Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Rzym rządzi światem.

Dzisiaj przedstawiam tekst o tak wielkiej tajemnicy, że
wszyscy o niej wiedzą. Otóż od czasów Imperium Rzymskiego w dalszym ciągu rządzi światem  Rzym. Wpadłem na ten banalny trop, że aż stanowiący wielkie odkrycie.

Pozornie banalny. Każdy kto chodził na lekcje historii wie, iż żyjemy w cywilizacji ŁACIŃSKIEJ, której podlega Europa, Ameryka i Australia.

Według Feliksa Konecznego cywilizacja łacińska opiera się na na greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej. Jest to więc poplątanie z pomieszaniem. Zwłaszcza, że ciężko jest mówić o etyce chrześcijańskiej w Holandii gdzie promuje się eutanazję i w liberalnej pod kątem wartości Szwecji. Owa etyka chrześcijańska jest tylko teoretycznie.

Ameryka Południowa nazywana jest Ameryką Łacińską, co podkreśla dominujący wpływ Rzymu na ten kontynent.

 

Alfabet mamy również Łaciński i jest on najbardziej rozpowszechnionym alfabetem na świecie.

W kinach do numeracji foteli stosuje się cyfry rzymskie.

 

Jak widzimy żyjemy w totalnym kłamstwie, ponieważ mówi się wiele o wpływie Żydów na świat, ale gdzie by nie spojrzeć, mamy do czynienia z wpływem Imperium Rzymskiego jakim obecnie jest kościół katolicki. Owszem są Żydzi, ale którzy Żydami nie są,  zgodnie z ostrzeżeniem Pana Jezusa w apokalipsie.

Nie żyjemy w zjudaizowanym świecie, ale w zrzymianizowanym.

Słuchacze radia Maryja są indoktrynowani awersją do Żydów, kiedy ortodoksyjni Żydzi mają nie wiele do powiedzenia w tym świecie. Owszem talmudyczni Żydzi czyli sataniści tak, mają wpływ ale i tak poddani są polityce Rzymu.

To nie język hebrajski dominował przez stulecia, ale łacina.

 

 

Każda większa miejscowość w posłowiańskiej Polsce była
zarządzana przez Rzym. Przykład Kielc.

Pierwszym punktem
w historii Kielc jest 1171 r. – powstanie kolegiaty pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kielce

Budowla powstawała w latach 1637–1641. Wzniesiono ją na Wzgórzu Katedralnym z inicjatywy i prywatnych funduszy
kanclerza wielkiego koronnego i biskupa krakowskiego
Jakuba Zadzika. Budowę prowadził Tomasz Poncino, a
projekt został wykonany prawdopodobnie przez Giovanniego
Trevano.

 

Lublin:

Biskup kijowski Andrzej w 1420 przywiózł do Lublina
relikwie Krzyża Świętego do kościoła dominikanów.

Z Łodzią jest jeszcze bardziej wyraziście:

Łódź była prywatnym miastem duchownym[11] – jako Łodzia
jest wymieniana wśród miast biskupstwa włocławskiego w
powiecie brzezińskim województwa łęczyckiego w końcu XVI
wieku

Czym była konstytucja, pierwsza w Europie polska konstytucja?

 

„Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych warujemy.”
http://www.polishconstitution.org/Konstytucja-PL.html

 

Gdyby Polską rządzili chrześcijanie, byłaby mniejsza liczba przestępstw, wzajemny szacunek, wyższy poziom życia.

Wszelkie spory nie rozwiązuje się na podstawie Biblii i Prawa Mojżeszowego, ale bazą do wydawania wyroków i sądów jest Prawo Rzymskie.
Na całym świecie PANUJE Prawo Rzymu:

Prawo rzymskie – termin oznaczający najczęściej prawo starożytnego Rzymu, które rozwijało się od czasów prawa zwyczajowego, aż do kodyfikacji Justyniana I Wielkiego (VI wiek n.e.). Prawo rzymskie miało istotny wpływ na rozwój prawodawstwa europejskiego (tzw. recepcja prawa rzymskiego) w postaci prawa powszechnego (ius commune) w średniowieczu, pandektystykę, która osiągnęła swoje apogeum w XIX wieku, a także na współczesną naukę, rozwijaną jako przedmiot uniwersytecki.

Prawo rzymskie odegrało wielką rolę w tworzeniu współczesnych systemów prawnych, w szczególności na płaszczyźnie prawa cywilnego. Obecnie wszystkie systemy prawne Europy kontynentalnej są mniej lub bardziej oparte na tradycji rzymskiej. Dużą rolę w podtrzymaniu tradycji prawa rzymskiego odegrał Kodeks napoleoński. Także kultura common law początkowo bazowała na prawie rzymskim, by później wypracować własną tradycję.

 

Mówi się wiele o niemożliwości wypełnienia Prawa Mojżeszowego, ale to Prawo Rzymskie jest tak skonstruowane, że sami prawnicy mówią że nie znają wszystkich przepisów i przy każdej sprawie muszą zaglądać do owego Prawa.

 

Przejdźmy do polityki. Senat był tworem Rzymu.

Cały system społeczno-gospodarczy, który tworzy polityka jest systemem Rzymu. Zobaczcie jak pozamieniano szatańsko Prawo Boga na przykładzie dziesięciny i jałmużny. Teraz jesteśmy ograbiani w podatkach po to, by dać bardziej potrzebującym. Problem polega na tym, że chrześcijanie w podatkach oddają swe pieniądze ludziom, których nie znają. Cały zachód pompuje pieniądze dla Islamu. W Polsce mamy wielu beneficjentów pomocy społecznej, dla których owa pomoc stała się stylem życia. Poza tym, otrzymujący nie wie, że dostaje pieniądze od chrześcijanina.

Jałmużnę upaństwowiono.

Stworzono demokrację, w której nie liczy się Prawo Boże, ale głos większości.

Prawo Boże zostało zastąpione prawem świeckim.

To, co wcześniej opierało się na Prawie Mojżeszowym, teraz opiera się na dyktacie Rzymu.

 

ŚWIĘTA.

Cały świat poza adwentystami i żydami ortodoksyjnymi jako siódmy dzień tygodnia świętuje niedzielę tak jak RZYM to ustanowił.

Chrześcijan nie przekonuje nawet szokujący  fakt projektu ustawy autorstwa polskich związków zawodowych, a dotyczący kary 2 lat więzienia za kupowanie lub sprzedawanie w niedzielę. Kiedy się o tym mówi, słyszę, czytam takie stwierdzenie: „no z tym to już przesadzają”. Czuję wtedy bezsilność ponieważ widzę jak pozbawieni mądrości i logicznego myślenia są owi chrześcijanie.

Niedługo wprowadzą ustawy rodem ze średniowiecza, bo sami chrzescijanie pozwalali Rzymowi w podtrzymaniu tego systemu i będzie zakaz czytania biblii, a wtedy znów letni chrześcijanie powiedzą; no teraz to już przegięli…

Porażka…

 

Święta 24 grudnia to rzymskie święto Sol in victus.

W Polsce w ciągu roku mamy wolne wtedy, kiedy kościół rzymski świętuje.

31 GRUDNIA NAWET ATEIŚCI ŚWIĘTUJĄ RZYMSKIEGO SYLWESTRA.

1 stycznia jest dniem wolnym od pracy z uwagi na rzymskie święto  demona Janusa.

Wiele osób uważających się za chrześcijan, oszukuje samych siebie świętując pogańskie święta tzw bożego narodzenia i  sylwestra. Dzień poprzedzający Nowy Rok jest zbyt atrakcyjny ażeby  zrezygnować z jego świętowania….

 

To nie izraelskie święta są świętowane powszechnie, ale RZYMSKIE. 

 

Cały świat świętuje pogańskie święta. Gdyby ktoś teraz chciał świętować święta Boga (uwaga: nie ma czegoś takiego jak święta żydowskie), to zapewne zostałby co najmniej określony mianem żyda. Rzymskie święta można świętować, ale nie święta Boga:

 

„Mów do synów izraelskich i powiedz im tak: Te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta:”

 

Bóg NIGDY nie odwołał tych świąt. Wiem, że jest to dla znacznej części ludzi szokujące, ale taka jest prawda. Przyznam szczerze, że sam jeszcze tego nie praktykuję, ale czuję że byłem oszukiwany.

Czy zatem Bóg powiedział w Nowym Przymierzu: świętujcie swoje pogańskie święta, ale tylko we mnie wierzcie? Nie.

 

Kalendarz. Dominującym kalendarzem jest Kalendarz gregoriański – kalendarz słoneczny wprowadzony w 1582 przez papieża Grzegorza XIII bullą Inter gravissimas; kalendarz juliański zreformowany przez Luigiego Lilio; w Polsce stosowany od roku wprowadzenia.

 

Idziemy dalej.

 

Monumenty rzymskie na świecie:

Mitra – bóg świąt rzymskich Sol Invictus znana w NY jako statua wolności. Dlaczego była zgoda w protestanckim kraju na tak wielki pomnik będący manifestacją rzymskiego pogaństwa (czytaj kultu upadłych aniołów)? Dlatego, że w USA rządzi również Rzym, co było widoczne po wielkim aplauzie polityków zarówno demokratów jak i republikanów,  podczas wizyty Franciszka dnia 23 września 2015.

 

Mitrą nazywa się także czapkę 🙂 głowy odstępczego systemu religijnego:

 

Zwróćmy uwagę na symbol gwiazdy Ramfana, przed którą ostrzegają Dzieje Apostolskie. Taka samą gwiazdę Ramfana ma flaga Izraela. Jest to dowodem na przynależność religijną obecnego Izraela.

 

 

Kapitol w Rzymie i Kapitol w USA:

 

Nazwa Kapitol wywodzi się tradycyjnie od czaszki ludzkiej (caput = głowa) odkrytej przy kładzeniu fundamentów pod główną świątynię. Nie należało do pierwotnej osady palatyńskiej ani do tzw. Septimonium (miasta siedmiu wzgórz).

USA

 

Sport.

Koloseum kiedyś:

 

 

Kolosea obecnie:

 

To jest świat, to jest Rzym. „Ludu mój wyjdź z niego”.

 

Przypomnijmy sobie także jakim pozdrowieniem witają się sataniści? Brzmi on o „ave satan”, co oznacza z ŁACINY „witaj szatanie”.

 

Tak więc kochani katolicy, jeśli macie do kogoś żal za poziom życia w tym rzymskim państwie, to możecie mieć tylko do papiestwa i kapłanów Rzymu.

Rok 966 nie był rokiem chrztu Polski, ponieważ polska wtedy jeszcze nie istniała, ale był to rok poddania się Rzymowi i owo poddaństwo trwa do dzisiaj.

 

Okłamują Was z NWO. Nowy Porządek świata istnieje od czasów Imperium Rzymskiego, a niebawem znajdzie tylko swój finał. Za odejście od Praw Boga dostaniecie od antychrysta leki na raka, ogrom kasy i dostęp do nowoczesnych technologii.

Nowy Porządek był budowany o 1500 lat. Był to pogański system rodem z Babilonu. Tak więc Babilonem jest zarówno system jak i miejsce – Watykan.

 

 

Zaktualizowane: 1 stycznia 2017 - 13:05

33 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Jestesmy atakowani od przodu, od tylu, z gory, z dolu i z ukosa na tym swiecie upadlym. Dlatego musimy byc jak Berejczycy czyli badac Pismo i byc caly czas uwazni.

 2. Gratuluję i dziękuję w imię Jezusa kolejnego wnikliwego tekstu, obnażającego te kłamstwa:)

  1. Na Chwałę Boga.
   Wracajmy do Boga, odchodźmy od Rzymu.

 3. Trzymajmy się więc tylko słowa Bożego,ono jest drogowskazem które objawia nam drogę,prawdę,życie.Iza.34;16 Badajcie Pismo Pana i czytajcie;Zadnej z tych rzeczy nie brak,żadna z nich nie pozostanie bez drugiej,gdyż usta Pana to nakazały i jego duch je zgromadził.Amen!!

 4. Detektywie, czy można prosić o komentarz?
  Bo jednak pismo swięte trafia do mnie nie zawsze jak do kazdego. Ale znalazlem tez inne cenne słowa, które chyba nie kierują nas do złego a ratują od złego

  Chcę zaznaczyć ze jestem czytelnikiem bloga od ponad roku moze lat 3 nie mam rachuby do tego, ale wiem jedno że jestem z tych letnich

  https://ogrodnikumyslu.wordpress.com/2015/01/21/10-madrosci-szamanow-indianskich/

  1. Jako naśladowcy Chrystusa powinniśmy opierać się głównie na Słowie Bożym, niemniej uważam, że mądrości wzięte z innych wierzeń, od szamanów, buddów itd. również mogą i z pewnością są wartościowe, pomocne. Sama poza Pismem Świętym czytam czasem książki, których autorzy mają niekiedy poglądy zbliżone do New Age i również z nich można wyłapać wartościowe rzeczy. Dopóki nie stosujemy praktyk otwierających nas na działanie sił demonicznych, trzymamy się cały czas Słowa i trwamy w Chrystusie, to nie widzę przeszkód, by czasem nie zastanowić się głębiej nad mądrością któregoś z wyżej wymienionych.
   Jeśli jestem w błędzie, niech mnie ktoś poprawi 🙂

   „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” 1 Tes 5:21

   1. Dzięki za radę 🙂 mądrze wyrażone 🙂

   2. Nie polecam czytania pozycji wydanych przez szamanów ani książek o charakterze okultystycznym czy spirytystycznym , gdyż przez samo czytanie możemy duchowo nakarmić się trucizną dla naszej duszy.

 5. Bog poddaje nas ekstremalnym, wrecz traumatycznym doswiadczeniom ( tak jak hartuje sie stal nierdzewna ), bysmy nie „skorodowali” pod wplywem bezboznego swiata.

 6. Ma ktoś rozpiskę świąt Boga na ten rok?

 7. Bede drastyczny. Cham ( nie wazne gdzie mieszka ) nie mogac zaimponowac otoczeniu towarzyskim wyrobieniem, osiagnieciami w dowolnej dziedzinie zycia ( z ktorych korzysc ma duzo ludzi ), stara sie kluc ludzi w oczy materialnym dostatkiem w chelpliwym stylu „patrzcie, ja mam, a wy nie! Hahaha” . W normalnym duchowo, cywilizowanym kraju popukano by sie po glowie lub zbojkotowano spolecznie taka jednostke.

  1. Ojej, nie lubię takich osób…nic nie mam do dostatku i posiadania pieniędzy, ale denerwuje mnie obnoszenie się z nimi :/ bojkotować takich- dobra myśl, gorzej jak się z takimi osobami ma do czynienia w pracy, a ignorowanie ich nie zawsze pomaga… :/

  2. Detmol a który to jest normalny duchowo cywilizowany kraj ?

 8. Wykoslawic i wykrzywic. Stara taktyka tego edomicko-wezowo-diablego towarzystwa.

  1. Mowa czlowieka ma byc prosta, ale nie prostacka, poetycka, ale nie kwiecista, dosadna, ale nie wulgarna itd.

 9. Szczęść Boże, dziekuje za ten artykuł, bardzo nawiązuje do mojego postanowienia by w mój kalendarz wprowadzić święta biblijne, wszak świątynią Pana Boga jesteśmy my sami, i w nas samych Możemy ofiary składać – postanowienia, śpiew, modlitwę – składane w tych dniach świętych musza być szczególnie miłe Panu Bogu sami pomyślcie….

  1. super komentarz. To mnie poruszyło w moim sercu do świąt BOGA OJCA I W SERCU SKŁADANEGO DZIĘKCZYNIENIA jako świątyni w ciele.

 10. 1Jan 5.19 ” My wiemy,że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złym. „. Jeszcze oprócz Adwentystów sobotę uznaje Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego i Zbory Boże chrześcijan Dnia Sobotniego. Polska przed rokiem 966 istniała pod mianem Lechii.

 11. Ludzie chca, pragna prawdy… wygodnej dla nich. Za ta gorzka sa w stanie zlinczowac. Oczywiscie nie tyczy sie to walenia po pysku za oczywiste bluznierstwa czy inne kalumnie.

 12. rzadko odwiędzam Twojego bloga ale przypominam sobie, że kiedyś wspominałeś coś o czymś naprawdę wielkim w 2017 roku , jakimś strasznym wydarzeniu?

  1. zapewne typowałem ten rok na rozpoczęcie Wielkiego Ucisku biblijnego, a jak będzie, czas pokaże.
   Wg mnie na 90% nie będzie to spokojny rok, a na 100% będzie to rok bluźnierstwa papieża przeciw Bogu i ekumenii.

 13. Chrzescijanin musi sie opierac sile spolecznych ( czesto mylnych i blednych ) wyobrazen na dowolny temat, a silnie zakorzenionych w swiadomosci ludzkiej, przy tym nie moze byc koniunkturalny czy politycznie poprawny, nawet za cene zycia. To wymaga wiele pracy i wysilku, ale bez tego nie ma zbawienia czy wiecznego zycia.

 14. Zbawiciel powiedział:
  „Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was” J.14
  „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” Mat.28

  a tymczasem papież powiada:

  „my jesteśmy ludem posiadającym Matkę, nie jesteśmy sierotami” i ani słowa o Jezusie.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Papiez-Franciszek-odprawil-msze-w-Nowy-Rok-Duchowe-osierocenie-to-rak-degradujacy-dusze,wid,18659501,wiadomosc.html?ticaid=1185e1&_ticrsn=3

  Jakież zwodnicze granie na ludzkich uczuciach 🙁 po to, aby osiągnąć własne (niecne) cele. 🙁

 15. Pobawie sie w profesora Miodka lub Bralczyka. Zastanowmy sie chwile nad naduzywaniem niektorych slow i ich znaczeniem, a wlasciwie jezykowymi wytrychami, ktore okreslaja wszystko, a w gruncie rzeczy nic nie znacza. Np. slangowe okreslenie Janusz. Niby imie ale w zargonie oznacza osobe, ktora do wszystkiego sie wtraca, a z reguly o niczym fachowym nie ma pojecia. Nie jest ono w przeciwienstwie do np. cebulaka, bardzo obrazliwie, bardziej czulostkowe, ale jest ono przykladem takiego pustostanu znaczeniowego. Starajmy sie wiec nadawac mowie/pismu pelne znaczenie. Nie rzucajmy slow na wiatr. Pamietajmy: Kto sieje wiatr ten zbiera burze.

 16. Polak powiniem mowic czysta polszczyzna, a nie „polinglishem”. Nie potrzebne wtrety jezykowe tylko oszpecaja i kalecza jezyk.

 17. Piotr, czyli kamień, nie skała

  Dobitnie i na temat.
  Ciężko niektórym w te fakty uwierzyć, ale w dobie powszechnego dostępu do informacji – korzystajmy póki jeszcze możemy – można to wszystko poskładać w całość z wielu źródeł.
  Problem polega na tym, że prawda, pomimo że KRK pomimo usilnych starań nie zdołał jej zniszczyć, jest jak mały punkt światła w całym oceanie ciemności, kłamstw, przeinaczeń i ludzkich wymysłów.

  1. To prawda. Dlatego ta witryna jest taka skondensowana pigulka wiedzy. Musimy unikac przeto wielomowstwa, tak charakterystycznego dla zawiedzionych, a wpajanego im przez slugi ksiecia ciemnosci.

 18. Fasces rzymski (wiązka rózg z toporkiem) Symbol rzymskiej władzy od starożytności, znajduje się na ścianach w sali Kongresu USA i na jednocentówkach. Ciekawostką jest też symbol orła który wywodzi się z Rzymu, poprzez średniowiecze aż do teraz jest popularnym godłem wielu miast i państw międzyinnymi polski. Zarówno fasces jak i orła można spotkać także jako symbole i godło trzeciej rzeszy.
  To tak jako dodatkowa ciekawostka. Pozdrawiam

 19. Prawo rzymskie….brrrrrrrr jeden z bardziej nielubianych przez studentów prawa przedmiotów :/ nigdy jakoś nie lubiłam tego przedmiotu…
  Co do samego artykułu-bardzo ciekawy i fajny 🙂

 20. „Ciekawostką jest też symbol orła ” może coś dodam od siebie: orzeł jest ponoć starozytnym symbolem solarnym gdyz podobnie jak słońce jest wysoko na nie bie i wszystko widzi, lewe skrzydło to lewica a prawe prawica pośrodku zas jest głowa która tym steruje.

  1. Ciekawe spostrzezenie wyjasniajace czym jest polityka…

  2. Trafne spostrzeżenie, jak wiadomo kult solarny był w Rzymie chyba najsilniejszym kultem, KRK również uprawia kult słońca na całego.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish