ). Maja takie nie dokonczone, a raczej nie okreslone ksztalty, jakby byly nie dorobione-toporne, nie szlachetne? Mozliwe, iz cos takiego swiadczy o ich braku pojedynczej indywidualnosci-duszy ( ktora jest smiertelna ), jakby byli tylko zywymi manekinami.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish